Patenty so značkou «trubkového»

Zařízení k protlačování trubkového polotovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260132

Dátum: 15.12.1998

Autor: Strašák Tomáš

MPK: B21D 22/22

Značky: polotovarů, trubkového, protlačování, zařízení

Text:

...obr. 2 znázorňuje núrys zařízení pro zesunutí tvářecího trnu do trubkovćho polotoveru a obr. 3 je uspořádání zařízení trubkového polotovnru n tvářecího trnu po ukončení tvářecího procesu v náryse.Zařízení pro onýbání trubkového Šolotovoru soetúváz pevné dolní komory g e ve vertikálním směru pohyblivé horní komory Á. K dolní komore 3 je přĺpojenn zäoustka 5 v níž je vytvořena dutine 5, odpovídající požadovonému tvaru tru kového po 1...

Závěs trubkového lešení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265412

Dátum: 13.10.1989

Autori: Hovorka Jaromír, Olšák Miloň

MPK: E04G 7/00

Značky: lešení, trubkového, závěs

Text:

...má ve svém středu vytvořen příčný otvor, ve kterém je navařen hák z kruhové oceli, zasahující svým zahnutým koncem pod tuto vodorovnou trubku,jejíž délka je větší, než šířka upínací spojky.Výhoda závěsu trubkového lešení podle vynálezu spočívá v tom, že ji lze upínat na kterou~ koliv část svislé stojiny, jejíž rozpěrné namáhání je větší než namáhání ohybom vodorovnýoh příček. Na hák je pak možno při koordinovaném umístění těchto závěsů...

Distanční mříž trubkového svazku

Načítavanie...

Číslo patentu: 263640

Dátum: 11.04.1989

Autori: Urbánek Miroslav, Plíhal Karel, Matal Oldřich

MPK: F28F 9/00

Značky: svazků, distanční, trubkového, mříž

Text:

...prvky vytvoreny šikmou, rovinnou plochou, která svitá s rovinou obsahující centrální rovinný úsek úhel, jehož cosinus je poměrem vnějšího průměru trubky a vzdálenosti trubkových řad a jeu horního provedení distančního prvku kladný a u dolní provedení distančního prvku záporný.Řešení distanční mříže trubkového svazku podle vynálezu přináší řadu výhod. První podstatnou výhodou je, že tvarové pásy s centrálním rovinným úsekem a s dvojicemi...

Montážní kladka trubkového lešení

Načítavanie...

Číslo patentu: 262027

Dátum: 10.02.1989

Autori: Olšák Miloň, Hovorka Jaromír

MPK: E04G 5/04

Značky: kladka, montážní, trubkového, lešení

Text:

...otvor pro hlavu šroubu. Hlavní výhoda montážní kladky trubkoveho lošení podle vynálezu spočívá v tom,že kladku svým speciílním závěsem je možno jednoduchým způsobem upnout na kteroukoliv vodorovnou trubku lešení,není nutne její dodatočné zajištování pomocí závěsů nebo dalších pojistných prvků. Tím ee podstatné zkrátí montážní časy trubkových konstrukcí a zároveň je zajištěna optimální bezpečnost při manipulacích s břemeny.Na výkrese je...

Nástroj pro vyboulování trubkového polotovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261554

Dátum: 10.02.1989

Autor: Strašák Tomáš

MPK: B21D 15/10

Značky: polotovarů, vyboulování, trubkového, nástroj

Text:

...1. K odvzdušnění prostoru pod pracovním pisem § slouží první odvzdušňovací otvor 2. Dolní komora g je upnute k základové desce gg, která je upevněna na stolełł neznázorněného lisu. Horní komora 1 tvoří jeden celek s tlakovým válcem lg, v němž se pohybuje pracovní píst g s dosedací doskou ll. Utěsnění pracovního prostoru zajištuje kuličkový ventilli. Dosedací deska ll je upevněna k přiäržovacímu beranu li neznázorněného lisu, přičemž...

