Patenty so značkou «třídění»

Způsob třídění feromagnetických materiálů elektromagnetickou nedestruktivní metodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 270685

Dátum: 12.07.1990

Autori: Týř Jiří, Vala Stanislav, Mišák Karel, Čepek Lubomír

MPK: G01N 27/12

Značky: materiálů, nedestruktivní, způsob, feromagnetických, elektromagnetickou, metodou, třídění

Text:

...a ovládací zařízení É je současně spojeno s výstupním blokem 1.Třídění reromagnetických materiálů se provádí tak, že se z neznámého zatřidovaného feromagnetickěho materialu vyrobí zkušební vzorek podle průběhu jeho hysterezní křivky a křívky prvotní magnetizace se zvolí a nastaví úroveň a frekvence střídavého napětí harmonickćho průběhu na výstupu generátoru l střídavého napětí a zkušební vzorek iłl Ne vloží do zkuěebního tranaformátoru...

Soustava pro jemné vibrační třídění za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: 270046

Dátum: 13.06.1990

Autori: Josífek Miroslav, Havlíček Tomáš, Kašpar Jiří, Žůrek František

MPK: B03B 5/48

Značky: jemné, soustava, mokra, třídění, vibrační

Text:

...g opstřené výpsdovým plechem iL 2.|, e. zadní čelo l opatřené podávacím plechem ljłfBočnioe g, lg má každá z vněJší strany uchyceny dvě podpěry lg, ...e. s válcovými pouzdry gg, Lige, natočené v tíhlu sklonu třídiěe l. Rám Je ve svém prostorověm těžišti opatřen ttzhąím budicím členem, tvořeným dvěma příčný-zni trubkami 14, 14 g, symetrioząy uspořádanými kolem příčnó ony prooházeJíoí zmíněným tčžištěm, s to v záviulosti na. velikosti...

Vibrační propadový třídič pro granulometrické třídění sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267863

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bičánek Bedřich, Odstrčil Libor, Kubín Sáva, Voznica Luděk

MPK: B07B 1/46

Značky: vibrační, propadový, sypkých, třídič, třídění, granulometrické, materiálů

Text:

...s podmínkami výše uvedených ostatních faktorů a kromě toho v provozních podmínkách dochází zpravidla k variabilitě granulometrie vstupního sypkého materiálu. Vlivem těchto skutečnosti dochází u popsaných vibračních propadových třídičů k posunování proudu propadajícího sypkého materiálu na každé z třídicích ploch směrem k výsypnému konci, čímž hlavní proud sypkého materiálu dopadne na poslední třídicí plochu, například v polovině její...

Zařízení pro třídění výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 267667

Dátum: 12.02.1990

Autori: Klimjonov Alexandr, Sitnikov Alexandr, Melnikov Leonid, Gradobojev Vladimir

MPK: B65G 47/71

Značky: výrobků, zařízení, třídění

Text:

...Hro ooecnequsaer KOHTaKT Hsnemuñ aoxoaunn HDBGFXHDCTHHH 110 DÄHOŘ JIHHHH. llepeuemaslcb HD OTBOÄIHDMY JIOTKy 2. HOCIIEÄIHEB HZHIGJIHE HHOÍJTE CD DKOCUM 12 PBBÄBJIHTGJIH 5 HPEHSTCTBUET BHKGTHBBHHD TPaHCHDPTHPYBHHX HUJIEJIHŘ H 3 BHHTa 1.B HOHEIIT OCBOGDMÄEHHH IIPDEHB HOCJIEJIHHH HBABJHEH TPaHCHOPTHPYEHOE HIłI-lełllłle. ycneamee BOŘTH B Konraxr co cxocou 12 H Haxnoúou 8 paanenurema 5. npnnoumaew nenenemarbca aaepx. npa swan Haxaou 8 paaeuurenn...

