Patenty so značkou «trysky»

Porézní koncovka ponorné trysky pro dmýchání plynů do tavenin

Načítavanie...

Číslo patentu: 260424

Dátum: 15.12.1998

Autori: Pekárek Ladislav, Křibík Václav, Chovaniec František, Tyrlík Karel, Glos Miroslav

MPK: B22D 1/00

Značky: trysky, tavenín, koncovka, dmýchání, plynů, porézní, ponorné

Text:

...kovové dmyšné trubice a úložným otvorem tvarovky a vlivem zvětšujících se vůlí tohoto uložení, vznikajících vibraceml při probublávaní dmýchaného plynu taveninou.Porézní koncovka podle vynálezu je blíže rozvedena v dalším popisu s odvolaním na pripojené výkresy, které znázorňují praktioké provedení porézní koncovky a její sestavu na ponorné trysce. Obr. 1 znázorňuje ve svislém osovém řezu válcovou, obr. 2 kuželovou koncovku a obr. 3...

Způsob výroby destičkové nárazové rozprašovací trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 260413

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kopecký Jaroslav, Jančálek Jan, Bureš Ivo

MPK: B05B 1/00

Značky: rozprašovací, způsob, nárazové, destičkové, výroby, trysky

Text:

...destíčkové nárazové trysky podle vynálezu. Podle tohoto postupu se vyrobí z jednoho kusu kovového materiálu vlastní těleso trysky včetně příchytek a nosného prstence närazové destičky. Samostatne se vyrobí nárazová destíčka, jejíž vnitřní povrch se dokonale opracuje. Nárazová destička seopatří budto vnějším závitem a přesné upevnění se provede zašroubováním nárazové destlčky do nosného prstence, anebo koncovou zarážkou a upevnění se...

Ovládací ventil vzduchové trysky pneumaticko-samospádové dopravy důlní zakládkové směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 269177

Dátum: 11.04.1990

Autori: Dočekal Antonín, Černý Miloslav, Čermák Josef, Dvořák Antonín, Chýla Augustýn, Verner Jindřich, Holas Mikoláš, Pařízek Bedřich, Šimek Pavel, Konečný Petr

MPK: F16K 1/30

Značky: trysky, důlní, vzduchové, základkové, dopravy, pneumaticko-samospádové, ovládací, směsi, ventil

Text:

...v ťlokotěsná odbočce g dopravního potrubí l pomocí příruby lg a svorníko gg, je tvořen tälem 5 opatřeným vstupen gł a výstupengg tlakového vzduchu. V tele 5 je suvne uložen dřík Ž s centrálne upevněnou kuželkou g na horním konci Q a s centrálne upevně nou nemhránou łgna dolním konci 1.,HeIbrána gg je podložena tvarovanou podložkou ll takécentrálne upevněnou k dolnímu konci 1 dŕíku 2. Proti kuželce Q je v těle 5 upevněno kuželové sedlo 3, o...

Zařízení k upevnění elektrod elektronové trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268976

Dátum: 11.04.1990

Autor: Fišer Jan

MPK: H01J 1/88, H01J 3/02

Značky: elektronově, elektrod, upevnění, trysky, zařízení

Text:

...minimální přeskoková vzdálenost jednotlivých elektrod a tyto svým centrickým uspořádáním snižují na minimum možnost elektrického výboje. Elektrické propojení pohyblivé katody e ultravakuovými elektrickými průchody. které je provedeno pomocí ohebných vodičů, umožňuje její pohyb při centrování s současně zajištuje dokonalý elektrický kontakt bez přechodových odporů.Vynález blíže objasní připojený výkres, na kterém je v osovém řezu naznačeno...

Aretační zařízení vzduchové trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 268223

Dátum: 14.03.1990

Autor: Šimánek Václav

MPK: F24F 13/065

Značky: trysky, zařízení, vzduchové, aretační

Text:

...ktorý jedna osoba nepřekcná. Pro~ blémem je proto vytvořit mezi třecími plochemi těchto velkckapaoitních vzduchcvých tryeok přechodně tak přípustnou toleranci, aby možnila v průběhu nastavení trysky lehké ovládání, přičemž přítlačné ureteční prvky, ktoré po nastavení polohu trysky fixují,musí být mzmuàlnš ovledatelné.Požadoveného technického účinku dosahuje aretační zařízení vzduchové trysky podle tohoto vynálezu tím, že pružné prvky jsou...

