Patenty so značkou «trubic»

Spojka pre spojovanie trubíc, najmä ohybných trubíc

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19772

Dátum: 07.06.2013

Autor: Bertolotti Umberto

MPK: F16L 33/207

Značky: trubic, spojka, ohybných, najmä, spojovanie

Text:

...utesnenie pre zamedzenie únikov atým aj Iokalizovaných strát tekutiny, a to aj u nezablokovaných spojení. Je to dané tým, že tesnenia sú deformované v každom prípade, aj ked menej, po vložení terminálov do trubíc, a tým sú tesnenia nastavené do utesneného stavu,dostatočného pre zamedzenie únikov. Nanešťastie môžu v tesneniach pre tekutinu u nezablokovaných tesnení vznikať úniky po nejakej dobe, napríklad vďaka vytiahnutiu trubíc,...

Zmes na výrobu jantárového skla, jantárové sklo, spôsob výroby trubíc a baniek sfarbených žiaroviek, a sfarbených žiaroviek získaných z tohto skla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10387

Dátum: 24.12.2004

Autori: Lefevre Christian, Lepesqueux François

MPK: C03B 9/14, C03C 1/02, C03C 1/00...

Značky: sfarbených, výroby, získaných, trubic, žiaroviek, jantárového, spôsob, baniek, výrobu, tohto, skla, jantarové, sklo

Text:

...70 do 100 baniek (získaných fúkaním dávky skla) za minútu. 0031 Výhodne sa spôsob vyznačuje tým, že percento sulñdu strontaného je nižšie než alebo rovné 4 hmotnosti zmesi. 0032 Podľa výhodného uskutočnenia sa spôsob vyznačuje tým, že percento sulfidu molybdeničitého je menšie než alebo rovné 0.3 hmotnosti zmesi. 0033 Výhodne sú tiež častice železa magneticky eliminované tak, že hladina železa v zmesi je nižšia než 0,04 . 0034 Výhodne tiež...

Zařízení pro výrobu výbojkových trubic k sodíkovým výbojkám

Načítavanie...

Číslo patentu: 270218

Dátum: 13.06.1990

Autor: Salgó Tamás

MPK: H01J 9/38

Značky: výbojkových, trubic, sodíkovým, výbojkám, výrobu, zařízení

Text:

...inertním plynem je připojen k vakuové peci, k místu přivádění přísady e ke kombinované čerpací, plnicí a uzavírací hlavě, přičemž na uzavřený prostor plnicího boxu je napojena komora propusti a plnicí box je opatřsn manipulačními rukavicemi.Výhoda vynálezu spočívá v tom, že celý technologický proces probíhá ve zcela uzavřené čisté ochranné atmosfére, čímž nejsou výbojky vystaveny vnějšímu vzduchu, nýbrž zůstávají po celou výrobní dobu v...

Elektrická odporová pec pro bezkontaktní tažení křemenných tyčí a trubic určených k výrobě optických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 269482

Dátum: 11.04.1990

Autori: Treml Karel, Nový Josef, Šulc Jindřich

MPK: C03B 15/14, C03B 37/027, C03B 20/00...

Značky: trubic, křemenných, tažení, bezkontaktní, elektrická, optických, výrobe, odporová, vláken, tyčí, určených

Text:

...od kovová konstrukce pece. Tepelná izolace je volena v tzv. oendvičověn uspořádání a různé typy jednotlivých tepelných izolací mají odstupnovanou tepelnou odolnost, která klesá v radiálníu smčru od topně sestavy a podle níž se volí i tloučtka jednotlivých tepelných izolací.Příklodné provedení vynálezu je popsáno dále a je znázornčno schematicky na připojených výkresoch, z nichž obr.1 značí evislý osovŕ řez elektrickou edporovou pecí a obr....

Zařízení ke kontinuální výrobě skleněných trubic vertikálním tažením směrem nahoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268897

Dátum: 11.04.1990

Autori: Legindi Štefan, Auerbeck Jiří, Vojtko Konštantín, Lehotský Martin

MPK: C03B 15/14

Značky: zařízení, trubic, kontinuální, sklenených, nahoru, vertikálním, výrobe, tažením, směrem

Text:

...prochézejícím průchodkou, která spočívá na dně kruhového předpecí, a vodní chladič, umíatěný souose nad tvarovacín kroužkem, jehož podstata spočíva v tom,že do kruhového předpecí je souose s tvarovacím kroužkem mezí stenu kruhového předpecí aprůchodku uníatěna kruhové veatavba podepřená podpêrnýuí kameny. Výška podpěrných kamenů. ležících na dně kruhoveho predpeci,Evłiłřľhefoýsravê Eřětlñfvzdálenostl horního ~- okraje tvarovacího kroužku ode...