Vyhodnocovací zařízení pro třídění radiofotoluminiscenčních detektorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267580

Dátum: 12.02.1990

Autori: Pleštil Zdeněk, Novotný Jaroslav, Matěcha Jaromír, Adametz Otto, Prádler Petr

MPK: G01T 1/208

Značky: radiofotoluminiscenčních, třídění, vyhodnocovací, detektoru, zařízení

Text:

...Q. Měřící část představuje ned podávacím kotoučem 3 uspořàdená evětlotěsná měřicí komore Q se zdrojem u 1 trafialovéhosvětle§ s maximem vyzařováni při vlnové délce 360 nm, s fotonásobičem 1 e evěťelnou uzávěrk 3 u§. Pohyb uzávěrky § je vyvolán krokovýu motorom 2,který je řizen signály z ovládací části Ag. Přesná polohe detektoru Q měřicí komoře § je dána blokovacím členem se zerážkou 1 Q, reverzně ovládeným krokovým motorem łł. Proměřoveným...

Způsob třídění částic práškových polymerů fluorovaného polyethylenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267969

Dátum: 12.02.1990

Autor: Dousek František

MPK: C08F 114/26, C08F 6/04

Značky: polymerů, polyethylenu, částic, práškových, třídění, způsob, fluorovaného

Text:

...vodivé směsi uhlíku a rluoridu alkalického kovu, načež se provede vytřídění žádané Irakce velikosti části a nakonec se povrchová vodivá vrstva odstraní chemicky a rozpouštěním.O fluoropolymerech je známe, že s alkalickými kovy v aktivním stavu reagují za vzniku pevné směsi uhlíku a fluoridu alkalickěho kovu, C 2 MeP. V aktivní stavu se alkalické kovy vyskytují např. v roztnvenám stavu, v amalgamách, v organokomplexech/napr. nartalenid Li,...

Zařízení pro pevnostní třídění řeziva

Načítavanie...

Číslo patentu: 266442

Dátum: 12.01.1990

Autor: Boudný Zdeněk

MPK: G01N 3/12

Značky: zařízení, řeziva, třídění, pevnostní

Text:

...schématický podélný řez v nárysu a na obr. 2 schěmatický řez v bokorysu.e Zařízení pro pevnostní třídění řeziva se skládá v podstatěz rámu 1 s příčným unášecím dopravníkem g, z dolního nosníku 2a z horního nosníku Q. Příöný unáäecí dopravník g je opatřen unašeči 1. Dolní nosník 2 je uchycen k rámu 1 a je spojen s horním nosníkem Q vertikálně přestavovacím mechanismem 1. V obou nosnících jsou uloženy přítlačné segmenty Q se snímači síly 2 a...

Zařízení na třídění součástí válcového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265644

Dátum: 14.11.1989

Autori: Beneš Stanislav, Brnušák František

MPK: B07B 13/00

Značky: zařízení, tvaru, třídění, součástí, válcového

Text:

...jehož vstup pro první polohu je napojen na výstup ll zadní dotekové plochy ll a vstup pro druhou polohu je napojen na výstup gg přední dotekové plochy lg. Propojení mezi dotekovým čidlem l a spínačem ll servomotorug se zapojení výklopného žlábku g není pro svoji jednoduchost na výkrese vyznačeno.Jak zřejmo z obr. 3 zařízení podle vynálezu je upevněno ve výřezu ve stěně spirálovéhovibračního podavače lg tak, aby vynášecí článek spirálového...

Zapojení přístroje pro třídění ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 265123

Dátum: 13.10.1989

Autor: Fica Ladislav

MPK: G01M 13/04

Značky: ložisek, zapojení, třídění, prístroje

Text:

...odchylky V chodu ložiska,a tak umožnit i třídění ložisek dobrých, u kterých by byly nepravidelnosti chodu jinými metodami těžko měřitelné. Výhodou je i možnost konstruovat přístroj jako přenosný pro použití přímo na pracovištích.Příklad praktického provedení zapojení podle vynálezu je znázorněn na výkresu.Jak je patrno z výkresu blokového schěmatu, k výstupu l generátoru vysokofrekvenčního střídavého proudu 3 je přes vstup g a výstup §...

