Patenty so značkou «trosiek»

Spôsob výroby puzolánových alebo hydraulických mletých prísad pre cementársky priemysel zo zásaditých oxidických trosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 286295

Dátum: 18.06.2008

Autor: Edlinger Alfred

MPK: C21C 5/28, C21B 3/00, C04B 5/00...

Značky: přísad, priemysel, mletých, zásaditých, výroby, spôsob, puzolánových, trosiek, oxidických, cementársky, hydraulických

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby puzolánových alebo hydraulických mletých prísad pre cementársky priemysel zo zásaditých oxidických trosiek, najmä oceľových trosiek, s použitím kovového kúpeľa na redukciu oxidov kovov z trosiek, sa zásaditosť tekutých trosiek nastaví pridaním kyslých korekčných látok, ako napríklad kremenného piesku a/alebo vysokopecnej trosky, a/alebo korekčných látok s obsahom SiO2, pred redukciou na hodnotu, ktorá je 0,1 až 0,5 pod...

Spôsob odchrómovania a/alebo odniklovania tekutých trosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 286014

Dátum: 17.12.2007

Autor: Edlinger Alfred

MPK: C04B 5/00, C21C 5/00, C21B 3/00...

Značky: tekutých, odniklovania, spôsob, trosiek, odchrómovania

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe odchrómovania a/alebo odniklovania tekutých trosiek alebo troskových zmesí, pri ktorom sa tekutá troska naloží na kovový kúpeľ, najmä Fe-kúpeľ, a vnášaním uhlíka alebo nosičov uhlíka sa redukuje, sa vnášanie uhlíka do kovového kúpeľa uskutoční až po pokles obsahu Cr- a/alebo Ni-oxidov v troske na hodnotu medzi 0,8 % hmotn. a 0,2 % hmotn. Pri dosiahnutí určeného rozsahu obsahov Cr-oxidov v troske sa pridá redukčný prostriedok s...

Spôsob spracovania trosiek alebo troskových zmesí na železnom kúpeli

Načítavanie...

Číslo patentu: 286013

Dátum: 17.12.2007

Autor: Edlinger Alfred

MPK: C04B 5/00, C21B 3/00, C21C 5/28...

Značky: troskových, trosiek, spracovania, železnom, kúpeli, spôsob, zmesí

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe spracovania trosiek alebo troskových zmesí s obsahom oxidu železa > 5 % hmotn., najmä oceliarenských trosiek, sa oceľové trosky, prípadne zmiešané s inými troskami, naložia na kovový kúpeľ, pričom ako kovový kúpeľ sa použije oceľový kúpeľ s obsahom C 2,5 % hmotn.

Spôsob spracovania oceliarskych trosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 285355

Dátum: 30.10.2006

Autor: Edlinger Alfred

MPK: C22B 7/02, C22B 34/00, C22B 7/04...

Značky: spracovania, spôsob, trosiek, oceliarskych

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález opisuje spôsob spracovania oceliarskych trosiek a prípadne nosičov železa, ako napríklad trosiek z elektrických pecí, konvertorových trosiek, prachov z výroby ocele, okovín alebo sekundárnych metalurgických zvyškov, pri ktorom sa tieto tekuté oceliarske trosky, resp. nosiče železa zmiešajú s chrómovými rudami alebo prachmi, ktoré obsahujú chróm a/alebo nikel, na nastavenie zásaditosti trosky na 1,2 až 1,6, pričom teplota kúpeľa sa...

Spôsob rafinácie a homogénnej distribúcie zložiek zliatin a odstránenia nežiaducich reakčných zložiek a trosiek, zvlášť z mäkkej spájky, pri výrobe jemne mletej práškovej spájky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6711

Dátum: 27.07.2005

Autori: Schulze Jürgen, Protsch Walter

MPK: B23K 35/02, B23K 35/26

Značky: reakčných, zvlášť, distribúcie, rafinácie, mäkkej, zložiek, homogénnej, spôsob, trosiek, práškovej, zliatin, spájky, nežiadúcich, jemné, mletej, odstránenia, výrobe

Text:

...ako sú oxidy a/alebo strusky, obsiahnutých v zliatinovej spájke.0010 Spôsob podľa vynálezu ďalej umožňuje rañnovat zložky zliatiny a v zliatine ich distribuovať rovnomerne a jemne dispergovať. Zložitú problematiku tohto javu je možné objasniť tým, že odlúčené guľôčky spájky samy o sebe vykazujú také rozmery, ktoré sú súrodéOddelením oxidových inklúzií lantanoidov alebo iných reaktívnych kovov a škodlivých trosiek vzniknutých v procese...

