Patenty so značkou «tricyklické»

Tricyklické inhibítory PI3K a spôsoby ich použitia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18024

Dátum: 15.12.2011

Autori: Ndubaku Chudi, Salphati Laurent, Dotson Jennafer, Mclean Neville James, Heffron Timothy, Wang Lan, Krintel Sussie Lerche, Heald Robert Andrew, Jones Graham Elgin, Wei Binqing, Olivero Alan

MPK: A61P 35/00, A61K 31/519, C07D 487/14...

Značky: spôsoby, inhibitory, použitia, tricyklické

Text:

...delécie, s odhadovanou početnosťou 70 až 90 (Nutt C, Louis DN (2005) Cancer of the Nervous System (McGraw-Hill, New York), 2. vydanie, str. 837-847.). Tieto zistenia spolu s prognostickou hodnotou stavu PTEN u prípadov GBM (Phillips HS, et al.(2006) Cancer Cell 9 1 57-163) svedčia o význame dráhy fosfoínositid 3-kinázy (PI 3 K)/AKt pri podpore vysoko agrestívnych gliových malignít a tiež o terapeutických možnostiachinhibítorov PI 3 K, ktoré...

Tricyklické indazolové zlúčeniny, spôsoby ich prípravy a kompozície, ktoré je obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18442

Dátum: 04.03.2011

Autori: Garrone Beatrice, Cazzolla Nicola, Furlotti Guido, Mangano Giorgina, Magaro' Gabriele, Alisi Maria Alessandra

MPK: A61P 1/00, A61K 31/5517, A61K 31/4985...

Značky: tricyklické, kompozície, spôsoby, obsahujú, zlúčeniny, indazolové, přípravy

Text:

...zistili, že tieto nové tricyklické indazolamidovézlúčeniny vykazujú oproti añnite k S-HTZA receptorom mnohom nižšiu selektívnu afinitu k S-HTZC receptorom.Táto biologická aktivita sa významne líši od v obore známej aktivity tricyklických indazolových zlúčenín, aká je opísaná napr. v patentovom spíse WO3 EP 2556 074 Zlúčeniny podľa vynálezu sa navyše svojou štruktúrou významne líšia odNové bicyklické indazolové zlúčeniny podľa vynálezu môžu...

Tricyklické oxazolidínonové antibiotické zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18344

Dátum: 06.10.2009

Autori: Rueedi Georg, Surivet Jean-philippe, Hubschwerlen Christian, Ritz Daniel, Zumbrunn Acklin Cornelia

MPK: A61K 31/4985, A61K 31/4375, A61K 31/437...

Značky: antibiotické, oxazolidinónové, tricyklické, zlúčeniny

Text:

...nové antibakteriálne agens, ktoré prekonajú súčasné široko rezistentné Gram-negatívne bacily, ako je A. baumannii, ESBLprodukujúce E. coli a Klebsiella species a Pseudomonas0005 Navyše mikroorganizmy, ktoré spôsobujú pretrvávajúce infekcie, sú stále častejšie akuzatívnymi agens alebo kofaktormi závažných chronických ochorení ako sú peptickéulcery alebo srdcové choroby.0006 Azatricyklické antibiotikové zlúčeniny boli už opísané v WO...

Tricyklické zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20558

Dátum: 09.06.2009

Autori: Josephsohn Nathan, Wang Lu, George Dawn, Goedken Eric, Wishart Neil, Wallace Grier, Ericsson Anna, Voss Jeffrey, Li Biqin, Stewart Kent, Calderwood David, Woller Kevin, Morytko Michael, Frank Kristine, Fiamengo Bryan, Argiriadi Maria, Friedman Michael

MPK: A01N 43/42, C07D 487/14, C07D 498/14...

Značky: zlúčeniny, tricyklické

Text:

...(C 9-C 1 o) heterocyklyl alebo prípadne substituovaný (C 1 Cm) heteroaxyl viazaný cez dusíkR 3 je prípadne substituovaný cyklopropyl, prípadne substituovaný cyklobutyl, prípadne substituovaný cyklopentyl, prípadne substituovaný cyklohexyl, prípadne substituovaný fenyl,prípadne substituovaný adamantyl, prípadne substituovaný azetidinyl, prípadne substituovaný bicyk 1 o 2.1.hexyl, prípadne substituovaný bicyklo 2.2.lhepty 1,...