Zařízení pro třídění režných dlaždic

Načítavanie...

Číslo patentu: 263626

Dátum: 11.04.1989

Autori: Koldinský František, Štrbík Pavel, Široký Václav

MPK: B07C 5/00

Značky: dlaždíc, třídění, řezných, zařízení

Text:

...vzdálenosti E, dále optického nebo indukčního čidla 3, vyhodnocovacího členu 3 a akčního členu Q. Dopravním elementem dopravníku je femen poháněný elektromotorem nebo spojený s pohonem odvozeným od návazné linky. Snímací doteky 1, jsou tvořeny vodivými kartáči nebo proužky plechu, případně jiného materiálu s dobrou vodivosti. Jsou zavěšeny na pracovní části § tak, aby se spolehlivě dotýkaly povrchu označené dlaždice g. uložené na řemenech...

Způsob třídění polovodičových součástek a obvodů z hlediska přesnosti geometrie funkčních oblastí

Načítavanie...

Číslo patentu: 263440

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rashad Mohamed, Ryšánek Vladimír

MPK: G01N 27/00, G01R 31/00

Značky: geometrie, hlediska, presnosti, funkčních, třídění, polovodičových, oblastí, způsob, součástek, obvodů

Text:

...pak druhé polarity..Pro obě polarity tohoto magnetického pole se zjistí odchylky proudu,resp. z něho odvozcných veličín. Polovodičové součástky či obvody, které mají tyto odchylky oàlišné, se vytřídí.Výhodoutohcto způsobu třídění je vysoKá přesnost, možnost identífíkace geometrických nepřesnoatí i u oblastí pod povrchempolovodičového prvku či obvodu a nmčnost zjištění těchto nepřesností i při provozních nodmínkácn. Způsob je rychlý a...

Bubnový třídič pro třídění sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263062

Dátum: 11.04.1989

Autori: Odstrčil Libor, Bičánek Bedřich, Kubín Sáva

MPK: B07B 1/18

Značky: třídění, bubnový, třídič, sypkých, materiálů

Text:

...buben je uložen na symetrickém systému dvou řad nosných Kladok.uchycených.na.nosném základu- Z uvedených àvouřad Kladek je jedna řada, případně část táto jeäně řaày,pohánčna,čímž dochází-k nucenémunodvàlovánítříőícího bubna na kladkácą a tím K jeho rotaci. Tato rotace spolu se sklonom osy hubou způ~ sobuje převalování, sklouzávâní po vnitřních stěnácn bubnu,a tím třídění sypkého materiálu a současně jeho postup ve smčru sklonu bubnu.v 0...

Zařízení k čistění a třídění štěpky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263060

Dátum: 11.04.1989

Autori: Srbek Jaroslav, Bělohoubek Bohuslav, Hippman Zdeněk, Pátek Zdeněk, Šíp Josef, Šorna Václav, Plášil Jaroslav

MPK: B07B 13/00

Značky: třídění, zařízení, štěpky, čištění

Text:

...3 üsobníku §§ Pro důkledná promíchání přeâ dälzími oper. chocí zásobník §§ opatřen dvěma rctačními míchači Qčásti je pro udržování hladiny navršené štěpky opotřen regulačnímembrânou žâ. Na Spodní kuželovou část míchicího zásobníku ěê jenepojen pcdeveč 39 zásobníku, který dodává çromíchenou štěpku dorozdružovecí kclcny gł. V rozdružovací kolonà 41 se oddělí jehli či çd štěpky prouñem vzduchu od šroubového Vent 1 u přes šikmýi. I rošt,...

