Patenty so značkou «transformovaná»

Proteínový produkt na báze skráteného neutrofného faktora, polynukleotid kódujúci tento proteínový produkt, vektor obsahujúci uvedený polynukleotid, prokaryotická a eukaryotická hostiteľská bunka transformovaná alebo transfekovaná uvedeným polynuk…

Načítavanie...

Číslo patentu: 288094

Dátum: 13.06.2013

Autor: Hu Shaw-fen Sylvia

MPK: C07K 14/00, A61K 38/00

Značky: báze, buňka, hostiteľská, kódujúci, produkt, uvedený, uvedeným, obsahujúci, transfekovaná, transformovaná, polynukleotid, eukaryotická, skráteného, vektor, faktora, polynuk, proteinový, prokaryotická, neutrofného

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané proteíny, označené ako upravené proteíny neurotrofného faktora odvodeného od gliovej bunkovej línie (upravené GDNF proteíny), ktoré podporujú dopamínovú spotrebu dopamínergickými bunkami a podporujú prežitie nervových buniek, a spôsoby získania upravených GDNF proteínov rekombinantnými technikami génového inžinierstva.

Použitie analógu autológneho Aß alebo APP polypeptidu živočícha, analóg, fragment nukleovej kyseliny, vektor, transformovaná bunka, bunková línia a kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: 287468

Dátum: 24.09.2010

Autori: Nielsen Klaus Gregorius, Birk Peter, Jensen Martin Roland

MPK: A61K 39/395

Značky: línia, vektor, použitie, kompozície, analog, nukleovej, živočicha, fragment, kyseliny, transformovaná, polypeptidů, analogů, bunková, autológneho, buňka

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie činidla zvoleného z a) analógu autológneho beta amyloidného, Abeta, alebo amyloidného prekurzorového proteínového, APP, polypeptidu živočícha, do ktorého je zavedený aspoň jeden izolovaný cudzí epitop pomocných T buniek (TH epitop) prostredníctvom inzercie, adície, delécie alebo substitúcie aminokyseliny, pričom cudzí TH epitop neobsahuje D-aminokyseliny a zavádza sa do autológneho Abeta alebo APP polypeptidu tak, ako je to schematicky...

Interleukínový-18 väzbový proteín – IL-18BP, DNA, replikovateľný vektor, transformovaná hostiteľská bunka, protilátka k IL-18BP, spôsob výroby IL-18BP, prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287194

Dátum: 24.02.2010

Autori: Novick Daniela, Dinarello Charles, Rubinstein Menachem, Kim Soo Hyun

MPK: C07K 14/435

Značky: vektor, použitie, proteín, hostiteľská, replikovateľný, výroby, prostriedok, obsahom, buňka, spôsob, il-18bp, protilátka, interleukínový-18, transformovaná, väzbový

Zhrnutie / Anotácia:

IL-18BP, ktorým sú (a) polypeptidy zahŕňajúce aminokyselinovú sekvenciu SEQ ID NO: 2 alebo SEQ ID NO: 6, (b) polypeptidy, ako sú uvedené v bode (a) bez vedúcej sekvencie a (c) muteíny majúce najmenej 80 % homológiu s IL-18BP uvedenom v bodoch (a) alebo (b), ich fúzované proteíny, chemicky modifikované deriváty, kruhovo permutované deriváty a zmesi, ktoré sa viažu na IL-18BP a blokujú Il-18 indukovanú produkciu IFN-gama??spôsob ich výroby, ich...

Baktéria patriaca do rodu Escherichia, ktorá je transformovaná génom kódujúcim pyruvát karboxylázu a produkuje L-aminokyselinu, a spôsob výroby L-aminokyseliny fermentáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 285997

Dátum: 13.12.2007

Autori: Gusyatiner Mikhail Markovich, Iomantas Yurgis Antanas Vladovich, Voroshilova Elvira Borisovna, Kozlov Yuri Ivanovich, Yampolskaya Tatyana Abramovna, Altman Irina Borisovna, Ptitsyn Leonid Romanovich

MPK: C12N 1/21, C12N 9/00, C12N 15/09...

Značky: génom, výroby, ktorá, fermentáciou, patriaca, kódujúcim, produkuje, escherichia, baktéria, pyruvát, l-aminokyseliny, l-aminokyselinu, spôsob, karboxylázu, transformovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná baktéria patriaca do rodu Escherichia, ktorá je transformovaná génom kódujúcim pyruvát karboxylázu a produkuje L-aminokyselinu, napr. L-treonín a kyselinu L-gutámovú. Tiež je opísaný spôsob výroby L-aminokyseliny fermentáciou a izolácia aminokyseliny z média.

