Patenty so značkou «tromi»

Doručenková obálka až s tromi doručovacími kupónmi na zadnej strane obálky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4291

Dátum: 03.11.2005

Autor: Křístek Emil

MPK: B65D 27/08

Značky: zadnej, kupónmi, obálka, straně, doručovacími, obálky, tromi, doručenková

Text:

...je použitá krycia vrstva, ktorá môže byť tvorená papierom akýchkoľvek chemických či mechanických vlastností, prípadne tenkou vrstvou kovu. Krycou vrstvou môžu byt na rube zadnej steny vystužené bud jednotlivé kupóny,alebo celá plocha zadnej strany. Jeden z doručovacích kupónov, umiestnených na zadnej strane, môže tak ako doposial slúžiť ako dodajka či doručenka, druhý doručovací kupón napríklad k umiestneniu zvláštnej výzvy a poučenia...

Doručenková obálka s tromi oddeliteľnými chlopňami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4289

Dátum: 03.11.2005

Autor: Křístek Emil

MPK: B65D 27/14

Značky: tromi, oddělitelnými, doručenková, chlopňami, obálka

Text:

...oddeliteľnými chlopňami, pričom tieto oddeliteľne chlopne sú už z výroby súčasťou doručenkovcj obálky. Jedna z oddeliteľných chlopni môže tak ako doposiaľ slúžiť ako dodajka alebo doručenka a druhá a tretia chlopňa napríklad k umiestneniu zvláštnej výzvy či poučenia adresátoví.Prehľad obrázkov na výkresochObrázky č. l až 8 na výkresoch znázorňujú varianty prevedení doručenkovej obálky s tromi oddeliteľnými chlopňami. Tieto obrázky...

Doručenková obálka s doručenkou a tromi kupónmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4236

Dátum: 08.09.2005

Autor: Křístek Emil

MPK: B65D 27/00

Značky: tromi, kupónmi, doručenková, obálka, doručenkou

Text:

...by sa museli týmto úkonom navyše zaoberať. Cieľom technického riešenia je preto vytvorenie takej obálky, kde uvedené nedostatky budú odstránené a ktorá bude v budúcnosti umožňovať jednoduchú manipuláciu ako odosielateľovi, tak aj doručujúcemu orgánu.Riešením je vytvorenie doručenkovej obálky s doručenkou a tromi kupónmi. Doručenková obálka je vybavená oddeliteľnou ohlopňou, ktorá je pomocou perforácií ďalej rozdelená na doručenku a tri...

Dealuminizovaný katalyzátorový nosič, spôsob jeho výroby, spôsob hydratácie olefínov s dvoma alebo tromi atómami uhlíka vodou v prítomnosti katalyzátora, ktorý pozostáva z nosiča nasýteného kyselinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 284617

Dátum: 29.06.2005

Autori: Stochniol Guido, Maschmeyer Dietrich, Sakuth Michael, Lohrengel Gregor

MPK: B01J 21/16, B01J 37/10, B01J 37/06...

Značky: hydratácie, katalyzátorový, přítomnosti, atómami, spôsob, výroby, nosič, nasýteného, katalyzátora, kyselinou, ktorý, nosiča, dealuminizovaný, uhlíka, olefínov, pozostáva, dvoma, vodou, tromi

Zhrnutie / Anotácia:

Nárokuje sa dealuminizovaný katalyzátorový nosič, spôsob výroby katalyzátorového nosiča so zníženým obsahom hliníka na báze prirodzene sa vyskytujúceho vrstveného silikátu, ako napríklad montmorilonit, ako aj spôsob hydratácie olefínov s dvoma alebo tromi atómami uhlíka, pri ktorých sa použije katalyzátorový nosič so zníženým obsahom hliníka. Na kyslo katalyzovanú hydratačnú reakciu sa nosič nasýti kyselinou fosforečnou. Zlepšenie podľa...

Kľbová jednotka s tromi stupňami voľnosti pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240505

Dátum: 15.08.1987

Autori: Schreiber Hermann, Weidensdorfer Günter, Roloff Volker, Freitag Armin

MPK: B25J 9/00

Značky: voľnosti, jednotka, pohybu, stupňami, kĺbová, tromi

Text:

...pod uhlom 90 °, čo zjed~ nodušuje výpočet, výrobu a~ nastavovanie minimálnej bočnej vôle v ozubení. Zároveň sa zjednodušuje výroba a zvyšuje presnosťvýroby telies, v ktorých sú ozubené koleság,zabudované. - - ~ fU kĺbovej jednotky je možné dosiahnut.,pomerne veľký rozsah sklápania koncového člena bez výrazného zmenšenie. tuhosti jednotky.Cela klbová jednotka sa navonok javl ako kompaktný celok v tvare gule, čo má vplyv na výslednú nízku...

Polohovadlo s tromi stupňami voľnosti pre veľkorozmerové zvarky

Načítavanie...