Zařízení k axiálnímu a torznímu blokování trubkového tělesa uloženého kluzně v objímce, zejména pro nárazníky

Načítavanie...

Číslo patentu: 259513

Dátum: 17.10.1988

Autori: Froger Christian, Hay Jean-yves

MPK: B61G 11/18

Značky: zařízení, objímce, zejména, blokování, nárazníky, axiálnímu, tělesa, trubkového, kluzné, uloženého, torznímu

Text:

...že zařízení podle Vynálezu může obsahovat větší počet klínů, například dva ležící diametrálně proti sobě, nebo podle potřeby větší počet klínů uložených V ekvidistantních vzdálenostech.Vynález bude Vysvětlen V souvislosti s příkladem provedení znázorněným na výkrese, kde značí obr. 1 osový řez zjednodušeným zařízením podle vynálezu na nárazníku, například pro železniční Vagóny, kde zařízení ma dva klíny, obr. 2 osový řez Ve větším...

Hořák pro ohřev těles trubkového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258800

Dátum: 16.09.1988

Autori: Henner František, Czyž Adam, Bernátek Bohuslav

MPK: F23D 14/14

Značky: trubkového, horák, tvaru, těles, ohrev

Text:

...podél celé délky trubky a tím i rovnoměrnějším ohřevem trubky po celé délce. Lepším spalováním se uspoří podstatné část paliva, zkrátí se doba potřebné pro ohřev trubky, čímž se sníží náklady, potřebné pro ohřev trubek. Další výhodou lepšího spalování je zlepšení životního a pracovního prostředí. Při použití hořáku dle vynálezu nedochází k utržení a sfouknutí plamene.Příklad provedení hořáku pro ohřev těles trubkovéhotvaru dle vynálezu, zde...

Zařízení pro výrobu ohýbaných součástí z trubkového polotovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254815

Dátum: 15.02.1988

Autori: Král Mirko, Kotouč Jiří

MPK: B21D 7/025

Značky: součástí, polotovarů, výrobu, trubkového, ohýbaných, zařízení

Text:

...během procesu. současně s vnitřním tlakems vnějšími tvarujícími silami působí na čele trubky osové síly, Ě které stlačí trubku, přičemž trny vyvozující osovou sílu zacho~ Í vávají souosost. Současnou kombinací velikosti vnitřního tlaku l a osové síly se mění schema napětí v plastické oblasti a umožňu-ą je tak zvýšení tvárnosti. Řízením vzájemněho poměru tvářecích parametrů lze dosáhnout složitějěích tvarů tvářené součástí,regulací...

Ukládací a přepravní přípravek na trubky, zejména trubkového lešení

Načítavanie...

Číslo patentu: 255069

Dátum: 15.02.1988

Autor: Palička Karel

MPK: B65D 85/20, B65D 8/22, B65D 19/08...

Značky: zejména, lešení, trubkového, ukládací, přepravní, trubky, přípravek

Text:

...na staveništi, V rychlé nakládce a skládce z přepravního vozidla a V tom, že v maximální míře zabraňuje nedovolené manipulaci s uloženým materiálem. Kromě toho sestavení i demontáž přípravku je anadná a rychlá.Príklad konkrétního provedení vynálezu je schematicky znázorněn na připojeném výkrese,kde obr. 1 představuje svařenec nosného rámu, obr. 2 a 3 jsou pohledy na nosný rám v osovém řezu v bokoryse, obr. 4 je detail uchycení spojovací...

Výztuha trubkového rámu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240849

Dátum: 01.01.1988

Autori: Vyletelka Anton, Hauskrecht Peter, Taraba Oldoich

MPK: B62K 11/02

Značky: výztuha, trubkového, rámu

Text:

...vzpěry mezi horní a přední částí rámu, ale žádné dosud známé pevné vzpěry neřeší omezení přenosu vibrací z motoru k hlavě rámu a dále potom na řídítka. Přenášené vibrace poškozují přístroje a především pak zdraví jezdce.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny výztuhou trubkového rámu motocyklů podle vynálezu, jehož podstatou je, že výztuha je sestavena z tuhé části, tlumící části a upevñovacích koncovek,přičemž tlumicí část je tvořena...