Tricyklické dusíkaté zlúčeniny ako antibakteriálne činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8771

Dátum: 16.04.2008

Autori: Davies David Evan, Pearson Neil David, Davies David Thomas, Hennessy Alan Joseph, Giordano Ilaria

MPK: A61P 31/00, C07D 471/16, A61K 31/4985...

Značky: dusíkaté, tricyklické, zlúčeniny, činidla, antibakteriálně

Text:

...skupinou a aminokarbonylovú skupinu, v ktorej je aminoskupina prípadne substituovaná (C 14)alkylovou skupinou s výhradou, že pokiaľ Z 2 je atóm dusíka, potom R je atóm vodíka a pokial Z je atóm dusíka, potom Rlbje atóm vodíkaR 2 je atóm vodíka alebo (C.4)alkylová skupina alebo tvoria spoločne s R 6 ďalej uvedený Yv ktorej R 3 je definovaný pre R a RH alebo je R 3 atóm kyslíka a n je celé číslo l alebo 2 alebo A je skupina (ii)V ktorej...

Nové tricyklické zlúčeniny, spôsob ich prípravy a farmaceutické kompozície s ich obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6385

Dátum: 01.02.2008

Autori: Geneste Olivier, Hickman John, Le Diguarher Thierry, Casara Patrick

MPK: A61P 35/00, C07D 471/00, A61K 31/498...

Značky: farmaceutické, nové, spôsob, kompozície, obsahom, zlúčeniny, tricyklické, přípravy

Text:

...(C 1-C 5)a 1 kylom, lineámou alebo rozvetvenou (Cj-Cgalkoxyskupinou, arylom alebo heteroarylom, alebo R 10 a R 30 tvoria cyklickú alebo bicyklickú skupinu, nasýtenú alebo nenasýtenú,prípadne substituovanú heteroatómom zvoleným medzi kyslíkom, dusíkom alebo sírou, pričom sa rozumie, že jeden alebo viac členov kruhu môže predstavovať skupinu CO alebo môžu byťsubstituované, ako je uvedené v nižšie uvedenej definícii heterocyklu, alebo R...

Tricyklické zlúčeniny a ich použitie ako modulátorov glukokortikoidných receptorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8630

Dátum: 28.01.2008

Autori: Jerome Kevin Dewayne, Webber Ronald Keith, Obukowicz Mark Gerard, Olson Lisa, Cheng Hengmiao, Hu Xiao, Rucker Paul Vincent

MPK: A61P 1/00, A61K 31/44, A61P 11/06...

Značky: zlúčeniny, tricyklické, modulátorov, receptorov, použitie, glukokortikoidných

Text:

...zahŕňa artritídu, fibromyalgiu, ankylóznu spondylitídu, psoriázu, systémový lupus erythematosus, dnu, nerozlišenúkolitídu, dráždivý syndróm čriev, zápalové ochorenie čriev a bolesť spojenú s vyššie uvedenými stavmi. Špecifické príklady artritidy zahŕňajú reumatickú artritídu,osteoartritidu, reaktívnu artritídu, infekčnú artritídu, psorlatickú artritidu, polyartritídu,juvenilnú artritídu, juvenilnú reumatoidnú artritídu, juvenilnú...

Tricyklické zlúčeniny a ich použitie ako modulátorov glukokortikoidných receptorov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10449

Dátum: 25.01.2008

Autori: Jerome Kevin Dewayne, Devraj Rajesh Venkateswaran, Obukowicz Mark Gerard, Rucker Paul Vincent, Hu Xiao, Webber Ronald Keith, Olson Lisa, De Crescenzo Gary

MPK: A61P 1/00, A61P 11/06, A61K 31/44...

Značky: zlúčeniny, glukokortikoidných, tricyklické, použitie, modulátorov, receptorov

Text:

...čriev a bolesť spojenú s vyššie uvedenými stavmi. Špecifické príklady artritidy zahŕňajú reumatickú artritidu, osteoartritídu, reaktívnu artritidu,infekčnú artritidu, psoriatickú artritidu, polyartritídu, juvenilnú artritidu, juvenilnú reumatoidnú artritidu, juvenilnú reaktívnu artritídu a juvenilnú psoriatickú artritídu.0013 Výrazy modulácia alebo modulátory zahŕňajú antagonistu, agonistu, čiastočné antagonisty a čiastočné agonisty.0014 Výraz...