Membránový dvojitý držák trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265976

Dátum: 14.11.1989

Autori: Novák Petr, Bareš Pavel, Léblová Jaroslava

MPK: B05B 15/06

Značky: membránový, trysky, dvojitý, držák

Text:

...poruše. U výše uvedených řešení je upevnění na nosnou trubku provedeno pomocí ocelových šroubd a třmenů, což negativně ovlivñuje rozebiratelnost spojů sníženou následkem koroze. Při nestejnosměrném utažení dochází i k destrukci upínacích třmenů zhotovených zpravidla z plastických hmot.Uvedené nedostatky odstraňuje membránový dvojitý držák trysky podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že obě tělesa držáku jsou upevněna z vnější strany...

Zařízení pro vytváření výtokových zářezů ve válcovém tělesu trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 265055

Dátum: 12.09.1989

Autor: Polok Edvard

MPK: B23D 47/04, B27B 5/02, B05B 1/10...

Značky: výtokových, zařízení, válcovém, vytváření, zářezů, telesu, trysky

Text:

...sestavu zařízení a obr. 1 znázorňuje pohled ve směru P z obr. 1 na části unášecího kotouče a kotoučové pružné membrány.Podle příkladného provedení seetává zařízení podle vynálezu z převodového a rozvodového ústrojí se dvěma výstupními hřídeli l, g vedle sebe, jež jsou dálkově odsazeny a jsou na svých koncích opatřeny kotoučovými pilami 1, 5. Převodové ústrojí je tvořeno řemenicemi Q, 3, gg a ll a rozvodové ústrojí dvěma ozur benými koly...

Pružná čepová prokluzovací spojka, zejména pro spouštěcí a zdvihací zařízení trysky a sondy do konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 263088

Dátum: 11.04.1989

Autor: Mainx Oskar

MPK: F23C 9/06

Značky: pružná, konvertoru, zejména, zařízení, čepová, zdvihací, spouštěcí, trysky, prokluzovací, spojka, sondy

Text:

...Výhodou je take to, že spojka je kombinaci pružnéćepové spojky s brzdovým kotoučem se spojkou prokluzovací nebo pružné čepové spojky se spojkou prokluzovaci, čímž v so» bě slučuje kladné vlastnosti obou druhů spojek, jako je mékký závěr při rozpěhu nebo brzdění možnost zabudovat spojku na brzdu a bezpečnostní prvek při přerĺženi pohonu. Výhodou je rovněž,že spojka má poměrně malý moment setrvačnosti a jako rychloběžná spojka se vyznačuje...

Způsob chlazení kyslíkové trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 262680

Dátum: 14.03.1989

Autor: Förster Eckehard

MPK: C21C 5/48

Značky: chlazení, způsob, trysky, kyslíkové

Text:

...zvyšuje náklady. Kromě toho se někdy trysky nekontrolovaně propalí, což může vést k proražení metalurgické nádoby.Rovněž bylo na-vržen-o použít jako chladicího media pro pláštovou kyslíąkovou trysku teplonosnou látku, například taku-tý vodík. Protože však teplota tekutého vodíku je velmi vysoká, mají trysky nízkou životnost.vynález odstraňuje dosavadní .nevýhody a jeho předmětem je způsob chlazení kyslíkové trysky, o-patřené nejméně...

Spouštěcí a zdvihací zařízení trysky a sondy do konvertoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262596

Dátum: 14.03.1989

Autor: Mainx Oskar

MPK: C21C 5/46

Značky: zdvihací, trysky, zařízení, spouštěcí, konvertoru, sondy

Text:

...voze V příkladném provedení sestává z pojízdného vozu l na jehož plošině jsou v přesazeném uspořádání umístěny lanové bubny g, spojené s převodovkou Q přes čepovou prokluzovací spojku 5 brzdovým kotoučem A, elektrohydrauliokou čelísčovou brzdou §, od stejnosměrného elmotoru Q. Na 1 anovémbubnu 3 jsou zakotvena dvě samostatná lana 3, 2, jedno pracovní § a jedno náhradní 2. Pracovní lano Q je vedeno kolem převáděcí kladky lg, upevněné v horní...