Způsob třídění a párování součástí, zejména kroužků speciálních dvouřadých kuličkových ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262915

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lorenc Zdeněk, Smatana Jozef, Kolář Karel, Václavík Leoš, Kirchner Stanislav, Bárka Pavol, Štícha Jiří, Klein František, Kůr Jan

MPK: B23Q 7/00

Značky: ložisek, třídění, párování, součástí, způsob, speciálních, dvouřadých, zejména, kuličkových, kroužků

Text:

...rozměrů menším než je rozdíl maximálně prípustný zaředí do rozměrových skupin e provede se s ohledem na poäem dovanou přesnost s případně i rozměry dalších kinematicky spolupůsobících součástí jejich párování, přičemž se omezujs maximální možný počet součástí zeřazenych do jednotlivých rozměrových skupin e zároveň se respektuje požedevek minimálního počtu nespárovetelných součástí.Hlavní výhoda způsobu třídění a párování součástí,...

Zařízení k třídění obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 262599

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kirchner Stanislav, Bolek Pavel, Kůr Jan, Kolář Karel

MPK: B07B 13/00

Značky: obrobků, třídění, zařízení

Text:

...mezistěny jsou otočné uchycany třídicí klapky.Třídicí zařízení podle vynúlezu dovoluje dokonalé vytřídění ohrobkü podle změřených rozměrů. Je to zařízení velmi jednoduché, výrobné nenáročné a javí se jako optimální zejména pro miniaturní valivá ložiska. Je vhodné zejména pro malé a lehké součástí.Zařízení je znázorněno na výkrese, na němž je na obr. 1 sohematický nárysný průřez a na obr. 2 boční pohled na jeho provedení. VNa vrchní části...

Zařízení pro třídění a stohování skleněných tabulí

Načítavanie...

Číslo patentu: 262404

Dátum: 14.03.1989

Autori: Branch Geoffrey, Hodgkinson Joseph

MPK: B65G 47/24

Značky: tabulí, sklenených, stohování, třídění, zařízení

Text:

...být opatřeno velkým počtem těchto zdvíhacích válečků 1.Může být uspořádáno třicet i více zdvíhacích víálečlçů í. v každé ňadě napříč podelnelío dopravníku GI a každý podélný pár zdvíhacích välečkfi 1 Iná přiřazen jeden první tlakový válec 2, který může být ovládán neľlúvĺłšle signálect vyslaným z kontrolního SšÍallGVĺŠÍě siti.l°rvní vcdicí hřídel .T 3 může být vytvořen z jednch kusu z jedné strany na druhou Sľľaíllł podélného depravníku Bü,...

Zařízení pro třídění válcových součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261991

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kirchner Stanislav, Václavík Leoš, Štícha Jiří, Kůr Jan, Kolář Karel

MPK: B23Q 7/12, B23Q 7/03

Značky: zařízení, válcových, součástí, třídění

Text:

...až do třiceti, vyjímečně i více rozměrovývch skupin. Zařízení může být použito pro různé průměrové rozsahu kroužků ložisek, aniž by se muselo vyměňovat jeh-o typové příslušenství.Příkladně provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znazonněno na přiloženém výkrese.Na rámu 1 jsou nad sebou uspořádaný dvě kladky 2, 3, -oibepnuté nosičem 4 například pásem, řemenem nebo řetězem. jedna z kla dek 2, 3 je oplatř-ena nezakresleným mecha nismem...

Zařízení k odstranění závislosti údaje o rozměru součástí na rychlosti třídění součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261371

Dátum: 10.02.1989

Autori: Keller Libor, Košvica František

MPK: G05B 23/02

Značky: odstranění, rozměrů, zařízení, závislosti, údaje, rychlostí, třídění, součástí

Text:

...211, 221,, Ek úrovňových tolerančních jednotek21, g 2,, Ik. Každá z úrovňových tolerančních jednotek E 1,I 2,, Qk je svým výstupem 212, 22,, Eka připojena ke vstupu 111, Z 21,, Ek, vytřidovacích magnetů 11, Z 2,, Ľk,opatřených vzájemné propojenými napájecími body 112, Q 22,, lke. Výstup Q 2 prahové úrovňové jednotky Q je spojen se vstupy § 11,§ 21 obvodů Q 1, QQ pro generování nulovacích impulsů, přičemž výstup § 12 prvního obvodu Q, pro...

