Patenty so značkou «transformátoru»

Zařízení ke stabilizaci vývodů VN pro přepravu olejových transformátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270784

Dátum: 12.07.1990

Autori: Hoffmann Evžen, Kunce Karel

MPK: H01F 27/30

Značky: vývodu, olejových, stabilizaci, zařízení, prepravu, transformátoru

Text:

...příložky vzájemné staženy pomocí šroubů. Udvráceně strany tvarovaných podložek od trubky vývodu VN jsou opatřeny vybráním, odpovídajícím šíŕce a tlouštce v nich umístěných opěrných desek.Zatízením podle vynálezu je zabezpečen tuhý vývod před výkyvy a poškozením během přepravy transtormátoru, což by v opačnem případě znamenalo nutnost opravy se značnýmí náklady. Stabilizace vývodů zároveň usnadňuje a urychluje následnou montáž průchodek.Na...

Zapojení k automatické regulaci napětí transformátorů pro napájení tavicích agregátů, zejména sklářských tavicích pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269493

Dátum: 11.04.1990

Autor: Ládr Ivan

MPK: C03B 5/24

Značky: zejména, napětí, regulaci, napájení, sklářských, automatické, transformátoru, zapojení, tavicích, pecí, agregátu

Text:

...není tedy vystaven nepříznivým vlivům taveniny. Rovněž přesnost a spolehlívost regulace se zvýši.Příkladné provedení vynálezu je popsáno dále a je schematicky znázorněno na výkresech, kde je na obr. 1 blokové schéma zapojení k automatické requlaci napětí transformátoru pro napájení sklářské tavicí pece, na obr. 2 průběh časové závislosti velikostielektrického proudu na zátěži.Topné elektrody 3 sklářské tavicí pece łjsou připojeny přes...

Způsob výroby izolačního válce pro vinutí vzduchových transformátorů a tlumivek

Načítavanie...

Číslo patentu: 268607

Dátum: 14.03.1990

Autori: Kořínek Petr, Maloušek Antonín, Mužík František

MPK: H01F 27/28

Značky: vzduchových, izolačního, válce, tlumivek, způsob, transformátoru, vinutí, výroby

Text:

...izolačního válce pro vínutí vzduchových transformátorů a tlumivek. Podstata vynálezu spočíva v tom, že se na přípravek válcovitého tvaru. opatřený na svém povrchu separační polytetrafluoroetylénovou fólíí, navinou nejméně dvě vrstvy plsčovitého textilního pásu, na které se ještě navíne smršřovací tkanice. Takto připraveny izolační válec se ohřeje, čímž dojde ke smrštění tkanice, a tím i k částečnému mechanickému zpevnění vrstev válce, který...

Zařízení pro stahování jader magnetických obvodů transformátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268456

Dátum: 14.03.1990

Autori: Hoffman Evžen, Čanda Petr

MPK: H01F 27/26

Značky: obvodů, stahování, jader, transformátoru, zařízení, magnetických

Text:

...lište, ve ktoré jsou vytvořeny otvory se závity pro šrouby.Desky mohou být po obou stranách opatřeny vodicími prvky, například vodicími lištami.Výhodnost zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že se zvýši bezpečnost výroby transformátorů, dosáhno se dokonalého stažení jader magnetického obvodu transformátoru, a tím se sníží jeho hlučnost a samotné zařízení zvýší tuhost jader magnetického obvodu.Zařízení podle vynálezu je v dalším textu...

Magnetický obvod transformátoru pro dvojpulsní měnič v uzlovém zapojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 267869

Dátum: 12.02.1990

Autor: Jágr Jan

MPK: H01F 3/02, H01F 3/04, H01F 41/02...

Značky: uzlovém, dvojpulsní, měnič, magnetický, obvod, transformátoru, zapojení

Text:

...otvorem.Sestavením pláštového magnetického obvodu jednorázového transformátoru 5 vyhlazovací funkci z plechů normalizovaného tvaru písmena E a I se vylouči potreba drahých speciálních razníkú. Vůći magnetickému obvodu sestaveněmu z pásků trafoplechu dojde ke snížení pracnosti a zlepšení kvality transformátoru. Zúžení středního plechu tvaru pismene E otvory lze přitom provádět naprosto běžnými razniky, s výhodou kruhovýmí.Na pripojených...

