Patenty so značkou «triedič»

Gravitačný triedič

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7388

Dátum: 28.10.2008

Autori: Van Der Beek August, Köhl Erich

MPK: B07B 4/00

Značky: triedič, gravitačný

Text:

...prívod triedeného materiálu.Vo svojej najvšeobecnejšej forme vyhotovenia sa teda vynález týka gravitačného- gravitačný triedíč je opatrený úsekom vyhotoveným vo forme kanála a obsahujúcim prepravnú jednotku, prostredníctvom ktorej je materiál určený na triedenie prepravovaný od vstupného konca k triediacemu priestoru- gravitačný triedič obsahuje ttzavieraciu jednotku usporiadanú v úseku a/alebo v úseku vyhotoveného vo forme kanála-...

Triedič narezaného tabaku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 379

Dátum: 14.01.2003

Autor: Martin Mario

MPK: A24B 1/00

Značky: narezaného, triedič, tabáku

Text:

...lg,zakrývajúca sieťový dopravník lg, prechádzajúci okolo pohonu a Vychyľovacích Valčekov gg, horizontálna časť gg dopravníkalg je umiestnená V podstate tak, aby uzavierala ústie stĺpa g.0011 Veko lg, ktorým sa odťahuje vzduch, leží nadhorizontálnou časťou gg dopravníka lg.0012 Kupola lg má šikmú spodnú časť gg, ktorej hornú stranu možno nastaviť tak, aby ležala V podstate V styku s dopravníkom, jej spodná strana je V podstate V styku0013 Rúrka...

Kruhový sitový triedič

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3366

Dátum: 06.11.2002

Autori: Blažej Jaroslav, Plachý Jan

MPK: B07B 1/36, B07B 1/28

Značky: kruhový, triedič, síťový

Text:

...výstužným kužeľom.Kvôli ľahkej zmene polohy výpuste vane je na vaňu zdola odnímateľne pripojená plechová zástera.Na vani a veku je upravené upínacie zariadenie na zovretie súčastí triediča medzi ne.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresov, na ktorých je na obrázku lčiastočne schematizovaný pohľad na triedič s jednou sitovou etážou a na obr. 2 je čiastočný rezNa stojane § s pohonom E je...

Automatický triedič axiálnych súčiastok najmä elektronických prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264725

Dátum: 12.09.1989

Autori: Reško Ladislav, Jelínek Michal

MPK: B07B 13/05

Značky: prvkov, elektronických, súčiastok, automatický, triedič, axiálnych, najmä

Text:

...zdroj a z druhej strany snímač. Na konštrukcii triediča je tiež upevnený mechanický pridržovač s akčným členom a vratnou pružinou. Táto pružina je na jednom konci spojená s pákou vyhadzovacieho mechanizmu. V úrovni vertikálnej osi vyhadzovacieho mechanizmu je umiestnený Ěatrieňovací zásobník.Hlavnou výhodou konštrukcie tohoto triediča je umožnenie nepretržitého chodu zariadenia,čim sa značne zvýši jeho produktivita.Na obr. 1 je znázornená...

Kontrolný triedič

Načítavanie...

Číslo patentu: 240460

Dátum: 15.08.1987

Autori: Vámos György, Sipos Barbara, Sajó István

MPK: B03B 5/48

Značky: triedič, kontrolný

Text:

...v tom prípade pod sebou umiestnených šikmých alebo oblých sitových pásov, ktoré vo svojej spodnej časti vytvárajú koryto, ďalej z výlevky, prípadne aj zo zberného žlabu nečistôt, podstata ktorého spočíva v tom, že oblé, alebošikmé sitové pásy v zo-stupnej časti spočívajú na priečnych lamelách, výhodne tvarovaných v tvare písmena S.Vyšší účinok kontrolného triediča podľa vynálezu spočíva v tom, že priečne lamely oddelia od sitovej plochy spodný...

Skrutkový triedič pre jemné triedenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 215475

Dátum: 01.01.1985

Autori: Čiško Vojtech, Piroch Peter, Beňa Vojtech

Značky: skrutkový, jemné, triedič, triedenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka hydraulického triedenia a odvodňovania. Vynález rieši jemné triedenie minerálnych suspenzií, priemyselných kalov, odvodňovanie pieskov a zrnitých materiálov. Podstata vynálezu spočíva v tom, že prepad skrutkového triediča je tvorený paralelnými šikmými lamelami o úklone 30° až 75°, výhodne 55° od horizontálnej roviny, ktoré smerujú k dopravnej skrutke, pričom horná krycia lamela prečnieva úroveň prepadovej hrany. Vynález je...