Zařízení pro třídění a orientaci plochých podlouhlých součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 259332

Dátum: 17.10.1988

Autori: Nováček Petr, Jelínek Václav

MPK: B23Q 7/10

Značky: třídění, zařízení, podlouhlých, plochých, součástí, orientaci

Text:

...vibračního zásobníku §.vibrační zásobník Q plní funkci vynášecího skluzu součástí 2. Zdviž 1 dopraví součástí g pomocí kontejneru gàg do vibračního bubnu § 45 vibračního zásobníku §, nače se vrátí pro další odváženou dávku součástí g. Ve vibračním bubnu §Lł vibračního zásobníku § se součástky 3 dostávají vibrscemí ze dna na spirálovitou dráhu äàg vibrsčního bubnu §ł,po které postupují vzhůru k výstupu z víbračního bubnu àLłI Spirálovítá dráha...

Zařízení pro vibrační podávání a třídění sypkých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259146

Dátum: 17.10.1988

Autori: Kubín Sáva, Bělunek Bohumír

MPK: B07B 1/32

Značky: zařízení, sypkých, třídění, vibrační, materiálů, podávání

Text:

...v rovině saní rovnoběžné, kde podávaAj ci plocha vibračního podavače má opačný myslpostupusypkéh 0materiálu oproti jeho postupu na třídící plošeVýhodou zařízení pro podávání a třídění sypkých matriálůje podle vynâlezu je zajištění nasypávání sypkého materiálu na víäbračnítřídič pouze ve výšco vrstvy, zajišřujíoí optimální pdća W mínky pro kvalitní třidění, přičemž navíc je dosahováno podstat. ného zkráceni jazyka sypkého materiáĺ v místě...

Zařízení pro třídění pevných částí suspenze

Načítavanie...

Číslo patentu: 259025

Dátum: 16.09.1988

Autor: Jachno Anatolij

MPK: D21D 5/02

Značky: třídění, částí, pevných, suspenze, zařízení

Text:

...pacnpeenenmą cxopocweň n numymeMcnnoToxe oöycnaanunaer Boannxuoaenue runponuuaunqecxux cun, cnocoöcrnymmnx opnenrnpoaanum aonoxou cyçnensnu no novorćy u nepeMeuąeHne m no ero romane n Hanpaanesnn rpamąenra cxopocru, npnqeM ,qeMnnnuee H raöapmmnee Bónoxna, TeM numa cK 0 p 0 CTb ux nepeMemeHHn. Hpu nocrnme. Hnn yqacrxanu noroxa nepumepnn copwupymmeä noaepxuocrn B HEM nonuçcvbm ocy mecrannewca npouecc pachpenenenun nonoxon no wonmuHenoToKa, ro...

Zařízení pro třídění pevných částic suspenze

Načítavanie...

Číslo patentu: 259019

Dátum: 16.09.1988

Autor: Jachno Anatolij

MPK: D21D 5/02

Značky: třídění, částic, suspenze, zařízení, pevných

Text:

...Topueaoň noaepxuocrn 5 ćopwupypmero 3 neMeHTa 1 cnoü 11 cycneusnu npuxonnr c BMCOKHM sanacon Kuuemuqecxoň sneprnn u paccopruponannmnu Ha mpaxuun no ero Tonmnae Kounoneumamn cycneuauu, Hpn nepexoně Ha Bmnyxnym nosepxuocrb 7, conpxrammym sepxnmm 5 H Hnmnmw 6 Topuesme noaepxnocru sneMeHra 1, cnoů cycnensnn non Boaneňcrsuem Knnernqecąoů sneprnn nnumymeňcx xuxocru H cnn cnennennx (anresHH)vmnKocTn c nonepxnof CTBD 9 neMeHTa 1 paanenaerca Ha...