Nové tricyklické dihydropyrazíny ako nové látky otvárajúce draslíkové kanály

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7012

Dátum: 01.02.2007

Autori: Zhang Xuqing, Sui Zhihua

MPK: C07D 241/00

Značky: nové, tricyklické, kanály, otvárajúce, draslíkové, látky, dihydropyrazíny

Text:

...fenyl)-1,2,3,4,5,6,7,8,9,IO-dekahydroakrindínov a ich farmakologický skríning. Vo WO 00/51986 sú opísané určité cyklopentanondihydropyridinové zlúčeniny, ktoré sú užitočné ako blokátory draslíkového kanálu. V EP 0539153 A a EPO 539154 A sú opísané určité akridín-1,8-diónové deriváty na použitie pri liečení inkontinencie moču. V DE 2003148 A sú opísané určité dihydropyridínové zlúčeniny.Predmetom vynálezu sú zlúčeniny všeobecného vzorca IR...

Tricyklické N-heteroarylkarboxamidové deriváty obsahujúce benzimidazolový motív, ich príprava a ich použitie v terapii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7512

Dátum: 01.02.2007

Autori: Evanno Yannick, Even Luc, Machnik David, Gille Catherine, Rakotoarisoa Nathalie, Malanda André, Dubois Laurent

MPK: A61K 31/4164, A61P 29/00, A61K 31/4353...

Značky: tricyklické, benzimidazolový, n-heteroarylkarboxamidové, obsahujúce, deriváty, terapii, príprava, motiv, použitie

Text:

...C 3-C 7-cykloalkyl-C(O)-, Cg-Cy-cykloalkyl-C-C 3-alkylén-C(O)-,C 1-C(,-fluóralkyl-C(O)-, hydroxyl, Cl-Cg-alkyloxy, Cl-Có-fluóralkyl, aryloxy-Cl-Có-alkylén,aryloxy, heteroaryloxy-Cl-Có-alkylén, heteroaryloxyR 5 a R 7 znamenajú nezávisle od seba atóm vodíka, skupinu Cj-Có-alkyl, Cg-Cy-cykloalkyl,C 3-C 7-cykloalkyl-Cj-Cg-alkylén, aryl-Cj-Có-alkylén alebo arylalebo R 6 a R 7 tvoria spoločne laktám so 4 až 7 členmi obsahujúcimi atóm...

Tricyklické delta3-piperidíny ako farmaceutiká a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 285386

Dátum: 27.11.2006

Autori: Braeken Mirielle, Kennis Ludo Edmond Josephine, Mertens Josephus Carolus

MPK: A61K 31/4353, C07D 307/00, C07D 221/00...

Značky: farmaceutiká, přípravy, spôsob, delta3-piperidíny, tricyklické

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané tricyklické delta3-piperidíny všeobecného vzorca (I), ich N-oxidové formy, farmaceuticky prijateľné adičné soli a stereochemicky izomérne formy, kde Alk znamená alkándiylovú skupinu s 1 až 6 atómami uhlíka n znamená 1 alebo 2 X je -O-, -S-, -S(=O)- alebo -S(=O)2- každé R1 nezávisle znamená atóm vodíka, atóm halogénu, alkylovú skupinu s 1 až 6 atómami uhlíka, nitroskupinu, hydroxyskupinu alebo alkoxyskupinu s 1 až 4 atómami uhlíka D...

Perikondenzované tricyklické zlúčeniny ako antibakteriálne činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7443

Dátum: 17.10.2006

Autori: Miles Timothy James, Cailleau Nathalie, Hennessy Alan Joseph, Davies David Thomas, Markwell Roger Edward, Pearson Neil David, Esken Joel Michael, Kusalakumari Sukumar Senthil Kumar

MPK: A61P 31/00, A61K 31/495, A61K 31/4353...

Značky: antibakteriálně, tricyklické, perikondenzované, zlúčeniny, činidla

Text:

...väzbu medzi W 3 a Njeden R 4 má význam uvedený pre R a RH a zvyšok a R 8 sú atómy vodíka alebo jeden R 4 a R 8 sú spoločne oxoskupina a zvyšok sú atómy vodíkaR je atóm vodíka alebo (C,)alkylová skupina alebo spoločne s R 2 tvoria YR 7 je atóm vodíka, atóm halogénu, hydroxyskupina prípadne substituovaná (CM)alkylovou skupinou alebo (Clłąalkylová skupinaY je skupina CR 4 R 8 CHZ, skupina CH 2 CR 4 R 8, skupina (C-O) skupina CR 4 RX,...

