Patenty so značkou «třístavový»

Třístavový schodišťový automat

Načítavanie...

Číslo patentu: 268064

Dátum: 14.03.1990

Autori: Caha Zdeněk, Frackiewicz Zbigniew, Žáček Jaroslav

MPK: H05B 39/02

Značky: schodišťový, třístavový, automat

Text:

...primární obvod proudového transformátoru. Třetí svorka 2 je přes nestabilní vypínač É spojena s druhou svorkou 3, spojenou se sítí. K první svorce 1 a druhé svorce 3 jsou připojeny antiparalelně zapojené první a druhý tyristor Í a § a napájecí zdroj ll. Tento napájecí zdroj ll je spojen s prvním spínacím klopným obvodom 2 a druhým spínacím klopným obvodem lg, které mohou být tvořeny například Schmidtovýmí klopnýmí obvody. ťa vstupu každého...

Třístavový schodišťový automat

Načítavanie...

Číslo patentu: 265612

Dátum: 14.11.1989

Autori: Caha Zdeněk, Žáček Jaroslav, Frackiewicz Zbigniew

MPK: H05B 39/04

Značky: schodišťový, automat, třístavový

Text:

...žárovky 5, generátor 5 synchronizačních impulsů a elektronický klíč 35. Generátor 1 jednoho impulsu má na vstupu připojen mezi druhou a třetí svorku 3 a 5 monostabilní vypínač 3 a jeho výstup je připojen na vstup generátoru 5 zapínání Žárovky 5. Výstup generátoru 5 zapínání žárovky 5 je připojen na první vstup elektronického klíče 33. Na jeho druhý vstup je připojen generátor 3 synchronizačních impulsü. Výstup elektronického klíče 33 je...

Třístavový schodišťový automat

Načítavanie...

Číslo patentu: 258093

Dátum: 15.07.1988

Autori: Caha Zdeněk, Frackiewicz Zbygniew, Žáček Jaroslav

MPK: H05B 39/04

Značky: automat, třístavový, schodišťový

Text:

...eměru spoločný bod pátého kondenzátora a sedmého rezístoru. Druhý konec.oemého rezíàtoru je spojen a anodou dru Vhé Zenerovy diody.. Hlavní výhodou tohoto tříatavového schodíěřového automatu podle vynálezu je, že toto zapojení signalizuje bližící se.vy pnuti světla blíkánim, což umožňuje snadné znovuzapnutí osvět- .Vlení. Další předností je, že zapojení je plně elektronické bez áakýchkoli mechanických eoučástek, čímž ee zvyšuje jeho...

Třístavový schodišťový automat

Načítavanie...

Číslo patentu: 256799

Dátum: 15.04.1988

Autori: Frackiewicz Zbigniew, Žáček Jaroslav, Caha Zdeněk

MPK: H05B 39/04

Značky: třístavový, schodišťový, automat

Text:

...Q. Tento neetabilní vypí-. nač Q je dále spojen přes vstupní obvod proudového snímače 1, v tomto případě přes prímární obvod proudového transformátoru, e druhou svorkou g, připojenou k síti. K první svorce ł a kedruhé svorce g je paralelné připojen triak 1 a napájecí zdroj łg. Tento napájecí zdroj łg je spojen s prvním opínaeím klop Äným obvodom § as druhým spínacim klopným obvodom 2, ktoré mohou hýt tvořeny například Schmidtovými...

Zapojení vstupního obvodu rozhraní pro třístavový signál

Načítavanie...

Číslo patentu: 253247

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vachala Vladimír, Řápek Zdeněk

MPK: G08C 19/16, H03M 5/00

Značky: vstupního, obvodů, rozhraní, zapojení, třístavový, signál

Text:

...připojen na druhý vstup obvodu výlučného součtu, jehož výstup je připojen na výstupní svorku.zapojení vstupního obvodu rozhraní pro třistavový signál podle výnálezu dosahuje stále rozhodovaćí úrovně bez ohledu na velikost vstupního signálu. zapojení je zvlášt vhodné pro použití integrovaných obvodů CMOS, což vede ke zmenšení příkonu, úspoře prostoru a zvýšení spolehlivosti.Příklad vynálezu je dále popsán pomocí výkresu, kde je schéma...