Magnetický obvod jednofázového transformátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267868

Dátum: 12.02.1990

Autor: Jágr Jan

MPK: H01F 3/04, H01F 41/02, H01F 3/02...

Značky: magnetický, obvod, jednofázového, transformátoru

Text:

...vrstvy sestává z plechů tvaru písmene I, uspořádaných do stredové dvojice plechú, dvou prvních vnéjších s ní rovnobéžných plechú a dvou druhých vnějších plechů, kolmých na ostatní plechy vrstvy. ÄSestavenim většího pláštového magnetického obvodu jednofázového transformátoru z plechů normalizovaného tvaru písmene E a I se vyloučí potreba drahých speciálních razníkú. Výhodou je také to, že cívky lze vinout na běžná lepená tělíska z jader typu...

Izolační systém hlavního kanálu suchých usměrňovačových transformátorů se vstupním napětím 10 000 V

Načítavanie...

Číslo patentu: 267024

Dátum: 12.02.1990

Autori: Frank Jaroslav, Hruška Vladimír, Kadlec Zdeněk, Janoušek Josef

MPK: H01F 27/30

Značky: transformátoru, kanálu, izolační, suchých, usměrňovačových, hlavního, vstupním, systém, napětím

Text:

...nezávislý na typu a výkonu stroje. Použití dělené doplñovací lišty umožňuje v případě velkých konstrukcí vinutí usměrñovačových transformátorů jejich samostatné navinutí a následné sestavení se zabezpečením centríckého uložení všech vinutí.Příklad uspořádání izolačního systému a jeho částí podle vynálezu je schematicky naznačen na přiloženém výkrese. Na obr. l je uveden pohled na tvarovou lištu zespodu, na obr. 2 je znázorněna tvarová lišta v...

Zařízení k zachycení axiálních sil stahovací konstrukce transformátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266800

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kunce Karel, Hoffmann Evžen

MPK: H01F 27/30

Značky: konstrukce, axiálních, transformátoru, stahovací, zařízení, zachycení

Text:

...šrouby a podpěrnými válečky. Jeho podstata spočíva v tom, že je tvořeno třmenem pro odtlačovací šrouby a podpěrné válečky, opatřeněm výztužným pasem, volně vloženým ve výrezu ve stahovacích traverzách.Základní výhoda zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že odstraňuje namáhání stahovacích travers na krut s tím zmenšuje možnost jejich deformace a poškození stshovací konstrukce transformátoru. Toto řešení odstraňuje í nutnost případného...

Regulační vinutí transformátorů, zajména velmi vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266760

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hoffmann Evžen, Čanda Petr

MPK: H01F 27/28

Značky: velmi, napětí, regulační, transformátoru, vinutí, zajména, vysokého

Text:

...vinuti od izolačniho válce. Každá dvojice protilehlých patek, z nichž jedna je ne horní a druhá na spodní.straně regulačního vinutí, je spojene izolační lištou tak, že každý konec lišty je suvně uložen ve hranolovité vidlici, vytvořené na konci svislé části patky. Fži tomto uspořádání je výhodné, jestliže vidlicovité konce patek, jako i konce izolačních lišt, jsou na přilehlé straně k válcovitému vinutí náběhově skuseny.Uspořádáním...

Zařízení k upevnění vývodu vysokého napětí transformátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266757

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kunce Karel, Čanda Petr

MPK: H01F 27/04, H01F 27/28

Značky: napětí, transformátoru, vysokého, vývodu, zařízení, upevnění

Text:

...jsou pevně spojeny dva kolíky.Výhodnost řešení podle vynálezu spočíva v tom, že vývod je uložen otočné a proto newšže dojít k poškození vinutí při montáži průohodek nebo při revizi transformátoru. Focle skutečně polohy průchodky je možno zvolit vzdálenost vývodu od vinutí a tím i umožnit přesné najetí konce průchodky do vývodu. Toto řešení přináší i úsporu výrobních nákladů, protože není třeba zhotovovat izolační kapsu z drahého...

