Patenty so značkou «trať»

Bezpečnostná konštrukcia pre železničnú trať

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18095

Dátum: 29.03.2010

Autori: Bakker Johannes Antonius, Biesbrouck Gerardus Majella

MPK: E01B 26/00

Značky: trať, železničnú, konštrukcia, bezpečnostná

Text:

...v ktorých je taká ťahová sila tlmená hákmi umiestnenými na opačnej strane koľajnice.0011 To znamená, že odstránenie magnetu a teda podpery z koľajnice nie je možné jednoduchým zatiahnutím za ňu, to znamená pôsobením ťahovej sily na podperu v smere v pravých uhloch k pozdĺžnemu rozmeru stojiny. Avšak spojenie medzi podperou a koľajnicou je možné uvoľniť jednoduchým spôsobom vychýlením konca podpery smerom nahor, preč od koľajnice. Taký...

Valcovacia stolica a valcovacia trať na pozdĺžne valcovanie tyčovitých telies

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12072

Dátum: 21.05.2009

Autori: Cernuschi Ettore, Bertelli Aristide Giacomo, Marini Fabrizio

MPK: B21B 17/04, B21B 31/10, B21B 13/10...

Značky: valcovanie, stolica, tyčovitých, valcovacia, trať, pozdĺžne, telies

Text:

...aspoň prvý hydraulický pohon je typu s dvoma zdvihmi, ktorý vedľa prvého pracovného zdvihu na nastavovanie radiálnej polohypríslušného pracovného valca umožňuje druhý odďaľovací zdvih od osi valcovania, ktorým sauľahčuje vyťahovanie unášača valcov do strany a v ktorej druhý hydraulický pohon jeusporiadaný vodorovne tak, aby dovoľoval vytíalmutie unášača valcov vo vodorovnej rovine.0009 Ďalším cieľom vynálezu je poskytnúť valcovaciu trať v...

Rezný nádstavec pre frézovací nástroj na guľôčkovú trať

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12206

Dátum: 21.03.2009

Autor: Luik Matthias

MPK: B23C 5/20

Značky: řezný, nadstavec, guľôčkovú, frézovací, trať, nástroj

Text:

...nástrojov na guľôčkové trate, čo napokon spôsobuje menší úbytok výkonu a tým dlhšiu trvanlivosť rezného nadstavca. Na druhej strane s rezným nadstavcom podľa vynálezu sa môžu na základe lepšieho rozdelenia síl pozdĺž ostria prenášať spolu vyššie sily pri - porovnávajúc známe frézovacie nástroje na0010 Frézovací nástroj podľa vynálezu na guľôčkovú trať má tak na základe dlhšej doby trvanlivosti za následok zníženie nákladov u užívateľa,...

Spôsob prevádzky pre reverznú valcovaciu trať

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8840

Dátum: 02.02.2007

Autori: Schmidt Birger, Koh Edmund

MPK: B21B 39/12

Značky: reverznú, trať, spôsob, prevádzky, valcovaciu

Text:

...nie sú vôbec potrebné, a preto nežiadúcim spôsobom zaťažujú pohony, avšak za druhe predovšetkým nastávajú súčasne, a môžu teda viesť k nežiadúcim spätným pôsobením siete.Ďalej sa často spotrebuje nepotrebná energia.Pre odstránenie vyššie uvedených nedostatkov je zo stavu techniky ďalej známe, že riadiace zariadenie zistí okamžik, V ktorom valcovaný materiál vstúpi do príslušnej oblasti valčekového dopravníka a od tohto okamžiku urýchľuje...

Oporný valec pre valcovaciu trať

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6276

Dátum: 05.07.2006

Autori: Sohler Jörn, Müller Heinz-adolf, Münker Jochen, Klein Achim, Möckel Jörg, Berger Maik

MPK: B21B 27/03

Značky: válec, oporný, trať, valcovaciu

Text:

...povrchochvonkajších krúžkov valivých ložísk a získava tým excentricitu, ktorá vyplývazexcentricity úsekov základného telesa zmenšenej protichodným vplyvomohybu plášťa. 0009 Takéto usporiadanie je opisané tiež v EP 1 058 616 B 1.0010 Z DE 197 O 2 325 A 1 je známy spôsob výroby valcov stlmeným kmitaním. Pritom je v aspoň jednom opornom valci a alebo vpriradenom pracovnom valci pre zmenu hodnoty vlastnej frekvencie kmitania aspoň jedného...

Spôsob prevádzky pre valcovaciu trať a jemu zodpovedajúce zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6509

Dátum: 05.12.2005

Autor: Thiele Konrad

MPK: B21B 37/28, B21B 37/68

Značky: zariadenie, spôsob, prevádzky, trať, valcovaciu, zodpovedajúce

Text:

...pásu tak, aby sa pás vôbec neposúvalalebo aspoň posúval do strany len nepodstatne.V stave techniky je známe, že má pre priebeh pásu,súmerný vzhľadom k stredovej osi valcovacej trate, veľkývýznam rozloženie ťahovej sily, súmernê v priečnom smere pásu.Je preto známe, zistovat toto rozloženie ćahovej sily prostredníctvom špeciálnych vodiacich. kladiek (alebo inak). Príkladne je natáčaniu pracovných valcovt rozloženie tahovej sily potom...

