Patenty so značkou «tryskové»

Zařízení pro tryskové protiproudé zdrobňování

Načítavanie...

Číslo patentu: 260119

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kupka František, Slechan Vilém

MPK: B02C 19/06

Značky: tryskové, protiproudé, zdrobňování, zařízení

Text:

...mlýn. Jeho základ tvoří dvě protisměrné trysky,které usměrnují materiál do mleoí komory, kde nastává vzájemné tříštění částic e jejich postupné zjemnování. Odlučování produktu. mletí probíhá podobným způsobem jako u tryskových mlýnů s vertikální mlecí komorou. Podstata předloženého zařízení pro tryskové protiproudézdrobňování spočívá v tom, že je tvořeno tělesem mlýnu s mlecí komorou, do níž směřuje vstupní tryskn s násypkou,.protitryska a...

Odměřovač útku pro bezčlunkové, zejména tryskové tkací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 266859

Dátum: 12.01.1990

Autori: Mohelnický Josef, Trnka Jan

MPK: D03D 47/36

Značky: bezčlunkové, stroje, tryskové, odměřovač, tkací, zejména, útku

Text:

...ve tvaru kotouče 6 s přírubou 7, otevřenou ve směru k nosnému tělesu 1. V radiálním osazení 6 kotouče 6 je upraveno vodicí očko 8, na jehož výstup 8 navazuje radiální vodicí otvor 9,upravený v přírubě 7.Navíječ 5 je na dutém hřídeli 2 axiálně zajištěn koncovou maticí 10 našroubovanou na závitový konec dutého hřídele 2, jehož výstup 2 z koncové matice 10 poněkud vyčnívá.Na čelní straně nosného tělesa 1, přivrácené navíječi 5, je upraven nosič...

Štafetová tryska pro vzduchové tryskové tkaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 266516

Dátum: 12.01.1990

Autori: Liberec, Adámek Karel, Bandouch Milan

MPK: D03D 47/30

Značky: štafetová, tryska, tryskové, vzduchové, tkání

Text:

...víry v trysoe zdurazněné ještě zmíněným tvarem vrcholového uzavření kanálu, které se nachází nad bočním vyústěním, které samo 0 sobě, jak již zmíněno, je velice krátké a neumožňuje u jednotlivých trysek dosažení stejné orientace proudění vzduchu vystupujícího z bočního vyústění.Je tedy nutno provádět třídění štafetových trysek podle směru a velikosti rychlosti vystupujícího proudu vzduchu, které zvyšuje náklady při výrobě. Při tomto...

Fotoelektrický snímač doletu útkové nitě pro tryskové tkací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263326

Dátum: 11.04.1989

Autori: Prášil Vladimír, Vitamvás Zdeněk

MPK: D03D 51/34

Značky: tkací, snímač, stroje, nitě, tryskové, doletu, útkové, fotoelektrický

Text:

...na sebe.Fotoelektrický snímač doletů útkové nitě pro tryskové tkací stroje podle vynálezu je vytvořen základním tělesem 5 ve tvaru trubky s tvarovanou dutinou Ž, v níž jsou umístěny fotoelektrické prvky l a g, které jsou umístěny vzájemné souose a kolmo v podélné ose dutiny Ž základního tělesa 3 tohoto snímače. V místě osy fotoelektrických prvků l a Ě je dutina Ž vytvořena ve tvaru podélné štěrbiny 1 s pozvolným přechodem, tvořeným hladkými...

Tryskové ústrojí plynové turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 260982

Dátum: 12.01.1989

Autori: Kuzněcov Andrej, Sudarev Boris, Narežnyj Eduard, Krinskij Arnold

MPK: F01D 5/00

Značky: ústrojí, plynové, tryskové, turbiny

Text:

...co cTopoHH K 0 pHTa nonarxn H unemmnun nnuy, cocrannammym 0,250,35 mupnnm Memnonaroqnoro Kanana.Ha qepweme nsoöpameu connosoň annapar rasonoä TYDÓHHH.Connonoñ annapaw conepmnr nonarxn 1, ycwanonnenume c o 6 pa 3 oBaHneM Memnonaroqumx Kananos 2 Memny oöeqaňkaum 3, B onnoň na KoTopmx Bunonnena KonLue~ nan menb 4, pacnonomenuan nepnennxynnpno ocn wypöunu H noxnmqeunax K HcroqHHKY oxnamnammeň cpem (Ha qepwexe ne noxaaàn). Oöąqaůxa 3...

Membránové čerpadlo, zejména pro tryskové vodní tkací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255283

Dátum: 15.02.1988

Autori: Horný Kamil, Fajfr Václav

MPK: D03D 47/32

Značky: čerpadlo, stroje, tkací, membránové, zejména, tryskové, vodní

Text:

...čerpadla podle vynálezu spočíva v jeho jednoduchém uspořádání,kde komora, v níž se pohybuje pomocný pracovní píst a zásobní komora pracovní kapaliny tvoří spojené nádoby. skutečnost, že pomocný pracovní píst pracuje pod hladinou pracovní kapaliny,je důležitým znakem řešení podle vynálezu zejména v tom, že nemůže docházet k ubývání pracovní kapaliny. Kromě toho tvoří hladina pracovní kapaliny přitozené těsnění proti zavzdušnění.Výhoda...