Tricyklické zlúčeniny na báze 1,6-dihydro-1,3,5,6-tetraaza-as-indacénu a farmaceutické kompozície ich obsahujúce ako inhibítory IKK enzímovej aktivity

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7747

Dátum: 09.05.2006

Autori: Spergel Steven, Kempson James, Watterson Scott, Das Jagabandhu, Guo Junqing, Langevine Charles, Pitts William

MPK: A61K 31/00, A61P 17/00, A61P 11/00...

Značky: zlúčeniny, farmaceutické, obsahujúce, enzímovej, aktivity, 1,6-dihydro-1,3,5,6-tetraaza-as-indacénu, tricyklické, kompozície, inhibitory, báze

Text:

...Basic Research on Tomorrows Medicine, The Role ofNuclear Factor~KB in Pulmonary Diseases, Chest, zv. 117Inhibitors of NF-KB for the Treatment of Inflammatory JointDisease. Current Opinion in Pharmacol, zv. 2 (2002) str. 3 l 6 ~0005 Ďalej sa pozornosť zamerala na inhibíciu NF-KB a/alebo jeho aktivačnej dráhy za účelom poskytnutia prostriedkov» na liečbu rakoviny. Geny, ktoré sprostredkovávajú buď tumorgenezu alebo nádorové metastázy sa...

Tricyklické zlúčeniny obsahujúce heteroatómy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12227

Dátum: 10.10.2005

Autori: Grassberger Maximilian, Horvath Amarylla

MPK: C07D 498/18, C07H 19/01

Značky: heteroatómy, obsahujúce, tricyklické, zlúčeniny

Text:

...atrifenylfosfín použijú na výrobu chloračného činidla, ako je CCl 4, reakčná teplota je výhodne refluxná teplotachlórovaného alkánu. 0013 Napríklad FR 520 sa spracuje s dichlórtrifenylfosforánom,napr. dichlórtrifenylfosforán sa pripravuje spracovaním trifenylfosñnu s- chlórovanými alkánmi ako chloračným činidlom a ako rozpúšťadlom, ako je CCl 4,v tomto prípade nie je potrebné nijaké ďalšie organické rozpúšťadlo, aj keď pridanieďalšieho...

1,1a,5,5a-Tetrahydro-3-tia-cyklopropa[a]pentalény: Tricyklické deriváty tiofénu ako agonisti receptora S1P1/EDG1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4869

Dátum: 20.07.2005

Autori: Lehmann David, Weller Thomas, Clozel Martine, Nayler Oliver, Mathys Boris, Bolli Martin, Scherz Michael, Mueller Claus, Fischli Walter, Bur Daniel

MPK: C07D 333/00

Značky: 1,1a,5,5a-tetrahydro-3-tia-cyklopropa[a]pentalény, deriváty, tiofénu, tricyklické, agonisti, receptora

Text:

...čona druhej strane je znížené poškodenie koncového orgánu spojené s vyššími dávkami bežných imunosupresivnych liečiv. Je tiež dôležité, že zlúčeniny podľa vynálezuzlepšujú vaskulárnu funkciu vďaka lepšej funkcií endoteliálnej bunkovej vrstvy spojenej s aktiváciou SlPl/EDGl.Sekvencie nukleotídov aj aminokyselín pre ľudský receptor SlPl/EDGl sú vodbore dobre známe a boli zverejnené napríklad v Hla, T. a Maciag, T., lBiol Chem. , 265(1990),...

Tricyklické modulátory jadrových receptorov steroidných hormónov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4031

Dátum: 08.12.2004

Autori: Gavardinas Konstantinos, Green Jonathan Edward, Matthews Donald, Jadhav Prabhakar Kondaji

MPK: A61K 31/4523, A61K 31/4164, A61K 31/5375...

Značky: modulátory, steroidných, hormónov, jadrových, tricyklické, receptorov

Text:

...a draslíka (diuréza), zvýšené zadržiavanie vody, EP 1 697 350 B 1 32 881 lHhypertenziu (izolovanú systolickú a kombinovanú systolicko-diastolickú),arytmiu, myokardiálnu fibrózu, infarkt myokardu, Bartterov syndróm a poruchy súvisiace zo zvýšenými hladinamí katecholamínov. Hadley, M.E.,ENDOCRINOLOGY, 2. vydanie, str. 366-381, (1988) a Brilla a kol., Journal of Molecular and Cellular Cardíology, 25 (5), str. 563-575 (1993). Okrem toho zvýšené...