Sériově-paralelní zapojení článků trubkového rekuperátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 251276

Dátum: 11.06.1987

Autor: Šonovský Pavel

MPK: F27B 3/26, F27B 1/12

Značky: rekuperátoru, článků, trubkového, sériově-paralelní, zapojení

Text:

...rekuperátorů se zvyšuje tlak vzduchuohřívaněho v trubkách clonícího rekuperátoru, aby byl překonán zvýšený hydraulický odporv této části zajišťuje to škrtící clona v přívodním potrubí studeného vzduchu přiváděného do rozváděcí vzduchové skříně čelní sekce, čímž se na druhé straně zhoršuje celková bilance tlakových ztrát. souhrnně lze konstatovat, že v současné době jsou jednotlivé články kovových trubkových rekuperátorů ohřívacích...

Uspořádání vnitřku rozváděcí vzduchová skříně trubkového rekuperátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242730

Dátum: 15.05.1987

Autor: Drahovský Jozef

MPK: F27B 3/26, F27D 17/00

Značky: rozváděcí, vnitřku, rekuperátoru, vzduchová, trubkového, skříně, uspořádání

Text:

...tak, aby zvýěený-průtočný podíl vzduchu připsdl ns čelní, nejexponovanějäí řadu trubek.Škrtící clony vlak vždy předetevují nežádoucí zvýšení tlakových ztrát a způsobují snížení účinnosti x-ekuperátoru nebo zvýšení požadavku tlekováho zdroje vzduchu.Uvedené nedostatky odstraňuje z velká části uspořádání vnitřku rozváděcí vzduchové skříně e podstatou uspořádání je podle vynález to, že na dnu rozváděcí vzduchové skříně jsou mezi...

Tvářecí čelisti pro výrobu šroubovitých součástí z trubkového polotovaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 231266

Dátum: 01.03.1987

Autori: Švercl Josef, Žampach Štěpán, Novák Jan

MPK: B21D 15/00

Značky: součástí, šroubovitých, výrobu, trubkového, tvářecí, polotovarů, čelistí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru čerpadel a týká se tvářecích čelistí pro výrobu rotorů jednovřetenových čerpadel, opatřených funkční dutinou sestávajících z naváděcí části, přetvářecí části a kalibrační části. Účelem vynálezu je zjednodušení výroby těchto čelistí. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že naváděcí část (4) fukční dutiny (3) je tvořena pronikem válcové plochy (41) a šroubovice (5), přetvářecí část (6) je tvořena pronikem kuželové plochy (61) a...

Zařízení k podávání tyčového a trubkového materiálů do pracovní oblasti obráběcího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 244545

Dátum: 16.02.1987

Autor: Pavlík Miroslav

MPK: B21D 43/10

Značky: trubkového, materiálů, stroje, pracovní, tyčového, oblastí, obraběcího, podávání, zařízení

Text:

...TOHKaTeĽB§ 3 Ha nepennem Konne Rapernn IHa OCHX aaxpenneau ÄBa puqara Z 3 KOT 0 pHe nmemr Ha nepeiľ aux ROHHaX Age nnanammne ryóxn Ě a Memny sannnmn KeanaMM puqaroe pacnonomena npymnHag cmarns. Kapewna cnaómeHa nByMñ npowmaononomno HanpaBneHHuMM KJMHLHMM łp n II. Run pasmemeama 3 aľOTOBOK nepen Kapemnoñ pacnonomen Mářasun E 3, EAH cooómenma nenmennn Kapemxe Ha ocnonanum pacnonomea Kynaqon 13. ÉYoTpoücTBo paóoraem cnąnymnm oópasom.OT...

