Patenty so značkou «tranzistorového»

Zapojení polovodičového tranzistorového měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 269414

Dátum: 11.04.1990

Autori: Raba Pavel, Kmínek Zdeněk

MPK: H02M 7/5387

Značky: zapojení, polovodičového, měniče, tranzistorového

Text:

...tranzístorového měniče pracujíoího do prinárního vinutí trenerormútoru npočívá v dokonalou využití megnetickáho obvodu trenntormátoru při dooąłení vysoká üčinnolti zařízení, což v důeledcíohznamená presnou funkci a minimelizeoi zařízení.na píüpojenám výmenu je jeden príklndsapojení pelovodičového tranziatorového něniče, kde na obr. l je znázornäno schéma zapojení, na obr. 2 a,b, jeou časová průběhy napětí a negnetizečního proudu...

Zapojení tranzistorového generátoru řádkového rozkladu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268414

Dátum: 14.03.1990

Autor: Kubeček Antonín

MPK: H04N 3/00

Značky: zapojení, řádkového, generátoru, rozkladu, tranzistorového

Text:

...ke svorce ggg napajecího zdroje. K jedné části aekundáru transformátoru lg je připojena anoda spínací diody § přes filtrační kondenzátor gg a jeho druhý konec je připojen ke svorce ggg zdroje napájeeího napětí. Vychylovecí cívky L jsou připojeny k sekundáru transformátoru 15 nebo k jeho části. Kolektor tranzistoru I je spojen přes tlumivku t s katodou spínací diodyS na svorku ggł zdroje napájeeiho napětí přes regulační prvek 5 s...

Zapojenie riadiacej časti tranzistorového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 265757

Dátum: 14.11.1989

Autor: Cisko Jozef

MPK: H02P 7/63, H02M 7/5395

Značky: částí, meniča, riadiacej, zapojenie, tranzistorového

Text:

...g lineárne narastá. Pri prvom vygenerovanom impulze na výstupe prvého komparátora 3 v periöde referenčného signálu nástupné hrana impulzu na výstupe prveho súčinového člena É cez blokovací člen § spôsobí zablokovanie prenosu impulzov cez druhýsučinový člen 1. Zostupná hrana tohto impulzu spôsobí zablokovania prenosu impulzov aj cez prvý súčinový člen 5 Analogická účinnost prehieha, ak v periöde referenčného signálu ako prvý bude...

Zapojenie komparátorov riadiacej časti tranzistorového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 265513

Dátum: 13.10.1989

Autor: Cisko Jozef

MPK: H02M 7/5395, H02P 7/63

Značky: tranzistorového, riadiacej, meniča, komparátorov, zapojenie, částí

Text:

...Ž a lg dostávame na výstupoch Q a § budiacich signálov pravouhlý šírkovo impulzne modulovaný signál, ktorého kladná úroveň je využitá pre budenie jednotlivých vetví meniča. Kladná spätná väzba komparátorov Ě a łâ, ktorá sa vplyvom prvej diödy1 a druhej diódy l§uplatňuje iba pri kladnej polarite výstupných impulzov komparátorov § a l spôsobuje hysteréziu. Generovanie nástupnej hrany výstupného impulzu komparátorov § al v každej perióda...

Zapojenie riadiacej časti tranzistorového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 265512

Dátum: 13.10.1989

Autor: Cisko Jozef

MPK: H02P 7/63, H02M 7/5395

Značky: tranzistorového, částí, meniča, zapojenie, riadiacej

Text:

...kladnej a zápornej polarity 5 výstupným napätím regulátora Ě dostávame na výstupoch komparátorov l a 3 pravouhlý, šírkovo impulzne modulovaný signál. Pretože referenčný signál kladnej polarity má malý posuv do záporných napätových hodnôt a referenčný signál zápornej polarity je tvorený invertovaním signálu kladnej polarity,V oblasti výstupných napätí regulátora blízkych nule sú generované v jednej perióde signály na výstupoch oboch...