Tricyklické zlúčeniny ako inhibítory transportu glycínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3438

Dátum: 15.10.2004

Autori: Roger Pierre, Dargazanli Gihad, Estenne-bouhtou Geneviéve, Magat Pascale, Marabout Benoit

MPK: C07D 471/00

Značky: glycínu, tricyklické, zlúčeniny, inhibitory, transportu

Text:

...výhodne s farmaceutický prijateľnými kyselinami, no aj soli iných kyselín, ktoré sú napríklad použiteľné na čistenie alebo izoláciu zlúčenín vzorca (I),tvoria taktiež súčasť vynálezu. Zlúčeniny vzorca (I) môžu tiež existovať vo forme hydrátov alebo solvátov, tj. vo forme asociácii alebo kombinácií s jednou alebo niekoľkýmimolekulami vody alebo s rozpúšťadlom. Takéto hydráty a solváty tvoria taktiež súčasť0008 Zlúčeniny podľa vynálezu...

Tricyklické inhibítory PARP

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7178

Dátum: 23.07.2004

Autori: Curtin Nicola, Helleday Thomas

MPK: C07D 487/00, A61K 31/551, A61P 35/00...

Značky: inhibitory, tricyklické

Text:

...liek na liečbu rakoviny, v ktorej je rakovina spôsobená genetickou chybou v géne, ktorý sprostredkúva homologickú rekombináciu.0013 zlúčeniny oplsané vtomto dokumente sa dajú pripravovať syntetickými spôsobmi založenými na týchtospôsoboch uverejnených vo W 0 00/420410 a W 0 01/16136. 0014 Bude sa chápať, že kde sa robí referencie v tejto špecíñkácii na zlúčeniny vzorcov I až lll, referencia sa budevysvetľovať ako rozširujúce sa tiež...

Tricyklické zlúčeniny, spôsob výroby a farmaceutický prípravok ich obsahujúci

Načítavanie...

Číslo patentu: 283970

Dátum: 20.05.2004

Autori: Miyamoto Masaomi, Fukatsu Kohji, Uchikawa Osamu, Ohkawa Shigenori

MPK: A61K 31/40, A61K 31/34, A61K 31/35...

Značky: zlúčeniny, spôsob, prípravok, výroby, farmaceutický, obsahujúci, tricyklické

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa zlúčenina všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 znamená prípadne substituovanú uhľovodíkovú skupinu, amínovú skupinu alebo heterocyklickú skupinu, R2 znamená atóm vodíka alebo prípadne substituovanú uhľovodíkovú skupinu, R3 znamená atóm vodíka alebo prípadne substituovanú uhľovodíkovú skupinu alebo heterocyklickú skupinu, X znamená skupinu CHR4, NR4, atóm kyslíka alebo atóm síry, kde R4 znamená atóm vodíka alebo prípadne substituovanú...

Tricyklické triazolobenzazepínové deriváty, spôsob ich prípravy a antialergické prostriedky

Načítavanie...

Číslo patentu: 283869

Dátum: 27.02.2004

Autori: Shiokawa Sohjiro, Miyamoto Sachiko, Takata Hiromi, Ishikura Toyoaki, Kawaguchi Mami, Fushihara Kenichi, Okada Yumiko, Ohtsuka Yasuo, Nishizuka Toshio, Shiobara Maki, Tsutsumi Seiji, Shishikura Takashi, Kitagawa Hideo

MPK: A61K 31/55, C07C 205/56, C07C 229/22...

Značky: triazolobenzazepínové, antialergické, tricyklické, deriváty, přípravy, prostriedky, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R1 predstavuje vodík, OH, alkyl alebo fenylalkyl, R2, R3, R4 a R5 predstavujú vodík, halogén, voliteľne chránený hydroxyl, formyl, voliteľne substituovaný alkyl, alkenyl, alkoxy a podobne a Q predstavuje skupinu vybranú zo skupín (i) až (iv), halogén alebo alkoxy a ich farmakologicky prijateľné soli a solváty. Ďalej je opísaný spôsob ich prípravy, medziprodukty tohto spôsobu, farmaceutická kompozícia s ich...

Tricyklické tetrahydrochinolínové antibakteriálne činidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8054

Dátum: 03.10.2003

Autori: Sherry, Mcnamara, Barbachyn, Romero Donna, Thomasco, Romero, Martin Gary, Bundy Gordon, Dobrowolski, Hurd, Palmer John Raymond, Ruble James Craig, Toogood

MPK: C07D 498/10, A61P 31/04, C07D 471/20...

