Patenty so značkou «transformátora»

Obvodové a konštrukčné riešenie trakčného vozidlového transformátora pre elektrické rušne

Načítavanie...

Číslo patentu: 288212

Dátum: 07.07.2014

Autori: Buday Jozef, Kuchta Jozef

MPK: H01F 27/24, H01F 27/30, B60L 5/19...

Značky: elektrické, obvodové, vozidlového, riešenie, trakčného, konštrukčné, transformátora, rušne

Zhrnutie / Anotácia:

Obvodové a konštrukčné riešenie trakčného vozidlového transformátora pre elektrické rušne, kde trakčný vozidlový transformátor (110), umiestnený v nádobe (170), obsahuje vlastné vyhotovenie magnetického obvodu (120), je vybavený vstupným vinutím (130), motorovými vinutiami (140, 141) a terciálnym vinutím (160), kde rozloženie a usporiadanie vinutí transformátora (110) je na oboch stĺpoch (126, 127) magnetického obvodu (120) ako striedavé...

Skelet sekundárneho vinutia vysokonapäťového transformátora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6306

Dátum: 03.12.2012

Autori: Fusik Peter, Čerňanský Anton

MPK: H01F 41/00, H01F 27/28, H01F 27/00...

Značky: transformátora, skelet, vinutia, vysokonapäťového, sekundárneho

Text:

...navíjaného vodiča do spodnej vrstvy nasledujúceho segmentu - obr. l. Navyše,hĺbka drážokje rozdielna, aby napätie medzi vodičmijednej sekcie bolo len napätím medzi dvomi susednými závitmi a nie napätím medzi viacerými vrstvami sekcie. Drážka, z ktorej navíjaný vodič vystupuje, je hlboká po homú vrstvu vinutia a drážlça, ktorou navíjaný vodič vstupuje do sekcie, je hlboká po spodnú vrstvu vínutia.Príklad vyhotovenia skeletu VN...

Obvodové a konštrukčné riešenie trakčného vozidlového transformátora elektrických rušňov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6037

Dátum: 02.03.2012

Autori: Buday Jozef, Kuchta Jozef

MPK: B60L 5/19, H01F 27/24

Značky: transformátora, trakčného, konštrukčné, elektrických, vozidlového, rušňov, obvodové, riešenie

Text:

...umiestnené na koncoch jadra. Pozdlžna os transformátoraje rovnobežná s pozdlžnou osou rušňa a pozdĺžnou osou bloku tlmiviek, čo umožňuje umiestniť V pôvodných rozmeroch rámu rušňa vozidlový transformátor s vyšším výkonom.Projektovaný Výstupný výkon vozidlového transformátora, veľkosť napätí motorových skupín a z toho vyplývajúce prúdy výstupných vinutí na jednej strane a požiadavka na obmedzenú celkovú hmotnost vozidlového transformátora...

Zariadenie na kompenzáciu zemných prúdov pripojené k nulovému bodu transformátora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20989

Dátum: 27.07.2010

Autori: Peroutka Zdenek, Matuljak Ivan

MPK: H02J 3/38, H02J 3/26, H02H 9/08...

Značky: pripojené, zariadenie, prúdov, kompenzáciu, nulovému, transformátora, zemných

Text:

...porúch avdruhom rade navyšších rádov poruchovýeh prúdov v mieste zemnej poruchy, trie v bezproblémovom stave rozvodnej sústavy.0007 Hlavná výhoda vynálezu spočíva V tom, že riadený zdroj prúdu je plynule laditeľný,ubovoľnú krivku prúdu, s premennou veľkosťoua tiež variabilný fázový posun prečo umožňuje generovať prakticky ľzákladnej harrnonickej i harmonických vyšších rádov, 3 každú harmonickú zložku generovaného kompenzačného prúdu....

Spôsob výroby transformátora zaliateho do živice, odolného proti vzniku trhlín, a transformátor zaliaty do živice, odolný proti vzniku trhlín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15786

Dátum: 26.05.2009

Autori: Sorg Fritz, Scheuer Christoph

MPK: H01F 41/12

Značky: výroby, transformátor, transformátora, zaliateho, spôsob, odolného, zaliaty, vzniku, trhlin, odolný, živice, proti

Text:

...uskutočnenia sú uvedené v patentových nárokoch, závislých na tomto patentovom nároku.0011 Z hľadiska transformátora zaliateho do živice sa tento úkol rieši podľa vynálezu charakteristickými znakmi patentového nároku 8. Výhodne formy uskutočnenia sú uvedené v patentových nárokoch závislých na tomto patentovom nároku.0012 Podľa vynálezu sa pri výrobe transformátora zaliateho do živice a odolného proti vzniku trhlín pridá k tekutej zalievacej...

Systém prevencie na ochranu OLTC pred ohňom a/alebo transformátora pred explóziou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12497

Dátum: 01.01.2009

Autor: Wakchaure Vijaykumar Kisanrao

MPK: H01F 27/14

Značky: ohňom, transformátora, prevencie, ochranu, systém, explóziou

Text:

...médiom,detekciou narušenia velektrickej izolácii transformátora pomocou tlakovéhosnímača. znížením tlaku média obsiahnutého vobale pomocou ventilu aEP 2 232 510 34222 chladenlm horúcich častí chladiva vstrekovaním tlakového inertného plynu do spodnej časti obalu na premiešanie uvedeného chladiva a zabráneniu tomu,aby do obalu transformátora vstupoval kyslík. Tento spôsob je uspokojivý a umožňuje do istej miery zabrániť tomu, aby obal...

