Patenty so značkou «třífázového»

Zapojení elektrického signálu elektrodového třífázového topného systému s nepohyblivými elektrodami

Načítavanie...

Číslo patentu: 268941

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kraft František

MPK: H05B 3/48

Značky: systému, elektrodového, nepohyblivými, zapojení, elektrického, signálu, třífázového, topného, elektródami

Text:

...až do úplného odstavení a eliminuje přitom negatívní vlív závislosti elektrické vodivosti vody v systému na její teplotě tím, že zapojení umožňuje řídít propustnost řízených polovodičových výkonových prvků v třífàzovém zapojení od požadovaného konstantního proudu nebo jeho časového průběhu podle požadavků energetiky.Provedení elektrodového třífázového systému je patrne z obrázku, na něnž je schématicky znàzorněno připojení třífàzového...

Zapojení pro stabilizaci vypínací charaktristiky ochrany na zpětnou složku třífázového průběhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267542

Dátum: 12.02.1990

Autor: Hanč Vladislav

MPK: H02H 7/08

Značky: složku, ochrany, zpětnou, vypínací, stabilizaci, třífázového, zapojení, charaktristiky, průběhu

Text:

...vstupem. Pomocný vstup zapojení 93 je spojen s anodou diody l, jejíž katoda je spojena s jedním pôlem kondenzátoru g a prvním vývodem prvního rezistoru Ä. Dioda l je usměrňovací dioda, kondenzátor g je filtrační kondenzátor. Součin kapacity kondenzátora g a odporu rezistoru 3 musí být alespoň řadově větší než perioda střídavě složky na pomocném signálověm vstupu 93 zapojení. Druhý vývod rezistoru 1 je spojen s emitorem tranzistoru 1, jehož...

Frekvenčně kompenzovaný filtr na zpětnou složku třífázového průběhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267541

Dátum: 12.02.1990

Autor: Hanč Vladislav

MPK: H02H 7/08

Značky: kompenzovaný, zpětnou, filtr, třífázového, složku, frekvenčne, průběhu

Text:

...2 a s výstupemzapojení. Druhý signálový vstup 93 zapojení je spojen s prvním vývodem prvního rezistoru Z. Tretí signálový vstup Q zapojení je spojen s prvním vývodem třetího rezistoru 1, jehož druhý vývod je spojen s druhým polemtřetího kondenzátoru Ž, s prvním pólem čtvrtého kondenzátoru Q ars prvním vývodem štvrtéhorezistoru Q. Druhý pól ćtvrtého kondenzátoru Q je spojen se druhým pólem druhého kondenzá toru 2 a se společným polem...

Zapojení přepěťové ochrany třífázového měniče střídavého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263666

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kubie Ivan, Šorna Jaroslav

MPK: H02H 7/12

Značky: zapojení, ochrany, měniče, střídavého, třífázového, přepěťové, napětí

Text:

...třífàzového polovodičového měniče střídavého napětí se stávající přepětovou ochranou s RC členy zapojenými v každé fázi měniče. Na obr. 2, 3,4 jsou znázorněna schémata zapojení s přepěčovou ochranou podle vynálezu, kde na obr. 2 je zapojení 5 měničem V třífázovéh, úsporném provedení,na obr. 3 je zapojení měniče v obvyklém třífázovém provedení a na obr. 4 je zapojení přepěčové ochrany podle vynálezu pro třífázové reverzační provedení měniče. Na...

Reaktance větve třífázového můstku polovodičového tyristorového měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 247249

Dátum: 01.08.1988

Autori: Stoklasa František, Hartman Jioí, Peeený Pavel

MPK: H01L 23/34

Značky: reaktance, větve, třífázového, měniče, tyristorového, můstku, polovodičového

Text:

...je uchycen přívod elektric~ kého proudu a celek je zalit syntetickou vytvrzovací hmotou. Podle dalšího význaku vynálezu jsou ve spodní části celku zality úchytné součástí . ÁZákladní výhoda reaktance větve třífázového můstku spočívá v tom, že se dosáhne žádoucích parametrů při malých rozměrech tyristorového měniče, což při jejich použití bývá často nezbytné. Navíc jsou zcela odstnaněny nežádoucí účinky, jako chvění ,hluk, uvolňování...

Zapojení pro omezení zapínacího proudu třífázového transformátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255566

Dátum: 15.03.1988

Autor: Jágr Jan

MPK: H01F 27/34, H02M 1/12

Značky: omezení, třífázového, zapojení, transformátoru, zapínacího, proudu

Text:

...zapínací proud třífázového transformátoru a necitlivý na případný zkrat jeho zátěže. Protože většina transformätorů v oblasti nízkeho napětí nemá vyveden střed primárního vinutí, plně vyhovují pouze dva vzduchové reaktory k omezení proudu ve všech třech fázích. Proud je omezován jak indukční, tak odporovou složkou impedance reaktorů, které proto vychází podstatně menší než ekvivalentní odpory, přitom však mají díky tepelné kapacitě vinutí...