Katoda elektronové trysky s chladicím obvodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259976

Dátum: 15.11.1988

Autor: Podbrdský Josef

MPK: H01J 37/065

Značky: trysky, katoda, obvodem, elektronově, chladicím

Text:

...odvést podstatné vyšší množství ztrátového tepla při minimálním rozdílu teplot systému katody a chladiče, a tím zcela vyloučit nebezpečí teplotních driftů systému, zvýšit apolehlivost funkce, umožnit dosažení vyšších hodnot buzení magnetické katodové čočky a snížit rozměry katody. Tím je umožněna konstrukce elektronovych trysek s optickými parametry běžným postupem nedosažitelnými.vynález blíže objasní na přiloženém Mjkrcsu achematický řez...

Řídicí zařízení pro trysky tkalcovského stroje se zanášením paprskem vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244903

Dátum: 15.07.1988

Autori: Erkkila Jukka, Katula Matti

MPK: D03D 47/30

Značky: řídící, paprskem, stroje, vzduchu, tkalcovského, zařízení, zanášením, trysky

Text:

...hřídele tě. Tento vzduch vstupuje vývrtyrzz, upravenými vehřídeli 8, do vnítřního prostoru 1 tlakove nádržky 2 Vzduchem nacházejícím se vevnitřním prostoru 19 je řídicí šoupátlso 14při slabém roztažíení trvale tlačeno proti vnítřnímu obvodu 41 válce 3, takže po němběží utěsněně avklotrzavě Výřezläiřídřcíhošoupátka 14 běží postupně přes výstupní otvory 1 G, uložené šroubov-icovitě ve valci 3, takže vzduchová vedení 17 jsou postupně za...

Těsnění protilehlých konců štěrbiny mezi stěrkami tlakové trysky pro přívod tiskací barvy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244157

Dátum: 01.06.1988

Autori: Lindovský Milan, Doušek Karel

MPK: B41F 15/44

Značky: štěrbiny, přívod, trysky, stěrkami, protilehlých, tiskací, tlakově, těsnění, barvy, konců

Text:

...n. 3 pohled ve onen .1 ne tůsnöní podle vysileeu,tm si tvar hrshevőhe obleun, m. 4 pohled ve smeru J ne ťĺblĺliĺ podle vrsilesu, ktere si tver loaeuő am.lb obr. l je axêĺetrioký pohled a öástečný řee příkladlike prevedení tlakevl trysky pro přívod tiokeoí barvy citieuönini lg pretilehlýeh tonoo temu podle vynálesu. iskąoí berve je přiváaöne jedním 5 nistavoñ g,g přichází do teleso trysky g oku etvor 11 eo itörbinrnesi etürk .1 §, lg , kto-í...

Těleso nosiče trysky odváděče kondenzátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 257073

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kutěj Milan, Kouřil Jiří, Šenfluk Čeněk

MPK: F28B 9/08

Značky: těleso, nosiče, kondenzátu, odváděče, trysky

Text:

...v níž je vytvořena válcova díra, do které je zasazeno válcové těleso s kuželovým sedlem a výtokovou tryskou.Tato přírubová deska je spolu s válcovým tělesem vložena mezi příxubu přívodu kondenzátu,v němž je uloženo ústrojí pro pŕestavování regulační kuželky a přírubou expanzní a kondenzační nádoby nebo sběrného potrubí kondenzátu.Těleso nosiče trysky podle vynálezu tvoří V kondenzačním potrubí kompaktní,ce 1 ek, který může být...

Filtrační vložka komory vodní chladicí trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 256647

Dátum: 15.04.1988

Autor: Kosek Jiří

MPK: B05B 1/14

Značky: vložka, trysky, vodní, filtrační, komory, chladicí

Text:

...opatřené vrchlíkem,v němž jsou vytvořeny filtrační otvoryjejichž průměry jsou menší než je průměr radiálního otvoru v dříku.Předností vynálezu je kromě skutečnosti, že nemění konstrukcí držáku trysek ani válcové komory vodní trysky také okolnost, že uspořádání a rozměry filtrační vložky téměř úplně vylučují možnost zanesení trysky a vlastní čistění válcové komory trysky od nečistot je velmi usnadněno.Filtrační vložka podle vynálezu je v...

