Patenty so značkou «traverza»

Ochranná traverza lanovodu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17565

Dátum: 04.06.2012

Autori: Riebenstahl Mario, Koehler Wolfgang

MPK: B60M 1/28, H02G 1/04

Značky: lanovodu, ochranná, traverza

Text:

...vyžaduje zachytávanie nahradzovaného lana vonkajšieho vedenia počas zachádzania zariadenia medzi napríklad existujúce laná vonkajšieho vedenia. Hlavne musí byť dbané na to, aby sa lano vonkajšiehovedenia pri vťahovaní alebo vyťahovaní nezaseklo medzi kladky v zariadení, aby sa z nehonáhlymi nepredvídanými skrutmi lana opäť nevyšmyklo alebo aby pri pretrhnutí lana nespadolvoľný koniec napríklad na vodiče trakčného vedenia, vedúceho prúd,...

Traverza pre regál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15087

Dátum: 01.06.2011

Autori: Kemperdick Arthur, Dörr Marcus

MPK: A47B 96/02, A47B 47/02

Značky: traverza, regál

Text:

...oblasti medzi zvislými ramenami sklonené. Pod sklonom sa pri tomrozumie každý uhol 2 90 °. Takýto sklon má tú výhodu, že montáž regálového panelu na traverze sa uľahčí, pretože prostredníctvom sklonenej časti vodorovného ramena sa vytvorí príložka, ktorá slúži ako doraz proti traverze regálu. Tým sa uľahčí navliekanie regálového panelu s jeho otvormi vzhľadom na protiľahlé zaisťovacie prvky traverzy. Ďalšia prednosť použitia takejto príložky...

Traverza pre regál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6898

Dátum: 10.04.2007

Autori: Klein Egon, Stauder Frank, Ganz Detlef

MPK: A47B 57/00, A47B 96/00

Značky: traverza, regál

Text:

...pri znázornenom príklade uskutočnenia výške bočnej plochy 14. Môže všakbyť uskutočnená aj vyššia alebo nižšia.Upevňovací úsek 26 je vytvorený dvojvrstvový. Je vybavený celkovo obdĺžnikovou základnou vrstvou 28, na ktorej je usporiadaná spodná zdvojovacia vrstva 30 a horná zdvojovacia vrstva 32. Zdvojovacie vrstvy 30, 32 sa vytvoria ohnutím kovového plechovéhomateriálu okolo spodnej línie 36 ohybu, resp. hornej línie 34 ohybu, ktoré...

Traverza alebo podlahové zdvíhacie zariadenie s bezpečnostným hákom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12229

Dátum: 05.02.2003

Autor: Hjort Mogens

MPK: F16B 45/02, B66C 1/36, A61G 7/10...

Značky: zdvíhacie, zariadenie, podlahové, bezpečnostným, traverza, hákom

Text:

...traverza s pomocou pása alebo kábla, zvyčajne cez navijak aleboo podlahové zdvíhacie zariadenia s kolesovým rámom vybavené stožiarom a zdvíhaclm ramenom na ktoré je pripojený kábel alebo pás. Obidve zariadenia sú v danej oblasti známe.0018 Dielce háku 2 sa tiahnu z obidvoch horizontálnych koncov traverzy 1. Pacient ktorý sa zdvíha je posadený do vaku 3. Vak 3 je vybavený množstvom podporných pásov s upevňovacími slučkami na ich voľných...

Jeřábová chapadlová traverza

Načítavanie...

Číslo patentu: 238071

Dátum: 01.04.1987

Autor: Hofman Josef

MPK: B66C 1/42

Značky: traverza, chápadlová, jeřábová

Zhrnutie / Anotácia:

Jeřábová chapadlová traverza s automatickým zapínáním břemene do vázacích lan, vhodná pro manipulaci se svazky tyčí nebo trubkami ve skladech hutního materiálu, jejímž účelem je zkrátit dopravní časy, usnadnit práci vazače a zvýšit bezpečnost při nakládání svazků tyčového materiálu z trnových regálů na dopravní prostředky. Toho se dosáhne automatickým ovinutím vázacích lan kolem chapadly (5) neseného svazku a následným vysunutím svazku na...

Traverza pro zavěšení břemen na jeřáb

Načítavanie...

Číslo patentu: 220109

Dátum: 15.10.1985

Autori: Mainx Oskar, Foltýn Josef

Značky: traverza, zavěšení, jeřáb, břemen

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je traverza pro zavěšení břemen na jeřáb a jeho účelem je vyřešení konstrukce traverzy při menších nárocích na dimenzi a spotřebu materiálů a při možnosti uložení dvou sestavitelných závěsů do vnitřního prostoru traverzy. Uvedeného účelu se dosáhne spojením dvou vedle sebe uspořádaných dvojitých rámů (1, 1´) krajními distančními díly (5, 5´) a středním distančním dílem (6), který rozděluje podélný otvor (7), vytvořený v...

Manipulační traverza

Načítavanie...

Číslo patentu: 218521

Dátum: 15.03.1985

Autori: Kýček Vladimír, Rykovský Milan

Značky: manipulační, traverza

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší manipulační traverzu k nesení, vztyčování, sklápění a ustavování těžkých a rozměrných břemen, zejména ocelových nádob. Manipulační traverza se záchyty pro břemeno, skládající se z traverzy opatřené táhlem spojeným s traverzou čepem, se vyznačuje tím, že čep je suvně otočně uložen v kamenech, které jsou podélně suvně uloženy ve vybráních v traverze, přičemž mezi traverzu a alespoň jeden z kamenů je včleněno posuvné ústrojí, rovněž...

Závěsná jeřábová traverza

Načítavanie...

Číslo patentu: 216599

Dátum: 01.10.1984

Autor: Mergl Zdeněk

Značky: závěsná, traverza, jeřábová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká závěsné jeřábové traverzy s výsuvným nebo otočným zařízením pro zakládání břemene do regálů, kde nosník traverzy je opatřen příčnými rameny, jejichž konce jsou upraveny pro závěsy lan zvedacího zařízení a kde rozpětí závěsů lan na příčných ramenech je větší než rozpětí poloh těžiště výsuvného nebo otočného zařízení s břemenem. Uspořádáním podle vynálezu se vyloučí vznik klopných momentů při vysouvání břemene mimo osu traverzy,...