Zapojení pro bezkontaktní rozběh a zabrzdění třífázového asynchronního elektromotoru s kotvou nakrátko

Načítavanie...

Číslo patentu: 254264

Dátum: 15.01.1988

Autori: Souček Milan, Kutina Karel

MPK: H02P 1/26

Značky: třífázového, elektromotorů, kotvou, zapojení, asynchronního, zabrzdění, bezkontaktní, rozbeh, nakrátko

Text:

...lg jsou připojeny první hlavní elektrodou první,druhý a třetí triaky §, 1, Q jejichž druhé hlavní elektrody jsou navzájem spojený. Mezi řídící elektrodu prvního triaku § a řídicí elektrodu druhého triaku 1 je zapojena sériová kombinace diody É k níž je paralelně připojen první spínač l a druhého spínače 3 zatímco mezi řídící elektrodu druhého triaku 1 a řídící elektrodu třetího triaku Q je zapojen třetí spínač 5. Mezi první hlavní elektrodu...

Zapojení pro regulaci třífázového asynchronního elektromotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243052

Dátum: 15.11.1987

Autori: Hyža Gustáv, Formánek Ivan, Vieska Ján

MPK: H02P 7/42

Značky: třífázového, asynchronního, zapojení, elektromotorů, regulaci

Text:

...napětí nastavené v regulačním členu RC a vzorek fázového napětí snimaný z výstupu jedné silové polovodíčovéjednotky S jsou porovnat/any a zpćracovávány v k-ontrolním obvodu řídící jednotlą/ RI. Tento obvod je řešen tak, že rozpozná poruchové stavy regulátoru a v případě jeho chybné funkce odpojí kontakty k stykače S sílové polovodičove jednotky íšj a tím i třífázový asynchronní elektromortor AIVI od sítě střídavého proudu. V řídící jednotce ...

Konstrukční systém větve třífázového cele řízeného můstku vn měničů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241690

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kouoil Vratislav, Irmler Bohdan, Svárovský Vratislav

MPK: H01L 23/34

Značky: větve, měničů, konstrukční, řízeného, můstku, třífázového, systém

Text:

...propojeny vodi 4vou spojkou a na druhém konci opatřeny přívody.Z hlediska mechanické konstrukce spoje nosných izolátorů s kovovou stahovací konstrukcí je pak výhodné, jestliže kovová stahovací konstrukce je na nosných izolátorech uložená v úchytných třmenech, kterými procházejí stahovací svorníky kovových stahovacích konstrukcí.Nový a vyšší účinek vynálezu spočíva ve srovnání se známými řešeními v tom, že v konstrukčním systému větve...

Zapojení převodníku třífázového napětí na stejnosměrné napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 239505

Dátum: 01.06.1987

Autori: Žůrek Milan, Blažek Ladislav

MPK: H02M 7/06

Značky: třífázového, stejnosměrné, převodníku, napětí, zapojení

Text:

...převodníku.Výstup převodníku je tvořen výstupem šestívstupého součtového zesilovače 5, jehož vstupy jsou připojeny na výstupy šesti lineárních dvoucestných usměrňovačü l,3 g,§,i,§,§,přičemž vstupy tří dvoucestných usměrňovačů i,§,§ jsou připojeny na výstupy tří dvouvstupých proporcionálních zesiv lovačů gl,gg,g a vstupy zbývajících tří dvoucestných usměrňovačů l,g,3 jsou spojený jednak s výstupy tří jednotkových invertujících zesilovačů...

Zapojení pro indikaci proudů třífázového rotoru pomocí regulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250190

Dátum: 15.04.1987

Autori: Klouda Viktor, Ždánský Tomáš

MPK: H02P 1/26

Značky: třífázového, proudu, indikaci, pomocí, rotoru, regulátoru, zapojení

Text:

...K, L, M.zapojení indikující proudy fází rotor-u asynchronního krouäkového motoru zprecovávd úbytky na trvale zeüzených bočnících v rotorověm obvodu. napätí z bočníkü je vedeno po jednopulsním usměrnění a filtrací do regulátor-u. Ho připejenám výkresu je schemticky zndzorněno zapojení podle vynálezu.Kroužkový asynchronní -notor 1 obsahuje trvale zapojené kertäče, ke ktorý jsou p 551 pojeny t~vi boěníky g. Jeden vývod bočníků g vede pšes...

Zapojení převodníku třífázového střídavého proudu na stejnosměrné napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234774

Dátum: 15.01.1987

Autor: Bohata Svatopluk

MPK: H02M 7/06

Značky: převodníku, napětí, stejnosměrné, střídavého, třífázového, zapojení, proudu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém měření třífázového střídavého proudu s převodem na stejnosměrné napětí s možností zavedení časového zpoždění výstupního stejnosměrného signálu. Podstatou vynálezu je usměrnění a sečtení všech tří střídavých proudů a časové zpoždění sečteného stejnosměrného signálu setrvačným článkem.

