Patenty so značkou «třídič»

Třídič kusových materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260506

Dátum: 15.12.1998

Autor: Žák Pavel

MPK: B07B 1/12

Značky: materiálů, třídič, kusových

Text:

...způeobených dopadajícím mate-. riálem dále oklepávána a zbavována chybné podeítné frakce. Při daném tvaru a geometrii uspořádání tyčí nedochází ke zpětnému postupu materiálu a tím k zahlcení třídicí plochy. Třídič je vhodný k třídění materiálu s malým podílem nadsítné frakce, kdy dosahuje maximální učim» nosti třídění. Je proto předurčen zejména k odtřičování cizích velkých předmětu hromadné dopravovaných materiálů, jako např. velkých...

Troubový vibrační třídič pro sypké materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 269465

Dátum: 11.04.1990

Autori: Bělunek Bohumír, Kubín Sáva

MPK: B07B 1/36

Značky: třídič, troubový, vibrační, materiály, sypké

Text:

...jsoupřipevněny podélné lišty, mezi kterými je svými podélnými okraji zasunuta třídioí plocha. Výhodou troubového vibračního třídiče podle vynálezu je možnost operativní změny sklonu vůči horizontální rovině anebo i tvaru dráhy kmitavého pohybu s následnou změnou kvalitativníeh parametrů, čímž je možno tyto parametry operativně přizpůsobit, například daným nebo změněným hodnotám granulometrie tvaru zrn, obsahu vody nebo nečistot, lepivosti...

Vibrační propadový třídič pro granulometrické třídění sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267863

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bičánek Bedřich, Odstrčil Libor, Kubín Sáva, Voznica Luděk

MPK: B07B 1/46

Značky: propadový, třídič, vibrační, sypkých, materiálů, granulometrické, třídění

Text:

...s podmínkami výše uvedených ostatních faktorů a kromě toho v provozních podmínkách dochází zpravidla k variabilitě granulometrie vstupního sypkého materiálu. Vlivem těchto skutečnosti dochází u popsaných vibračních propadových třídičů k posunování proudu propadajícího sypkého materiálu na každé z třídicích ploch směrem k výsypnému konci, čímž hlavní proud sypkého materiálu dopadne na poslední třídicí plochu, například v polovině její...

Tunelový třídič štěpek

Načítavanie...

Číslo patentu: 266926

Dátum: 12.01.1990

Autor: Traxler Jan

MPK: B07B 1/14, B07B 1/26, B07B 1/48...

Značky: štěpek, tunelový, třídič

Text:

...třídiče je možné měnit rychlost třídění štěpek.Na přiložeííých výkresech je schematickyznázorněno příkladné zařízení podle vynálezu,kde obr. l znázorňuje zařízení v nârysu, obr. 2 V bokorysu a obr. 3 axonometrický pohled.Vĺtlcový jvlášt I je opatření v přední a střední části výřezy 16 a je z vnitřní strany opatřcn v přední části předním sítem 8 a ve střední části středním sítem 9. Síta jsou vyměnitelná, kruhového nebo víoebokćho tvaru....

Bubnový třídič, zejména kovových třísek

Načítavanie...

Číslo patentu: 266775

Dátum: 12.01.1990

Autori: Gába Karel, Kubín Sáva

MPK: B07B 1/18

Značky: zejména, třísek, třídič, bubnový, kovových

Text:

...otvorach jeho pláätä, jejichž volné konce jsou zahnuty ve směru rotečního pohybu bubnu, se docílí zechycování zárodků nežádoucích smotků tříděného materiálu, jako jsou například spirálovité ocelové třísky, na těchto tyčích, jimiž jsou tyto zárodky nebo eventuelně již vzniklé sotky trhány při aoučeeněm jejich vynášení do větší výšky v bubnu. Rozsypávánim roztrhaných smotků sypkého materiálu a jeho pádom 2 větší výšky do dolní části bubnu...