Značky: činidla, tetrahydrochinolínové, antibakteriálně, tricyklické

Text:

...DNA gyrázy, ktoré dopĺňajú aktivitu chínolónov ínhibícíou podjednotky GyrB. Kumaríny, ktorých príkladom je novobiocin a coumermycín A 1 a cyklotialidíny sú typickými predstaviteľmi inhibitorov GyrB. ktoré sa viažu kmiestu podjednotky rozpoznávajúcemu ATP. Nanešťastie novobiocin má obmedzenú terapeutickú hodnotu, pretože bol pozorovaný rýchly vznik rezistencie počas liečenia a ďalšie obmedzenia (Kim, O. K. a kol. Exp. Opin. Ther. Patents...

Tricyklické spiropiperidíny alebo spiropyrolidíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3226

Dátum: 07.07.2003

Autori: Ivanova Svetlana, Hossain Nafizal, Mensonides-harsema Marguerite

MPK: A61K 31/407, A61K 31/403, A61K 31/438...

Značky: spiropiperidíny, spiropyrolidíny, tricyklické

Text:

...a síry, a prípadne ďalej obsahujúceho mostíkovú skupinu, pričom kruh je prípadne substituovaný aspoň jedným substituentom vybraným z halogénu, hydroxylu, oxo (0), CL-Cs alkylu, C 1-C 5 hydroxyalkylu a Cl-Cg, halogénalkylu, alebo (iv) Cl-Có alkylsulfonyl, aleboR a R spoločne s atómom dusíka, na ktorý sa viažu, tvoria 4- až 7- členný nasýtený heterocyklický kruh, ktorý prípadne ďalej obsahuje v kruhu atóm dusíka, kyslíka alebo síry, a...

Tricyklické modulátory nukleárneho receptora steroidného hormónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5936

Dátum: 13.06.2003

Autori: Fales Kevin Robert, Matthews Donald Paul, Jadhav Prabhakar Kondaji, Steinberg Mitchell Irvin, Green Jonathan Edward, Coghlan Michael Joseph, Grese Timothy Alan, Bell Michael Gregory

MPK: A61P 7/00, A61K 31/18, A61K 31/553...

Značky: nukleárneho, steroidného, tricyklické, receptora, hormonu, modulátory

Text:

...Crohnovho syndrómu, primárneho a sekundárneho hyperaldosteronizmu, zvýšenej retencie sodíka, zvýšenej(izolovanej systolickej a kombinovanej systolickej/diastolickej), arytmil, srdcovej ñbrózy, Barlterovho syndrómu a porúch spojených snadmernými hladinami katecholamínu. Hadley, M.E., ENDOCRINOLOGY, 2. vydanie, str. 366-381,(1988) a Brilla a kol., Journal of Molecular and Cellular Cardiology, 25 (5),str. 563-575 (1993). Ďalej, zvýšené...

Farmaceuticky aktívne tricyklické amíny, medziprodukty na ich prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283378

Dátum: 23.05.2003

Autor: Bundy Gordon

MPK: C07D 487/00

Značky: tricyklické, aminy, medziprodukty, aktívne, přípravu, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Tricyklické amíny všeobecného vzorca (IV) a ich farmaceuticky prijateľné soli, ktoré sú použiteľné na liečenie astmy
medziprodukty na ich prípravu.

Tricyklické antagonisty trombínového receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3141

Dátum: 14.04.2003

Autori: Chelliah Mariappan, Xia Yan, Wu Wenxue, Wang Yuguang, Veltri Enrico, Clasby Martin, Greenlee William, Chackalamannil Samuel

MPK: A61K 31/44, A61P 35/00, A61P 43/00...

Značky: trombínového, antagonisty, receptora, tricyklické

Text:

...kruh z 3 až 6 atómov.Antagonistické zlúčeniny trombínového receptora podľa tohto vynálezu môžu mať antitrombotickú aktivitu, aktivitu proti agregácii krvných doštičiek, anti-aterosklerotickú aktivitu, antirestenotickú a/alebo anti-koagulačnú aktivitu. Trombóze príbuzné choroby liečené pomocou zlúčenín podľa tohto vynálezu zahrnujú trombózu, aterosklerózu, restenózu, vysoký tlak, angínu pektoris, arytmiu, zlyhanie srdca,...

Tricyklické zlúčeniny, spôsob ich prípravy a medziprodukty tohto spôsobu, ich použitie ako liečiv a farmaceutické zmesi, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: 282894

Dátum: 02.12.2002

Autori: Wehner Volkmar, Bernard Serge, Bodary Sarah, Mcdowell Robert, Gourvest Jean-françois, Knolle Jochen, Stilz Hans-ulrich, Teutsch Jean-georges, Gadek Thomas, Carniato Denis, Pitti Robert

MPK: A61K 31/36, A61K 31/415, A61K 31/19...