Zařízení k dělení trubkového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248180

Dátum: 12.02.1987

Autor: Čapatý Lubomír

MPK: B23D 21/08

Značky: dělení, materiálů, trubkového, zařízení

Text:

...trubkového materiálu podle vynálezu, jehož podstata spočíva V tom, že řezací kotouče jsou upevněny v držácích, jejichž pracovní plochy jsou vedený ve spirálových drážkách vytvořených v opěrném pouzdru. Řezací kotouče mohou být umístěny proti sobě po l 20 °. Při pootáčení opěrného pouzdra jsou držáky s řezacími kotouči natláčeny do děleného materíálu rovnoměrně se zakřivením drážek.Výhodou zařízení je především to, že není nutné nastavovat...

Zařízení pro kalibraci trubkového přířezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247860

Dátum: 15.01.1987

Autor: Kudlík Metoděj

MPK: G01B 3/34

Značky: přířezu, zařízení, trubkového, kalibraci

Text:

...přířez ł na obou čelech 0 r 0 Vná e na vnějším průměru se provede zkosení hrany pod úhlmndüv rozmezí 15 až 25 ° do hloubky.přib 1 ížně jednoho milimetru. Takto upravený trubkový přířez 1 se uloží na podložku g, která je opatřena na své horní ploše zápiéohem 1, jehož průměr odpovídá vnějšímu průměru trubkového přířezu l, a souy středným kruhovým vybráním A odpovídajíoím menšímu průměru kuželového kalibrovacího trnu 2. Do trubkového...

Zařízení k ověřování životnosti trubkového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 235604

Dátum: 15.11.1986

Autori: Talpa Ivan, Walder Venanc

MPK: F17D 3/01

Značky: životnosti, trubkového, zařízení, systému, ověřování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém životnosti teplosměnných trubek. Podstata vynálezu spočívá v tom, že hlavní výstup /21/ z nádrže /1/ je spojen se vstupem /22/ tlakového čerpadla /2/, jehož výstup /23/ je spojen se vstupem /24/ ohřívače /3/. Tento je pak spojen přes trubkovnici /9/ se vstupem /26/ teplosměnné trubky /5/, umístěné v tlakové nádobě /10/, výstup /27/ teplosměnné trubky /5/ je opět přes trubkovnici /4/ spojen se vstupem /28/ oběhového...

Zařízení k dělení trubkového a tyčového materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 231925

Dátum: 15.06.1986

Autor: Váchal Milan

MPK: B23D 25/04

Značky: trubkového, zařízení, tyčového, materiálů, dělení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení spadá do oboru obráběcích strojů a týká se zařízení k dělení trubkového a tyčového materiálu o nižší tvrdosti, např. z plastických hmot. Podstatou vynálezu je zařízení, kde ve svislých nosnících nosného rámu jsou nad sebou uspořádány dvě dvojice ozubených kol. Každá dvojice je propojena klikou, přičemž na klikách jsou suvně uložena dvě táhla spojená v horní části unašečem a mezi táhly je pevně uložen plochý nůž. Pohon spodní dvojice...

Nastavovací spojka trubkového lešení s oválným třmenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 223015

Dátum: 15.03.1986

Autori: Pydych Zdeněk, Hafner Josef

Značky: trubkového, spojka, třmenem, oválným, nastavovací, lešení

Zhrnutie / Anotácia:

Nastavovací spojka podle vynálezu je výrobně provedena tak, aby byla vhodná pro automatizovanou hromadnou výrobu. Dosud vyráběné nastavovací spojky svou konstrukcí požadavek hromadné výroby nesplňují. Podstata vynálezu spočívá v tom, že oválný třmen (1) z pásové oceli je na protilehlé straně otvoru v třmenu pro rozpěrný šroub rozdělen a takto vytvořenými okraji svařen s přímým pevným segmentem (3) v pevný celek tak, že vnitřní rádiusy okrajů...

Uložení ochranných trubkových vložek na vstupu či výstupu z teplosměnných trubek trubkového svazku

Načítavanie...