Diskový třídič zrnitých hmot s proměnlivým dělicím řezem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265269

Dátum: 13.10.1989

Autori: Novotný Pavel, Hanyk Karel

MPK: B07B 1/06

Značky: zrnitých, třídič, řezem, proměnlivým, dělicím, diskový

Text:

...uhlopříčky čtvercov vého otvoru. Vyhodou vynálezu je možnost plynulé změny rozměru otvorů mezi disky a tim í změny dělłciho řezu bez omezení provozuzařízení. Vynález může byt proveden také tak, že povrchy disků su» dych řad jsou zdrsněné výstupky.Vyhodou tohoto řešení je, že třídění materiálu probíhá intenzivněji., Výhodou tohoto řešení je, že přináší ještě větší intenzifikeci třídícího efektu, zejména v případech, kdy uhlí má vyššíobsah...

Vzduchový třídič jemnozrných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 263255

Dátum: 11.04.1989

Autor: Froněk Roman Ing

MPK: B07B 7/10

Značky: vzduchový, látek, třídič, jemnozrných

Text:

...rozdělen na část podtlakovou a přetlakovou. V tělese třídíče je na vertikálním hřídeli v ložiskách zavěšeno ventilátorové kolo, rozmetací talíř a usměrñující lopatkové kolo, přičemž rotační pohyb hřídele je zajišťován elektromotorem, umístěným společně s úhlovou převodovou skříní na horním víku tělesa třídíče. Počet otáček hřídele je regulovatelný, regulovatelný je i sklon a vysunutí lopatek lopatkového kola, což umožňuje optimální...

Bubnový třídič

Načítavanie...

Číslo patentu: 263112

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kubín Sáva, Odstrčil Libor, Bičánek Bedřich

MPK: B07B 1/18

Značky: bubnový, třídič

Text:

...vy~ nálezu spočívá především ve zvětšení využití plochy pláště bub-nu pro třídící funkcí tedy absolutní zvětšení třídící plochý.Toho se dosáhne tím, že pásnice bubnu pro jeho odvalování se na nosných kolech mají větší průměrgnež je průměr pláště bubnus třídíoími plochami, přičemž třídící plocha je situována i v zákrytu pod pásnicemi. V prostoru mezi pásnicemi s třídící plochou jsou umístěny límoe ve tvaru pláště komolého kužele, které...

Bubnový třídič pro třídění sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263062

Dátum: 11.04.1989

Autori: Odstrčil Libor, Bičánek Bedřich, Kubín Sáva

MPK: B07B 1/18

Značky: materiálů, bubnový, sypkých, třídění, třídič

Text:

...buben je uložen na symetrickém systému dvou řad nosných Kladok.uchycených.na.nosném základu- Z uvedených àvouřad Kladek je jedna řada, případně část táto jeäně řaày,pohánčna,čímž dochází-k nucenémunodvàlovánítříőícího bubna na kladkácą a tím K jeho rotaci. Tato rotace spolu se sklonom osy hubou způ~ sobuje převalování, sklouzávâní po vnitřních stěnácn bubnu,a tím třídění sypkého materiálu a současně jeho postup ve smčru sklonu bubnu.v 0...

Třídič materiálů nepravidelného tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 257441

Dátum: 16.05.1988

Autor: Židlický Jaroslav

MPK: B07B 1/36

Značky: tvaru, nepravidelného, třídič, materiálů

Text:

...rámu stroje e vykonává definovaný. posuvné vratný pohyb, . odvozený prostřednictvím ojnic od výetředníků. uložených na hří- A delí. stejný poeuvně vratný pohyb, avšak v opačném eměru, vykoná vá vložený rám e protízávažímí. Tento pceuvně vratný pohyb je od 257441 ~n vomcn prostřednictvím vložených ojnic od vložených výetředniků.které jeou uloženy na společné hřideli s výetředniky rdnu třidinich cit. přičemž uloženi těchto výetředniků je oproti...

