Patenty so značkou «trnová»

Segmentová trňová koncovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 261539

Dátum: 10.02.1989

Autori: Huťka Ľubomír, Ries Dominik

MPK: B21D 9/12

Značky: trnová, koncovka, segmentová

Text:

...ruwčným tobru-sovanľm. Dosiaľ známe tŕňové krwnoovky majú nízku rozmerovú a geometrickú presnosť.Vyššie uvedené nedostatky sú odstránené segmentovou tŕňovou koncovkou podľa vynálezu, ktorej ,podstatou je, že pozostáva zo.zakriveného tŕňa s kruhovým osadením, na ktorom sú uložené skosenérkruhové segmenty opatrené otvorom, »d-otláčuané pomocou matice.Výhodou segmentovej tŕňovej koncovky podľa vynálezu je vysoká geometrická a rozmerová...

Trnová tyč válcovací stolice pro válcování trub

Načítavanie...

Číslo patentu: 253143

Dátum: 15.10.1987

Autori: Wiesner Hubert, Petruželka Jiří

MPK: B21B 17/02

Značky: trnová, stolice, válcování, válcovací

Text:

...nástavcem, upínací částí koncovkou, které jsou spojeny spojovaoími trubkovými částmi podle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že spojovací trubkové části jsou na povrchu opatřeny vrstvou neželezného kovu, např. mosazi nebo hliníku, koncovka je vytvořena z neželezněho kovu např. mosazi nebo hliníku, trnový nástavec a upínací část jsou ocelové a jejich vnější průměr je menší než průměr povlakovaných spojovacích částí a koncovky.Výhodou...

Trnová tyč sestávající z dílů

Načítavanie...

Číslo patentu: 238492

Dátum: 01.10.1987

Autori: Ručková Hana, Petruželka Jiří, Bembenek Zdeněk, Lička Stanislav, Huták Ivan, Wiesner Hubert

MPK: B21B 25/00, B21B 21/00

Značky: dílů, trnová, sestávající

Zhrnutie / Anotácia:

Konce spojovacích trubek 1 jsou opatřeny po vnitřním průměru závitem odpovídajícím závitu válcového tělesa 3 umístěného stejným dílem v konci jedné i druhé spojovací trubky l, z nichž každá je současně opatřena průchozím otvorem pro manipulační čep 2, vytvořeným ve směru kolmém na podélnou osu spojovacích trubek l. Využití se předpokládá u válcovacích stolic pro válcování trub, zejména poutnických válcovacích stolic pro válcování trub za...

Trnová tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: 240129

Dátum: 15.06.1987

Autori: Sadílek Miloš, Provazník Josef

MPK: B21B 21/00

Značky: trnová

Text:

...povlakovaných trhových tyčí odstraňuje tr nová tyč válcovací stolice pro válcovánítrub, zejména pro poutnické válcovací sto lice k válcování trub za studena, opatřená krycí vrstvou a tvořená trnovým nastavcem, 4llpĺľlaCĺ části a koncovkou, které jsou spojeny spojovacími trubkovými částml podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že trnový nástavec, upínací část jakož i spojovacI-trubkové části jsou na povrchu opatřeny vrstvou...

Trnová tyč válcovacích stolic pro válcováni trub

Načítavanie...

Číslo patentu: 238687

Dátum: 15.01.1987

Autori: Bembenek Zdeněk, Lička Stanislav, Petruželka Jiří, Wiesner Hubert, Ručková Hana, Huták Ivan

MPK: B21B 25/00, B21B 21/00

Značky: trnová, válcování, stolic, válcovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Trnová tyč sestává z trnového nástavce upínací části koncovky souose umístěnými a spojenými spojovacími trubkami. Na spojovaných koncích jednotlivých dílů jsou umístěny vodicí nástavce, jejichž vnější průměr odpovídá vnitřnímu průměru spojovacích trubek.