Zařízení k měření průměru oběžných drah a průměrovému třídění vnitřních kroužků speciálních dvouřadých kuličkových ložisek vřetenového tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258899

Dátum: 16.09.1988

Autori: Kolář Karel, Štícha Jiří

MPK: G01B 5/08

Značky: kroužků, zařízení, tvaru, obežných, kuličkových, vřetenového, průměrovému, speciálních, průměru, třídění, vnitřních, měření, ložisek, dvouřadých

Text:

...Přestavením měřicích dotyků je možno pomocí indiekátoru vyhledat nejblubší místo oběžné dráhy, přičemž vlastní 258899 A- 3 měření probíhá bez rozhození měřicích dotyků a bez poškozování oběžných drah. °Příkladné provedení zařízení podle řešení je znázorněno na přiloženém výkrese, kde obr. 1 představuje schematicky uspořádání celého zařízení, obr. 2 uspořádání měřicího místa zařízení,obr. 3 měřenou.součást a obr. 4 eta 1 onový kroužek. ...

Zařízení k třídění sypkého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258881

Dátum: 16.09.1988

Autor: Zíta Josef

MPK: B07B 13/00

Značky: třídění, materiálů, zařízení, sypkého

Text:

...válcem, ktorý je umístön nad prooházejícimAeypkýmÁñąteriálem..«Jého ýnitřní süěny šerdotýká-ŕřeoí př 1 oükąVkťeý je ukotvene če novodurovým vá 1 oemą procháàvÁ zejícímvsypkým materiálem je hori 5 ontálnävedeh prod vzduchur Zàřiâeni kbřídčni«sypkćhomateriáĺú za pomoci e 1 ektroetotic~Apři výrobě óveených 9 v 1 oček umožňuje čištŘníhotQVéhÓVýrÓbku V. tnéhovýchozíhomaterie, takové míře,gže i při použití ménč hodnoľálu je zaručene vysoká...

Rotační bubnová prosévačka na třídění sypkých materiálů za mokra

Načítavanie...

Číslo patentu: 258872

Dátum: 16.09.1988

Autori: Jakubec Miloš, Paclík Pavel

MPK: B03B 5/56

Značky: mokra, sypkých, bubnova, prosévačka, rotační, materiálů, třídění

Text:

...vyrovnávacích límců jsou upevněna rozvětvení. Pod bubnem jsou umístěny tsběrné komory jednotlivých frakcí, které jsou v místech pod okraji vyrovnávacích límců odděleny přepážkami, jež jsou shore překryty rozvětveními umístěnými na okrajích vyrovnávacích límců. Uvnitř bubnu jsou umístěny vířicí trysky a splavovací trysky anad bubnem jsou umístěny čistící trysky.Výhodou rotační bubnové prosévačky podle vynálezu je, že při zachování...

Zařízení pro vynášení sypkých materiálů ze zásobníku a pro jejich třídění

Načítavanie...

Číslo patentu: 255985

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bělunek Bohumír, Kubín Sáva

MPK: B65G 65/44

Značky: materiálů, třídění, sypkých, zásobníku, vynášení, jejich, zařízení

Text:

...shodnými vibračními skříněmi s příslušnými plochami, kde k vibrační skříni vynášecího orgánu je nejméně z jedné poloviny její funkční plochy připevněna podávací plocha a k vibrační skříni třídicího orgánu nejméně ze dvou třetin její funkční plochyVýhodou zařízení pro vynášení sypkých materiálů ze zásobníku a pro jejich třídění podle vynálezu je možnost volby a změny celkové délky podávacích ploch, jimiž je pod sypkým úhlem daného sypkého...