Číslo patentu: 222540

Dátum: 15.03.1986

Autori: Rezek Josef, Vít Pavel

Značky: uložení, teplosměnných, ochranných, vložek, trubkových, vstupu, trubek, výstupu, trubkového, svazků

Zhrnutie / Anotácia:

Uložení ochranných trubkových vložek na vstupu nebo na výstupu z trubek trubkového svazku, např. výměníku tepla nebo žárotrubného kotle. Mezikruží mezi vnitřním průměrem teplosměnné trubky a vnějším průměrem ochranné trubkové vložky je vyplněno nejméně dvěma závity středicího drátu či středicího proužku vyrobeného z materiálu, jehož teplota tavení je nižší než teplota pracovní látky v místě navinutí závitů. Účelem řešení je požadavek přesného...

Zařízení pro zamezení úniku chladicí kapaliny při obrábění dutých obrobků trubkového charakteru

Načítavanie...

Číslo patentu: 220471

Dátum: 15.11.1985

Autori: Hnilička Josef, Hnilička Jaroslav

Značky: zamezení, obrábění, dutých, zařízení, trubkového, chladicí, obrobků, kapaliny, úniku, charakteru

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit zařízení zabraňující úniku chladicí kapaliny při obrábění dutých obrobků trubkového charakteru na vícevřetenových automatických soustruzích, s možností stálé kontroly jeho přítomnosti v obrobku. Podstatou vynálezu je zařízení pro zamezení úniku chladicí kapaliny při obrábění dutých obrobků tvořeném zátkou speciální konstrukce. Tato zátka je přesouvatelná v obrobku ovládacími prvky a mechanismy, které navíc...

Uspořádání trubek v článku trubkového rekuperátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242273

Dátum: 31.08.1985

Autor: Hlinka Svatopluk

MPK: F27B 3/26, F27D 17/00

Značky: rekuperátoru, trubek, článků, trubkového, uspořádání

Text:

...scnemarícky boční pohled na třířadový článek rekuperátoru, obr. 2 představuje řez článkom V místě A~A z obr. 1 a čárkovaně ohraníčená část článku je v detailu zvětšena na obr. 3. Obr. 4 dále rozvádí a objasňuje geometríí druhé řady trubek v článku.Z obr. 1 je patrno, že trubky 11, 20 30 jsou zahnutý do tvaru U pod poloměrem R a svými vstupnímí otvory 11, 21, 31 jsou zaústěny do vstupní vzduchové krabice 1, zatímco do výstupní vzduchové...

Zařízení na regulaci teploty media vystupujícího z trubek trubkového teplosměnného aparátu dvou i vícemediového provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 221628

Dátum: 15.05.1985

Autori: Štryncl Vladimír, Dürrer Milan

Značky: vystupujícího, provedení, aparátu, vícemediového, teplosměnného, trubkového, trubek, teploty, media, zařízení, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na regulaci teploty média vystupujícího z trubek trubkového teplosměnného aparátu dvou i vícemediového provedení. Účelem vynálezu je snížení energetické ztráty při dokonalejší regulaci teploty vystupujícího média. Trubkový prostor regulovaného média je rozdělen do dvou částí propojených na vstupu potrubními větvemi, přičemž v jedné potrubní větvi je zařazen regulační ventil. Zařízení je využitelné v nízkoteplotní technice, v zařízeních...

Způsob výroby trubkového oblouku a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216945

Dátum: 15.01.1985

Autor: Ragettli Christian

Značky: zařízení, trubkového, způsob, provádění, výroby, způsobu, oblouků

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby trubkových oblouků a zařízení k provádění způsobu. Přímý trubkový díl (14) se na obou koncích šikmo odřízne. Poté se krokově posouvá a po úsecích pěchuje a pomocí pěchovacích čelistí (8b), posupných radiálně k sobě. Napěchovaný úsek se poté pomocí kalibračních čelistí (8a) kalibruje na kruhový jmenovitý průřez. Pěchování se provádí šikmo k ose trubky, zatímco kalibrování se provádí kolmo k ose trubky. Pěchovací čelisti (8b) a...