Valcovacia trať tvarovej ocele

Načítavanie...

Číslo patentu: 278760

Dátum: 04.02.1998

Autori: Engel Georg, Kosak Dietmar

MPK: B21B 1/08, B21B 1/10

Značky: valcovacia, tvarovej, trať, ocele

Zhrnutie / Anotácia:

Valcovacia trať tvarovej ocele je tvorená vratnou tandemovou predvalcovacou stolicou (1), následne univerzálnymi pracovnými stolicami (4) a prírubovými ubíjacími stolicami (5) zostavenými do vratných tandemových valcovacích skupín (16), a na výstupnej strane usporiadanou dohotovovacou univerzálnou stolicou (8). Za vratnou tandemovou predvalcovacou stolicou (1) zaradená vratná tandemová valcovacia skupina (16) je tvorená univerzálnou pracovnou...

Valcovacia trať na preťahovanie dutých telies na tŕni

Načítavanie...

Číslo patentu: 278793

Dátum: 03.04.1996

Autori: Passmann Rolf, Rohde Johann Heinrich, Häusler Karl Heinz, Vochsen Jochen, Lamper Alfred

MPK: B21B 17/04

Značky: dutých, valcovacia, preťahovanie, trať, tŕni, telies

Zhrnutie / Anotácia:

Valcovacia trať na preťahovanie dutých telies na tŕni obsahuje aspoň jednu hlavnú tvarovaciu stolicu (1) s univerzálnym usporiadaním nastaviteľných horizontálnych valcov (2, 3) a vertikálnych valcov (4, 5) a duo dohotovujúcu stolicu (6), zaradenú za hlavnou tvarovacou stolicou (1), a prípadne rovnako poháňaciu stolicu (12), zaradenú pred hlavnou tvarovacou stolicou (1).

Reverzní válcovací trať pro válcování kovových pásů za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 268142

Dátum: 14.03.1990

Autori: Smazal Václav, Nový Bohumil, Klauda Emilián

MPK: B21B 1/22, B21B 1/36

Značky: trať, válcování, kovových, válcovací, studena, reverzní, pásu

Text:

...tratě podle vynálozu je to, že na vstupní straně válcovací stolice je uniatěno tahové bubnové hävijedlo e ne její výstupni straně tahová cívkové nevijedlo e odvalovoci druhou e převijecim ůsekom.Přinosem reverzni válcovuci trati podle vynělezu je, že umožňuje válcováni pásô při optimálnich technologických parametroch se zmeněenými nároky ne zastevěnou plochu. To znamená, že docházi k ůepořa jednoho převíjeciho ůseku, tvořenâho...

Dopravní trať pro zatížení spojitým břemenem s kompenzací tepelné dilatace

Načítavanie...

Číslo patentu: 262584

Dátum: 14.03.1989

Autori: Meškán Zdeňek, Švácha Miroslav

MPK: B22D 33/06, B22D 33/02

Značky: dopravní, tepelně, břemenem, spojitým, trať, dilatace, kompenzaci, zatížení

Text:

...sestívá z dílstačních podpěr l, upevněných v pravidelných roztečích k podlaze zákla-~ dovým šroubovým spojením 1. Na horních plochách volných koncu dilatačních podpěr l jsou uloženy ve dvou radách dvojice podélných nosníků 3. Dvojice podélných nosníků 3 je vytvořena pevným spojením dvou podálných nosníků 3 na obou koncích prostłednictvím dvojíc příček g a dále v osách dvou kladek g vloäenými rozpěrnými trubkami 1, kterými prochází příčné...

Závesný nosníkový vozík pre rúrkovú i pravouhlú trať

Načítavanie...

Číslo patentu: 261815

Dátum: 10.02.1989

Autor: Matuška Milan

MPK: B65G 9/00, B61B 3/00

Značky: rúrkovú, pravouhlú, závěsný, vozík, trať, nosníkový

Text:

...a bezporuchovost závesných dvojkolieskových vidlic vozíka a takmer úplným odstránením namáhauia čapu natáčania vidlice, ako aj univerzálnost používania vozíka na rúrkovej i pravoulilej závesnej trati. Zvýšenie nosnosti a bezporuchovosti závesných dvojkoliesko 4vých vidlíc vozíka je dané tým, že vozíkový nosník i s čaupom natáčania vidlice, ktorý má dole rozšírenú hlavu, ležia vo vnútri vidlice a nie sú pripevňované a hmotnosťou bremena...

Dopravní trať s unášenými bočnicemi s možností snímání materiálu v kterémkoliv místě dopravní cesty

Načítavanie...

