Patenty so značkou «trichoderma»

Kmene mikroorganizmov Trichoderma atroviride a Trichoderma harzanium a prostriedok na ochranu rastlín, ktorý ich obsahuje

Načítavanie...

Číslo patentu: 288023

Dátum: 14.11.2012

Autori: Leontovyč Roman, Kunca Andrej, Janitor Anton, Drimal Jozef, Šubíková Valéria, Jakubíková Lucia, Farkaš Vladimír, Nemčovič Marek

MPK: A01N 63/02, A01P 3/00, C12N 1/14...

Značky: ochranu, trichoderma, atroviride, obsahuje, prostriedok, mikroorganizmov, kmene, rastlín, harzanium, ktorý

Zhrnutie / Anotácia:

Kmeň mikroorganizmu Trichoderma atroviride CCM 8369 je schopný antagonizovať fytopatogénne huby a zároveň je schopný pôsobiť ako rastový stimulátor rastlín. Ďalej je opísaný prostriedok na kontrolu chorôb rastlín, ako aj prostriedok na kolonizovanie koreňového systému rastlín a stimulovanie ich rastu.

Trichoderma atroviride SC1 na biologickú reguláciu plesňových chorôb rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17737

Dátum: 21.03.2008

Autori: Michelon Lorenza, Savazzini Federica, Prodorutti Daniele, Longa Claudia Maria, Pertot Ilaria

MPK: C12N 1/14, A01N 63/04, C12Q 1/68...

Značky: plesňových, chorôb, atroviride, trichoderma, biologickú, rastlín, reguláciu

Text:

...vypočítaná zo šiestich nezávislých kvantifikácií.Obrázok 6. Prežitie Trichoderma atrovíride SCI na liste jahodníka vyhodnotené ako jednotky tvoriace kolónie (CFU). Listy boli naočkované v deň O nastriekaním suspenzie konídie-voda (105 CFU-ml). Dátové body predstavujú priemery z desiatich opakovaní. Dáta boli transfonnované pomocou log (x). Chybové úsečky predstavujú štandardné odchýlky z priemerov.Obrázok 7. Prežitie Tríchoderma atroviríde...

Trichoderma reesei glukoamyláza a jej homológy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10526

Dátum: 07.10.2005

Autori: Pilgrim Craig, Neefe-kruithof, Van Solingen Pieter, Ward Donald, Dunn-coleman Nigel

MPK: C12P 19/20, C12N 15/56, C12N 9/34...

Značky: homológy, trichoderma, glukoamyláza, reesei

Text:

...metód užitočných v súlade s vynálezom Sambrook a spol. Eds., MOLECULE CLONING A LABORATORY MANUAL (3 rd Ed. 2000) Kriegler M. Ed., GENE TRANSFER AND EXPRESSION A LABORATORY MANUAL (1990) a Ausubel a spol. Eds., SHORT PROTOCOLS IN MOLECULAR BIOLOGY(5 th Ed, 2002). Hoci sa na uskutočňovanie alebo testovanie vynálezu môže použit akákoľvek metóda alebo materiál, ktoré sú podobné alebo ekvivalentné s tu opísanými metódami alebo materiálmi,...

Kmeň mikroorganizmu Trichoderma reesei CCM-F-806

Načítavanie...

Číslo patentu: 261056

Dátum: 12.01.1989

Autori: Labudová Ivica, Farkaš Vladimír

MPK: C12N 1/14

Značky: mikroorganizmů, ccm-f-806, reesei, kmeň, trichoderma

Text:

...pri raste na agarovom glukózovom médiu mycélium vláknitě, hutso vetvené, zriedkavo septované. Priemer hýf 3,5 až 5 IIl. Konídionosiče kratšie a rozvetvené, fialídy zvyčajne jednotlivé, alebo protistojace. Konidie hojne, spočiatku biele, potom žlté v stave zrelosti zelené až zelenohnedo pigmentované, eliptickoovoidné, priemer 2 až 3 m. Pri submerznej kultivácii pri dobrom prevzdušñovaní a v médiu chudobnou na uhlík a dusík dochadza ku...

Kmen Trichoderma reesei CCF 1853

Načítavanie...

Číslo patentu: 233604

Dátum: 01.03.1987

Autori: Hanuš Jaroslav, Poljanskaja Tamara Vasiljevna, Slaná Irina, Burešová Božena, Gottvaldová Maria, Konovalova Jevgenija Dmitrijevna, Veličko Boris Afanasjevič, Čerkasova Galina Vasiljevna, Morozova Jelena Sergejevna

MPK: C12N 1/20

Značky: reesei, trichoderma

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je příprava a získání nového kmene Trichoderma reesei 139, který je uložen ve Sbírce kultur hub Katedry botaniky nižších rostlin Karlovy university v Praze, ČSSR, registrační číslo CCF-1853 a v Centrální sbírce průmyslových mikroorganismů Všesvazového vědecko-výzkumného institutu genetiky a selekce průmyslových mikroorganismů v Moskvě, SSSR, registrační číslo CMPM F-170. Hlavní výhodou tohoto nového kmene je zvýšená produkce...

Kmeň mikroorganizmu Trichoderma viride CCM F-742

Načítavanie...

Číslo patentu: 234565

Dátum: 01.01.1987

Autori: Fargašová Agáta, Betina Vladimír

MPK: C12N 1/14

Značky: mikroorganizmů, f-742, trichoderma, viride, kmeň

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka nového kmeňa mikroorganizmu Trichoderma viride CCM F-742 produkujúceho sekundárne metabolity indikátorového charakteru. Kmeň bol pripravený šľachtením z parentálneho kmeňa T. viride COM F 534 p(sobením ultrafialového žiarenia na spóry s výberom z kolónií mutantov so zmenenou pigmentáciou spór. Nový kmeň mikroorganizmu Trichoderma viride je uložený v Československej zbierke mikroorganizmov Univerzity J. E. Purkyňu v Brne, trieda...

Kmeň mikroorganizmu Trichoderma reesei MHC 22 CCF 1855

Načítavanie...

Číslo patentu: 226614

Dátum: 15.02.1986

Autori: Bauer Štefan, Ferenczy Lajoš, Labudová Ivica, Farkaš Vladimír

Značky: mikroorganizmů, kmeň, reesei, trichoderma

Zhrnutie / Anotácia:

Kmeň mikroorganizmu Trichoderma reesei MHC 22 CCF 1855, produkujúci celulolytický enzýmový komplex, obsahujúci zvýšenú hladinu beta-glukozidázového komponentu.

Kmeň mikroorganizmu Trichoderma reesei M 6 CCF 1856

Načítavanie...

Číslo patentu: 226613

Dátum: 15.02.1986

Autori: Farkaš Vladimír, Labudová Ivica, Bauer Štefan, Ferenczy Lajoš

Značky: kmeň, trichoderma, mikroorganizmů, reesei

Zhrnutie / Anotácia:

Kmeň mikroorganizmu Trichoderma reesei M 6 CCF 1856 produkujúci celulázový enzýmový komplex.