Pohon otáčivé trysky, zejména pro smyčky sudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254788

Dátum: 15.02.1988

Autor: Kubík Pavel

MPK: B08B 9/12

Značky: smyčky, zejména, otáčivé, pohon, trysky, sudů

Text:

...je v tom, že otáčivá tryeka je spojenes rotorem turbiny, který je opatřen lopatkami. Rotor i spirálovitá skříň maji průměr větší než je průměr plniciho otvoru sudů.výhody vyřešeni pohonu otáčivé trysky spočivají v tom. že navržený pohon je oproti známému mechanickému pohonu jednodušši, méně pracný. a tím ekonomicky výhodnější. Zároveň tryeka s timto pohonem zajišťuje dokonalý ostřik všech míst uvnitř mytého sudu.Přiklad provedení vynálezu...

Stínicí mřížka elektronové trysky In Line

Načítavanie...

Číslo patentu: 253713

Dátum: 17.12.1987

Autori: Hsing-yao Chen, Van Hekken Frans

MPK: H01J 29/50

Značky: elektronově, mřížka, stínicí, trysky

Text:

...elektronové trysky gg jsou znázorněny na obrázku 2. Elektronová tryska obsahuje dvě skleněné nosné tyčinky gg, na nichž jsou upevněny různé elektrody. Tyto elektrody zahrnují tři rovnoměrně od sebe vzdálené koplanární katody 35, jednu pro každý elektronový svazek, elektrodu EE řídící mřížky gł a elektrodu 53 stínicí mřížky gg,obsahující oblast tvarování elektronového svazku, a první zaostřovací elektrodu 55 G 3,druhou zaostřovací...

Zapojení pro měření pracovních hodnot elektronové trysky elektronově – optického přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 234520

Dátum: 01.11.1987

Autor: Votava Bohumil

MPK: H01J 37/06

Značky: elektronově, trysky, prístroje, zapojení, měření, pracovních, hodnot, optického

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení umožňuje měřit nezávisle vysoké napětí i emisní proud při všech provozních stavech elektronové trysky elektronově optických přístrojů. Sestává ze zesilovače odchylky, vysokoohmového děliče, vysokonapěťového transformátoru, násobiče, diferenčního a sumačního zesilovače.

Zapojení obvodu elektrochemické ochrany molybdenové nebo wolframové výtokové trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 252202

Dátum: 13.08.1987

Autori: Beran Jaroslav, Novotný František

MPK: C03B 37/08

Značky: obvodů, trysky, zapojení, elektrochemické, výtokové, ochrany, molybdenové, wolframové

Text:

...nebo topných elektrod jakožto anody, protože ve vnitřním prostoru výtokové trysky je polarizační elektrické pole odstíněnc vlastním tělesem trysky a částečně též tělesem uzavírací jehly. Také nelze vytvořit výtokovou trysku nebo uzavírací jehlu z platiny nebo oxidu ciničitého,protože tyto materiály nemají při užívaných teplotách potřebnou mechanickou pevnost.Uvedené nevýhody se odstraní nebo podstatné omezí u zařízení podle vynálezu, jehož...

Hlavice trysky pro dmýchání oxydačního média s pevných látek při výrobě oceli

Načítavanie...

Číslo patentu: 241766

Dátum: 10.08.1987

Autori: Hájek Milan, Didek Miloslav, Baštinec Josef, Švéda Milan, Šilhavý Poemysl, Šefránek Josef, Eepek František, Rež Jaroslav, Mejzr Ivo, Musil Jaroslav, Šídlo Vladimír, Skoeovský Ludvík, Makeš Jioí, Petrák Miloslav

MPK: C21C 5/46

Značky: látek, pevných, media, hlavice, dmýchání, oxydačního, výrobe, trysky, oceli

Text:

...k váloi soustřednému s.podélnou osouňuje doprlmmałna taveniu pevné látky,vessměsíoh, o, že mezi chlądíoími kanály a hlavní třní mezikruhový prostor pro oxýdačětěm à výstupními otvory, vytvořený ce trysky podle vynálezu je to, že umož nąpříklad koks a jiné, ą to samostatně nebo aníž by dooházeloDalší výhodou je to že umožňuje vhodným řizením přívodu.oxydačního média do obou okruhů trysky spojit a kombinovet funkci jednoproudé a...