Uspořádání odsávací a plnicí trubičky u tepelných trubic

Načítavanie...

Číslo patentu: 267559

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pellant Michal, Laňka Jiří

MPK: H01L 23/32, H01L 23/36

Značky: trubic, tepelných, plnicí, odsávací, uspořádání, trubičky

Text:

...l tepelná trubice zapájen pájkou § pružný člen g, tvo řený vlnovcea. Na opačnć straně pružného členu g je pájkou 2 připájena odsávací a plnicí trubiěka Q, jejíž druhý konec je heraeticky uzavřen uzávěrea 5, vytvořenýa tlakovýa svarel. Vnitřní prostor pružněho členu 3 je vyplnčn zalćvací haotou gřna bázi epoxydu, například Epodur 1000. V otvoru li pláätě l tepelná trubice je uaíetčna zaalepovací vložka 1, ve které je z vnější strany tepelná...

Zařízení k výrobě trubic, kapilár nebo tyčí s přesnými rozměry tažením směrem dolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265593

Dátum: 13.10.1989

Autori: Auerbeck Jiří, Kučera Jan

MPK: C03B 17/04

Značky: tažením, dolů, tyčí, zařízení, výrobe, kapilár, trubic, rozmery, směrem, přesnými

Text:

...je vytříděno jako odpad.Centrování plunžru částečně řeší vynález podle A 0 SSSR čb 881 014. Príslušné zařízení se skládá z kuželové misky, do které zapadá vodicí trubka 5 centrovacími žebry. vodicí trubkou prochází trubka plunžru opatřená na spodním konci tvarovací koncovkou. V mezikruží, vytvořeném vodicí trubkou a trubkou plunžru, je objímka, která zaručuje souosost těchto trubek.Nevýhodou tohoto řešení je velká vzdálenost mezi...

Fluidní rošt sestavení z fluidizačních trubic

Načítavanie...

Číslo patentu: 265557

Dátum: 13.10.1989

Autori: Podmolík Jaroslav, Filouš Jiří, Marek Stanislav, Němeček Petr

MPK: F27B 15/14

Značky: rošt, sestavení, fluidizačních, trubic, fluidní

Text:

...úkol roštem sestaveným z fluidisačních trubic procházejících napříč nístějí fluidního topeniště tak, že podélné osy vždy dvou sousedních trubic svírají mezi sebou úhel, jehož poloviční hodnota se rovná odklonu osy fluidisační trubice od hladiny fluidní vrstvy, přičemž tento odklon je ve směru proudění fluidisační tekutiny vždy dolua jeho minimální hodnota se rovná 1,2 násobku u větší, proti menší výšce. Mezera mezi dvěmasousedními...

Zapojení pro napájení tříelektrodových svítících trubic

Načítavanie...

Číslo patentu: 263522

Dátum: 11.04.1989

Autori: Páral Jozef, Potuček Jiří, Hadidom Celestín, Laštůvka Ivan, Potuček Pavel, Turan Ľubomír

MPK: H05B 41/14

Značky: svíticích, napájení, zapojení, trubic, tříelektrodových

Text:

...zapojení podle vynálezu je napájena stejnosměrným zvlněným napätím, jehož střídavá složka má poloviční kmitočet, než je kmitočet napětí napájecího zdroje, což se projevuje výrazným stroboskopickým jevem pozorovetelným pouze v blízkosti několika málo metrů. Z-větší vzdálenosti lidská percepce vnímá svit celé trubicejako kontinuální, neboł Světelná zvlnění. od obou částí tříelektrodové svítící trubice jsou fázově posunuta, takže vynález ľze s...