Třídič plochých součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256333

Dátum: 15.04.1988

Autori: Slavata Bohumil, Hudeček Petr

MPK: B25J 9/00

Značky: třídič, plochých, součástí

Text:

...umístěných ve dvou kruzích, dvěma spolupracujícími roboty jsou také nepominutelně zmenšené nároky na velikost těchto robotů,a tedy i na velikost ramen jejích úchopných zařízení, což se projeví v nižších hodnotách setrvačných sil při rotaci robotůa je tak možno rychlost rotace robotů zvětšit bez nebezpečí nepříznivých průvodních jevů.Na připojeném výkresu je v půdorysu znázorněno příkladné provedení třidíče plochých součástí podle tohoto...

Zařízení pro vibrační podávání sypkého materiálu na vibrační třídič

Načítavanie...

Číslo patentu: 242573

Dátum: 01.03.1988

Autori: Roubínek František, Zikán Viktor

MPK: B65G 65/34

Značky: sypkého, podávání, třídič, zařízení, vibrační, materiálů

Text:

...na své vnější straně opetřena závažím.Výhodou zařízení podle vynálezu je to, že se docílí v půdorysněm průmětu relativně protismčrného násypn vůči směru postupu sypkého materiálu na vibračním podáveči,a tím lepšího zachycení tlaku a zkrácení jazyku sypkého materiálu,vytékající z vyústění předsledného zásobníku nebo násypky na podávací dno vibračního podáveče, a tím i zkrácení potřebné délky vibračního podávače. Provedením zadní stěny vyústění...

Stupňovitý otáčivý diskový třídič pro třídění hornin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255049

Dátum: 15.02.1988

Autori: Jakeš Karel, Zikmund Josef, Časta Jaroslav, Kypast Radomír

MPK: B07B 1/12

Značky: otáčivý, hornín, diskový, stupňovitý, třídění, třídič

Text:

...jednotlivé otáčivé dis 3 255 049kově roštnice g, zu-e mají kruhový tvar. Počet otářivých didn vých roštnic g a úhel nastavení oC základního rámu g se volí v gzávislosti na zrnitosti tříděné horniny, požadavku na velikosthranice tříděné horniny a výkonu třídiče. Otáčivé diskově roštnice g mají stejný aměr otáěení.Stupňovitý otúčivý dibvý třídič je opatřen násypkou 2,unístěnou na vstupu do třídiče a boěním vedením lQ.Jednotlivé otá-čivé...

Roštový třídič koksu s dělenými roštnicemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 242092

Dátum: 01.02.1988

Autori: Eech Oldoich, Minaoík Ladislav

MPK: C10B 45/00

Značky: dělenými, roštový, roštnicemi, třídič, koksu

Text:

...kokeu svou schopnost přesného a nastaveného granulometrického třídění, protože hrany osazení a dna zahloubení roštnic se otěrem mění a propadový profil se nekontrolovatelně zvětšuje, což v praxi znamená, že do propadového prostoru se dostávají i větší než jmenovité granulometrícké podíly koksu a naopak přes horní plochu třídiče se přepravuje menší množství koksu.Uvedené nedostatky odstraňuje roětový třídič koksu s dělenými roštnicemi...

Třídič

Načítavanie...

Číslo patentu: 254105

Dátum: 15.01.1988

Autori: Učitel Alexandr, Ivčenko Kim, Breněr Leonid, Zelov Jevgenij, Chomič Ivan, Derbas Anatolij, Baturov Jevgenij, Kujevda Jurij

MPK: B07B 1/40

Značky: třídič

Text:

...mapnmpon cwoex 3,ónH~ ćànaeMme.Kone 6 aHunMM Maarnnxa, DCD Bpamens xowopcró npoxónr àepeàfoćh auoňà ruaawopa.7. Tax xax nnepunonnuñ B 036 YÄ 3 TeHb 6 ycwaäónnea B)ueawpe xaúaHnhJBro cnenyer ha Taxnk ćooőpàxennů. Ecnu raepnoé meno cqánngnq š áěnbgshmř Ážnoü paMoü.uepea mapnnp (roqxynosecą),.rbnasroMTBepnoM mene uueerçxfwoąe na, npnjswom Tonnxo onna (npn sanannoň Toqxe nonséca), npn npnnomeuun Kxoŕžwopoä sosuymammeňĺcunu peaxuun ow 3 Toäcnnm...

