Patenty so značkou «tranzistorov»

Obojsmerný spínač využívajúci inverzný režim činnosti MOSFET tranzistorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6899

Dátum: 03.10.2014

Autori: Špánik Pavol, Radvan Roman, Dobrucký Branislav, Praženica Michal, Kaščák Slavomír

MPK: H01L 29/00, H01L 29/739, H03K 17/00...

Značky: činnosti, obojsmerný, spínač, mosfet, tranzistorov, inverzný, využívajúci, režim

Text:

...celý spínač. V porovnaní s ostatnými zapojeniami má zapojenie s integrovanou diódou menšie straty vďaka jej integrácii do štruktúry tranzistora. Ďalšie zníženie strát je možné dosiahnuť použitím nového typu obojsmemého spínača, ktorý je zložený z dvojice MOSFET tranzistorov ~ obrázok 4.Obojsmemý spínač využívajúci inverzný režim činnosti MOSFET tranzistorov tvorí dvojica tranzistorov,ktorých elektródy S sú spojene v jednom uzle spolu s...

Zdroj napájania budiacich obvodov výkonných tranzistorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288205

Dátum: 23.06.2014

Autori: Buday Jozef, Havrila Rastislav

MPK: H02M 1/08, H02M 3/24, H02M 3/335...

Značky: výkonných, budiacich, zdroj, tranzistorov, obvodov, napájania

Zhrnutie / Anotácia:

Zdroj napájania budiacich obvodov výkonových tranzistorov, kde je filter (10) vybavený vstupom (11) spojený s meničom (20) a riadením meniča (30) a cez spínacie napätie (21) pre transformátor spojený s transformátorom (40), vyznačujúci sa tým, že transformátor (40) je cez výstup (41, 41n) transformátora (40) spojený s usmerňovačom (42, 42n) a so stabilizátormi (43, 43n) kladných vetiev a regulátormi (44, 44n) záporných vetiev napätí a výkonov,...

Zdroj na napájanie budiacich obvodov výkonových tranzistorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5950

Dátum: 05.12.2011

Autori: Buday Jozef, Havrila Rastislav

MPK: H02M 1/08, H02M 3/335, H02M 3/24...

Značky: tranzistorov, výkonových, zdroj, budiacich, obvodov, napájanie

Text:

...prvku a zabezpečenie vypnutého stavu. Toto záporné napätie je regulované v presne definovanom intervale a jeho hodnota je závislá od výkonu aký zdroj dodáva. V stave bez záťaže je toto napätie minimálne a v stave maximálneho zaťaženia sa jeho hodnota patrične zvýši. Týmto spôsobom sú zabezpečené minimálne straty napájacieho zdroja v širokom výkonovom spektre. Na nižšie uvedenom obrázku je príklad aplikácie zdroja pri budení IGBT tranzistora...

Zariadenie na meranie komutačných strát výkonových tranzistorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5198

Dátum: 05.06.2009

Autori: Špánik Pavol, Drgoňa Peter, Frívaldský Michal, Šul Róbert

MPK: G01R 31/26

Značky: výkonových, zariadenie, meranie, komutačných, strát, tranzistorov

Text:

...strát.Výkonová časť (tranzistory T 1 a T 2) je napájaná napätím, ktoré je možné nastavovať od O do 400 V. Ako zdroj pre riadiace a budiace obvody slúži DC/DC menič, ktorý má privedené napätie 15 V z laboratómeho zdroja.Ako riadiaci obvod je použitý mikroprocesor a ako užívateľské rozhranie sú použité tlačidlá spolu s LCD displejom. Riadiaci mikroprocesor generuje PWM signály pre tranzístory Tl a T 2. Modiñkácia riadiaceho a spínacieho...

Spôsob vytvárania aktívnych oblastí a hadiel implantovaných MOSFE tranzistorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267925

Dátum: 12.02.1990

Autor: Polák Jan

MPK: H01L 21/265, H01L 21/32

Značky: aktívnych, implantovaných, vytvárania, spôsob, tranzistorov, oblastí, mosfe, hadiel

Text:

...jama 3 pre vytvorenie prvého typu gg MOST( tranzistorov a ooiovodićový substrát 5 orc vytvorenie druhého typu gg MOSFE tranzistorov.štruktúru z obr. IA získame tak, že v poiovodićovom substráto 1 sa iokáinou imolantáciou primcsĺ a následným rdzdifundovanĺm vytvorí jama Q, potom 5 aiukálnou oxídáciou vytvori hrubý oxid 1 a termickou oxidâctou sa nad substrátom 5 a jamou 1 vytvor( hradlový oxid 3.Na obr. IB je struktúra z obr. IA doplnená...

