Patenty so značkou «třísek»

Bubnový třídič, zejména kovových třísek

Načítavanie...

Číslo patentu: 266775

Dátum: 12.01.1990

Autori: Gába Karel, Kubín Sáva

MPK: B07B 1/18

Značky: bubnový, kovových, třídič, třísek, zejména

Text:

...otvorach jeho pláätä, jejichž volné konce jsou zahnuty ve směru rotečního pohybu bubnu, se docílí zechycování zárodků nežádoucích smotků tříděného materiálu, jako jsou například spirálovité ocelové třísky, na těchto tyčích, jimiž jsou tyto zárodky nebo eventuelně již vzniklé sotky trhány při aoučeeněm jejich vynášení do větší výšky v bubnu. Rozsypávánim roztrhaných smotků sypkého materiálu a jeho pádom 2 větší výšky do dolní části bubnu...

Řezná nepřetáčivá destička s po obvodě probíhajícím žlábkem pro lámání třísek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259013

Dátum: 16.09.1988

Autori: Flämig Barbara, Wagner Manfred, Schowanek Marlies

MPK: B23B 27/16

Značky: destička, rezná, nepřetáčivá, probíhajícím, třísek, obvode, žlábkem, lámání

Text:

...« - ~4 cwpýmxn, a waxne Ann nsroronnenna cnocoőamu nopomxoaoü Merannypruu, r.K.0 opMaaenapewaÉuaàeMoü pemymeü nnacrnuxu ocoóenno önaronpunrua nn nouxnCTDYXKOHOMHNĚ BHCTYH BBKnB YPHDBOPO YTOHMBHHW oöpaayercg RBYMH HOHYEHHHHApunecxunu CKOWGHHbInl SHGMBHTBMH C KOHHHMH B BHAE ŇBPOBHX CEKTOp 0 Bnuenecoýöpaàuo punounxrb HenepewaqnBaeMywpemymym nągcrunxy raxum oôpasou, Áuro 6 u ueurpnàbnue nonepxuocrn, Hecymue cTpyxxonoHuü pucwyn, a anna...

Řezná nepřetáčivá destička ze slinutého karbidu se stupňovitým odváděním třísek

Načítavanie...

Číslo patentu: 256909

Dátum: 15.04.1988

Autori: Flämig Barbara, Schmidt Günter, Wagner Manfred

MPK: B23B 27/16

Značky: třísek, nepřetáčivá, karbidu, rezná, stupňovitým, destička, slinutého, odváděním

Text:

...yuacrke npunannemameň pemymeü xpomxn Hueer yrooöpasnue, nocpenernou no onuoñ Hamnonennoü K cepenune penymeä nnacruuu npoxonmeä no noü nnbcxocru, oöpaaonanmme Bmeuxn, u qro na önccexwpuce yrna Kaxnoro pexy merqyronKa pacnonoxeua crpyxxoornonau Kananxa, npepunammaa sannne nnocxocTH CTDVXKOOTBOJIHBIK (KEHEBOK, TBKIG H 110111716 IIHOCEOCTH uenecooöpaauo Tax oúopMñnTh nnarouanbnue crpymxoowuoné xananxn, qroñu um ceqeune nnnnnocb orpesxou...

Zařízení na roztrhání chuchvalců kovových třísek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241383

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kooínek Ivan, Urban František, Burda Jaroslav

MPK: B23D 25/14

Značky: třísek, roztrhání, chuchvalců, kovových, zařízení

Text:

...dlouhé třísky. Třísky jsou potom dopravníkem plynule zaváženy do drtlče a jejich rovnomerné rozprostření po pásu dopravníku umožňuje vizuální kontrolu a případně vybraní nežádoucích předmětů.Zařízení psdle vynálezu je znázorněno na výkresu, kde obr. 1 znázorňuje schéma zařízení V bočním pohledu a obr. 2 schematický řez V místě otočného bubnu.Trhací či obdobný dopravník 1 je opatřen tmy 2 pro unášení třísek. Pod zadní částí násypky 3 je na...

Šnekový dopravník k vynášení třísek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240571

Dátum: 15.08.1987

Autor: Tichonova Natalja Anatoljevna

MPK: B65G 33/14, B23Q 11/02

Značky: třísek, dopravník, šnekový, vynášení

Text:

...koryta šneku vytvoreného z plneho materiálu vyústuje boční koryto. Toto koryto se svažuje směrem od vyústění z hlavního koryta k výtokovému otvoru bočního koryta.Pokrok dosažený šnekovým dpravníkem k vynášení třisek podle vynálezu spočívá V tom, že odvedením odloučené řezné kapaliny bočním korytem je umožněno dokonaléodloučení drobných nečistot a třísek, které se neusazují v základné obráběcího stroje. Dokonalé odloučení nečistot od čerpané...