Těsnění trubic v přípojkách a spojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 259756

Dátum: 15.11.1988

Autori: Novák Jiří, Rajtora Jiří

MPK: B01L 11/00

Značky: spojích, přípojkách, těsnění, trubic

Text:

...silnějšim dotaženi se rozdrtí - jsou-li tvrdší - a jsou-li měkší, vytlačí se ě. do volných míst v převlečných maticích a přestávají těsnit.ěÉodstata vynálezuspočívá v tom,že vlastni těsnicí prstenec je zhotoven z plastického maâeriálu. Prstenec je vložen do měkčího kovového pouzdra (měě, mosaz nebo hliník). Těsnici prsteneo a kovové pouzdro jsoutlačeny do kuželového sedla zašroubovánim převlečné matice.Uspořádání těsnění podle vynálezu...

Způsob výroby nálevek ze skleněných trubic

Načítavanie...

Číslo patentu: 259700

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hudek Lubomír, Mann Berthold, Šimonic Jaroslav, Štědra Rudolf, Kopanický Jiří

MPK: C03B 23/13

Značky: způsob, trubic, nálevek, sklenených, výroby

Text:

...názornost sohcmaticky znázorněno napřipoJcných výkresoch, z nichž představuje obr. 1 upuknutí trubice, obr. 2 zapalováni okrajů upuknnté trubice, obr. 3 předehřívání střední části upuknutć trubice, obr. H předehřátá upuknutú trubice, obr. 5 tvarováni dvojkužcle, obr. 6 naškrabáváni dvojkužele, obr. 7 upnutí polotovaru kužele a stonku, obr. 8 ohřívání konců polotovaru kužcle a stonku před viastnim svařováním, obr.9stisknutí těchto nahřátých...

Způsob čištění odběrových trubic a zapojení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256817

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kozlík Vladimír, Slouka Pavel, Houda Rudolf

MPK: C10J 3/56

Značky: čištění, odběrových, způsobu, způsob, provádění, trubic, zapojení

Text:

...a je závisl§ 9 HĚehmotnosti.fluidní vrstvy, Tím odpadá nutnost regulace tlaku plynu pro profukování odběrových trubic. Další výhodou je, že k profukování je použito fluídizačního plynu, který se přivádí do reaktoru, nebo jeho složky.Z konstrukčního hlediska je výhodné, zejména u tlakových reaktorů, že odběrové trubice mohou být í malého průměru, řádověv mílimetrecn a může v nich být umístěno i další čídlo, např.termočlánek. vynález se...

Uložení tepelných trubic, zejména v částech forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256762

Dátum: 15.04.1988

Autori: Polášek František, Jelínek František, Kabíček Jiří, Horváth Ladislav

MPK: F28D 15/02

Značky: částech, tepelných, uložení, trubic, forem, zejména

Text:

...ve formě.Na pripojených výkresech jeznázorněn příklad uložení tepelné trubice podle vynálezu, kde na obr.1 je znázorněn řez osou tepelné trubice a na obr.2 řez rovinnou A-A kolmou na osu tepelné trubice.Uložení tepelných trubic sestává z formy 1, ve které je umístěna ve vývrtu 11 tepelná trubice g Kondenzační část 3 opatřená žebry 1 a umístěná v dutině § formy 1 je na konci opatřena pružným těsnícím elementem, který je v daném případě...

Ochranná vrstva keramických súčastí, najmä trubíc a zátkových tyčí a sposob jej nanášania

Načítavanie...

Číslo patentu: 255299

Dátum: 15.02.1988

Autori: Krupa Jan, Čomaj Milan, Dudra Ludovít, Stračár Slavomír

MPK: B22D 41/10, B22D 11/10, B22D 41/08...

Značky: zátkových, tyčí, spôsob, ochranná, nanášania, najmä, keramických, súčastí, trubic, vrstva

Text:

...spojenia so základným materiálom. Toto zlepšené spojenie so základným materiálom, tj. adhézia nedovoľuje tak ľahký rozvoj štiepnych porušení.Tieto vlastnosti povlaku potvrdzujú rozsiahle praktické skúšky. kde nedošlo, z dôvodu menej vhodnej stavby plazmou striekaného povlaku, ako to bolo pri použití samotného kremičitanu zirkoničitého, alebo pri prasknuti nalisovanej vložky, k havarijnému ukončeniu liatia bezpečne sa predlžuje životnost...

