Patenty so značkou «tryskovém»

Způsob odstraňování chybně prohozeného útku na tryskovém tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 263438

Dátum: 11.04.1989

Autor: Velechovský Petr

MPK: D03D 47/28

Značky: chybné, tryskovém, útku, prohozeného, odstraňování, způsob, stroji, tkacím

Text:

...kolečky, poüm se odtáhne jak následující pro hozní délka Q útku, tak 1 s ní spojená chybné prohozená délka à útku, a to ve tvaru odbalující se smyčky.Druhé provedení způsobu podle vynálezu se provádí taktéž pomocí prostředků, jimiž je tkácí stroj vybaven, a to blokovacím ústrojím l, spolupracujíoím se zásobníkem g útku na základě impulsu od nsznázorněné átkové zarážky, vstupních nůžek 5, prohozní trysky Ž, podávacího ústrojí...

Tryska pro zanášení útku na tryskovém tkalcovském stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247157

Dátum: 16.05.1988

Autor: Harlass František

MPK: D03D 47/30

Značky: tkalcovském, zanášení, tryskovém, stavu, útku, tryska

Text:

...gg k úseku ggg s menším průměrem válcového vnějšího tělesa 23 kvymezení komolokuželového prostoru âi spojeného sbíhavě s vál covým prostorem gg.se šroubovým spojením mezi válcovým vnitřním tělesem gg a válcovým vnějším tělesem ggvyvolává otáčení vnítřního váloověho tělesa gg kolem své osy osový přesun ve vztahu k válcevému vnějšímu tělesu 31. Kolem úseku ggg 5 větším průměrem válcového vnitřního tělesa gg je namontován O-kroužek Q k...

Způsob odměřování prohozní délky útku na tryskovém tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 257331

Dátum: 15.04.1988

Autori: Směták Vincenc, Polášek Jiří

MPK: D03D 47/36

Značky: odměřování, stroji, tkacím, délky, tryskovém, způsob, útku, prohozní

Text:

...tryskovém tkacím stroji podle vynálezu, jehož podstatou je, že tah na útek se při zastavení tkacího procesu před jeho opätovným započetím vytváří pouze působením rotačního pohybu ukládací plochy.Výhodou způsobu odměřování podle předmětu vynálezu je, že nedoohází k rozpojení hlavních rotujících částí odměřovsče, kterými jsou dutý hřídel s navíjecím ramínkem a pohonu stroje,takže nemůže dojít k rozfázování pohybů odměřovače 5 pohybem dalších...

Zařízení pro volitelné odchýlení útku na tryskovém tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 253491

Dátum: 12.11.1987

Autor: Vystrčil Jiří

MPK: D03D 47/36

Značky: tryskovém, stroji, odchýlení, zařízení, tkacím, volitelné, útku

Text:

...253 491 pohyblívého střižníku 3 jvzhůru působením dalšího pohyblivého břitu Lg a horní části kruhového pevného břitu l 4. Při správném tkacím procesu je během prohozu pohyblivý střižník 2 v hornípoloze a neznázorněný útek je prohazován do prošlupu přesválcový otvorí a další otvor lgpevnéčásti stříhacího ústrojí.Na. stříhacím ústrojí podle obr. 3 a l je výkyvný pohyblivý střižník i vedený vnitřním. stěnami odváděcího kanálu § pevné části...

Způsob tkaní na tryskovém tkacím stroji a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249992

Dátum: 15.04.1987

Autor: Vystrčil Jiří

MPK: D03D 51/08

Značky: způsob, způsobu, provádění, tkání, zařízení, tohoto, tkacím, stroji, tryskovém

Text:

...s přídavnými tryskami opatřenými přídavnými přívody tlakového media.Tkací stroj je opatřen předlohovou cívkou Á upevněnou na rámug stroje, odkud je při tkaní uteka odtahován odměřovacím ústrojímg. Na odměřovacím ústrojí A se vytvoří prohozní délka utkug, která je odtud stažena působením tlakového média hlavní prohozní trysky§.Püsobením tląkového média hlavní prohozní trysky É je odměřená délka zavedena do prehozního kanálu É, kde je...

Zařízení pro zanášení útku na tryskovém tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 237611

Dátum: 16.02.1987

Autori: Henzl Jindřich, Vykydal František, Kuda Vladimír, Bartoněk Antonín

MPK: D03D 47/30

Značky: zařízení, útku, tryskovém, stroji, tkacím, zanášení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zavádění útku na tryskovém tkacím stroji, jehož účelem je zanášet do prošlupu střídavě různé vyvolané útky (7). Toto se dosáhne tím, že směšovací trubice (8) jsou v místě výstupních stran útku (7) spojeny v jednu centrální výstupní část (12) ukončenou jedním výstupním otvorem (13).

Zařízení pro zanášení po sobě jdoucích různých útků v tryskovém tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 247725

Dátum: 15.01.1987

Autori: Plička Ladislav, Směták Vincenc, Kalina Jaroslav

MPK: D03D 47/34, D03D 47/38

Značky: různých, stroji, jdoucích, tkacím, tryskovém, zanášení, zařízení, útku, sobě

Text:

...vloženy trysky 7, 7. K tělesu 5 trysek 7, 7 jsou připojeny přívody 8, 8 zanášecího média pro trysky 7, 7. Dolní strana tělesa 5 trysek 7, 7 přechází do ramene 28, v jehož doliní části je Vytvořeno oko pro ložisko 9. Těleso 5 trysek 7, 7 je přes rameno 28 a ložisko 9 spojene prostřednictvím třetího čepu 1 D s jedním koncern horní páky 11, jejíž druhý konec je kyvně spojen prostřednictvím čtvrtého. čepu 13 s rámem 12 neznázorněnêľro tkacího...