Zařízení pneumatické spřádací trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 251419

Dátum: 16.07.1987

Autori: Šlingr Jaroslav, Štěpánek Miroslav, Havránek Zdeněk, Ferkl František, Stajskal Alois, Borovcová Želmíra, Steklíková Jarmila, Hrdina Jan, Bárta Eduard, Čada František

MPK: D01H 1/13

Značky: spřádací, zařízení, trysky, pneumatické

Text:

...vystupujícího z tangencíalně upravených vstupních otvoru Q vzniká ve spřádaoí komoře 1 velmi rychlý vzduchový äroubovicový vír, ktorý vystupuje z tělesa trysky g výstupnín otvorem 2. Tímto výstupnímprouděnín se šíří ultrazvuková vlnění, generované víren. Jak je znázorněno na obr. 1, navszuje na výstupní otvor 5 tělese spřádací trysky g osově uspořádaná předřazená expanzní absorbční komora 2 opatřená odváděcím vzduchovýn otvoren lg pre...

Zařízení spřádací trysky k pneumatické tvorbě svazkové příze

Načítavanie...

Číslo patentu: 251379

Dátum: 16.07.1987

Autori: Štěpánek Miroslav, Stejskal Alois, Šlingr Jaroslav, Čada František, Ferkl František, Bárta Eduard, Havránek Zdeněk, Borovcová Želmíra, Novák Ladislav, Steklíková Jarmila, Hrdina Jan

MPK: D01H 1/13

Značky: trysky, příze, spřádací, tvorbě, zařízení, pneumatické, svazkové

Text:

...z výstupmího otvoru | 0 spřúdlcí komory g o přísluäná vzdálenosti g přepúžkovć mezisttny 31 od řečenćho výstupmího otvoru m.Přepálková mezistěna 31 může být upravena pevně reep. mepobyblivl vůči vstupmímu otvoru m epřádací komory 2. nebo může být posuvnl nastavitelná pomocí závitu o v nastavené poloze je pak zajiätina známymi upevňovacími prostředky např. lroubem. Toto provedení má svůj význam v případě možnosti rdznáho natavení...

Přívodní zařízení vzduchu pro vstřikovací trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 245740

Dátum: 15.07.1987

Autori: Lysenko Jevgenij Vasiljevie, Barannikov Vladimír Vasiljevie, Lazarev Jurij Petrovic

MPK: F23D 5/12

Značky: zařízení, přívodní, trysky, vstřikovací, vzduchu

Text:

...120 ycTpoücTBo nonaqn B 03 nyxa M ncnapHTenLoó 5 eneHenu B onaoñ Konompynunu c uensm nocwnmeungkaa cqêw sroro xopomero cmemmeanun Bosnyxa nan cropumus n mcnapaemoro TOHHMBa. 3 Ta Koncwpyxnzx omnocnTGHLHO TamênoBecHa H caaómena OÓĚMOňěMOCTBm uns ropmqero, TEK qmo npm BHe 3 aHHOM cHnmeHMH nonaqn Bosnyxa nan cropanus Hensóemno cropanme B cpene c Henocwamxom Kucxopona, qmo B snom oqepeni npnsonnm K ROHOTH B ompaoomanaom raae H oTxomeHuHM B opMe...

Chladicí ústrojí hlavice zkujňovací kyslíkové trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243882

Dátum: 15.06.1987

Autor: Kvasnieka Jan

MPK: C21C 5/48

Značky: kyslíkové, chladicí, hlavice, zkujňovací, trysky, ústrojí

Text:

...si časté výměny a opravy, které jsou nákladné, uváží-li se, že všechny vyjmenované části trysky jsou měděné svařované odlitky, případně výkovky.výše uvedené nedostatky odstraňuje chladící ústrojí hlavice zkujñovací kyslíkové trysky používané ke zkujñování kovu v nístějových pcelářských agregátech a kyslíkových konvertorech a podstata vynálezu spočíva v tom, že válcový prostor mezi clonící trubicí a vnitřním dnem trysky je zaslepen...