Značky: liečiv, spôsob, tricyklické, farmaceutické, medziprodukty, spôsobu, zmesí, zlúčeniny, použitie, přípravy, obsahujú, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú tricyklické zlúčeniny všeobecného vzorca (I), kde R1, R2, R3, R4, R5 a G majú význam uvedený v opise, pričom prerušované čiary predstavujú prípadnú druhú väzbu, rovnako ako adičné soli s kyselinami a zásadami a estery, spôsob ich prípravy a medziprodukty tohto spôsobu, ich použitie ako liečiv a farmaceutické kompozície, ktoré ich obsahujú.

Tricyklické imidazopyridíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 227

Dátum: 31.07.2002

Autori: Senn-bilfinger Jörg, Buhr Wilm, Kromer Wolfgang, Postius Stefan, Zimmermann Peter Jan, Simon Wolfgang-alexander

MPK: A61P 1/04, C07D 311/00, A61K 31/45...

Značky: imidazopyridíny, tricyklické

Text:

...príklady možno uviesť radikály metoxymetyl, metoxyetyl a butoxyetyl. 1-4 C-Alkoxykarbonyl (-CO-1-4 C-aIkoxy) znamená karbonylovú skupinu, na ktorú je viazaný niektorý z uvedených radikálov 1-4 C-alkoxy. Ako príklady možno uviest radikály metoxykarbonyl (CH 3 O-C(O)-) a etoxykarbonyl (CH 3 CH 2 O-C(O)-). 2-4 C-Alkenyl znamená nerozvetvené alebo rozvetvené alkenylové radikály,ktoré majú 2 až 4 atómy uhlíka. Ako príklady možno uviesť radikály...

Tricyklické 5,6-dihydro-9H-pyrazolo[3,4-c]-1,2,4-triazolo[4,3-a] pyridíny a farmaceutický prostriedok na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 282167

Dátum: 01.10.2001

Autori: Cooper Kelvin, Duplantier Allen Jacob

MPK: A61P 31/00, A61K 31/4353, A61P 11/00...

Značky: tricyklické, báze, 5,6-dihydro-9h-pyrazolo[3,4-c]-1,2,4-triazolo[4,3-a, prostriedok, pyridíny, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané tricyklické 5,6-dihydro-9H-pyrazolo[3,4-c]-1,2,4-triazolo-[4,3-a]pyridíny všeobecného vzorca (I), kde R1 je H, alkyl s 1 až 6 C, prípadne substituovaný až 2 hydroxylmi, alkylmi s 1 až 3 C alebo trifluórmetylmi alebo až 3 halogénmi R2 je H, alkyl s 1 až 6 C cykloalkylalkyl s 3 až 7 C v cykloalkyle a 0 až 2 C v alkyle alebo nasýtený alebo nenasýtený heterocyklyl-(CH2)n so 4 až 7 C v heterocyklyle, kde n je 0, 1 alebo 2, ktorý ako...

Tricyklické benzazepíny, spôsob ich výroby, ich použitie a farmaceutické prípravky na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 281194

Dátum: 10.05.1995

Autori: Reich Marvin, Sum Fuk-wah, Albright Jay Donald, Du Xuemei

MPK: C07D 243/38, A61K 31/55, C07D 223/20...

Značky: spôsob, benzazepíny, tricyklické, přípravky, farmaceutické, použitie, výroby, báze

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka tricyklických benzazepínov všeobecného vzorca (I), kde jednotlivé všeobecné symboly majú význam uvedený v nárokoch, spôsobu ich výroby a farmaceutických prípravkov na ich báze. Tieto zlúčeniny majú antagonistické účinnosti proti receptorom V1 a/alebo V2 a in vivo vazopresín-antagonistickú účinnosť, takže sa dajú použiť na liečbu chorôb spojených s nadmernou renálnou reabsorpciou vody a niektorých ďalších chorôb.

Tricyklické diazepíny, spôsob ich výroby, ich použitie a farmaceutický prípravok na ich báze

Načítavanie...

Číslo patentu: 280836

Dátum: 12.04.1995

Autori: Delos Santos Efren Guillermo, Reich Marvin, Albright Jay Donald, Sum Fuk-wah

MPK: C07D 487/04, C07D 491/048, C07D 487/14...