Zariadenie na značenie plochých hranolovitých telies, najmä tranzistorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 266972

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kosa Pavol, Ferianec Ivan, Horňák Dušan

MPK: B41F 19/00

Značky: tranzistorov, telies, zariadenie, plochých, najmä, značenie, hranolovitých

Text:

...na obr. 2 je nakreslený sklz s oddelovačom pri odoberani súčiastky k značeniu, na obr. 4 je nakreslený sklz s oddeľovačom pri plnení, na obr. 5 je nakreslený dopravník rúrkových zásobníkov, na obr. 6 je nakreslený rez ustavovacím mechanizmom a na obr. 7 je nakreslený rez presúvačom paliet.Zariadenie na značenie plochých hranolovitých telies pozostáva z dopravnika g rúrkových zasobnikov 5 uloženého na fréme 1 tvoreného z dosky 3, na...

Sposob výroby elektród tranzistorov typu MESFET

Načítavanie...

Číslo patentu: 266957

Dátum: 12.01.1990

Autor: Lalinský Tibor

MPK: H01L 21/28

Značky: tranzistorov, spôsob, mesfet, výroby, elektrod

Text:

...a hradla sa žihajú pri teplote 400 až 520 °C v redukčnej atmosfére vodika s rýchlosťou ohrevu 20 až 200 °C.sl a následne ochladzujú s rýchlosťou aspoň 50 °C.s 1. Hlavnou presnosťou vynálezu je, že umožňuje vyrába tranzistory, ktoré sa vyznačujúhodnotou merného kontaktného odporu ohmických kontaktov nižšou než 0,05 JL mm, výškou potenciálovej bariéry Schcttkyho hradlového rozhrania väčšou než 0,74 V a koeficientom ideálnosti aspoň 1,08....

Hlavica na zakladanie súborov prívodov najmä tranzistorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 261696

Dátum: 10.02.1989

Autor: Širka Jaroslav

MPK: B65G 1/06

Značky: najmä, zakladanie, tranzistorov, prívodov, súborov, hlavica

Text:

...teleso 1. V telese 1 je vytvorený otvor 21, v ktorom je posuvne uložený piest 4 odpružený vratnou pružin-ou 6. Otvor 21 je opatrený horným vekom 7 s vytvoreným prívodom tlakoveho média a dolným vekom 8. Na spodnom konci pieotnejtyče 5 je uložená vidlica 11 odpružená prostrednictvom pružiny 10, uipevnenej na podložke 9 a vložka 14. Na vidlici 11 sú výkyvne uložené ramená 12. K ramenám 12 sú prostredníctvom kvolikov 13 pripojené posúvače 15...

Zariadenie na dávkovanie určitého množstva súčiastok, najmä tranzistorov pri ich balení

Načítavanie...

Číslo patentu: 247029

Dátum: 15.01.1988

Autori: Klimenko Valerij Stipanovie, Pogorilyj Anatolij Grigorjevie, Skadin Vasilij Georgijevie

MPK: B65B 35/46

Značky: dávkovanie, najmä, tranzistorov, množstva, súčiastok, balení, zariadenie, určitého

Text:

...Ďalšou výhodou je vyšší výkon pri maximálnom šetreni elektrickej energie.Zariadenie na dávkovanie určitého množstva súčiastok, najmä tranzistorov pri ich balení je znázornená na pripojených výkresoch, kde .nia obr. 1 je naikreslený nárys zariadenia, na ~ohr. 2 je -nakreslený pôdoryszariadenia a na obr. 3 je nakreslený rez cez dávkovnacĺ kotúč.Zariadenie na dávkovanie určitého množstva súčiastok, najmä tranzistorov pri ich balení je umiestnené...

Zariadenie na balenie súčiastok, najmä tranzistorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 247028

Dátum: 15.01.1988

Autor: Voznyj Valerij Fedorovie

MPK: B65B 51/28

Značky: zariadenie, balenie, najmä, tranzistorov, súčiastok

Text:

...9. Tiahla 9 sú odpružené prostrednictvom pružiny 50. Tiahla 9 sú posuvne uložené v telese 10. Na tiahle 9 je vytvorený úkos dotýkajüci sa kladky 11 upelvnenej na oldpruženom čape 12. Čap 12 je odpružený prostredníctvom pružin 51. odpružený čap 12 je pevne spojený so zvarovacou čeľ-usťou .priečnou 14 alebopozdĺžnou 13.-Na vačkovom hriadeli 5 je upevnené ozubené koleso 8 zaberajúce s ozubeným kolesom 15, ktoré je pevne spojené s kotúčom 16 a...