Způsob svařování silnostěnných trubic případně tyčí z křemenného skla vysoké čistoty a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255210

Dátum: 15.02.1988

Autori: Pavlas Petr, Dubský František

MPK: C03B 23/207

Značky: způsobu, způsob, křemenného, tyčí, provádění, trubic, případně, svařování, čistoty, silnostěnných, zařízení, tohoto, vysoké

Text:

...je izolována vhodným vláknitýmmateriálem. Její topný element 3 na bázi grafitu vysoké čistoty umístěný ve svislé osepece l má tvar trubky s konstantním vnitřním průměrem a proměnlivým vnějším průměrem. Vhější průměr topněho elementu 3 je nejnižší v jeho střední části a směrem k oběma okrajům topného elementu g vzrůstá. K čelním plochám topného elementu g vytváří prostor Ž tvaru dutého válce, který má konstantní průměr a který je opatřený...

Způsob výroby teplem smrštitelných trubic a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236220

Dátum: 01.02.1988

Autori: Kopecký Bohuslav, Kalousek Miroslav

MPK: B29D 23/00

Značky: způsob, tohoto, smrštitelných, výroby, trubic, zařízení, provádění, způsobu, teplem

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu umožňuje kontinuálně vyrábět teplem smrštitelné trubice z materiálu s tvarovou pamětí. Trubice se zahřívá nad teplotu měknutí, prochází štěrbinou mezi podávacími válečky do chladicí komory, ve které zvětšuje svůj průměr a ochlazuje se a ochlazená je odtahovacími válečky vytahována z chladící komory. Změnu průměru trubice v chladicí komoře vyvolává působení tlakového vzduchu přivedeného dovnitř trubice a změna délkového...

Sposob povrchovej ochrany keramických súčastí, najmä trubíc a zátkových tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 254221

Dátum: 15.01.1988

Autori: Krupa Jan, Dudra Ludovít, Čomaj Milan, Stračár Slavomír

MPK: B22D 41/10, B22D 41/08

Značky: súčastí, tyčí, povrchovej, keramických, zátkových, najmä, trubic, ochrany, spôsob

Text:

...súčastí 30 až 200 °C. Po dosiahnutí uvedenej maximállnej teploty 200 °C na nanášanie a ohrev keramických sú~častí preruší najmenej však do poklesu teploty na 30 °C, na čo sa nanášanie opakuje až po dosiahnutie zvole nej hrúbky ochrannej vrstvy a nakoniec sa keramické stlčasti chladia pri teplote 20 °C.Výhody vvnálezu sú hlavne V tom, že pri plazmovom striekaní ochranného povlaku uvedeným práškovým materiálom, ktorého častice majú výrazný...

Konstrukce prostupu svazku tepelných trubic

Načítavanie...

Číslo patentu: 240270

Dátum: 15.06.1987

Autori: Ráchel Vincent, Rusnák Vladimír, Prekoppová Jarmila

MPK: F28D 15/02

Značky: prostupu, konstrukce, trubic, tepelných, svazků

Text:

...prostupu svazku tepelných trubic 1 a tyče 12 trubkovnicí 4 tak, že jedna tepelná trubice 1 přiléhd k trubkovnici 4 těsnicí plochou 2, přičemž mezi těsnicí plochou 2 a trubkovnicí 4 je umístěn těsnicí kroužek 11 z deformovatelného materiálu, ze strany B zbývající tepelná trubice 1 a tyč 12 stejným způsobem jako u strany 5 trubkovnice 4. Na horním konci jsou tepelné trubice la tyč 12 qpatřeny závitovým čepem l s maticí 1 D, přičemž...

Zapojenie na meranie elektrických parametrov kábelárskych medziproduktov, najmä koaxiálnych trubíc

Načítavanie...

Číslo patentu: 238880

Dátum: 15.05.1987

Autor: Illés Andrej

MPK: G01R 31/00, G01R 29/00

Značky: najmä, medziproduktov, meranie, koaxiálnych, elektrických, zapojenie, kábelárskych, parametrov, trubic

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie na meranie elektrických parametrov kábelárskych medziproduktov najmä koaxiálnych trubíc pozostávajúce z impulzného generátora, tvarovacieho obvodu, merača krátkych časov, oneskorovacieho vedenia, aritmetickej jednotky a zobrazovacích jednotiek vyznačujúce sa tým, že na spúšťací obvod (1), ktorý má prvý vstup (11) a druhý vstup (12) prepojený štartovacím tlačítkom (2), je na jeho prvý výstup (3) zapojený impulzný generátor (3), medzi...