Zapojenie riadiacej časti tranzistorového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 257807

Dátum: 15.06.1988

Autor: Cisko Jozef

MPK: H03L 5/00

Značky: meniča, zapojenie, riadiacej, tranzistorového, částí

Text:

...diôd lga lg, invertujúci vstup operačného zosilňovača lg je pripojený na katódu diódy gl a súčasne cez odpor gg na zápornú svorku napájacieho zdroja. Výstup operačného zosilňovače lg je cez ochranný odpor ll pripojený na anödu Zenerovej diôdy lg. Anódy Zenerovej diddy lg a diôdy gł sú pripojené na nulový potenciál napájacieho zdroja.Na výstupoch komparátorov 1 a A sú po komperácii výstupného napätia regulátora a referenčného signálu impulzy...

Odlehčovací obvod větve tranzistorového pulsního měniče s napěťovým mezilehlým obvodem

Načítavanie...

Číslo patentu: 242600

Dátum: 01.03.1988

Autor: Kadleeek Jaroslav

MPK: H02P 5/16

Značky: obvodem, pulsního, mezilehlým, obvod, napěťovým, měniče, větve, tranzistorového, odlehčovací

Text:

...k třetímu větvovému uzlu, a mezi čtvrtým větvovým uzlem, mezi anodou druhé vazební diody a druhou tlumivkou a spojem ketody prvni nulové diody s první přesytkou je zapojena první pomocná nulová dioda anodou ke čtvrtému větvovému uzlu, a mezi čtvrtým větvovým uzlam a zápornou napájecí sběrnicí jsou v sérii zapojeny druhý oddělovací tyristor a druhý omezovací kondenzátor,přičemž druhý oddělovací tyristor je připojen ke čtvrtému větvovému uzlu...

Zapojenie jednofázového tranzistorového striedača

Načítavanie...

Číslo patentu: 243787

Dátum: 15.01.1988

Autori: Dlabaja Zdenek, Šeepán Alojz, Pavlica Ivo

MPK: H02M 7/537

Značky: jednofázového, tranzistorového, striedača, zapojenie

Text:

...podľa vynálezu.jednotázový tranzistorový striedač pozoístáva z dvoch výkonových tranzistorov VT 1,VT 2, dvoch spätných diód V 1, V 2, pripojených paralelne k výkonovým tranzistorom a transiormátora T 1. Na vstupné svorky striedača 1, 2 sa pripája jednosmerné napätie. Na výstupné svorky striedača B, 7 sa pripája záťaž. Na svorky striedača 3, 4 sa pripája riadiaci signái pre spínanie výkonových tranzistorov VT 1, VT 2. svorky primárneho...

Zapojenie viacfázového tranzistorového striedača

Načítavanie...

Číslo patentu: 243786

Dátum: 15.01.1988

Autori: Šeepán Alojz, Dlabaja Zdenek, Lonský Jioí

MPK: H02M 7/537, H02M 7/10

Značky: viacfázového, zapojenie, tranzistorového, striedača

Text:

...výkonových tranzistorov. Ku každej tlmivke L 1, L 2 je vytvorené rekuperačné vinutie L 1, L 2. Prvá svorka prvého rekuperačného vinutia L 1 je pripojená na anódu diody V 13, ktorej katnóda je pripojená jednak na vstupnú svorku 1 striedača a jednak na kladný pol kapacity C 7. Druhá svorka prvého rekuperačného vinutia L 1 je pripojená jednak na záporný pol kapacity C 7 a jednak na kladný pol kapacity C 8. Prvá svorka druhěho rekuperačného...

Zapojení galvanicky odděleného výkonového tranzistorového spínače s indikací přetížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242001

Dátum: 15.09.1987

Autori: Ambrosius Klaus, Mill Park

MPK: H03K 17/78, H03K 17/08

Značky: odděleného, spínače, zapojení, indikaci, přetížení, tranzistorového, výkonového, galvanicky

Text:

...3, tvořeného výkonovým tíranzistorem, přičemž jeho výstup tvoří výstupní svorka B celého zapojení a zaroveň je veden do prvního vstupu h indikačního obvodu B, tvořeněho například obvode-m se svítívou díodou. Kladný pól napájecího zdroje U je připojen jednak na první svorku proudového čtdła 4 realizovaného rněřicím bočníkern a současně na první vstup a nadproudově .ochrany 5. Druhá svorka proudového čidla 4 je přivedena jak na druhý vstup...