Víceplošný vibrační třídič pro velmi jemné třídění zrnitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240876

Dátum: 01.01.1988

Autori: Lukovský Leo, Topol Vladimír

MPK: B07B 1/42

Značky: materiálů, velmi, vibrační, třídič, zrnitých, víceplošný, jemné, třídění

Text:

...xp, lg, id, 13, většinou trojdílných, pouze horní dvě sady 33, 1 jsou dvojdílnéo Podćlné okrajová vodicí opory 33, ąg, lg, lg, je jsou na svých níže položených koncích zesíleny úhelníky łgj Ag, ig, 5 g 53,uchycenými kolmo k podálným stěnám skříně l třídičeo Mezi jednotlivé díly podélných vodicích opor 13, ąg, lg, 3 §,g jsou v řadách nad sebou uspořádány příčné opory 23 ip, 23, žg, 23,uchycené svými konci v podálných stěnách skříně l...

Vibrační třídič pro sypké materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 250738

Dátum: 14.05.1987

Autor: Kubín Sáva

MPK: B07B 1/12

Značky: třídič, vibrační, sypké, materiály

Text:

...přesahují jak ochranné-ocelové plechy, tak konce tyčí třídící plochy v bočním pohledu obrys skříně třídiče.Výhodou vibabčního třídiče pro sypké materiály podle vynálezu je vyvedení vytříděné nadsítné frakce sypkého materiálu v bočním pohledu za obrys skríně třídíče ve smeru postupu této nadsítné frakce po třídící ploše. Tím je možno situovat horní dělící hranu výsypek vytříděných frakcí do blízkosti a optimálního místa pod konec třídící...

Bubnový regulační třídič

Načítavanie...

Číslo patentu: 237284

Dátum: 01.05.1987

Autori: Bula Lumír, Lichnovský Petr

MPK: B07B 13/00

Značky: třídič, bubnový, regulační

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení regulace optimalního průběhu třídění. Uvedeného účelu se dosáhne suvným uspořádáním třídicích vidlic (21) na dvojice svorníků (3), jež spojují nosné čelo (1) s nejméně jedním opěrným čelem (2). Tato opěrná čela jsou uložena na opěrných a hnaných válečcích (7, 8). Ke krajní třídicí vidlici (21) je připevněna matice (35) jíž prochází pohybový šroub spojeny se svým hnacím mechanismem (36). Mezi přídicími vidlicemi (21)...

Plochý regulační třídič

Načítavanie...

Číslo patentu: 233854

Dátum: 01.04.1987

Autor: Bula Lumír

MPK: B07B 1/38

Značky: plochy, třídič, regulační

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení plynulé změny hranice třídění v rozmezí až několikanásobku jmenovité hranice třídění v jedné i více třídicích plochách, a to jak v klidové poloze, tak i za provozu třídiče. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že v horní ploše nosiče (2) je připevněno střední žebro, vedle kterého jsou po obou stranách vnitřní čepy (16), na kterých jsou nasazeny vidlice (3). Střední žebro i vnitřní čepy (18) jsou připevněny k nosiči (2),...

Vibrační třídič nebo podávač pro sypké materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 238121

Dátum: 16.02.1987

Autori: Kubín Sáva, Odstrčil Libor

MPK: B07B 1/28

Značky: sypké, materiály, třídič, podávač, vibrační

Zhrnutie / Anotácia:

Úkolem řešení je vytvořit vibrační třídič nebo podávač pro sypké materiály, který umožňuje jeho pružné zavěšení nebo podepření na základové konstrukci. Ke skříni vibračního třídiče nebo podávače jsou pevně připevněny její nosné čepy, k nosným čepům jsou připevněny pružné závěsné nebo podpěrné prvky, případně jejich kombinace, podpěrné prvky sestávají z objímek, které jsou opatřeny lůžky pro uložení podpěrných pružin, svislé osy lůžek jsou vůči...

Koncový uzavřený vířivý třídič

Načítavanie...