Vektor na výrobu IL-4 a muteínov IL-4 v kmeni Escherichia coli, vektor obsahujúci DNA sekvenciu, Escherichia coli transformovaná jedným alebo viacerými vektormi a použitie vektora

Načítavanie...

Číslo patentu: 285603

Dátum: 22.03.2007

Autori: Apeler Heiner, Wehlmann Hermann

MPK: C07K 14/435, C12N 15/09, C12N 1/21...

Značky: muteínov, výrobu, vektora, vektor, kmeni, obsahujúci, vektormi, použitie, sekvenciu, escherichia, coli, viacerými, jedným, transformovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Vektor na výrobu IL-4 a muteínov IL-4 v kemni Escherichia coli, pozostávajúci z operatívne spojených elementov v smere 5' k 3': regulovateľný promótor pozostávajúci z promótora fágu T5 Escherichia coli a dvoch lac operátorových sekvencií, väzbového miesta pre ribozóm z bakteriofágu T7g10 E.coli, iniciačného translačného kodónu, štruktúrneho génu pre IL-4 alebo muteín IL-4 a transkripčného terminátora za štruktúrnym génom. Do rozsahu riešenia...

Pyruvátkarboxylázový gén, génová štruktúra, vektor a transformovaná bunka s jeho obsahom, spôsob mikrobiálnej prípravy aminokyselín aspartátovej a glutamátovej skupiny a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284235

Dátum: 02.11.2004

Autori: Peters-wendisch Petra, Sahm Hermann, Eikmanns Bernd

MPK: C12P 13/04

Značky: aminokyselin, pyruvátkarboxylázový, obsahom, buňka, skupiny, glutamátovej, použitie, mikrobiálnej, struktura, transformovaná, vektor, aspartátovej, gén, spôsob, génová, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob mikrobiálnej prípravy aminokyselín aspartátovej a/alebo glutamátovej skupiny, pri ktorom je zvýšená aktivita pyruvátkarboxylázy genetickou modifikáciou enzýmu a/alebo zvýšená expresia pyruvátkarboxylázového génu v produkčnom mikroorganizme. Ďalej sú opísané pyruvátkarboxylázový gén, génová štruktúra, vektor a transformovaná bunka s jeho obsahom.

Nukleotidová sekvencia obsahujúca sekvenciu kódujúcu insekticídny proteín z Bacilus thuringiensis, rekombinantný vektor, rastlina stabilne transformovaná uvedenou nukleotidovou sekvenciou, potomstvo transgénnej rastliny, spôsob vytvorenia kódujúce…

Načítavanie...

Číslo patentu: 283357

Dátum: 12.05.2003

Autori: Kramer Vance, Koziel Michael, Merlin Ellis, Rothstein Steven, Lewis Kelly, Desai Nalini, Warren Gregory, Wright Martha, Crossland Lyle, Evola Stephen, Launis Karen

MPK: A01N 63/02, A01H 5/00, C12N 15/32...

Značky: uvedenou, insekticídny, vektor, rastliny, spôsob, nukleotidová, transformovaná, obsahujúca, kódujúce, potomstvo, nukleotidovou, sekvenciu, kódujúcu, rastlina, vytvorenia, sekvenciou, transgénnej, sekvencia, rekombinantný, thuringiensis, proteín, bacilus, stabilné

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa sekvencie DNA optimalizované na expresiu v rastlinách. Tieto sekvencie DNA výhodne kódujú insekticídne polypeptidy, najmä insekticídne proteíny z Bacillus thuringiensis. Opisujú sa tiež rastlinné promótory, najmä tkanivovo špecifické a tkanivovo preferované promótory, a transformačné vektory obsahujúce uvedené sekvencie DNA. Tieto transformačné vektory majú, ak sa transformujú do kukurice, vysokú úroveň insekticídnej aktivity.

Vyčistená a izolovaná sekvencia DNA, konštrukt, vektor, transformovaná bunka, peptid alebo proteín s fytázovou aktivitou, spôsob jeho výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280670

Dátum: 16.05.2000

Autori: Veenstra Annemarie Eveline, Van Gorcum Robert Franciscus Maria, Van Hartingsveld Willem, Van Paridon Petrus Andreas

MPK: C12N 1/19, C12N 1/15, A23K 1/165...

Značky: izolovaná, proteín, použitie, vektor, transformovaná, aktivitou, fytázovou, buňka, vyčistená, konštrukt, sekvencia, peptid, výroby, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vyčistená a izolovaná sekvencia DNA, kódujúca peptid alebo proteín majúci fytázovú aktivitu, ktorá katalyzuje uvoľňovanie aspoň jedného anorganického fosfátu z myoinozitolfosfátu. Konštrukt na expresiu zahŕňajúci uvedenú sekvenciu DNA vektor obsahujúci uvedený konštrukt hostiteľská bunka transformovaná týmto vektorom peptid alebo proteín s fytázovou aktivitou a spôsob jeho produkcie kultiváciou uvedenej transformovanej bunky, ako tiež jeho...