Zapojení třífázového asynchronního elektromotoru pro pohon ventilátoru chladiče spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 232386

Dátum: 01.01.1987

Autor: Šimon Josef

MPK: F01P 5/02

Značky: pohon, asynchronního, motorů, ventilátoru, zapojení, elektromotorů, spalovacího, chladiče, třífázového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení třífázového asynchronního elektromotoru pro pohon ventilátoru chladiče spalovacího motoru osobních automobilů používající třífázového alternátoru jako zdroje elektrického proudu. Třífázový asynchronní elektromotor s kotvou nakrátko je připojen na střídavý proud třífázového alternátoru před usměrňovacími diodami, čímž se sníží jejich zatížení a zvýší se účinnost celé soustavy.

Nosník stožáru třífázového elektrického vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 241979

Dátum: 15.12.1986

Autor: Nilsson Sven Melker

MPK: E04H 12/24

Značky: stožárů, vedení, elektrického, třífázového, nosník

Text:

...M coennnennue npyr c npyrom B MGGTHX Kpennenmn K cToüxaM 3 0 n 0 pH.ľnóxas Tpaaepca onaómena mecTKmMu pacnopxamm 4,pacnonoxenmumn Memxy REHQTEMM I M 2, M HaKnoHHMM KanaTBMM 5 M 6, HpHKpeHĽeHHHMM K Bepxnum Koanam pacnopox 4 M K cepennne HMKHBFO Kauawa I.Kaaarn I n 2 Hawnnyru onnn Han ĽPYPHM no npmónmsnmenmxo ropnsonraąmaoro nonomełma nx cpem-Ieň qacrru. HaTsmenne Kanaros nocwnraewca c nomombm pacuopox 4. Facnopxu 4 Moryw ÓHTL...

Stožár třífázového elektrického vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 237768

Dátum: 15.09.1986

Autori: Filimonov Alexej Nikolajevič, Tichodějev Nikolaj Nikolajevič, Šur Solomon Saulovič, Kurnosov Alexej Ivanovič, Štin Stanislav Alexandrovič

MPK: E04H 12/10

Značky: stožár, třífázového, elektrického, vedení

Zhrnutie / Anotácia:

Stožár pro zavěšení vodičů vysokého a velmi vysokého napětí sestává ze stojek, mezi nimiž je zavěšen ohebný příčník, stabilizovaný dvojicí stabilizačních lan, přičemž stojky jsou vzájemně spojeny příčným ohebným táhlem. Závěsy krajních vodičů jsou umístěny s převýšením nad středním závěsem, stabilizační lana jsou šikmá a jsou ke krajním závěsům upevněna spodními konci, přičemž vzájemná vzdálenost stojek je rovna h:sin ?, kde h je převýšení...

Usměrňovač třifázového alternátoru s vinutím zapojeným do hvězdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 227086

Dátum: 01.01.1985

Autori: Kladivo Antonín, Kroutil František

Značky: hvězdy, třífázového, usmerňovač, zapojeným, alternátoru, vinutím

Zhrnutie / Anotácia:

Usměrňovač třífázového alternátoru a vinutím zapojeným do hvězdy, zvláště pro alternátory motorových vozidel, s vývody jednotlivých fází připojenými na třífázový usměrňovací most typu Graetz vyznačený tím, že paralelně ke stejnosměrnému výstupu třífázového usměrňovacího mostu (2) je připojeno sériové spojeni dalších dvou diod (3, 4) tak, že první dioda (3) je spojena svou anodou se záporným pólem stejnosměrného výstupu usměrňovacího mostu (2) a...

Zapojení třífázového měniče kmitočtu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215452

Dátum: 01.01.1985

Autor: Bohata Svatopluk

Značky: kmitočtu, zapojení, měniče, třífázového

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení třífazového měniče kmitočtu, které řeší problém přeměny kmitočtu z napájecí sítě na nižší volitelný kmitočet. Řešení podle vynálezu navazuje na přihlášku vynálezu, jejímž předmětem je zapojení zdroje stejnosměrného napětí obou polarit, napájeného z vícefázové sítě, s možností rekuperace energie. Podstata navrhovaného řešení spočívá ve využití triaků jako spínacích prvků připojených k samostatnému sekundárnímu...

Zapojení pro řízení šestipulzního tyristorového třífázového usměrňovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 216710

Dátum: 01.10.1984

Autor: Bohata Svatopluk

Značky: usměrňovače, tyristorového, třífázového, zapojení, šestipulzního, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení pro šestipulzní řízení tyristorového třífázového usměrňovače, které je využitelné v ozonizátorech pro řízení třífázového cyklu konvertorů pro napájení motorů a obecně u všech usměrňovačů, kde je žádaný šestipulzní provoz. Zapojení podle vynálezu využívá třífázového tyristorového celořízeného můstku, jehož každý tyristor má samostatný spouštěcí obvod a vyznačeno tím, že vstup spouštěcího obvodu každého tyristoru je...