Číslo patentu: 238694

Dátum: 15.01.1987

Autori: Balcárek Jaroslav, Müller Jiří, Kmeco Rudolf, Nemerád Josef

MPK: D21D 5/18

Značky: vírivý, koncový, uzavřený, třídič

Zhrnutie / Anotácia:

Koncový uzavřený vířivý třídič pro jemné třídění papíroviny před papírenským strojem a dotřiďování výplivů v koncovém stupni stanic otevřených vířivých třídičů. Je opatřený v horní části tangenciálním přívodem a koaxiálním odvodem vytříděné látky, vstupní válcovou komorou, která na své spodní části přechází do pracovního kužele, na jehož spodní stranu navazuje uklidňovací válcová komora. V nejspodnější části je postupně uspořádáno nožové...

Vibrační třídič pro sypké materiály se dvěma nevývažkovými vibrátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 247950

Dátum: 15.01.1987

Autori: Bělunek Bohumír, Kubín Sáva, Odstrčil Libor

MPK: B07B 1/36

Značky: vibrační, dvěma, nevývažkovými, třídič, vibrátory, sypké, materiály

Text:

...vibračního třídiče.Uvedené nedostatky dosud známých vibračních třídičů se dvěma nevývažkovými Vibrátory se odstraní vibračním třídičem se dvěma nevývažkovými Vibrátory podle vynálezu, jehož skříň je v principu tvořena dvěma bočnicemi. mezi nimiž jsou pevně uchyceny pŕíčné nosníky, kde bočnice mají v bočním pohledu tvar obdělhíka nebo lichoběžníka, jehož podstata spočívá V tm,že na jedněch dalších stranách obou bočnic je rozebiratelnými spoji...

Vícekanálový svislý pneumatický třídič

Načítavanie...

Číslo patentu: 239312

Dátum: 15.11.1986

Autori: Spálenský Ladislav, Piniák Jan

MPK: B07B 4/04

Značky: vícekanálový, pneumatický, svislý, třídič

Text:

...mnam cenapannuna HBCICOJIBKO qaćwmm nomEOB maeem, ecrecrnełmo, cau cJIencTBne pasJmrnme aqxpełcmu.B aKoHowmecxoM naweme DD 127562 npemaraaacb Henan cvicwe Ma GBILBFBIME.Honumemmm rpeóonałmm B HPOHSBOJIEITGJIBHOCTH npouecca pasJIGJIGHĽH B conepememm ycraHoBKax npn MaKcmanLHoM KaqecrBe corryrcmąsym maxim Henocrawm - nonmnemmü paCXOJI sHep~ run.Tama nsnecmo Bcmpamame Bosnyxomałmx YCTpOŽCTB B 3 on 9c Hamm KaHaJIEBJIpOBBHEH - no nawemy GB...

Stupňovitý otáčivý diskový třídič pro třídění hornin

Načítavanie...

Číslo patentu: 228800

Dátum: 15.04.1986

Autori: Hodek Oldřich, Krajča Milan, Marvan Josef, Kypast Radomír

MPK: B07B 1/28

Značky: stupňovitý, hornín, diskový, třídění, třídič, otáčivý

Zhrnutie / Anotácia:

Třídič pro třídění lepivých hornin s vysokým jednotkovým výkonem s nízkou měrnou spotřebou energie na 1 m2 třídící plochy. Třídič sestává ze základního rámu 1, který svírá s vodorovnou rovinou úhel alfa = 25° až 60°, na kterém jsou upevněny jednotlivé otáčivé diskové roštnice 2 kruhového tvaru, mezi kterými jsou uloženy převáděcí plochy 3 obdélníkového tvaru uchycené na bočních krytech 12 třídiče.

Vibrační třídič pro třídění sypkých materiálů s prachovými podíly

Načítavanie...

Číslo patentu: 223257

Dátum: 15.03.1986

Autori: Bělunek Bohumír, Kubín Sáva

Značky: třídič, třídění, sypkých, vibrační, podíly, prachovými, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vibračního třídiče pro třídění sypkých materiálů s prachovými podíly, který se skládá ze skříně (1) uzavírané v místě třídění poklopem (8), k jehož okraji jsou rozebíratelnými spoji připevněny pásy (7) z pružného materiálu, které svými volnými okraji zasahují do nosníku (6) tvaru písmene (U), jež je upraven na obvodu horního okraje skříně (1) vibračního třídiče, čímž je v podstatě vytvořeno labyrintové těsnění. Vibrační třídič...