Zapojení budicích obvodů tranzistorového střídače

Načítavanie...

Číslo patentu: 246144

Dátum: 15.09.1987

Autor: Martinu Miloslav

MPK: H02M 1/08

Značky: obvodů, budicích, zapojení, tranzistorového, střídače

Text:

...lg, s prvním vývodem druhého svodovéhoodporu gg a s anodou první ochranné diody lg.Katoda inverzní diody lg je spojene s katodou Zenerovy diody łz, jejíž anoda je spojena s prvním vývodem sekundárního vlnutí ggg impulsního transformátoru gg. Druhý vývod primárního vinutí § 95 impulsního transformátoru 22 je spojen s anodou nulové diody äł a přes předřadný odpor gg se druhou kladnou napájecí svorkou QĚ, na které je napájecí...

Odlehčovací obvod větve tranzistorového pulsního měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 246111

Dátum: 15.09.1987

Autor: Ditrych Zdenik

MPK: H02F 5/16

Značky: tranzistorového, pulsního, obvod, měniče, odlehčovací, větve

Text:

...diody § s první přesytkou u je zapojana první oddě 1 o~ vací díoda 10 katodou k prvnímu větvovánu uzlu I a mezi druhým věçvovým uzlem g, mezi druhým-zpoždovacím kondenzétorem g a. vazebr ím kondenzátorem j a spojem mody druhé nulová diody 2s druhou přesytkou 1 §, je zopojena nruhá oddělovací dióda |I anodou k druhému větvovému uzlu g.Mezi prvním větvovým uzlem A a druhým větvovým uzlem g jsou zapojeny paralelné vybíjecí odpor 22, sériové...

Zapojení budicího obvodu koncového stupně tranzistorového střídače

Načítavanie...

Číslo patentu: 240720

Dátum: 15.08.1987

Autor: Zdenik Dalibor

MPK: H02M 7/48

Značky: budicího, tranzistorového, koncového, obvodů, zapojení, střídače, stupně

Text:

...umožňuje po přivedení stejnosměrného oapětí na napájecí sv-orku proudového zesilovače prechodné zvýšit budicí proud báze výkon-ového spinaciho -n-.anzlst-oru střídavě a tim zvýšit rovněž okamžitý výstupní výkon střídače, který je potrebný např. pro rozběh asynchron-ního motoru s kotly-ou nakrátko.Po rozpojení vstupu, výstupu, nebo napájení proudového zesilovače je báze výkonového spínacího tranzístoru střídače buzena trvale nižším proudem,...

Zapojení pro programovatelný rozběh tranzistorového střídače

Načítavanie...

Číslo patentu: 244898

Dátum: 14.08.1987

Autori: Roberts David Alan, Parnell Edgar William

MPK: H02M 5/38

Značky: střídače, tranzistorového, rozbeh, zapojení, programovatelný

Text:

...předpěřový odpor 3 na vstup sčítacího zesilovače Q zajišťuje na jeho výstupu kladný signál. Tento signál se přivádí přes první vstupní odpor g na invertující vstup integračního zesilovače ll.Výstupní napětí integračního zesilovače li inteqruje do zâporných hodnot. Toto záporné napětí se přivádí přes první porovnávací odpor lg na invertující vstup porovnávacího zesilovače 14.Tento zesilovač má velké zesílení, proto i napětí blízké nule ho...

Zapojenie tranzistorového adaptívneho napäťového meniča

Načítavanie...

Číslo patentu: 252017

Dátum: 13.08.1987

Autor: Vachal Ladislav

MPK: H02M 3/07

Značky: tranzistorového, meniča, zapojenie, adaptívneho, napäťového

Text:

...primárneho vinutia G transformátoru 7, pričom druhá strana primárneho vinutia 6 je spojená s kladným polom jednosmerného zdroja 22 a medzi kolektor a emitor výkonového tranzistoru 12 je pripojený kondenzátor 13. Na záporný pól jednosmerného zdroja 22 je pripojená jedna strana riadiaceho odporu 2 I a druhá strana riadiaceho odporu 2 U je spojená s katodou riadiacej diody 18 a anöda riadiacej diody 18 je spojená s bázou riadiaceho tranzistoru...