Zariadenie na montáž, najmä úplných súborov výkonových tranzistorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242348

Dátum: 15.11.1987

Autori: Bareš Miroslav, Novotný Jioí, Kaeín Jan

MPK: H01L 21/70

Značky: najmä, tranzistorov, montáž, zariadenie, výkonových, úplných, súborov

Text:

...Nad nosičom 3 je umiestnený index B súboru prívodov. Nad dráhou 10 pre základne tranzistorov je umiestnený razník 19. Medzi dráhou 1 l pre základne a noslčom 3 je uložený ohybník 7. Dráha 10 pre základne je ukončena odklopeným dorazom 20 spojeným pákou 22 s magnetom 21.Funkcia zariadenia na montáž úplných súborov je nasledovnáNosič 3 je v zadnej polohe a ohybník 7 v hornej polohe. Súbor prívodov 14 a súbor základní 15 sú automaticky...

Dávkovacia hlavica na pasiváciu, najmä zapuzdrených súborov výkonových tranzistorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242346

Dátum: 15.11.1987

Autori: Matal Oldoich, Volf Radko, Macek Jan, Zamarski Antonín

MPK: H01L 21/70

Značky: pasiváciu, výkonových, zapuzdrených, tranzistorov, súborov, najmä, dávkovacia, hlavica

Text:

...dosky 4 sú zalisované dva vodiace stĺpy 5. Na základnej doske 4 je uchytené prostrednictvom skrutiek 23 vedenie 14.Vo vedení 14 je v rade vedľa seba vytvorených dvadsať dávkovacích valcov 19. Zhora sú v dávkovacích valcoch 19 uložené piesty 13. Horné konce piestov 13 sú opatrené závesnými hlavami 24, ktorými sú piesty 13 uložené v ovládacej drážke 12 vytvorenej V ovládacej lište 9. Ovládacia lišta 9 je na koncoch opatrená valivými vedeniami 1...

Zariadenie na pasiváciu, najmä zapuzdrených súborov výkonových tranzistorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 242345

Dátum: 15.11.1987

Autori: Valenta Svatopluk, Král Jan, Doležal Bohuslav

MPK: H01L 21/70

Značky: zariadenie, najmä, súborov, tranzistorov, výkonových, pasiváciu, zapuzdrených

Text:

...1 je pevne uložená konzola 3, na ktorej je usporiadané vodiaca dráha 5. Nad vodiacou dráhou 5 je umiestnený dávkovací pasivačný mechanizmus 4. Oproti vodíacej dráhe 5 je ulože 4ný stohovací zásobník 9 súborov výkonových tranzistorov 10 na mechanizme 8 vertikál neho posuvu uloženého pod podstavou 1. Zastohovacím zásobníkom 9 je na podstave 1 uložený vysúvaci mechanizmus G. Vedľa stohovacieho zásobníka 9 je umiestnené privádzacie vedenie 14 a...

Značkovacie zariadenie súčiastok, najmä tranzistorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 241342

Dátum: 15.09.1987

Autori: Veselý Ivan, Votava Vladimír, Ježek Karel

MPK: H01L 21/02

Značky: značkovacie, zariadenie, súčiastok, tranzistorov, najmä

Text:

...to je značenie tranzistorov, vytvrdenie znaku a balenie do .sáčkov v priamej náväznosti.Značkovacie zariadenie súčiastok najmä tranzistorov, je príkladne znázornená na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je nakreslené zariadenie v náryse, na obr. 2 je nakreslený pôdorys z obr. 1, na obr. 3. jenakreslený dávk-ovací kotúč vo zväčšenej mierke, na obr. 4 je nakreslený bokorys z obr. 3, na obr. 5 je nakreslený rez vytvrdzovacím...

Zapojenie zariadenia pre kontaktovanie výkonových tranzistorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 240548

Dátum: 15.08.1987

Autori: Symer Toomas Edgarovie, Vejsserik Jurij Arturovie

MPK: H01L 21/02

Značky: výkonových, kontaktovanie, zapojenie, tranzistorov, zariadenia

Text:

...uložená v unášači. Dalšou výhodou je to, že obsluha zariadenia pri nastavovani krokovacieho zariadenia so sériou tranzistorov, uložených v unášači môže na zváčšenom obraze polohy tranzistora, podľa kontrolných bodov na monitore, nastavit krokovacie zariadenie do správnej polohy.Na pripojenom výkrese je znázornená príkladné riešenie zapojenia zariadenia pre kontaktovanie výkonových tranzistorov v seriách, kde je nakreslená jeho bloková...