Dispergační zařízení pro rozmetací vzduchový třídič

Načítavanie...

Číslo patentu: 220759

Dátum: 15.12.1985

Autori: Haubold Siegfried, Eibisch Rudolf

Značky: dispergační, vzduchový, rozmetací, zařízení, třídič

Zhrnutie / Anotácia:

Dispergační zařízení pro rozmetací vzduchové třídiče, používané místo obvyklých rozmetacích talířů pro rozdělování materiálu v dosahu třídiče, vyznačené tím, že obsahuje základní talíř (1) s poloměrem (R), na kterém jsou uspořádány rozváděcí lopatky (3), odkloněné od radiálního směru a provedené jako přímé, zakřivené nebo vyhnuté, sahající až k okraji základního talíře (1) a o délce promítnuté do radiálního směru činící až (0,5 R), přičemž...

Vibrační roštnicový třídič s kaskádovitou třídicí plochou

Načítavanie...

Číslo patentu: 220650

Dátum: 15.12.1985

Autori: Odstrčil Libor, Kubín Sáva, Bělunek Bohumír

Značky: třídič, vibrační, třídicí, kaskádovitou, roštnicový, plochou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vibračního roštnicového třídiče s kaskádovitou třídicí plochou pro třídění sypké hmoty, u kterého jsou jednotlivé kaskády (3) uspořádány tak, že plynulá spojnice výstupních hran (1) jejich horních rovinných ploch (2) vytváří konvexní plochu. Kaskádovitá třídicí plocha je uložena ve vibrační skříni (4), ke které je připevněn vibrátor (5). Vibrační roštnicový třídič podle vynálezu je schematicky znázorněn na přiloženém výkresu a...

Závěsná tyčová clona vyústění zásobníku, skluzu nebo násypky pro přívod sypkého materiálu na vibrační třídič, podavač a dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 220617

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kubín Sáva, Odstrčil Libor, Kopka Bedřich, Caletka Miloslav

Značky: závěsná, zásobníku, clona, třídič, vibrační, násypky, podávač, sypkého, skluzu, přívod, vyústění, materiálů, dopravník, tyčová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká závěsné tyčové clony vyústění zásobníku, skluzu nebo násypky pro přívod sypkého materiálu na vibrační třídič, podavač a dopravník. Podstata závěsné tyčové clony, podle vynálezu spočívá v tom, že spodní konce jednotlivých tyčí (1) jsou zahnuty proti směru toku sypkého materiálu (4) po vibračním třídiči (5), podavači a dopravníku. Její výhodou je to, že udržuje rovnoměrnou výšku sypkého materiálu (4) na vibračním třídiči (5) po...

Fluidní třídič

Načítavanie...

Číslo patentu: 227783

Dátum: 01.11.1985

Autor: Večerek Jaromír

Značky: fluidní, třídič

Zhrnutie / Anotácia:

Třídič sestává z nádoby, v níž je v dolní části umístěn fluidní rošt, pod nímž je napojen vynášeč. Přívod netříděných částic je od výstupu fluidující směsi oddělen přepážkou. Prostor mezi přívodem netříděných částic a výstupem fluidující směsi je propojen prostorem mezi spodní hranou přepážky a fluidním roštem.

Vibrační podavač nebo třídič s nevývažkovým pohonem

Načítavanie...

Číslo patentu: 222486

Dátum: 01.10.1985

Autori: Kubín Sáva, Bělunek Bohumír

Značky: podávač, nevývažkovým, vibrační, třídič, pohonem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vibračního podavače nebo třídiče s nevývažkovým pohonem, u něhož lze dálkově a plynule řídit jeho dopravní výkon. Zadní část vibračního podavače 6 nebo třídiče je se základní konstrukcí 2´ spojena lany 3´se šroubový mi pružinami 4´ a je opatřena nevývažkovým pohonem 8. Přední část 1 vibračního podavače 6 je základní konstrukci 2 spojena rovněž lany 3 se šroubovými pružinami 4, kde druhé konce těchto lan 3 jsou spojeny s...