Způsob likvidace elektronových třísek při současné likvidaci odpadních vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 251893

Dátum: 13.08.1987

Autor: Zach František

MPK: C02F 1/00, C02F 1/66

Značky: likvidace, likvidaci, odpadních, současné, způsob, třísek, elektronových

Text:

...neutralizačini stanice.Elektnon je slitina hiořčíku, hliníku a dalších prvků zpravidla ve složeníHořčírk a jeho slitiny jsou vlivem svých chemi-ckých vlastností vznětlivější než ostrattní kovy a slitiny používané V průmys 251893lu. Třisky a hrubší prach hořčiklolvých slitizn se vzinití již při teplote 450 °C, hoři oslňujícím bílým pl-a-melnem za. teploty až 2 000 stupňů Celsia. Vlliký nebo mokrý bio-řčíkový prach má sklon k samovzinicení,...

Zařízení pro výrobu oxidu uraničitouranového z třísek kovového uranu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240019

Dátum: 01.06.1987

Autori: Vejnar Otto, Holejšovský Milan, Langner Werner

MPK: C01G 43/01

Značky: výrobu, třísek, kovového, oxidů, zařízení, uraničitouranového, uranu

Text:

...kovového uranu chemickou cestou má využití zařízení podle vynálezu za následek 1 výrazné zvýšení produktivity práce a nižší energe- 3 240 019 tickou náročnost. Vyrobeného oxidu uraničitouranového lze přímo použít pro barvení sklářského kmene a keramických polev.Na přiloženém výkresu je v podélném řezu schematicky znázorněno zařízení pro výrobu oxidu uraníčitouranového podle vynálezu.Zařízení pro výrobu oxidu ureničitouranového z třísek...

Zařízení na roztřídění třísek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237943

Dátum: 15.03.1987

Autori: Podrábský Antonín, Bartůšek Zdeněk

MPK: B07B 1/22

Značky: třísek, zařízení, roztřídění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení na roztřídění třísek na krátké a chuchvalcovité a odtřídění kusového železa. Podstata zařízení je, že v plášti třídicího bubnu jsou nad kruhovými propadovými otvory vytvořeny stříšky, v zadní části bubnu jsou vytvořeny čtvercové či obdélníkové otvory a mezi bubnem a posuvným skluzem je stavitelná zarážka. Zařízení umožňuje dokonalejší roztřídění třísek pro jejich další zpracování.

Zařízení k odstranění nalepování třísek na odpadní části dopravníku třísek

Načítavanie...

Číslo patentu: 248363

Dátum: 12.02.1987

Autor: Cinkajzl Václav

MPK: B03C 1/00

Značky: zařízení, odpadní, nalepování, odstranění, částí, třísek, dopravníku

Text:

...koly. Také zakrytování pohonu zařízení je proti dosavadnímu provedení jednodušší a spolehlivost zařízení je vyšší.Na připojených výkresech je znázorněno příkladné konkrétní provedení zařízení, na jehož základě bude toto zařízení blíže popsáno jak uspořádáním tak i funkcí. Na obr. Č. 1 je znázorněno zařízení z bočního pohledu v částečném řezu, na obr. č. 2 je znäzorněn čelní pohled na zařízení v částečném řezu, který je veden uložením...

Zařízení na automatické praní a odstraňování třísek z polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233597

Dátum: 01.02.1987

Autori: Holub Jan, Seidl Josef

MPK: B03B 5/00

Značky: automatické, odstraňování, praní, třísek, polotovarů, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je řešena nová konstrukce zařízení na automatické praní a odstraňování třísek z polotovarů těles bezpečnostních zámků. Zařízení zajišťuje posouvání orientovaného polotovaru při vibraci v šikmo položeném děrovaném vedení, pod kterým je umístěno v uzavřené nádobě vířivé odstředivé kolo s usměrňovacím krytem. Polotovar je ofukován mimo nádobu proudem stlačeného vzduchu.

Zařízení na chlazení vrtáků a současné odstraňování třísek

Načítavanie...

Číslo patentu: 229565

Dátum: 15.09.1986

Autor: Bureš Vladimír

MPK: B23Q 11/10

Značky: chlazení, odstraňování, současné, zařízení, třísek, vrtáků

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem zařízení podle vynálezu je ochlazování vrtáků a současně odstraňování třísek bez jakéhokoliv nároku na další energii. Využívá se té energie, která je potřebná při obvyklém vrtání. Podstata zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že na vrták (1) se nasune střední část (5), která se sevře upínací hlavičkou vrtacího stroje na vrták (1). Jakmile dojde k rotaci, nasávají lopatky (3) médium nad lopatkami (3) a spolu s vnější částí (4) usměrňují...

Válečkový magnetický dopravník třísek

Načítavanie...