Pětipramenná hlavice zkujňovací trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240248

Dátum: 15.06.1987

Autori: Dérer Tibor, Cabicar Jozef, Macho Vendelín, Kiss Gabriel

MPK: C21C 6/32, C21C 6/48

Značky: zkujňovací, trysky, hlavice, pětipramenná

Text:

...větší. Při symetrickém uspořádání vlastních dýz poobvodě hlavice zkujňovací trysky se tato skutečnost nebere v úvahu, což je príčinou mnohem intenzívnějšího opotřebení vyzdĺvky nas/straně čepů. . . i - Výše uvedený nedostatek odstraňuje pě tipramenná hlavice zkujňovací tryský podle ivynálezu s uspořádánim vlastních dýz čty 4 řl po obvode, jedna uprostřed. Podstatouvynálezu je asymetrické uspořádání obvodových dýzłĺležíçtch v- rovinách...

Způsob potlačení akustické emise tkalcovského stavu, zejména aerodynamického hluku prohozní trysky a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240110

Dátum: 15.06.1987

Autor: Král Vladimír

MPK: D03D 47/30

Značky: emise, akustické, potlačení, zejména, zařízení, trysky, způsobu, tkalcovského, stavu, způsob, hluku, aerodynamického, prohozní, tohoto, provádění

Text:

...z magnetofonove nahrávky opakující se v rytmu tkacích cyklů. Nahrávka- je předtim pořízena v místech, kde je zapotřebí hluk. utlumit a vyzařujese v takové fázi, aby se vyzařovaný zvuk reproduktoru rušil. s hlukem generovaným v daném místě prohozní tryskou. Nepočítá se s tím, že by se dosáhlo dokonaleho potlačení hluku, ostatné hluk je u tkalcovského stavu generován i jinde než jen aerodýnamickými efekty při prohozu, nicméně .takto lze...

Zapojení pro ovládání propadové trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 237662

Dátum: 01.06.1987

Autori: Leskota Jiří, Kolačný František

MPK: B07B 13/00

Značky: trysky, propadové, ovládání, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení pro ovládání propadové trysky třídicí komory vícekomorového třídiče zrnitých materiálů. Při ostrém třídění zrnitých materiálů je přesnost třídění závislá na přesnosti udržování předepsané hustoty vířicí vrstvy tříděné suroviny žádaného zrnitostního složení v dané komoře. Hustota vířicí vrstvy je udržována vypouštěním nahromaděné vytříděné suroviny z třídicí komory propadovou tryskou. Měření hustoty je v uváděném případě...

Zařízení pro přestavitelné uložení trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 243606

Dátum: 15.05.1987

Autor: Klimeš Stanislav

MPK: D03D 47/28

Značky: uložení, zařízení, přestavitelné, trysky

Text:

...pro prestavitelné uložení trysky, obr. 4 schematický nákres zarízení s použitím odtlačovacího šroubu.Tryska lg je válcovou částí lg otočně uložena v koncové části g držáku l a utěsněna těsněním 3. Do tangenciálních zářezů lg ve válcové části gg trysky lg zasahují dva seřizovací šrouby 5. Do koncové části g držáku l ústí i přívodní potrubí § prohozního média o poloměru R, utěsněné těsněním § v koncové části 3. Mezi koncovou částí g...

Zařízení spřádací trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242953

Dátum: 15.04.1987

Autori: Andira Vratislav, Šandera Zdenik, Jeoábek Vladimír, Pech Jaroslav, Bradáeová Eva, Kotek Miloš, Veit Milan, Vanieek Václav, Legnerová Hana, Matonohová Zdenka, Horák Alois

MPK: D01H 1/13

Značky: trysky, zařízení, spřádací

Text:

...1 kolem trubkového pláště łg spřádací komory 2, který vybíhá z tělesa Ž spřádací trysky g.Trubkový plášť łg je opatřen v blízkosti vyústění pŕetlakových otvorů łł ještě radiálními otvory 29, které propojují spřádací komoru z expansní absorpční komorou łí, obklopujícíuvedený trubkový plášť 13. Expansní absorpční komora 11 tak dle obr. 1 tvoří jeden souvislý uzavřený prostor, který je opatŕen jen malým výstupním otvorem 1 v čelním víku...