Značky: použitie, prípravok, spôsob, výroby, báze, farmaceutický, diazepíny, tricyklické

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané tricyklické diazepíny, spôsob ich výroby, a ich použitie a farmaceutické prípravky na ich báze. Tieto zlúčeniny majú štruktúru zodpovedajúcu všeobecnému vzorcu (I), kde jednotlivé všeobecné symboly majú význam uvedený v nárokoch. Uvedené zlúčeniny majú vazopresín- a oxytocín-antagonistickú účinnosť a dajú sa preto používať ako liečivá.

Tricyklické 3-chinuklidinylethery, jejich hydrogenmaleináty a způsoby jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 266761

Dátum: 12.01.1990

Autori: Polívka Zdeněk, Metyš Jan, Protiva Miroslav

MPK: C07D 471/18

Značky: hydrogenmaleináty, způsoby, tricyklické, 3-chinuklidinylethery, jejich, přípravy

Text:

...při teplote varu tohoto rozpouštédla.Při druhé metodä se vychází z 10,ll-dihydrodibenzo/b,e/-thiepin-11-olů obecného vzorce IIIve kterém R značí opět totáž jako ve vzorci I. Taká tyto alkoholy jsou zčásti známé /viz např. Bártl V. et al., Collect. CzechuChem.Commun. 12, 1816, 1984/ pokud ještě nebyly popsâny, je jejich příprava zahrnuta v příkladech. Alkoholy obecného vzorce III se předem působením methensulfonylchloridu V pyridínu převedou...

Tricyklické 4-substituované 1-methyltetrahydrothiopyraniumjodidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 259645

Dátum: 17.10.1988

Autori: Protiva Miroslav, Metyš Jan, Polívka Zdeněk

MPK: C07D 335/02, C07D 409/04

Značky: 4-substituované, 1-methyltetrahydrothiopyraniumjodidy, tricyklické

Text:

...benzenu a směs se ponechá krystalovat dvoudenním stáním. Odsâtím se získa 24 g nehomogenního produktu, který se rozpustí v 300 mililitrech vrouciho benzenu. Filtrací se odstraní malý podíl nerozpustné látky, filt~ rát se odpaří na objem 150 m 1 a ponecha krystalovat stánim přes noc. Filtrací se získá prvních 7,5 g prakticky čistého 9-4-tet rahydrothiopyranylthioxanthenâ-olu, t. t.157 až 161 °C. Spojené matečně lcuhy se odpaří a zbytek se...

Tricyklické nenasycené kyseliny a jejich amidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 254741

Dátum: 15.01.1988

Autori: Protiva Miroslav, Maturová Eva, Lichá Irena, Polívka Zdeněk, Grimová Jaroslava

MPK: C07C 103/133, C07C 57/50, C07C 103/58...

Značky: amidy, nenasycené, tricyklické, jejich, kyseliny

Text:

...se zředí 350 ml vody a promyje se benzenem. Vodný roztok se potom okyselí 150 ml 15 kyseliny chlorovodíkové a extrahuje se dichlormethanem. Extrakt se vysuší a odpaří. Zbytek se krystaluzuje z 95 ml benzenu. Získá se 22,0 q (78 ) směsi(E)- a (Z)-isomeru žádané kyseliny, t.t. 150 až 170 OC. Dvě další krystalisace z benzenu poskytnou 11,5 q (41 ) konstantně tajícího (E)-isomerů, t.t. 174 až 175 °C.odpařením matečných louhů získaný zbytek...

Tricyklické dimethylaminomethylcyklohexylidenderiváty a jejich soli

Načítavanie...

Číslo patentu: 239439

Dátum: 13.06.1985

Autori: Kolena Jioí, Macek Vladimír, Zdražil Vojtich

MPK: C07D 337/12, C07D 495/04

Značky: tricyklické, jejich, dimethylaminomethylcyklohexylidenderiváty

Text:

...roku vreuoí pu 105 si 108 C/4 kPa (podle plynová chremategrafie obsahuje 98,2 i dané lttky) a fzgekce vrouci při 108 a 109 0/4 kPa (podle plynová chremategrafie obsahuje 99,8 i dané lttky).K puc pouiitý horčík (4,7 g) se aktivuje Z-min povarenim s čistým ohlorotormem,potom se chlorofom odlija, horčík se vysueí s nehraje s nikolika krystalky uodu. Po oohlaaeni se prevrstvi 10 ml tetrałwdrohxranu a pridá ss-asi ćtvrtina roztoku 28,5 g...