Patenty so značkou «trňa»

Mazivo tŕňa na výrobu bezšvových rúr

Načítavanie...

Číslo patentu: 279340

Dátum: 07.10.1998

Autori: Schneider Christian, Periard Jacques

MPK: C10M 169/04, C10M 173/02, C10M 111/04...

Značky: trňa, bezšvových, mazivo, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Mazivo tŕňa na výrobu bezšvových rúr sa skladá z grafitu, ílových minerálov z triedy smektitov, polysacharidov a prípadne tenzidu. Nanášanie na tŕne, ktoré prešli chladiacim kúpeľom, sa uskutočňuje vo forme vodnej disperzie.

Viacúčelová rukoväť na upnutie tŕňa

Načítavanie...

Číslo patentu: 277692

Dátum: 08.06.1994

Autori: Vácha Milan, Lomoz Stanislav, Krejčí Vladimír, Susa Miroslav, Blažek Miloš

MPK: B25G 3/00

Značky: viacúčelová, rukoväť, trňa, upnutie

Zhrnutie / Anotácia:

Rukoväť (1) je opatrená pozdĺžnou dutinou (4) na zapustenie tŕňa (3) a vonkajším obvodovým závitom (5) na naskrutkovanie zaisťovacej matice (2). Pred týmto vonkajším obvodovým závitom (5) je vytvorený vonkajší prstencový kužeľ (7) s najmenej jedným axiálnym prierezom a vo vnútornej stene dutiny (4) je vytvorený axiálne drážkovaný aretačný prstenec. Podstata riešenia spočíva v tom, že medzi vonkajším prstencovým kužeľom (7) a vonkajším obvodovým...

Zariadenie pre vyskrutkovanie polotovaru zo závitového trňa pri technológii kovotlačenia závitu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248465

Dátum: 12.02.1987

Autori: Sedlák Ivan, Bogár Ladislav

MPK: B23G 11/00, B21H 3/02

Značky: závitového, kovotlačenia, polotovarů, trňa, zariadenie, závitů, vyskrutkovanie, technologii

Text:

...závitový tŕň vykonáva otäčavý pohyb od stroja.Prednosťoit tohtozariadenia je niekoľko-násobne zvýšenie produktivity práce a možnost zautomatizovania procesu kovotlačenia závitov na polotovar.Na pripojenom výkrese je schématicky znázornená zariadenie pre vyskrutkovanie výrobku zo závitového tŕňa pri technológii kovotlačenía závitu.V koníku sústruhu je opevnený otočný hrot 8. V ložisku 7 otočného hrotu B je u.chytený Vodiaci čap B, po ktorom...

Zariadenie na odvalcovanie rúrok z ťažného trňa

Načítavanie...

Číslo patentu: 225335

Dátum: 01.12.1984

Autor: Koštialik Pavol

Značky: rúrok, zariadenie, odvalcovanie, tažného, trňa

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na odvalcovanie rúrok z ťažného trna pozostávajúce z telesa, vodiacích púzdier a sústavy piestov s kladkami vyznačené tým, že v telese /4/, opatrenom horným prívodom /9/ a dolným prívodom /10/, sú uložené piesty /3/, ktoré sú v styku s vidlicami /5/ uloženými vo vložke /7/ upravenej vo vnútri telesa /4/ a opatrenej predným vodiacím púzdrom /1/a zadným vodiacim púzdrom /2/, pričom vidlice /5/ sú spojené s kladkami /6/ a proti...