Rekombinantný DNA plazmidový vektor, cicavčia bunka ním transformovaná, rekombinantný ľudský erytropoetín a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 280623

Dátum: 16.05.2000

Autori: Hewick Rodney, Jacobs Kenneth, Fritsch Edward, Kaufman Randal

MPK: C12N 5/10, C12N 15/16, C07K 14/505...

Značky: erytropoetín, buňka, transformovaná, rekombinantný, spôsob, plazmidový, cicavčia, výroby, vektor, ĺudský

Zhrnutie / Anotácia:

Rekombinantný DNA plazmidový vektor obsahujúci cDNA kódujúci ľudský EPO klonu lambda HEPOFL13 (ATCC 40153) a cicavčia bunka transformovaná týmto vektorom. Rekombinantný ľudský erytropoetín a spôsob jeho výroby, ktorý zahŕňa stupne a) kultivácie CHO buniek, ktoré obsahujú DNA sekvenciu kódujúcu hEPO operatívne pripojenú k expresnej kontrolnej sekvencii, vo vhodnom médiu a b) získania a separácie produkovaného rekombinantného hEPO z buniek a...

Spôsob izolácie ľudského nekrotizujúceho faktora (TNF), ľudský TNF, zmes s obsahom TNF, variant TNF, DNA kódujúca TNF, bunka transformovaná s DNA a farmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 279897

Dátum: 07.05.1999

Autori: Lee Sang He, Nedwin Glenn Evan, Geloddel David Vannorman, Aggarwal Bharat Bhushan

MPK: A61K 38/21, A61K 38/19, C07K 1/22...

Značky: izolácie, ľudského, prostriedok, obsahom, buňka, tnf, kódujúca, nekrotizujúceho, transformovaná, spôsob, ĺudský, variant, farmaceutický, faktora

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob izolácie ľudského nádoru nekrotizujúceho faktora (TNF) z heterogénnej zmesi s obsahom iných proteínov pozostáva z aplikácie kompozície na najmenej jeden silikát, sklo s kontrolovanou veľkosťou pórov, alkyl sefarózu alebo častice živice s vlastnosťou aniónového meniča s jednotnou veľkosťou, na absorpciu ľudského TNF a elúcie adsorbovaného ľudského TNF. Ďalej je opísaná zmes s obsahom ľudského TNF, variant TNF, DNA kódujúca TNF, bunka...

Konštrukt DNA, transformovaná bunka a spôsob výroby cudzorodého proteínu v transformovanej bunke

Načítavanie...

Číslo patentu: 279041

Dátum: 03.06.1998

Autor: Mackay Vivian

MPK: C12N 1/14, C07K 14/62, C12N 1/16...

Značky: bunke, proteínu, transformovanej, cudzorodého, transformovaná, výroby, konštrukt, spôsob, buňka

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný konštrukt DNA, ktorý obsahuje aspoň premiestnenú signálnu peptidovú časť génu BAR1 zo Saccharomyces cerevisiae a aspoň jeden štruktúrny gén, ktorý je cudzorodý pre hostiteľskú bunku transformovanú týmto konštruktom. Transformácia hostiteľských organizmov týmto konštruktom vedie k expresii primárneho translačného produktu, ktorý obsahuje štruktúrny proteín kódovaný cudzorodým génom fúzovaným na signálny peptid BAR1. Proteín je...

Imunogénny prostriedok, sekvencia rekombinatnej DNA, expresný vektor, hostiteľská bunka transformovaná týmto expresným vektorom a OspC antigény a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279968

Dátum: 08.05.1996

Autori: Dorner Friedrich, Livey Ian, Crowe Brian

MPK: C12N 15/31, A61K 39/02, C07K 14/00...

Značky: rekombinatnej, expresným, prostriedok, imunogénny, expresný, použitie, hostiteľská, buňka, sekvencia, vektor, antigény, transformovaná, vektorom, týmto

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa imunogénny prostriedok, ktorý obsahuje: a) také množstvo materiálu obsahujúceho i) jeden alebo viac OspC antigénov Borrelia lymskej choroby v podstate vyčistených z každej z 20 bežne rozlišujúcich OspC skupín alebo ii) OspC varianty alebo OspC mimetiká uvedených OspC antigénov, pričom tieto OspC varianty alebo OspC mimetiká majú takú štruktúru, ktorá je dostatočne podobná prírodnému OspC, aby indukovali ochrannú imunitu b)...