Zařízení na prohazování útků v tryskovém tkalcovském stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229662

Dátum: 15.11.1986

Autori: Koriyama Masayuki, Takahashi Takao, Wakai Sinzi, Ohnishi Kimimasa

MPK: D03D 47/30

Značky: tkalcovském, stavu, útku, tryskovém, prohazování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na prohazování útků v tryskovém tkalcovském stavu, mající hlavní zanášecí trysku pro vstřikování útkové příze s pomocí vzduchu, větší počet vzduchových vodičů seřazených ve směru prohazování útků a vytvořených jednotlivě s vodícími otvory, jež jsou sestaveny ve vodicí kanál k prohazování útků hlavní zanášecí tryskou, přičemž každý vzduchový vodič je uzavřený smyčkový úsek, vymezující vodicí otvor a vytvořený se štěrbinou pro výstup...

Útkové vodicí zařízení v tryskovém tkalcovském stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230569

Dátum: 15.05.1986

Autor: Suzuki Hajime

MPK: D03D 47/34

Značky: tkalcovském, útkové, zařízení, vodiči, stavu, tryskovém

Zhrnutie / Anotácia:

Útkové vodicí zařízení v tryskovém tkalcovském stavu při zanášení útkové příze do prošlupu, vytvořeného mezi spodní a horní osnovní přízí, proudem tekutiny, vypouštěným z hlavní trysky umístěné vedle tryskového tkalcovského stavu, jež v sobě zahrnuje řadu útkových vodicích prvků uspořádaných ve vzájemném odstupu od sebe a rovnoběžně s paprskem tryskového tkalcovského stavu, přičemž každý útkový vodicí prvek má otevření se štěrbinovým otvorem...

Zařízení k zanášení útku na tryskovém stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226191

Dátum: 15.03.1986

Autori: Fuzio Suzuki, Hiroshi Arakawa, Kazunori Yoshida, Takeshi Kobayashi

Značky: zařízení, tryskovém, útku, zanášení, stavu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k zanášení útku na tryskovém stavu, opatřeném větším počtem vodicích lamel uspořádaných vertikálně v řadě na bidlenu za účelem vytvoření vodicího kanálu pro tlakové médium a útek, hlavní prohozní tryskou směřující k vodicímu kanálu a prohozním zařízením s přepouštěcím ventilem, jehož těleso je opatřeno vtokovým otvorem napojeným na zdroj tlakového média a výtokovým otvorem spojeným s hlavní prohozní tryskou, z níž proudí tlakové médium...

Tryska pro prohoz útkové niti v tryskovém tkalcovském stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222384

Dátum: 15.08.1985

Autor: Tesař Václav

Značky: tryskovém, tkalcovském, tryska, útkové, prohoz, stavu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení ejekčního efektu ve směšovací trubici trysky, do které je přisáván vzduch z atmosféry útkovým přívodem a strhává přitom útkovou nit. Podle vynálezu do směšovací trubice ústí nejméně dvě primární tryskové štěrbiny, napojené na výstupy fluidického zesilovače rozváděcího typu, zapojeného jako oscilátor. Jsou uvedeny dvě varianty zapojení zesilovače tak, aby pracoval v oscilátorovém režimu. Experimentálně bylo ověřeno,...

Zařízení pro vedení útkové nitě prošlupem na tryskovém tkacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 226708

Dátum: 01.11.1984

Autori: Kabushiki Kaisha Toyoda Jidoshokki Seisakusho, Arakawa Akio Kariya (japonsko), Yamazato Munechika Toyota, Suzuki Fujio Toyodu, Kobayashi Akira Obu, Hasegawa Junzo Obu, Arakawa Hiroshi Kariya, Yoshida Kazunori Nagoya, Suzuki Hajime Aujo

Značky: vedení, tryskovém, zařízení, útkové, nitě, stroji, tkacím, prošlupem

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vedení útkové nitě prošlupem na tryskovém tkacím stroji, opatřeném ústrojím pro vytváření prošlupu z osnovních nití, paprskem pro přirážení útkové nitě zanášené pravidelně do prošlupu, zahrnujícím hlavní trysku pro zachycování a unášení útkové nitě prošlupem a hřeben vytvářející vodicí kanál pro útkovou nit tvořený řadou vodicích lamel, uspořádaných rovnoběžně s podélným směrem paprsku, přičemž každá z vodicích lamel má vybrání...

Zařízení pro přívod dopravního fluida k pomocným tryskám v tryskovém tkalcovském stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214788

Dátum: 15.09.1984

Autor: Suzuki Hajime

Značky: přívod, tkalcovském, fluida, zařízení, pomocným, tryskovém, dopravního, stavu, tryskám

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro přívod dopravního fluida k pomocným tryskám v tryskovém tkalcovském stavu, jež obsahuje hlavní trysku u místěnou přilehle ke vstupu do prošlupu tkalcovského stavu pro vysílání proudu dopravního fluida potřebného k vystřikování útkové niti pro její zanášení prošlupem, větší počet pomocných trysek rozmístěných po dél dráhy útkové niti prošlupem, s nimiž jsou ve fluidním spojení první prostředky pro přívod dopravního fluida a jeho...