Číslo patentu: 227889

Dátum: 15.04.1986

Autor: Cinkajzl Václav

Značky: magnetický, dopravník, třísek, válečkový

Zhrnutie / Anotácia:

Válečkový magnetický dopravník třísek, vyznačený tím, že uvnitř každého jeho otočného dopravního válečku (7) jsou na společné hřídeli (10) pevně umístěny permanentní magnety (13) spolu s pólovými nástavci (14).

Sběrná vana třísek a chladicí kapaliny u obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228672

Dátum: 15.03.1986

Autor: Kesl Lubomír

MPK: B23Q 11/00

Značky: strojů, obráběcích, chladicí, třísek, kapaliny, sběrná

Zhrnutie / Anotácia:

Sběrná vana třísek a chladicí kapaliny u obráběcích strojů, zejména vyvrtávacích a frézovacích center vybavených křížovým stolem, vyznačující se tím, že je tvořena dvěma podélně tvarovanými bočnicemi (1) přiléhajícími k vertikálním stěnám (31, 32) základny stroje (3) stykovou stěnou (11), přičemž jsou tyto podélně tvarované bočnice (1) rozebíratelně spojeny s prostorovým nosníkem (2) uchyceným k základně stroje (3) a uzavřeny čelními stěnami...

Způsob zpracování kovových třísek

Načítavanie...

Číslo patentu: 222318

Dátum: 01.12.1985

Autori: Křenek Vladimír, Ksandr Jiří, Sýkora Miroslav, Hrnčíř Josef, Humlíček Jaroslav

Značky: kovových, způsob, zpracování, třísek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zpracování kovových třísek do balíků, zejména ocelových třísek od obráběcích strojů, bez jejich předchozího třídění. Podstatou vynálezu je, že se třísky vlisují do předem připraveného obalu, který se poté uzavře a nakonec je slísováním obalu dokončen kompaktní balík.

Zařízení pro nastavení úběru třísek při přerušovaném odvalovacím broušení ozubených kol

Načítavanie...

Číslo patentu: 218551

Dátum: 15.03.1985

Autor: Höfler Willy

Značky: zařízení, přerušovaném, nastavení, ozubených, broušení, třísek, úběru, odvalovacím

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zvýšit přesnost nastavení úběru třísek při přerušovaném odvalovacím broušení ozubených kol, snížit chyby v nastavení úběru způsobené chybami v kinematice ústrojí pro vytváření odvalovacích pohybů obrobku a chybami v geometrii vlivem tepelných dilatací členů tohoto ústrojí. Účelu vynálezu se dosahuje vytvořením zařízení, u kterého pracovní stůl nesoucí ozubené kolo je spojen se vřetenovou maticí nasazenou na vřetenu...

Zapojení pro lámání třísek

Načítavanie...

Číslo patentu: 217288

Dátum: 15.07.1984

Autori: Smíšek Josef, Sedláček Oldřich

Značky: třísek, zapojení, lámání

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je vhodné zejména pro stavebnicové programově řízené víceúčelové. Na řídící a ovládací část jednoúčelového stroje jsou prostřednictvím posuvného registru připojeny jednotlivé řádky diodová matice vstupních dat, jejíž jeden výstup je přiveden zpět na vstup řídící a ovládací části, zatímco další výstupy jsou připojeny jednak na bloky snímání a vyhodnocování klidu posuvových mechanismů pracovních jednotek, přičemž všechny bloky jsou...

Dopravní třísek

Načítavanie...

Číslo patentu: 213966

Dátum: 01.06.1984

Autor: Hlubuček Milouš

Značky: třísek, dopravní

Zhrnutie / Anotácia:

Dopravník,třísek tvoří dopravní žlab se zpětnými narážkami, umístěnými nejenom na jeho bočních stěnách, ale i na jeho dně. Vyhrnovací unašeče jsou uchyceny na otočných hřídelích, které jsou vyvedeny mimo dopravní prostor dopravního žlabu a procházejí nosnou tyčí. Na druhém konci otočných hřídelů jsou pevně uloženy vychylovací páky. Nosná tyč je axiálně pohyblivá a je vedena otočnými vodícími kladkami. Nosná tyč je opatřena dorazy, které omezují...

Zařízení pro zachycování a odvádění třísek

Načítavanie...

Číslo patentu: 223110

Dátum: 01.04.1984

Autori: Páter Alois, Vysloužil Jan

Značky: zachycování, třísek, odvádění, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zachycování a odvádění třísek je možné využít u všech obráběcích strojů s otočným pracovním stolem, především u svislých soustruhů. Zařízením se odstraňují nejrůznější druhy skluzů pro odvod odpadních třísek. Podstata zařízení spočívá především v tom, že okolo pracovního stolu je vytvořeno prstencovité otočné dno, na které padají třísky. Otáčením dna se třísky dostanou až k stěrací liště, která svou polohou zaručuje usměrňování...