Zařízení pro upevnění dvojice klínů pro klínování vinutí v okně magnetického obvodu transformátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 266756

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kunce Karel, Čanda Petr

MPK: H01F 27/30

Značky: upevnění, magnetického, vinutí, klínování, transformátoru, dvojice, klínu, obvodů, zařízení, okně

Text:

...magnetický obvod transformátoru se zařízením oodle obr. 1.Na obr. 3 je znázorněn podělný řez oknem magnetického obvodu transformátoru s jinou alternatívou provedení zařízení podle vynálezu.Na neznázorněné vinutí transformátoru dosedá horní tlačný kruh 1 vinutí. V mezeře mezi horním tlaćným kruhem 1 vinutí a magnetickým obvodem Ě transformátoru je umístěn pevný klín L e pohyblivý klín g. Pohyblivý klín g má takový sklon, aby nemohl samovolně...

Vývod vinutí transformátoru velmi vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266698

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kunce Karel, Janouček Josef, Hoffmann Evžen, Čanda Petr

MPK: H01F 27/04, H01F 27/28

Značky: transformátoru, vysokého, napětí, vinutí, velmi, vývod

Text:

...magne kêho jâdra transfcrmátoru a horní část válcovitě části prů tic chcdky je uvnitř nádoby uložená v naváděcí trubce, připevněnê k víku. Konce spodního a horního dílu vodívê trubky vývodu jsouŘešením vývodu vinutí podle vynálezu je dosaženo snížení materiálových nákladů a úspory pracnosti. Prodloužení válcovitê části průchodky umožnuje využít nulověho potenciálu na jejím povrchu při ochrnnň vývodu procházojícího kolem stnhovací konstrukce...

Kapacitní kruh regulačního vinutí transformátorů, zejména velmi vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266449

Dátum: 12.01.1990

Autori: Čanda Petr, Kunce Karel

MPK: H01F 27/28

Značky: vinutí, transformátoru, zejména, velmi, napětí, regulačního, vysokého, kapacitní

Text:

...na karuselu uchytit, aby mohlo být vytvarovéno požadované zaoblení hran.Uvedený problém je vyřešen kapacitním kruhem regulačního vinutí transformâtorů,zejména velmi vysokého napětí podle vynálezu, který sestâvâ z nevodivého jâdra a vodivého obalu s vývodem, jenž vytváří neuzavřený závit. Podstatou vynâlezu je, že vodivým obalem je zkroužená tenkostěnná trubka kruhového profilu z nemagnetického kovu, která je vyplněna vytvrzenou...

Způsob vinutí a aretace primárních cívek koncových transformátorů pulsních zdrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 266013

Dátum: 14.11.1989

Autor: Zeman Miloš

MPK: H01F 41/06, H01F 41/12

Značky: koncových, primárních, cívek, vinutí, transformátoru, aretace, zdrojů, pulsních, způsob

Text:

...primáru předepnutým vodičem a jeho aretace zâstřikem elektricky izolační hmotou.Použití způsobu vinutí a aretace primárních cívek transformátorů pulsních zdrojů dle vynálezu přináší nové a vyšší účinky v tom, že umožňuje splnit vysoké nároky na elektrickou pevnost mezi primárním i sekundárním vinutím a kostrou transformátoru, snižuje hlučncst a technologickou výrobní náročnost, zlepšuje elektromagnetickou vazbu mezi primárním a sekundárními...

Ochranné zařízení pro přepravu a skladování olejových transformátorů a tlumivek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262905

Dátum: 11.04.1989

Autori: Valenta František, Langer Ladislav

MPK: H01F 27/14, H01F 27/08

Značky: tlumivek, olejových, zařízení, skladování, ochranné, prepravu, transformátoru

Text:

...při 262 .m 5 5POJGHO přídavnê potrubí přibližnêho tvaru obrácenêho písmena J nebo U k jehož druhému, podle boční stěny nádoby svisle dolú směřujícímu konci je rozebíratelně připojeno zařízení k vyrovnávání tlaku vzduchu s vysoušeěem. Přídavné potrubí nebo zařízení k vyrovnávání tlaku vzduchu s vysoušeěem je ke stěně nádoby rozebíratelně upevněno pomocí úchytněho elementu.Ochranným zařízením podle vynálezu. je po čas přepravy a skladování...