Číslo patentu: 240338

Dátum: 15.06.1987

Autor: Anton Elisabeth

MPK: B23K 37/04

Značky: stupňami, polohovadlo, velkorozměrové, zvarky, tromi, voľnosti

Text:

...3 a 4 znázorňuje polohovanie zvarku pri zváraní pozdĺžnych zvarov, obrázok 5 polohovanie zvarku pri zváraní priečnych zvarov naklopením a zdvihom, obrázok 6 a 7 znázorňuje polohovanie zvarku otočením, naklopením a zdvihom pri zváraní vertikálnych zvarov na velkorozmerovom zvarku.Polohovadlo s tromi stupňami volĺnosti pre velkorozmerově zvarky, znázornené na obrázkul a 2 pozostáva z konika 1 a z otočného stola 2, ktorých otočné upínacie...

Kĺbová jednotka s tromi stupňami voľnosti pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225172

Dátum: 15.04.1986

Autori: Ragan Dalibor, Labaj Jozef, Istvan Milan

Značky: pohybu, kĺbová, stupňami, jednotka, tromi, voľnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Kĺbová jednotka s tromi stupňami voľnosti pohybu vyznačujúca sa tým, že pozostáva z telesa (1) pevne spojeného s vonkajším dutým hriadeľom (2), v ktorom je otočne uložený prostredný dutý hriadeľ (3), na ktorom je pevne pripojené prvé hnacie koleso (4) zaberajúce s prvým hnaným kolesom (5) pevne spojeným s telesom sklápania (6), v ktorom je otočne uložený pastorok rotácie (11) pevne spojený s koncovým členom (12) a ktorý je súčasne v zábere s...

Kĺbová jednotka s tromi stupňami voľnosti pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220899

Dátum: 15.02.1986

Autori: Ragan Dalibor, Labaj Jozef, Istvan Milan

Značky: jednotka, kĺbová, pohybu, voľnosti, tromi, stupňami

Zhrnutie / Anotácia:

Kĺbová jednotka je určená pre stavbu priemyselných robotov, manipulátorov a iných zariadení, u ktorých sa v stavbe kinematickej štruktúry vyžaduje kĺb, ktorý umožňuje dva alebo tri stupne voľnosti pohybu. Kĺbová jednotka je poháňaná pomocou troch sústredných hriadeľov z jednej strany jednotky. Osi rotácie jednotlivých stupňov voľnosti sa pritom pretínajú v jednom bode.

Zapojenie impulzného meniča s tromi tyristormi a transformátorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 229966

Dátum: 01.02.1986

Autori: Janech Michal, Fígel Rudolf, Jurnečka Alexandr

MPK: H02M 7/48

Značky: tyristormi, zapojenie, impulzného, meniča, transformátorom, tromi

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie impulzného meniča s tromi tyristormi a transformátorom sa može použiť pri regulovaných pohonoch trakčných vozidiel napájaných z akumulátora. Je zvlášť vhodné do zariadení s nízkym napájacím napätím a vysokým prúdom. Jeho prednosťou je skutočnosť, že na zapínanie tyristorov potrebuje z riadiacich obvodov len dva zapaľovacie impulzy. Tretí zapaľovací impulz je odvodený z činnosti zapojenia.

Kĺbová jednotka s tromi stupňami voĺnosti pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225100

Dátum: 01.12.1984

Autori: Labaj Jozef, Ragan Dalibor, Istvan Milan

Značky: kĺbová, voľnosti, jednotka, stupňami, tromi, pohybu

Zhrnutie / Anotácia:

Kĺbová jednotka s tromi stupňami voľnosti pohybu vyznačujúca sa tým, že pozostáva z telesa /1/ pevne spojeného s vonkajším dutým hriadeľom /2/, v ktorom je otočne uložený prostredný dutý hriadeľ /3/, na ktorý je pevne pripojené prvé hnacie koleso /4/ zaberajúce s prvým hnaným kolesom /5/ pevne spojeným s výkyvným krížom /6/, na ktorom je otočne uložené druhé hnané koleso /10/, ktoré je pevne spojené s koncovým členom /11/ a ktoré je v zábere s...

Súradnicová jednotka s tromi stupňami voĺnosti pohybu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224751

Dátum: 01.09.1984

Autori: Istvan Milan, Labaj Jozef, Ragan Dalibor, Marcin Igor

Značky: jednotka, súradnicová, pohybu, voľnosti, stupňami, tromi

Zhrnutie / Anotácia:

Súradnicová jednotka s tromi stupňami voľnosti pohybu vyznačujúca sa tým, že pozostáva zo zväčšovacieho mechanizmu /l/, ktorý je prostredníctvom prvého čapu /2/ kyvne uložený v telese /3/, na ktorom je pripevnený prvý pohon /4/, ktorého lineárne pohyblivá časť /5/ je pripevnená k rámu /6/ druhého pohonu /7/, ktorého lineárne pohyblivá časť /8/ je kyvne pripojená na hnacom čape /9/ zväčšovacieho mechanizmu, na ktorom je kyvne uložený pákový...