Způsob uzavírání a vakuování tepelných trubic a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234169

Dátum: 01.04.1987

Autor: Wališ Miroslav

MPK: B21D 53/06

Značky: zařízení, vakuování, způsobu, provádění, tepelných, způsob, uzavírání, tohoto, trubic

Zhrnutie / Anotácia:

Ve strojírenství při výrobě výměníků tepla s tepelnými trubicemi vzniká technický problém uzavírání a vakuování tepelných trubic. Podle vynálezu se postupuje tak, že se do závitu v těsnicí ploše uzavírané vakuované tepelné trubice částečně našroubuje zátka tak, že zářez v jejím dříku vyčnívá nad těsnící plochu tepelné trubice, potom se přes tepelnou trubici převleče přítlačná matice, která je uvnitř opatřena pryžovým kroužkem, Ha takto...

Zařízení k periodickému stmívání svíticích trubic

Načítavanie...

Číslo patentu: 235118

Dátum: 15.02.1987

Autori: Laštůvka Ivan, Potuček Pavel, Potuček Jiří

MPK: F21P 3/00

Značky: periodickému, svíticích, zařízení, trubic, stmívání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro periodické stmívání svíticích trubic, napájených z násobiče napětí, tvořeného alespoň dvěma diodami a dvěma kondenzátory, jehož podstata spočívá v tom, že násobič je napájen přes triak, na jehož řídicí elektrodu jsou přiváděny pravoúhlé impulsy a na výstup násobiče je připojen sběrný kondenzátor. Proud výboje je uzavřen přes tlumivku, zapojenou do série se svíticí trubicí. Vynález lze užít k reklamnímu osvětlení,...

Způsob současného ohřevu dvou skleněných trubic žárovou koronou při jejich spojování

Načítavanie...

Číslo patentu: 248686

Dátum: 12.02.1987

Autori: Mašek Jiří, Neužil Milan, Vejmelka Jiří

MPK: C03B 23/207

Značky: současného, trubic, sklenených, způsob, jejich, žárovou, koronou, ohřevu, spojování

Text:

...hořáky umístěnými osově přesně proti sobě Je nutné, aby špičky plamenů na sebe nsrážely.. - un eu Výhodou řešení je provedení spoještrubio jedním ohřevem na jednom zařízení bez mezitemperece v krátkém časovém úseku. Tím se v místě jejich styku vytvoří kruhové žárová koroną,jejíž protilehlé okrajeohřívají obě trubice současně ve stejné úrovni. Po dostatečněm ohřevu trubic se bez změny jejich polohy profouknou otvory krátkym půscbením tlaku...

Zapojení pro napájení svíticích trubic se skokovou regulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 234557

Dátum: 01.01.1987

Autori: Vrabec Dušan, Potuček Jiří, Potuček Pavel, Bengyák Peter, Kováč Ján

MPK: H05B 41/29

Značky: napájení, trubic, zapojení, skokovou, regulaci, svíticích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká osvětlovací techniky. Řeší skokovou regulaci příkonu svítící trubice. Podstatou vynálezu je dvou i vícestupňová skoková regulace příkonu svítící trubice, dosažená elektronickým paralelním připojováním dalších kapacit v násobiči pomocí polovodičových spínacích prvků. Všeobecná osvětlovací technika, orientační, signalizační, bezpečnostní a reklamní osvětlení.

Výměník s rozebíratelným dilatačně pružným uložením trubic, zejména pro textilní stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 235766

Dátum: 01.12.1986

Autori: Maule Jiří, Forman Zdeněk

MPK: F16L 17/02, D06C 7/00

Značky: dilatačně, uložením, výměník, zejména, textilní, stroje, trubic, rozebíratelným, pružným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší těsnění trubic výměníku uložených v nosné stěně. Těsnění je tvořeno prstencem z pružného materiálu obepínajícím trubice, které mají vnější stěnu hladkou. Prstenec je přitlačován do vybrání v nosné stěně přítlačným členem.

Sestava gravitačních tepelných trubic pro chlazení výkonových polovodičových součástek

Načítavanie...