Kostra bezpečnostního transformátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262381

Dátum: 14.03.1989

Autori: Štěrba Bohumír, Cejpek Zdeněk, Šváb Jaroslav, Tvrdý Jiří

MPK: H01F 5/02

Značky: bezpečnostního, kostra, transformátoru

Text:

...vzdušné vzdálenosti a potřebnou elektrickou pevnost dochází jak k materialovým, tak k mzdovým ůsporám a je umožněna opravitelnost transfornátoru.Na výkresu je na obr. 1 naznačena v axonometrickém pohledu kostra bezpečnostního transformátoru, na obr. 2 je naznačen v axonometrickěm pohledu ochranný kryt a na obr. 3 je naznačen transformátor se zasunutým ochranným krytem.Kostra bezpečnostního transformátoru ł je odstřiknuta jako výlisek z...

Skříň suchého transformátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261759

Dátum: 10.02.1989

Autor: Málek Karel

MPK: H01F 15/02, H01F 15/06

Značky: transformátoru, skříň, suchého

Text:

...vykývnutí do otevřené polohy.Je samozřejmě, že víka mohou být kromě elektromagneticky rovněž ovládána ručné nebo tlakemchladicího vzduchu, případně lze ovládání kombinovat. iHlavní výhody řešení podle vynálezu spočívají v tom, že při přerušení chladicího proudu vzduchu se víka otevřou tak, aby jimi mohl proudit chladící vzduch, zajištující náhradní přirozené chlazení, takže transformátor je možno provozovat alespoň se sníženým...

Zařízení pro plynovou ochranu transformátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261377

Dátum: 10.02.1989

Autor: Lerch Karel

MPK: H01F 15/02, H01F 15/06

Značky: transformátoru, zařízení, plynovou, ochranu

Text:

...signalizaci nebo vypnutí transformátoru s minimálním rozsahem vzniklé škody. Zároveň se tím zlepší chlazení spojů a jiných částí transformátoru v nástavbách nádoby.Na přiložených výkresech je schematicky znázorněno propojení zařízení pro plynovou ochranu transformátoru podle vynálezu, kde na obr. 1 je zapojení u transformátoru s nuoenou cirkulací oleje přes chladič traneformátorováho oleje a na obr. č. 2 je zapojení u transformátoru s...

Zařízení k vysoušení izolačního systému olejového transformátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260652

Dátum: 12.01.1989

Autor: Lerch Karel

MPK: H01F 15/06, H01F 15/02

Značky: transformátoru, zařízení, systému, izolačního, vysoušení, olejového

Text:

...olejové náp 1 ně,nebo průběžné odstra~ ňování produktů ze stárnoucí olejové náplně a zachyceníNevýhodou těchto zařízení je zejména to, že každý transformátor musí mít vlastní zařízení. Tím se zvyšují pořizovací náklady, je potřeba trvalá údržba těchto zařízení a příp. trvalá potřeba provozních hmot - sorbentů. Nezanedbatelnou nevýhodou je též obtížné likvidace použitých sorbentůUvedené nevýhody odstraňuje zaříiení k vysoušení...

Zapojení ochrany transformátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259774

Dátum: 15.11.1988

Autor: Klinkovský Tomáš

MPK: H02H 7/04

Značky: ochrany, zapojení, transformátoru

Text:

...odporu je dále připojen druhý odpor do báze trenpistoru, jehož emitor je připojen ke zdroji etejnosměrného napětí a jehož kolektor je připojen r řídicíe 1 ektrodětriàku,jehož první anoda je připojena k zemi a druhá anoda k vývodu malého napě- tí. Mezi bázi a emitor tranzistoru je připojen kondenzátor.Na připojeném výkreeu je eohematicky znázorněno zapojení ochrany traneformátoru, kde z vývodů velmi malého napětí ag Jsou připojeny diody 2...

Přizpůsobovací zařízení s plynule proměnnou vazbou vysokofrekvenčního transformátoru a po stupních proměnnou kapacitou

Načítavanie...