Palivo pro tryskové letecké motory a postup jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241670

Dátum: 15.09.1987

Autor: Machon Jean-pierre

MPK: C10L 1/04, C10G 45/52

Značky: výroby, palivo, tryskové, postup, motory, letecké

Text:

...V systému několika reakčních vrstev. První vrstva se udržuje na teplotě o 20 až 40 °C pod mezní teplotou, při níž dochází ke změně hydrogenace na dehydnogenaci. Tím je zajištěno odstranění části aromátů bez toho, že by došlo k neúměrně vysokému teplotnímu vzestupu a k možnému zakoksovaní katalyzätoru. Ochlazení za prvním reakčním stupněm dovolí pak vést další část dearomatizace při termodynamicky výhodnějších parametrech.V níže uvedeném...

Otočná dvojtryska pro vzduchové tryskové tkalcovské stavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252280

Dátum: 13.08.1987

Autor: Adámek Karel

MPK: D03D 47/30

Značky: vzduchové, dvojtryska, stavy, tkalcovské, tryskové, otočná

Text:

...popsán podle přiloženéhovýkresu, na nêmž je znázorněno příkladné provedení otočnédvojtrysky pro vzduchové tryàkové tkalcovské stavy podle vy nálezu.otočná dvojtryska je v příkladném provedení tvořenotělesem 1 dvojtrysky, opatřcným dvěma vzduchovými kanály g.K tělesu 1 dvojtrysky je převlečnou maticí Q připevněna ytryska, sestávající z pláště 4 trysky a jádra 5 trysky. (01 mo k prohozní ose 6 dvojtrysky, která je současně osou jádra§ trysky,...

Pomocná tryska otočné dvojtrysky pro vzduchové tryskové tkalcovské stavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252279

Dátum: 13.08.1987

Autor: Adámek Karel

MPK: D03D 47/30

Značky: tryska, tkalcovské, dvojtrysky, vzduchové, pomocná, stavy, tryskové, otočné

Text:

...vzduchové«tryskové tkalcóvskě stavy se středovým prohozem podle vy nálezu spočívají zejména v tom, že v důsledku připevnění tělesa pomocných trysek k tělesu dvojtrysky nedochází k nadměrnému namáhání trubky přívodu Étku a navíc Je hmota pomocných trysek rozložena blíže středu otáčeníýdvojtrysky, čímž dochází ke zmenšení dynamické síly a hnacího momentu.nutných pro vratné otáčení dvojtrysky.Vynález bude dále podrobněji popsán podle...

Tryskové uspořádání pro tkalcovský stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 236775

Dátum: 15.02.1987

Autor: Simson Dionizy

MPK: D03D 47/28

Značky: stroj, uspořádání, tryskové, tkalcovský

Zhrnutie / Anotácia:

V řídicím šoupátku (16) tryskového uspořádání (8) je uspořádán zaváděcí kanál (24) ústící pod ostrým úhlem do vodicího kanálu (12) pro útek tkalcovského stroje (1) pro zavádění vzduchu. Zaváděcí kanál (24) se může nastavit tak, že zaváděný vzduch je směrován za účelem rzděníb útku (14) v opačném směru (25) ke směru (13) zanášení. Řídicí šoupátko (16) se může natočit o 180(, takže zaváděcí kanál (24) je v poloze (24a). Potom proudí zaváděný...

Tryska pro tryskové torkretování vyzdívky metalurgických agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233322

Dátum: 15.08.1985

Autori: Majcher Pavel Borisovič, Dolženkov Fjodor Jegorovič, Gamalej Edvin Josifovič, Kuličenko Valentin Arsenťjevič, Štěpa Jevgenij Dmitrijevič, Červoněnko Viktor Mironovič, Atlasovova Galia Abdulberovna, Tiščenko Oleg Ivanovič, Donskoj Semjon Aronovič, Antonov Veniamin Vasiljevič

MPK: F27D 1/16, C21C 5/44

Značky: metalurgických, agregátu, tryska, tryskové, torkretování, vyzdívky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká techniky pro opravy vyzdívky metalurgických agregátů a může být využit v metalurgickém a strojírenském průmyslu. Cílem vynálezu je zvýšení efektivnosti torkretování díky rovnoměrnějšímu rozdělení komponent,v průřezu torkretovací trysky. Daného cíle se dosahuje tím, že v trysce pro pryskové torkretování vyzdívky metalurgických agregátů jsou na výstupu hubice pro přívod kyslíku upraveny konické kroužky, obrácené menší základnou...