Sestava chladící a injektážní trysky v přestupníkovém kolenu koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 250494

Dátum: 15.04.1987

Autor: Kosek Jiří

MPK: B05B 1/00

Značky: koksovací, přestupníkovém, trysky, kolenu, sestava, komory, chladicí, injektážní

Text:

...a vody a v horní části závítový»mi otvory a ve vál-cových osazeních komor jsou suvně, s možností snadné výměny uloženy trysky vodního chlazení a parní injek 4táže. Sou-středění obou tryse-k do jediného montážního místa v přestupníkovém kolenu je síce výh 0 dné, ale ani zde se nedaří beze zbytku zamezovat odstřiku části vodního kužele na spodní stěnu ohbí přestupníkového kolena a tím k jejimu dalšímu pronikání do stoupačky.Tyto nedostatky...

Uložení hořákové trysky u rotačních pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239697

Dátum: 13.03.1987

Autori: Tóth István, Mészáros Annamária

MPK: F27B 7/34, F27D 23/0

Značky: pecí, trysky, uložení, rotačních, hořákové

Text:

...v rozsahu od 15 ° do 75 ° ve smyslu otáčení rotační pece e pod horisontální osu ŕeu rotační pece v rozmezí od jedná dvecetizny do jed ne tretiny průměru rotační pece.Řešení podle vynálszu zabezpečuje přiblíiení plemene k pálená surovině e tím i leplí přenos teplqcož má za následok snížení spotřeby paliva hořáku na vyrobu jednotkováho množství slínku.Další výhodou vynálezu je zvýšení životnosti vyzdívky pece, nebot te část vyziívky, která není...

Sestava nosiče trysky s tryskou pro přestupníkové koleno koksárenské baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 249354

Dátum: 12.03.1987

Autor: Kosek Jiří

MPK: C10B 27/06

Značky: trysky, tryskou, nosiče, koleno, baterie, koksárenské, přestupníkové, sestava

Text:

...odstraňuje sestava nosiče trysky s tryskou pro přestupníkové koleno koksárenské baterie, která sestává z nosiče, v němž je vytvořena válcová díra, která je v horní části opatřena závítem, ve střední části je opatřena vývrtem pro přívod vody a shora je do ní zašroubováno vířivé těleso vodní trysky a podstata vynálezu spočíva v tom,že do válcové díry ve spodní části nosiče zmenšené válcovým osazením je suvně uložena vodní koncovka,...

Způsob chlazení trysky uhlovodíkovým médiem při dmýchání kyslíku nebo kyslíku ve směsi se zrnitými látkami pod hladinou roztaveného kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248751

Dátum: 12.02.1987

Autori: Jasinský Zdeněk, Divák Břetislav

MPK: C21C 5/48, C21C 5/34

Značky: směsi, způsob, roztaveného, uhlovodíkovým, hladinou, dmýchání, médiem, kyslíku, látkami, zrnitými, trysky, chlazení

Text:

...Á Při použití zvýšeného průtočného množství uhlovodíkového média se tyto jevy zvýrazňují. Nárůsty na tryskách se jen obtížně odstraňují za cenu neúměrně vysokého opotřebení tryseka okolní keramické vyzdívky. Při použití zvláštních materiálů keramických vyzdívek a trysek a jejich konstrukcí, zvyšuji se náklady a praonost výroby, přičemž se neodstrañují potížeUvedené nedostatky dosavadního stavu techniky se odstraní způsobem chlazení trysky...