Obvod pro časové třídění impulsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245951

Dátum: 01.03.1988

Autori: Gorevoj Boris Iljie, Drozdinskij Valerij Mojsejevie, Špak Leonid Semenovie, Wetzel Wilhelm

MPK: H03K 19/00

Značky: obvod, časově, třídění, impulsů

Text:

...gg druhého klopného obvodu § 93 .je přes druhý logický člen § 53 připojen na první vstup třetího logického členu § 63,,jehož druhý vstup je připojen k výstupu g prvního klopného obavodu IQ a prvnímu můstkovacímu bodu g. Výstup třetího logického členu pq Je připojen k druhému můstkovacímu bodu g. Třetí mustkovscí bod g Je připojen k druhému vstupu p třetího klopného obvodu § 91. Jeho první, třetí a čtvrtý vstup Q, Q, p Jsou připoJeny ke...

Stupňovitý otáčivý diskový třídič pro třídění hornin

Načítavanie...

Číslo patentu: 255049

Dátum: 15.02.1988

Autori: Jakeš Karel, Kypast Radomír, Zikmund Josef, Časta Jaroslav

MPK: B07B 1/12

Značky: otáčivý, hornín, třídění, diskový, třídič, stupňovitý

Text:

...jednotlivé otáčivé dis 3 255 049kově roštnice g, zu-e mají kruhový tvar. Počet otářivých didn vých roštnic g a úhel nastavení oC základního rámu g se volí v gzávislosti na zrnitosti tříděné horniny, požadavku na velikosthranice tříděné horniny a výkonu třídiče. Otáčivé diskově roštnice g mají stejný aměr otáěení.Stupňovitý otúčivý dibvý třídič je opatřen násypkou 2,unístěnou na vstupu do třídiče a boěním vedením lQ.Jednotlivé otá-čivé...

Mobilní zařízení pro hrubé třídění kameniva

Načítavanie...

Číslo patentu: 254477

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kendi Štefan, Rákoš Stanislav

MPK: B07B 15/00

Značky: hrubé, mobilní, kameniva, třídění, zařízení

Text:

...profilu a opatřeno odklápěcí pákou, určenou pro připojení přímočarého motoru, uloženého na podpěrném sloupku.Výhodou zařízení podle vynálezu je, že pracuje s využitím zemské qravitace, prakticky bez energetického příkonu. Je lehké a výrobně i materiálově nenáročné. Výměnou třídicích sít se dá snadno upravit pro jinou frakci hrubě tříděného kameniva. V případě, že se do třídicího síta zaklíní kamen větší zrnitosti, lze příslušné...

Víceplošný vibrační třídič pro velmi jemné třídění zrnitých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240876

Dátum: 01.01.1988

Autori: Topol Vladimír, Lukovský Leo

MPK: B07B 1/42

Značky: třídění, třídič, jemné, vibrační, víceplošný, zrnitých, velmi, materiálů

Text:

...xp, lg, id, 13, většinou trojdílných, pouze horní dvě sady 33, 1 jsou dvojdílnéo Podćlné okrajová vodicí opory 33, ąg, lg, lg, je jsou na svých níže položených koncích zesíleny úhelníky łgj Ag, ig, 5 g 53,uchycenými kolmo k podálným stěnám skříně l třídičeo Mezi jednotlivé díly podélných vodicích opor 13, ąg, lg, 3 §,g jsou v řadách nad sebou uspořádány příčné opory 23 ip, 23, žg, 23,uchycené svými konci v podálných stěnách skříně l...

Zapojení pro automatizované počítání, identifikaci a třídění bankovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253871

Dátum: 17.12.1987

Autori: Žabka Lumír, Čáp Tomáš

MPK: G07D 7/00, G06K 9/68, G06K 8/18...