Číslo patentu: 246462

Dátum: 15.12.1987

Autori: Winkler Petr, Váoa Josef

MPK: B65G 15/46

Značky: kterémkoliv, místě, snímání, trať, bočnicemi, cesty, možností, unášenými, materiálů, dopravní

Text:

...ukldy material musí překonat výškový rozdíl. Základním nedostatkom všech těchto .doupranvníkü je tedy nemožnost snímáni -přeptravovanělro materiálu ve kterémkoliv místě dopravní cesty.Výše uvedené nedostatky odstraňuje dopravní trat ,podle vyunálezu, jejíž ,podstata spočíva v tom, že přepravovaný materiál je možno sejmout -v libovolném místě dopravní cesty, kterou tvoří řemenice, kladky a unášecí .prostředek opatřený na sv-é horní straně...

Válcovací trať k periodickému válcování pásu za studena

Načítavanie...

Číslo patentu: 251670

Dátum: 16.07.1987

Autori: Cukanov Alexandr, Belkin Valentin, Masmanašvili Vasilij, Bušev Alexandr

MPK: B21B 31/10

Značky: válcovací, periodickému, trať, válcování, studena, pásu

Text:

...c oTKHnHoñ Konconbnoñ cexuueň H caaömen BHHTOBHM npnnonumu CBBMHHKOM 23.. Gran conepmHT Taxxe ycranonneawuü Ha nmxonuoů cropone nynep 24, HaTnmHymKHeTb 25 H sanammym KHETB 26. . ,Ha nepenueň uacrn cbenunxa 23 HMemrcnmTupH 27, paaMep Koropmx coorneTcTny~er OTBBDCTHHM Ha nnanxe 2.MH Mexauusmauú 28. ý . 1. ~ Bepxnna uacwb Tenexku 12 nmnonneua 0 TbeMHOŘ,.KpenHTC 8 K ocuosauum 29 öunra MM 30 H HMGET nasu 31, a xoropme saxonxw ynopm 16 3 CBOEM...

Najížděcí a zvedací poháněná válečková trať

Načítavanie...

Číslo patentu: 243603

Dátum: 15.05.1987

Autor: Javůrek Vladimír

MPK: B65G 47/54

Značky: trať, válečková, zvedací, poháněná, najížděcí

Text:

...a spouštění plošiny l včetně najížděcí poháněné tratě g provádí hydraulický válec § pomocí elektromotorického hydraulického agreqátu Q a elektrorozvaděče 1. V nejnižší poloze musí být horní rovina nosných válečků a obou rovinných drah v rovině podlahy, a proto je konstrukce celého zařízení zapuštěna do vybetonované jámy v podlaze. Pro nezhytnost oboustranného bočního přístupu (montáž a údržba) je z obou stran zařízení jáma rozšířena...

Spúšťacia a zdvíhacia stanica pre závesovú trať

Načítavanie...

Číslo patentu: 249483

Dátum: 12.03.1987

Autori: Vargovič Jozef, Repko Jozef, Obrhám Michal, Kizivat Dušan, Bernát Ondrej, Kopčák Juraj

MPK: B65G 47/57

Značky: trať, spúšťacia, závesovú, zdvíhacia, stanica

Text:

...elektromagnetom 2.Hriadeľ łg pohonovej retazovej kladky lg ulozený V ložiskových telesách łg je cez spojku ll spojený s výstupom prevodovky lg. Vodiaca reťazové kladka lg sa voľne otáča na čape łá, ktorý je pevne uložený V ráme Š pohonu.Jednoduchý priestorový ram ovozika à stanice je na svojich dlhších stranách opatrený štyrmi dvojicami ćeiných lg vodiacich kladiek a štyrmi bočnými lg vodiacimi kladkamí, ktoré sú konštrukčne upravené...

Dopravný vozík pre automatizovanú závesovú trať

Načítavanie...

Číslo patentu: 249228

Dátum: 12.03.1987

Autori: Hoeger Pavol, Ritly Peter, Kopčák Juraj, Lamač Pavel

MPK: B65G 47/60

Značky: automatizovanú, dopravný, vozík, trať, závesovú

Text:

...od prevodovky pružinami 12 pripevnenými na jednom konci na čapy 13 a na druhom konci napí-nacie skrutky 14 spojené s nosným rámom 1 tak, že zachytávajú silové účinky od hmotnosti prevodovky a elektromotora.,Nosný rám 1 je v strednej časti opatrený radovo u-sporiadanýrmi trolejovými zberačmi 15. V prípade, že idopravný vozík je vybavený ďalším doplnkový-m zariadením zdvíhnacím alebo otáčacím je možné trolejové ztberaiče 15 umiestniť aj v...

Válečková trať

Načítavanie...

Číslo patentu: 220459

Dátum: 15.11.1985

Autori: Kratochvíl Ervín, Petr Oldřich

Značky: trať, válečková

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká válečkové tratě, zejména pro posun a k mechanickému odebírání vrstvených výlisků statorových a/nebo rotorových plechů pro elektrické stroje točivé, sestávající ze stejně tělesně vytvořených válečků otočných kolem své osy, navzájem rovnoběžných, které jsou ve shodných axiálních roztečích uloženy v základně, například ve tvaru rámu. Účelem vynálezu je vyřešit možnost uchopení vrstvených plechových výlisků čelistmi úchopové hlavice...