Kontaktovacia hlavica na meranie a kontaktovanie súčiastok, najmä tranzistorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248083

Dátum: 15.01.1987

Autori: Ondrejovič Anton, Šlepecký Ladislav

MPK: G01B 5/00

Značky: meranie, kontaktovacia, súčiastok, hlavica, najmä, kontaktovanie, tranzistorov

Text:

...najväčšou výhodou je stavebnicovosť kontaktov podľa meraných súčiastok.Kontaktovacia hlavica na meranie a kontakt-ovanie súčiastok najmä tranzistorov je zobrazená na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je nakreslená kontaktovacia hlavica v axonometrii, na obr. 2 je nakreslený pôdorys hlavice a na obr. 3 je nakreslený rez rovinou Aw-A z obr. 2.Kontaktovacia hlavica na meranie a -kontaktovanie súčiastok najmä tranzistorov .príkladne...

Spôsob vytvárania hradiel tranzistorov a spojovacích vodičov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223069

Dátum: 15.03.1986

Autori: Doležal Ivan, Richvalský Jozef

Značky: vodičov, vytvárania, hradiel, tranzistorov, spôsob, spojovacích

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob vytvorenia hradiel tranzistorov a spojovacích vodičov v drážkach polovodičovej dosky vytvorených najmä V-leptom. Spôsob prináša vyššie účinky oproti doterajšiemu stavu jednoduchou technológiou výroby hradiel tranzistorov v mikrometrovej respektívo submikrometrovej oblasti a spojovacích vodičov vnorených do povrchu polovodičovej dosky. Podstata spôsobu je deponovanie určujúcej vrstvy a vytvorenie úzkeho pásika z tejto vrstvy vo V-lepte...

Zariadenie na orientáciu tranzistorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 216416

Dátum: 01.06.1985

Autori: Drobný Jozef, Kukla Vladimír

Značky: zariadenie, tranzistorov, orientáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka elektrotechnického priemyslu. Vynález rieši orientáciu tranzistorov pred vstupom k ďalšej operácii. Podstatou vynálezu je, že dráha misy vibračného zásobníka je v mieste orientácie zúžená tak, že sa jej šírka rovná vzdialenosti ťažiska tranzistora od najdlhšej strany podstavy tranzistora. K mise vibračného zásobníka je na vnútornej strane prichytená prestaviteľná pridržiavacia lišta zahnutá smerom k stene misy. Súčasne z...

Zapojenie teplotnej kompezácie pracovného bodu tranzistorov riadených elektrickým poľom

Načítavanie...

Číslo patentu: 216287

Dátum: 15.05.1984

Autori: Bartok Karol, Urban Anton

Značky: pracovného, kompezácie, poľom, riadených, elektrickým, tranzistorov, teplotnej, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie teplotnej kompenzácie pracovného bodu tranzistorov riadených elektrickým poľom, vyznačené tým, že na prvý vývod (1) napájacieho zdroja (2) sú pripojené svojimi hornými koncami prvý odpor (3), druhý odpor (4) a impedancia (5), pričom spodný koniec prvého odporu (3) je spolu s anódovým vývodom prvej diódy (8) spojený s jedným koncom tretieho odporu (6), ktorého druhý koniec je spojený s vývodom prvého hradla tranzistora (7), spodný...

Zapojenie obvodu na ochranu koncových tranzistorov a reproduktorových sústav

Načítavanie...

Číslo patentu: 216280

Dátum: 15.05.1984

Autor: Zuzula Tibor

Značky: koncových, tranzistorov, ochranu, zapojenie, obvodů, reproduktorových, sústav

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie obvodu na ochranu koncových tranzistorov a reproduktorových sústav u nízkofrekvenčných tranzistorových výkonových zosilňovačov, vyznačujúce sa tým, že na výstup (11) nízkofrekvenčného výkonového zosilňovača (1) je okrem záťaže (2) zapojený aj vstup (31) dolnopriepustného filtra (3), ktorého výstup (32) je zapojený na vstup (51) dvojcestného usmerňovača (5), ktorého výstup (52) je zapojený na vstup (61) ovládacieho obvodu spínača (6).