Vyústění skluzu, zásobníku nebo násypky pro přívod sypkého materiálu na vibrační třídič, podavač nebo dopravník

Načítavanie...

Číslo patentu: 219764

Dátum: 15.09.1985

Autori: Odstrčil Libor, Caletka Miroslav, Kopka Bedřich, Kubín Sáva

Značky: materiálů, dopravník, přívod, sypkého, vibrační, zásobníku, třídič, podávač, vyústění, skluzu, násypky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vyústění skluzu, zásobníku nebo násypky pro přívod sypkého materiálu na vibrační třídič, podavač nebo dopravník, které je opatřeno závěsnou clonou z tyčí, které jsou volně zavěšeny v řadě napříč směru toku sypkého materiálu po vibračním třídiči, podavači nebo dopravníku. Prodloužené osy tyčí (1) závěsné clony jsou vůči spodnímu konci spodní stěny (2) vyústění (5) skluzu, zásobníku a násypky předsazeny ve směru toku (P) sypkého...

Diskový třídič pro třídění sypkých lepivých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227546

Dátum: 01.09.1985

Autori: Bělunek Bohumír, Kubín Sáva, Odstrčil Libor

Značky: sypkých, diskový, lepivých, třídění, třídič, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Diskový třídič pro třídění sypkých lepivých materiálů, vyznačený tím, že jeho první hřídel (3), ve směru postupu tříděného sypkého lepivého materiálu po třídiči, je opatřen pláštěm (8), jehož podélná osa je paralelní s osou vedlejšího hřídele (3) s disky (4).

Uzavřený vířivý třídič

Načítavanie...

Číslo patentu: 219547

Dátum: 15.08.1985

Autori: Müller Jiří, Balcárek Jaroslav, Kristen Jan, Kmeco Rudolf

Značky: vírivý, třídič, uzavřený

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká uzavřeného vířivého třídiče pro jemné dotřiďování, zejména výplivů v koncovém stupni stanic otevřených vířivých třídičů. Uzavřený vířivý třídič je opatřený v horní části tangenciálním přívodem látky a koaxiálním odvodem vytříděné látky. Dále je opatřen pracovní komorou přecházející ve spodní části do pracovního kužele, přičemž ve spodní části třídiče je uspořádaná přetlaková komora s přívodem proplachovací vody. Podstata spočívá...

Vibrační třídič pro třidění sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218679

Dátum: 15.04.1985

Autori: Bělunek Bohumír, Kubín Sáva, Odstrčil Libor

Značky: materiálů, třídění, sypkých, třídič, vibrační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se stýká vibračního třídiče pro třídění sypkých materiálů, zejména aglomerátů, který sestává ze skříně (1) třídiče, ke které je připevněn vibrátor (2), a ve které jsou uspořádány kolmo na směr toku tříděného sypkého materiálu třídicí lišty (3), tvořící třídicí plochu. Uspořádání vibrátoru (2) je provedeno tak, že směr jeho vektoru kmitání svírá s kolmicí, vedenou na nejkratší spojnici (5) náběhové a výběhové hrany dvou sousedních...

Stupňovitý otáčivý třídič pro třídění hornin

Načítavanie...

Číslo patentu: 225303

Dátum: 01.12.1984

Autori: Marvan Josef, Hodek Oldřich, Kypast Radomír, Krajča Milan

Značky: otáčivý, hornín, třídič, stupňovitý, třídění

Zhrnutie / Anotácia:

Stupňovitý otáčivý třídič pro třídění hornin sestávající z třídících stupňů tvořených otáčivými roštnicemi uloženými pohyblivě ve svislém a horizontálním směru vyznačený tím, že každý třídicí stupeň (1, 2, 3, 4) sestává z předtřiďovací otáčivé roštnice (6) opatřené stěračem (9) a ze dvou nebo více dotřiďovacích otáčivých roštnic (7, 8) majících stejný smysl otáčení, přičemž průměr předtřiďovací otáčivé roštnice (6) je vždy větší než průměr...