Způsob výroby polotovaru přifukovací trysky tkacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 248190

Dátum: 12.02.1987

Autor: Chytka Vladimír

MPK: D03D 47/30

Značky: polotovarů, tkacích, přifukovací, trysky, výroby, strojů, způsob

Text:

...části výtažku vyplýva z toho, že při použití výchozího polotovaru z ocelového pásku je nutno vytvořit podmínky pro odstranění vnějšího obvodu kruhovky, kde se projevuje cípatost vlivem anizotrcpie tažnosti materiálu nebo nekvalitního střihu u kru hovky. Příklad praktické aplikace způsobu podle vynálezu je dále popsán.Na dvojčinném svislém lisu, jako je například beran střižný vnější - pohon vačkový,beran tažný vnitřní - pohon klikou, se z...

Zařízení pro ohřev trysky a nástavce trysky

Načítavanie...

Číslo patentu: 238680

Dátum: 15.01.1987

Autori: Pohl František, Pčola Pavol, Micenko Štefan

MPK: B22D 17/20, B22D 17/02

Značky: zařízení, nástavce, trysky, ohrev

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro slévárenské stroje na lití kovů pod tlakem a řeší problém udržování teploty taveniny na stálé úrovni při jejím průtoku stoupacím kanálem a nástavcem trysky z teplé lisovací komory do trysky. Kolem stoupacího kanálu je vytvořena soustava kanálů, která je propojena s dutinou, vytvořenou pláštěm kolem nástavce trysky a dutina i soustava kanálů jsou vyplněny teplonosnou látkou, přenášející teplo získané přestupem z taveniny v...

Způsob výroby tělesa vzduchové trysky pro vzduchový prohoz útku na tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 247803

Dátum: 15.01.1987

Autor: Chytka Vladimír

MPK: B21D 22/20

Značky: tkacím, trysky, vzduchové, výroby, tělesa, způsob, útku, vzduchový, stroji, prohoz

Text:

...trysky a zajistit maximální kvalitu vnitřního povrchu dutin, zejména s délkou nad 25 průměrů a zároveň přispět k dalšímu zlepšení funkce.Je toho dosaženo způsobm výroby tělesa vzduchové trysky pro vzduchový prohoz útku na tkacím stroji podle vynálezu, jehož podstatou je, že silnostěnná trubice o menším průměru se protlačuje za studena do tvaru Lavalovy dýzy a potm se k silnostěnné trubici souose pripojí vstupní trubice tělesa vzduchové...

Hlavice horní trysky pro kombinované dmýchání při výrobě oceli v kyslíkových konvertorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 231497

Dátum: 15.06.1986

Autori: Bohuš Jiří, Kluževič Milan, Lesniak Adolf, Chvojka Jan, Kuběna Slavoj, Raška Pavel, Hromek František, Pavlík Oldřich, Peška Rudolf, Hošek Jan, Šigut Ivan, Sobek Oldřich, Divák Břetislav, Fiala Jaroslav, Hladký Jan, Varta Jiří, Kodrle Luděk, Slouka František

MPK: C21C 5/46

Značky: kombinované, oceli, konvertorech, hlavice, dmýchání, kyslíkových, horní, trysky, výrobe

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení jednak přívodu oxidačního média na lázeň jak do středu, tak na její povrch a jednak dopravy sypkých substrátů do lázně v proudu oxidačního média. Uvedeného účelu se dosáhne vytvořením kulovité rozdělovací komůrky /9/ v dolní části hlavní trubice /5/ uspořádané v ose válcovitého pláště /3/. Z rozdělovací komůrky /9/ vyúsťují ven z hlavice dva až devět bočních otvorů /2/, součet velikosti ploch jejich průřezu je...

Zařízení na výrobu měkké trysky pro povlékání vláken a kapilár

Načítavanie...

Číslo patentu: 235690

Dátum: 01.06.1986

Autori: Hayer Miloš, Kuncová Gabriela, Veselý Jaroslav, Čermák Roman, Gőtz Jiří

MPK: B05B 1/00, B29D 31/00

Značky: povlékání, trysky, výrobu, vláken, kapilár, zařízení, měkké

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je vhodný pro povlékání vláken světlovodů a kapilár odlévání polymeru do dělené formy. Forma je dělená s kuželovou dutinou a s jádrem ve tvaru konického trnu. Podstata spočívá v tom, že dutina 7 dělené formy je dole zakončena válcovým otvorem 6 lícovaným pro suvné uložení středícího ložiska 5, naraženého koncentrickým kalibrovaným otvorem na kónický trn 10.