Náplň trubkového drátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230671

Dátum: 15.01.1985

Autori: Golovko Vladimir Nikolajevič, Pochodňa Igor Konstantinovič

MPK: B23K 35/36

Značky: náplň, trubkového, drátu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje ke svářecím materiálům pro obloukové svařování, přesněji k náplni trubkových drátů. Účelem vynálezu je zvýšení mechanických vlastností kovu švu, zlepšení svařovacích a technologických charakteristik drátu, zlepšení hygienických podmínek při jeho výrobě. Zadaného cíle je dosahování tím, že náplň trubkového drátu pro obloukové svařování v ochranné atmosféře nízkouhlíkových a nízkolegovaných ocelí, má následující složení, v %...

Zařízení na rozdělení plynné a kapalné fáze do trubek trubkového aparátu při proudění zdola nahoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 217135

Dátum: 01.09.1984

Autori: Štryncl Vladimír, Dürrer Milan

Značky: trubkového, zařízení, trubek, fáze, zdola, proudění, kapalné, aparátu, nahoru, rozdělení, plynné

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na rozdělení plynné a kapalné fáze do trubek trubkového aparátu při prou dění zdola nahoru. Účelem vynálezu je zdokonalení rozdělení plynné a kapalné fáze do trubek trubkového aparátu a současně snížení tlakové ztráty, Zařízení sestává z odlučovače, horizontálního trubkového rozdělovacího patra a spojovacího potrubí.Spodní prostor odlučovače je spojen potrubím s prostory nad horizontálními rozdělovacími patry, jejíchž trubice jsou...

Zařízení k výrobě těles vřetenovitého tvaru z trubkového polotovaru metodou tváření za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 216106

Dátum: 15.06.1984

Autori: Kaláb Zdeněk, Novák Jan, Švercl Josef

Značky: polotovarů, zařízení, trubkového, tvaru, metodou, tváření, vřetenovitého, studena, výrobe, těles

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru jednovřetenových čerpadel a týká se zařízeni k výrobě rotorů a statorů těchto čerpadel metodou tváření za studena z trubkového polotovaru. Podstatou vynálezu je konstrukční uspořádání tvarovacích čelisti na smykadlech s přímým pohonem a s možností jemného seřízení a středění tvarovacích čelistí. Zařízení umožňuje dále snadnou vyměnitelnost čelistí v širokém rozsahu velikostí. Pracovní zdvih je zajišťován excentrem a je...

Zařízení na rozdělení plynné a kapalné fáze do trubek trubkového aparátu při proudění zdola nahoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 214030

Dátum: 01.06.1984

Autori: Dürrer Milan, Štryncl Vladimír

Značky: trubek, fáze, rozdělení, proudění, trubkového, plynné, zařízení, nahoru, zdola, aparátu, kapalné

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dokonalé rozdělení plynné a kapalné fáze do trubek trubkového aparátu a současně odstranění nebezpečí zanášení zvětšením průřezu výtokových otvorů nátrubků horizontálního rozdělovacího patra, které je umožněno vložením přepážky s otvory pod rozdělovací patro a která vyvolá tlakovou ztrátu potřebnou k přetlačení kapaliny na horizontální rozdělovací patro. Zařízení je využitelné u trubkových teplosměnných aparátů s dvoufázovým...

Spojka trubkového lešení

Načítavanie...

Číslo patentu: 222786

Dátum: 01.02.1984

Autori: Famfulík Stanislav, Moldřík Milan, Domkář Petr, Bardoň Zdeněk

Značky: trubkového, lešení, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spojky trubkového lešení, jmenovitě jejího šroubového spoje, jímž je ve spojce zajištěna provlečená lešenářská trubka. Hřbetní stěna spojky trubkového lešení je opatřena kruhovým otvorem, který je v jednom místě nastřižen a hrany tohoto nastřižení jsou vyhnuty proti sobě. Podle vynálezu mohou být hrany kruhového otvoru utvářeny do lichoběžníkového nebo jiného podobně vhodného průřezu.