Spôsob výroby surového železa, zliatin farebných kovov, FeCr a syntetických trosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 283194

Dátum: 17.02.2003

Autori: Waschnig Albert, Edlinger Alfred

MPK: C21B 3/04, C04B 7/147, C22B 7/04...

Značky: farebných, surového, kovov, výroby, trosiek, spôsob, zliatin, železa, syntetických

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe výroby sa vsádzkové materiály spaľovania odpadu, ako napr. ľahké frakcie zo zariadenia na likvidáciu automobilových vrakov, resp. hutnícke prachy, aspoň čiastočne oxidujú a potom sa za vylučovania neželezných kovov alebo zliatin redukujú, potom sa o kovy alebo o zliatiny ochudobnená oxidická trosková fáza, prípadne s ďalším pridaním hutníckych prachov, zmieša s kvapalnou oceliarenskou troskou. Za zníženia viskozity oceliarenskej...

Sposob získavania tekutého kovu z odvalových ferowolframových trosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 260154

Dátum: 15.12.1998

Autor: Pracný Jaroslav

MPK: C22B 9/20

Značky: spôsob, získavania, trosiek, ferowolframových, odvalových, tekutého

Text:

...Few trosky.Uvedené nevýhody odstraňuje spôsob získavania tekutého kovu z odvalových ferovolfrámov-ých trosiek prípadne zo zmesy s odvalovou feromolybdénovou troskou, ich pretavením spojeným s redukciou vo ferozliatinárskej peci, podľa vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že pretavovanie sauskutočňuje pri zakrytom oblúku, s uhlíkovými elektródami ponorenými minimálne0,5 m v kychte, pričom na povrchu sa udr žuje vrstva neroztavenej...

Spôsob výroby cementu z metalurgických trosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 279299

Dátum: 08.02.1995

Autori: Rey Theo, Edlinger Alfred

MPK: C04B 7/147, C04B 5/06, C21B 3/06...

Značky: cementů, metalurgických, spôsob, trosiek, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Tekuté trosky z redukčných procesov a oceliarenských procesov, ako napr. vysokopecná a konvertorová troska, sa navzájom zmiešajú a doplnia vápnom. Ďalej sa postupuje tak, že v prvej ochladzovacej fáze pri teplote vyššej ako 1000 °C, výhodne vyššej ako 1200 °C, sa ochladzuje pomalšie ako v druhej nasledujúcej ochladzovacej fáze a že získaný stuhnutý produkt sa granuluje a/alebo melie.

Spôsob získavania medi z mediarenských odpadných trosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 234898

Dátum: 15.01.1987

Autori: Šimko Ján, Tomášek Karel, Cempa Štefan, Mikloš Ladislav, Kaššayová Edita Csc, Weigner Ĺuboš, Molnár Ľudovít

MPK: C22B 15/00

Značky: trosiek, odpadných, spôsob, mediarenských, získavania

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru metalurgických technológií spracúvajúcich odpadné poloprodukty. Rieši spôsob získavania medi z odpadných trosiek vznikajúcich pri výrobe medi v hutníckych agregátoch. Postupuje sa tak, že sa predom granulovaná alebo podrvená troska chloridačne praží s prídavkom chloridu vápenatého, chloridu sodného, chloridu horečnatého alebo chloridu amónneho v množstve 0,5 až 15 % z hmotnosti trosky alebo za použitia plynného...

Hydrometalurgický spôsob získavania medi z odpadných mediarenských trosiek

Načítavanie...

Číslo patentu: 234897

Dátum: 15.01.1987

Autori: Tomášek Karel, Šimko Ján, Cempa Štefan, Weigner Ĺuboš, Kaššayová Edita Csc, Molnár Ľudovít, Reitznerová Eva, Vadász Pavol

MPK: C22B 15/08

Značky: trosiek, hydrometalurgický, spôsob, mediarenských, odpadných, získavania

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru metalurgických technológií spracúvajúcich odpadné poloprodukty. Rieši spôsob získavania medi z odpadných trosiek vznikajúcich pri výrobe medi v hutníckych agregátoch. Postupu je sa tak, že sa rozomletá troska lúhu je vodným roztokom chloridu železitého o koncentrácii 50 až 800 g/l chloridu železitého pri teplotách 40 až 100 °C pri pomere kvapalnej fázy ku pevnej fáze v rmute 4 až 15 : 1 pri pH menšom ako 2 a pri oxidačnom...