Číslo patentu: 259181

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hůlka Petr, Hamsa Jaroslav, Jareš František, Nosek Jaroslav

MPK: H01F 39/00

Značky: přizpůsobovací, transformátoru, stupních, vazbou, vysokofrekvenčního, proměnnou, zařízení, plynule, kapacitou

Text:

...výhoda přizpůsobovacího zařízení podle vynálezu apočívá v tom, že uspořádání primárního vinutí vyeokofrekvenčního transformátoru a kondenzátorové baterie v oscilační celok prakticky nemá žádné ztráty ve vedení a že tento oscilační obvod je dálkově z vysokofrekvenčního zdroje napájen jen malým činným proudem pomoeí vysokofrekvenčního kabelu,který je připojen přímo na sběrnice kondenzátorové baterie. Tím se dooiluje malýoh ztrát a...

Zařízení pro zjišťování rovinnosti ploch, zejména dosedacích ploch jader transformátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258906

Dátum: 16.09.1988

Autor: Poláček Josef

MPK: G01B 11/30, G01B 7/34

Značky: dosedacích, zařízení, zjišťování, jader, ploch, zejména, transformátoru, rovinnosti

Text:

...připev něn první konektor 39.Na obr. 3 je znázornřno příkladné provedení vyhodnocovacĺho tabla 33 podle vynálezu. Vyhodnocovací tablo 33 je v příkladném provedení tvořeno rámem 33, v němž jsou uspořádány světloemitující diody 3 tak, abypo 1 oha každé jednotlivé světloemitující diody 3 odpovídala poloze 5 ní elektricky spojeného kontaktního hrotu 3 v první soustavě 3 či druhé soustavě 3 kontaktních hrotů 3 na tuhé podložce 3. Takto první,...

Zapojení pro omezení zapínacího proudu třífázového transformátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255566

Dátum: 15.03.1988

Autor: Jágr Jan

MPK: H02M 1/12, H01F 27/34

Značky: třífázového, omezení, zapojení, proudu, zapínacího, transformátoru

Text:

...zapínací proud třífázového transformátoru a necitlivý na případný zkrat jeho zátěže. Protože většina transformätorů v oblasti nízkeho napětí nemá vyveden střed primárního vinutí, plně vyhovují pouze dva vzduchové reaktory k omezení proudu ve všech třech fázích. Proud je omezován jak indukční, tak odporovou složkou impedance reaktorů, které proto vychází podstatně menší než ekvivalentní odpory, přitom však mají díky tepelné kapacitě vinutí...

Zapojení na ochranu prvků, omezujících zapínací proud transformátoru polovodičového měniče

Načítavanie...

Číslo patentu: 255209

Dátum: 15.02.1988

Autori: Jágr Jan, Fidranský Zdeněk

MPK: H01F 27/34, H02M 1/12

Značky: transformátoru, prvků, měniče, ochranu, polovodičového, proud, omezujících, zapínací, zapojení

Text:

...zapínací proud transformátoru polovodičového měniče podle vynálezu, jehož podstatou je,že pomocný kontakt druhého stykače je připojen k blokovacímu vstupu regulátoru polovodičového měniče. Omezovací prvky jsou přitom zapínány prvním stykačem a poté vykráoeny druhým stykačem.Připojením pomocného kontaktu druhého stykače k blokovacímu vstupu regulátoru polovodičového měniče dosáhne toho, že zapalovací impulsy cyristorů měniče jsou...

Zařízení pro chlazení vinutí transformátoru se štěpným vinutím

Načítavanie...

Číslo patentu: 254635

Dátum: 15.01.1988

Autori: Janoušek Josef, Kadlec Zdeněk, Hataš Petr, Frank Jaroslav, Hoffmann Evžen

MPK: H01F 27/12, H01F 27/10

Značky: vinutí, transformátoru, štěpným, vinutím, chlazení, zařízení

Text:

...Š a nad ním umístěným druhým izolačním vá 1 cem§ jeuspořádán třetí izolační válec 1 většího průměru, který vymezuje třetí chladící kanál 53. Mezi horním koncem druhého izolačního válce É a horním koncem třetího izolačního válce 1 je umístěn první prstenec 3, kterým je uzavřen třetí chladící kanál gg. Na tomto třetím izolačním válci 1 jsou nasazena vstupní vinutí El, ZE. Na druhých sekcích ga, gg výstnpníoh vinutí jsou umístěny neznázorněné...