Zapojení teplotně kompenzovaného tranzistorového spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 240785

Dátum: 01.08.1987

Autor: Jediný Vladimír

MPK: H03K 17/14

Značky: zapojení, spínače, teplotně, tranzistorového, kompenzovaného

Text:

...přesnost dále analogově zpracovávaného signálu,zejména u přesných převodníků frekvence na napětí nebo střídy na napětí.Konkrétní zapojení teplotně kompenzovaněho tranzistorového spínače je znázorněno na připojeném výkrese.Výstup investoru s otevřeným kolektorovým výstupom je připojen k bázi prvního tranzistoru Q a k praoovnímu odporu g, jehož výstup je spojen se vstupem napájení stabilizátoru napětí §. Emitor prvního tranzistoru Q je...

Zapojení dvojčinného tranzistorového měniče s cizím buzením

Načítavanie...

Číslo patentu: 242717

Dátum: 15.05.1987

Autor: Varga Alexander

MPK: H02M 1/00

Značky: buzením, zapojení, měniče, dvojčinného, tranzistorového, cizím

Text:

...L, a.Činnost obvodu podle vynálezu je následující ve výchozím stavu na budicím primárnín vimłtí I transformátoru I je takový signál, že na konci symetrickáho eekundárníh vinutí2 m je signál kladný, tedy pŕee první odpor 5, teče budíeí proud do otevŕenáho prvního traneíatoru 1. Jeho kolektoton teče proud z prvního vínutí ą 1 a na třetím vínutí ,gs.se índukuje blokovaeí napětí kladná.Na štvrtom vínutí I vzniká blokovaeí napětí záporná....

Zapojenie tranzistorového svetelného snímača pre bezdotykovú indikáciu polohy kmeňa stromu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234187

Dátum: 01.04.1987

Autor: Žlnka Ľuboš

MPK: H03K 17/945

Značky: bezdotykovú, kmeňa, indikáciu, zapojenie, tranzistorového, stromů, snímača, světelného, polohy

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie tranzistorového svetelného snímača je určené pre bezdotykovú indikáciu polohy kmeňa stromu, jeho účelom je potlačiť citlivosť snímača na rušivé denné svetlo a zvýšiť citlivosť snímača na riadiace osvetlenie. Toho sa dosahuje zapojením podľa obrázka, kde je prvý fototranzistor (3) umiestnený v prvom nástavci (4) a dopadá naň rušivé denné svetlo a pri neprítomnosti kmeňa stromu aj riadiace osvetlenie zo zdroja riadiaceho svetla (1),...

Zapojení klíčovacího obvodu výkonového tranzistorového střídače

Načítavanie...

Číslo patentu: 233385

Dátum: 01.01.1987

Autor: Konečný Ivan

MPK: H03K 3/00

Značky: střídače, výkonového, zapojení, klíčovacího, obvodů, tranzistorového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru průmyslové elektroniky. Vynález řeší zapojení klíčovacího obvodu výkonového tranzistorového střídače, pomocí kterého je možné nevýkonovým signálem bezkontaktně blokovat a spouštět tranzistorový střídač. Podstatou vynálezu je využití tyristorových spínačů, které jsou zapojeny do výstupu budicích obvodů výkonových tranzistorů střídače. Oproti jiným spínačům budicího obvodu výkonových tranzistorů mají tyristorové spínače řadu...

Zapojení vysokofrekvenčního výkonového tranzistorového zesilovače s řízením výstupního výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230544

Dátum: 15.05.1986

Autor: Michálek Pavel

MPK: H03F 3/19

Značky: řízením, zesilovače, zapojení, výkonového, vysokofrekvenčního, výstupního, tranzistorového, výkonu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení vysokofrekvenčního výkonového tranzistorového zesilovače s řízením výstupního výkonu, tvořeného kaskádním spojením vstupního útlumového členu, regulovatelného budicího stupně, koncového stupně, výstupního filtru a reflektometru se dvěma regulačními smyčkami vedenými z reflektometru přes soustavu zesilovačů odchylky k regulovatelnému budicímu stupni, vyznačené tím, že ke zdroji (UA) napájecího napětí regulovatelného budicího stupně (02)...