Vibrační třídič

Načítavanie...

Číslo patentu: 225074

Dátum: 01.12.1984

Autor: Flajšar Jiří

Značky: vibrační, třídič

Zhrnutie / Anotácia:

Vibrační třídič s nejméně jednou třídicí plochou, která je upevněna ve skříni třídiče a je poháněna vzájemně nezávislými pohonnými vibračními jednotkami, které mají rozdílné frekvence a amplitudy, vyznačený tím, že pohonné vibrační jednotky (4) jsou umístěny nad horní třídicí plochou (2) na samostatných nosnících (3), upevněných mezi vstupní a výstupní částí skříně (l) třídiče.

Plochý třídič s čisticím oddělením pro čištění krupice

Načítavanie...

Číslo patentu: 224951

Dátum: 01.12.1984

Autor: Endler Karl-heinz

Značky: třídič, čisticím, krupice, plochy, oddělením, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Plochý třídič s čisticím oddělením pro čištění krupice a se zařázením pro čištění zrnitého materiálu, sestávající z horní čisticí skříně, ze sítového stohu a z dolní čisticí skříně, přičemž horní čisticí skříň je opatřena prvním kanálem sacího vzduchu a dolní čisticí skříň je opatřena druhým odděleným kanálem sacího vzduchu, v horní čisticí skříni je upraveno síto, vyznačující se tím, že na volném konci síta (4) je upravena zpětná klapka (6).

Bubnový třídič pro třídění zrnitých materiálů v okruhu mokrého mletí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223589

Dátum: 01.09.1984

Autori: Blecha František, Kašpar Jiří, Zahradníček Jiří

Značky: bubnový, materiálů, okruhu, třídění, zrnitých, třídič, mletí, mokrého

Zhrnutie / Anotácia:

Bubnový třídič pro třídění zrnitých materiálů v okruhu mokrého mletí, kterýžto třídič má plášť bubnu sestavený z podélných žeber překrytých sítovou plochu a přidržovaných na obou koncích do kruhu, vyznačující se tím, že na výstupní hrdlo (1) mlýnu (2) je upevněna nosné příruba (3), jejíž nátrubek (4) souose přiléhá na výstupní hrdlo (1) a přitom je na nosnou přírubu (3) pružně uchyceno pryžovými zpružinami (5) vstupní mezikruží (6) bubnu (7),...

Vibrační třídič s pevným rámem

Načítavanie...

Číslo patentu: 215677

Dátum: 15.03.1984

Autor: Bělohlávek Kamil

Značky: rámem, vibrační, pevným, třídič

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká třídění lepivých materiálů. Umožňuje třídit lepivé materiály na sítech z umělých hmot, na třídičích s pevným rámem, za pomocí podloženého ocelového síta. Síta z umělých hmot mají malou přilnavost k lepivým materiálům, třídiče s pevným rámem mají nízkou spotřebu elektrické energie, malé nároky na údržbu, vibrace se nepřenášejí do podlaží. Podstata vynálezu spočívá v tom, že do vibračního třídiče s pevným rámem je zabudováno...

Svislý třídič

Načítavanie...

Číslo patentu: 213614

Dátum: 01.03.1984

Autori: Lindemann Wolfgang, Schwanz Heiner

Značky: svislý, třídič

Zhrnutie / Anotácia:

Svislý třídič, který je uspořádán v zařízení pro úpravu obilí nebo je vytvořen jako samostatné zařízeni, je plněn ústrojím pro přivádění materiálu a má škrticí klapky a několik svislých kanálů, v y z n a č e n ý t í m , že každý ze svislých kanálů (4, 5, 6), je na horním konci opatřen škrticí klapkou (8, 9) a ve spodní části je zahnutý a že na zadní straně třídiče je proti vstupu do třídiče vytvořena hrana (7) a přední stěna třídiče tvoří s...