Značky: zapojení, třídění, identifikaci, počítání, automatizované, bankovek

Text:

...zapojení pro automatizované počítání, identifikaci a třĺdění bankovek podle vynálezu je nakresleno na připojeném výkrese, kde na obr. 1 je blokové schéma zapojení s označením bitů na výstupu z dekődérů písmeny D až A a D až A. Na obr. 2, 3 a 4 je nakreslen princip funkce bodového napěčového komparátoru pro jednu polovinu zapojení identifiksčního zařízení, a to na obr. 2 pro úroveň zacloněného čidla, na obr. 3 pro úroveň odoloněného...

Způsob automatického třídění jednobarevných plošných výrobků podle odstínů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246725

Dátum: 15.12.1987

Autori: Ulbert Karel, Vápeník Jaroslav, Zicha Antonín, Rybáo Michal, Skreený Milan

MPK: G01J 3/50

Značky: způsobu, jednobarevných, plošných, tohoto, zařízení, třídění, výrobků, odstínů, provádění, způsob, automatického, podle

Text:

...především V odstranění lidského faktoru a tím vytvoření předpokladů pro automatizovaný pracovní cyklus, který produkuje objektivní rozlišování jednotlivých barevných odstínů.Způsob podle vynálezu vychází z rozkladu níěřelíé plochy na velký počet elemen 4tárních plošek, a teprve z celkového vyhodnocení vyplýva konečný výsledek.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu představujícím schematické uspořádání.Na...

Zařízení pro třídění přesných válečků

Načítavanie...

Číslo patentu: 246330

Dátum: 15.12.1987

Autori: Böhner Beat, Ruggieri Daniela, Temperilli Aldemio, Salvati Patricia

MPK: B07C 5/00

Značky: přesných, třídění, válečků, zařízení

Text:

...sobě uspořádáiíy první měřicí dotyk 29 a dru 246330hý měřicí dotyk 30. Měřící dotyky 29, 35.3 jsou uchyceny V požwblixvých částech prvního a druheho planžetoxweho paralelogramu 31, 32, jejichž DGhVbHÓ části jsou spojeny se základním re-smem 1. Čidle elektroinduktívního snímače 33 uchyceného v pohyblivé části prvního planžetového parale logramu S 1 se opírá hrotem o operný do- .tyik stavěcíhc. šroubu 34 na pohyblivé části druheho...

Způsob třídění zrnitého materiálu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245113

Dátum: 15.12.1987

Autori: Thorne Stephen James, Jeffery James Edward, Hunt Patrick Arthur

MPK: B07B 9/00

Značky: způsob, materiálů, třídění, způsobu, tohoto, zařízení, zrnitého, provádění

Text:

...části 5. Tříděnáŕsměs zrnitého materiálu se přivádí ze zásobníku 7 přes oiddělovač tlaku B pomocí uváděcí trubky 8 pod hladinu fluidní vrstvy 9.Způsob tohoto třidění lze následovně opakovat a zařízení popsané a vyobrazené na obrázku 1 lze rozšířit na patrový aparát V horizontální či vertikální rovině podle to-h-o, zda sedimentující složky je převážná část či nikoliv. Blíže tento způsob zařízení ilustrují následující příklady.Byla tříděna...

Zařízení na vysoušení a třídění sypkých, vlhkých a lepivých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246626

Dátum: 16.11.1987

Autori: Kolínský Jioí, Krojidlo Milan

MPK: B07B 1/14

Značky: třídění, lepivých, zařízení, vlhkých, materiálů, sypkých, vysoušení

Text:

...válce jsou podélnä připevnčny rovné čeohraci lišty,která nohou být táä ve tvaru šroubovioe. Rotočni válee, ktorý jo radiálnč ve své ose otáčen unáiecini rolnatni je na jednon konci osszon násypkou, ne druhém konci je pod ocelovýni nity výeypka vytřidčného materiálu ktorá je připevnčno k vyahylovacinu rám a a tá se vytřidčný nateriál ukládá pŕino do přoprevnich palet.Hlavni výhody uvedeného vynálosu - zarizeni na vysouáoni a třidčni...