Způsob spojování měděných vodičů vinutí transformátoru se sběrným pasem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254573

Dátum: 15.01.1988

Autori: Chramosta Josef, Kroupa Václav, Čermák Miroslav, Picek Miroslav, Schlixbier Michal

MPK: H01F 41/10, H01F 27/06, H01F 15/10...

Značky: transformátoru, spojování, měděných, způsob, sběrným, vinutí, pásem, vodičů

Text:

...mědi.Výhodou způsobu spojování měděných vodičů podle vynálezu je, že ohřátí oblasti spojení se tímto způsobem sníží na teplotu maximálně 300 °C. Teplota ohřátí závisí na počtu a průměru vodičů vinutí a tlouščce sběrného pasu.Snížením teploty ohřevu na maximálně 300 OC použitou technologii svařování a lokálním ohřevem se prakticky odstráni nežádoucí opal ą následná oprava izolace vinutí.Příklad provádění způsobu podla vynálezu je zobrnzen...

Zapojení pro současné měření převodu měřicích transformátorů napětí vysokého a velmi vysokého napětí při základním kmitočtu a jeho libovolném násobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243506

Dátum: 15.12.1987

Autor: Nekvapil Pavel

MPK: G01R 29/20

Značky: kmitočtu, transformátoru, zapojení, měření, násobku, měřicích, současné, vysokého, převodů, základním, velmi, libovolném, napětí

Text:

...je v jednom místě uzemněn.Hlavní pŕedností je skutečnost, že měření je proveditelně prakticky na každé zkušebně,ale 1 u již instalovaných transformátorů s libovolně nastavitelným poměrem uvedených veličín pro tőnovou a provozní frekvenci. Měření lze rozšířit 1 pro měření s různou zátěží, která se připojuje na sekundární svorky měŕicích transformátorů.Príklad zapojení pro současné měření převodů měřicích transformátcrü napětí vysokého a velmi...

Průchodka přívodů vysokofrekvenčního plošného transformátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246758

Dátum: 15.12.1987

Autori: Chaloupka Vladimar, Pálffy Alexander

MPK: H01B 17/16

Značky: přívodů, průchodka, plošného, transformátoru, vysokofrekvenčního

Text:

...došlo ke zúžení proudové dráhy. Vzhledem k nízke indukční složce impedance přivodů je .pracovní napětí malé a vzhledem k nízké ohmické složce jsou zanedbatelné ztráty, čímž je dosaženo vyšší účinnosti celého isekundárního obvodu zdroje vysokotrekvenčního ohřevu.Na pripojených výkresech je na obr. 1znázorněna vprůchodka s trubkovým izolačním tělesem umístěným na izolační distanční desoe plošného vysokotrekveněního transformátoru. Na obr. 2 je...

Způsob zdokonaleného sušení elektrických transformátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252304

Dátum: 13.08.1987

Autori: Janda František, Švajgl Oldřich

MPK: H01F 27/14

Značky: sušení, způsob, transformátoru, zdokonaleného, elektrických

Text:

...s/nebo deenulgační přísady, což Jsou výěevroucí fenolícká látky nebo aronatioké aníny a výhodná koncentrace deemulgátoru v uhlovodíková frskci Je do 20 ppn. Při postupu sušení leží obsah vzduchu ve směsi s uhlovodíky vně intervalu 0,5 až 7 obd.V níže uvedeném příkladu se uvádí praktické provedení postupu podle vynálezu. Podmínky jsou pouze ilustrativní a neomezují rozsah vynálezu.Do zařízení pro sušení transformátorůparami solvantu se...