Číslo patentu: 233800

Dátum: 15.08.1986

Autor: Motyčka Vladimír

MPK: H01L 23/34

Značky: tepelných, gravitačních, součástek, chlazení, polovodičových, výkonových, sestava, trubic

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je sestava gravitačních tepelných trubic pro chlazení výkonových polovodičových součástek, sestávající nejméně ze dvou výparníků a dvou kondenzátorů vzájemně spojených prostřednictvím dutého spojovacího dílu, kde rotační osy souměrnosti obou těchto hlavních součástek jsou rovnoběžné. Vnitřní průchozí dutiny prstencových kondenzátorů, galvanicky oddělených od výparníků, tvoří společný chladicí kanál.

Zařízení pro vedení tekutin do spodních dmyšních trubic a do prstence s čepy u hutnického zařízení s konvertorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 220751

Dátum: 15.12.1985

Autor: Fisher Howard

Značky: dmyšních, prstence, zařízení, tekutin, konvertorem, vedení, trubic, hutnického, čepy, spodních

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro vedení tekutin do spodních dmyšních trubic a do prstence s čepy u hutnického zařízení s konvertorem, který má spodní dmyšní trubice a je nesen prstencem, z něhož vycházejí výklonné čepy pro umožnění sklápění konvertoru, přičemž neméně jeden z výklopných čepů má osové vrtání, vyznačující se tím, že uvnitř osového vrtání (90) výklonného čepu (28) obsahuje přechodovou tvarovku (91), která má osový vývrt, který v ní vymezuje první...

Zařízení k dělení skleněných trubic na části určené délky

Načítavanie...

Číslo patentu: 219113

Dátum: 15.07.1985

Autori: Štědra Rudolf, Šimonic Jaroslav

Značky: délky, sklenených, určené, dělení, částí, zařízení, trubic

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém zvýšení produktivity automatických strojů na dělení trubic. Dvojice proti sobě souose s dělenou skleněnou trubicí 6 horizontálně vratně pohyblivých vertikálně seřiditelných vnitřních hořáků 8 s řadou trysek 11 v axiálních roztečích délky k oddělení určených částí 7 zajede do skleněné trubice 6, kterou ze zásobníku 15 dávkovací mechanismus 18 uložil mezi dvojice protilehlých otáčejících se válečků 3. Trubice 6 se zahřívá v...

Zařízení k uzavírání tepelných trubic

Načítavanie...

Číslo patentu: 225099

Dátum: 01.12.1984

Autori: Techlovský Josef, Ryttnauer Emil, Sojka Vladimír

Značky: zařízení, uzavírání, tepelných, trubic

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k uzavírání tepelných trubic, vyznačené tím, že sestává z tělesa (2) uzávěru, těsně nasazeného na hrdlo (1) tepelné trubice (3), které je opatřeno alespoň jedním vývodem (7) a prochází jím utěsněné ovládací vřeteno (4) těsnicí kuželky (5), které je ve spodní části za těsnicí kuželkou (5) opatřeno závitem shodným s vnitřním závitem hrdla (1) tepelné trubice (3), přičemž v části ovládacího vřetene (4) těsnicí kuželky (5), opatřené...

Způsob lepení urychlovacích trubic pro tlakové elektrostatické urychlovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 216800

Dátum: 01.07.1984

Autor: Džmuráň Robert

Značky: urychlovače, trubic, lepení, tlakově, elektrostatické, způsob, urychlovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob lepení urychlovacích trubic pro tlakové elektrostatické urychlovače lepidly na bázi epoxydových pryskyřic vytvrzených při normální teplotě, vyznačený tím, že elektrody a izolátory s dokonale očištěnými dosedacími plochami se postupně ustavují na centrovací trn na sebe, po ustavení poslední části trubice se celý komplex součástek sevře v axiálním směru, proměří se přímost a délka takto vzniklé trubice, zjistí se diference od požadovaných...

Způsob spojování částí rezonátoru výbojových trubic plynových laserů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223514

Dátum: 01.05.1984

Autori: Veselá Zdenka, Petrů František

Značky: plynových, laseru, výbojových, rezonátorů, částí, trubic, způsob, spojování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spojování dílů při výrobě výbojových trubic plynových laserů. Vynález řeší způsob spojování jednotlivých dílů trubice. Podstatou způsobu je, že spojované díly trubice se po vytvrzení tmele umísťují do čerpaného prostoru a po dosažení vakua 1 - 10-5 Pa se ohřívají na teplotu 60 až 400°C a po celou dobu ohřívání se uvolňované těkavé látky neustále odčerpávají z prostoru rezonátoru. Využití tohoto způsobu je určeno převážně pro...