Zapojení tranzistorového spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 222706

Dátum: 15.03.1986

Autor: Klaška Karel

Značky: zapojení, spínače, tranzistorového

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení tranzistorového spínače je určeno pro spínání velkých proudů s krátkými spínacími časy, přičemž pouze při vypínání je potřebný proud řízení určen zesílením výstupního tranzistoru, respektive darlingtonova zapojení více tranzistorů. Klidový a zapínací řídicí proud může být o více než dva řády menší než potřebný maximální vypínací řídicí proud. Tranzistorový spínač má mezi vstupní svorku a výstupní svorku zapojeny v sérii přechody báze -...

Koncový stupeň rýchleho výkonového tranzistorového spínača

Načítavanie...

Číslo patentu: 226586

Dátum: 15.11.1985

Autor: Štofka Marian

Značky: stupeň, rychlého, tranzistorového, výkonového, spínača, koncový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru elektrotechniky a rieši zníženie strátového výkonu rýchlého výkonového tranzistorového spínača. Výkonový tranzistor sledovacej vetvy spínača má bázu spojenú cez dvojicu antiparalelne spojených diód s kolektorem riadiaciho tranzistora. Kolektor riadiaciho tranzistora je cez rezistor spojený s bodom s vyšším potenciálom než je v napájacom bode kolektora výkonového tranzistora. Medzi emitor výkonového tranzistora a bázu...

Zapojení tranzistorového generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 218788

Dátum: 15.04.1985

Autor: Štěpánek Zdeněk

Značky: generátoru, tranzistorového, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je jednoduchý generátor s výkonovým výstupem, snadnou změnou kmitočtu jedním prvkem a s krátkými přechody mezi kvazistabilními stavy. Uvedeného účelu se dosáhne tak, že báze tranzistoru 2 je spojena přes odpor 3 s kondenzátorem 4, který je druhým pólem připojen na výstup V. S výstupem V je spojen kolektor tranzistoru 6 a přes odpor 7 je spojen s bází tranzistoru 8. Kolektor tranzistoru 8 je přes odpor 10 spojen s bází...

Zapojení tranzistorového střídače s kombinovanou zpětnou vazbou

Načítavanie...

Číslo patentu: 217575

Dátum: 15.09.1984

Autor: Klaška Karel

Značky: tranzistorového, kombinovanou, střídače, zapojení, zpětnou, vazbou

Zhrnutie / Anotácia:

V oboru tranzistorových střídačů řeší vynález problém omezení přepětí na vypínaném tranzistoru. Jeho podstatou je paralelní zapojení prvního kondenzátoru v sérii s prvním odporem k jejichž společnému uzlu je připojena první dioda a druhého kondenzátoru v sérii s druhým odporem, k jejichž společnému uzlu je připojena druhá dioda mezi kolektor druhého tranzistoru a bázi prvního tranzistoru, přičemž do uzlu prvního odporu a druhého odporu je...

Stabilizátor výstupního napětí tranzistorového měniče stejnosměrného napětí na jiné stejnosměrné napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 214971

Dátum: 15.09.1984

Autori: Hoder Karel, Pavlík Jiří

Značky: napětí, jiné, stejnosměrné, stabilizátor, stejnosměrného, tranzistorového, výstupního, měniče

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizátor podle vynálezu je určen zejména pro impulzové napájecí zdroje bez sítového výkonového transformátoru a stabilizuje střední hodnotu výstupního napětí měniče, přičemž výstupy šířkově modulovaných impulzů jsou sou časně výstupy prvního a druhého klopného obvodu a tyto klapné obvody mají na své nulovací vstupy přiveden výstup generátoru hodinových impulzů. Na nastavovací vstup prvního klopného obvodu je přiveden výstup prvního...