Zapojení pro omezení zapínacího proudu transformátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 252263

Dátum: 13.08.1987

Autor: Jágr Jan

MPK: H02M 1/12

Značky: transformátoru, zapínacího, omezení, zapojení, proudu

Text:

...nedostatky odstraňuje převážnou měrou zapojení pro omezení zapínacího proudu transformátoru podle vynálezu, jehož podstatou je, že mezi první a druhou napájecí svorku je zapojena jednak cívka stykače, jednak primár transformátoru V sérii se vzduchovým reaktorem, k němuž paralelné je připojen epínací kontakt stykače.Připojením cívky stykače přímo mezi obě napájecí svorkya zapojením primáru transformátoru pres vzduchový reaktor,...

Zapojení výstupu impulsního zdroje s děleným sekundárním vinutím transformátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243820

Dátum: 15.06.1987

Autori: Münz Vladimír, Jíšová Václava, Kupf Lubomír, Berka Pavel

MPK: G05F 1/10

Značky: vinutím, zdroje, výstupu, děleným, sekundárním, zapojení, impulsního, transformátoru

Text:

...závadu.Příklad konkrétního zapojení výstupu impulsního zdroje s däleným sekundárním vinutím transformátoru podle vynálezu je znázornän na připojenäm výkrese.První vývod první poloviny l sekundárníłmo vinutí transformátoru 1 je spojen s anodou první usměrňovací diody 3. Její katoda je apojena a katodou první rekuperační diody á a s jedním vývodem vynlazovací tlumivky 7.wDruhý vývod vyhlazovací tlumivky 1 je spojen s prvním pőlem kondensätoru g...

Úchyt transformátoru nebo tlumivky

Načítavanie...

Číslo patentu: 251178

Dátum: 11.06.1987

Autor: Jágr Jan

MPK: G01R 19/22

Značky: tlumivky, úchyt, transformátoru

Text:

...část ztrátového tepla přímo do teplosmčnné žebrované stěny skříně. Omezením přestupu tepla vzduchem se podstatné sníží vnitřní teplota zařízení s pozitivním vlivem na spolehlivost jeho součástí. Klesnou také tepelné odpory, vložené mezi vinutí a magnetický obvod transformátoru nebo tlumivky a vnější atmosféru To umožní lepší využití jejich aktivních materiálů a důsledkem snížení celkové hmotnosti a rozměrů zařízení.Příklad úchytu...

Zapojení pro současné měření převodu měřicích transformátorů proudu vysokého a velmi vysokého napětí při základním kmitočtu a jeho libovolném násobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 243337

Dátum: 15.05.1987

Autor: Dimitrov Dimiter Ganeev

MPK: G01R 29/20

Značky: zapojení, převodů, násobku, libovolném, měřicích, kmitočtu, proudu, napětí, transformátoru, velmi, současné, základním, měření, vysokého

Text:

...frekvenci. Měření lze rozšířit 1 pro měření s rüznou zátěží, která se připojuje na sekunděrní svorky měřicích transformátorů.Pŕíklâdezapojení pro současné měření převodu měřicích transformátorů proudu vysokého a velmi vysokého napětí při základním kmitočtu a jeho libovolném násobku podle vynálezu je sohematicky nakreslen na pŕipojeném výkrese.Napájecí proudový zdroj 1 ł 50 Hz je zapojen na svorky vetupního vinutí zvyšovacího proudového...

Řídicí obvod střídače elektrického proudu v můstkovém zapojení se zátěží tvořenou vinutím transformátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 249699

Dátum: 15.04.1987

Autori: Popov Petr, Kokeš Antonín

MPK: H02M 1/088

Značky: obvod, střídače, zapojení, tvořenou, můstkovém, transformátoru, vinutím, zátěží, proudu, elektrického, řídící

Text:

...e druhého řídícího bloku Ž a Q výkonových spínačů a jednak s datovým vstupem 51 druhého klopného bodu 5. Druhý výstup gg prvního klopného obvodu g je spojen se vstupy 11 a §l počítání času třetího a čtvrtého řídícího bloku 1 a Q výkonových spínačů. Výstupy il a gg druhého klopného obvodu g jsou navzájem invertované, přičemž první výstup 11 je spojen se vstupy žg a gg povolení startu prvního a druhého řídícího bloku 2 a Q výkonových spínačů...