Zariadenie na meranie rozloženia síl sťahujúcich jadro transformátora

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4827

Dátum: 02.08.2007

Autor: Veselovský Ján

MPK: G01N 3/28

Značky: jádro, sťahujúcich, rozloženia, transformátora, zariadenie, meranie

Text:

...závažia potrebného na povytiahnutie meracej platničky vypočítať, pri známom súčiniteli trenia, silu ktorou sú plechy jadra transformátora v danom mieste pritláčané ku sebe.Prehľad obrázkov na výkresochNa priloženom obrázku č. 1 je schcmaticky znázomená konštrukcia zariadenia na meranie rozloženia síl sťahujúcich plechy jadra transformátora.Na priloženom obrázku č. 2 je znázomený tvar meracej platničky s dorazmi na nastavenie rovnakej...

Inhibítory glycínového transformátora 1

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16143

Dátum: 26.06.2007

Autori: Harried Scott, Xia Xiaoyang, Amagadzie Albert, Qian Wenyuan, Hitchcock Stephen

MPK: C07D 213/36, A61K 31/495, A61P 25/18...

Značky: glycínového, transformátora, inhibitory

Text:

...halogénalkoxy, alkyltio, kyano, alkoxy, amino, monosubstituovaná aminoskupina, disubstituovanáaminoskupina, sulfonyl, acyl, karboxy, alkoxykarbonyl, hydroxyalkyl, alkoxyalkyl, aminoalkyl, hydroxyalkoxy, alkoxyalkoxy, aminoalkoxy, aminosulfonyl, aminokarbonyl alebo acylamíno, a Rha R sú nezávisle vybrané z alkylu, halogénu,halogénalkylu, halogénalkoxy, alkyltio, kyano, alkoxy, amino, monosubstituovanej disubstituovanej aminoskupíny,...

Zariadenie pre prevenciu explózie elektrického transformátora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13078

Dátum: 22.06.2006

Autor: Magnier Philippe

MPK: H01F 27/40, H01F 27/14

Značky: elektrického, prevenciu, explózie, zariadenie, transformátora

Text:

...výstupe z nádrže za účelom zníženia tlaku v nádrži, zásobníkom usporiadaným v smere poistného tlakového prvku anajmenej jedným šupátkom s tučným vypínaním, ktorý je na výstupe zo zásobníka usporiadaný tak, aby bol zásobník hermeticky uzavretý a aby sa tak zachytilo médium prejdené poistným tlakovým prvkom. Zariadenie pre prevenciu ďalej obsahuje podtlakovú komoru (16) usporiadanú medzi tlakovým poistným prvkom (15) a zásobníkom, vedenie (17)...

Zariadenie na predchádzanie explózií elektrického transformátora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10359

Dátum: 22.06.2006

Autor: Magnier Philippe

MPK: H01F 27/40

Značky: zariadenie, transformátora, elektrického, explózií, predchádzanie

Text:

...plynu pod tlakom do spodnej časti nádrže transformátora. Tento spôsob Vedie k uspokojivým výsledkom a umožňuje vylúčiť explóziu nádržeDokument W 0-A-00/57438 opisuje zlomový prvok s rýchlym otvorením u zariadenia na predchádzanie explózií elektrickéhoDokument JP O 5 029 255, ktorý opisuje predvýznaková časť patentového nároku 1, sa týka transformátora s dvojitým plášťom, ktorého vnútorný plášť a vedenie namontované medzi prvkom pre...

Spôsob a zariadenie na prevenciu a ochranu elektrického transformátora proti explózii a požiaru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10608

Dátum: 13.04.2006

Autor: Wakchaure

MPK: H02P 13/00, H01F 27/40, H01F 27/14...

Značky: elektrického, proti, zariadenie, explózií, ochranu, požiaru, prevenciu, transformátora, spôsob

Text:

...do riadiacej jednotky,ak pomer vstupného prúdu k výstupnému prúdu prekročí viac než vopred určený limit, jedno alebo viac Buchholzových relé pre snímanie nadmerného rázu oleja v transformátore azabezpečenie druhého vstupu do riadiacej jednotky, jeden alebo viac ističov pre získanie vstupných signálov z Buchholzovho relé a/alebo iných snímacích prostriedkov a zabezpečenie tretieho vstupu do riadiacej jednotky, jednu alebo viac riadiacich...

Izolačný ventil konzervátora transformátora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10102

Dátum: 13.04.2006

Autor: Wakchaure

MPK: F16K 15/18, H01F 27/14

Značky: transformátora, ventil, konzervátora, izolačný

Text:

...vynáleztiež chráni pred unikaním oleja.0005 Nevýhody doterajšieho stavu techniky sú prekonané návrhom izolačného ventilu konzervátora elektrického transformátora (TCIV), ktorý pracuje v duálnom móde za účelom izolácie konzervátora elektrického transformátora počas abnormálneho toku oleja spôsobeného poškodením nádrže elektrického transformátora alebo prasknutím priechodky elektrického transformátora alebo vypúšťaním oleja z konzervátora...

Spôsob plynulej úpravy a regulácie prevodu transformátora, zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu a transformátor vybavený takýmto zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: 284738

Dátum: 23.09.2005

Autori: Asselman Paulus Gerardus Johannes Maria, Griffioen Jan Hendrik, Van De Water Cornelis Josephus, Paap Gerardus Christoffel, Bauer Pavol, De Haan Sjoerd Walter Hero

MPK: G05F 1/20

Značky: transformátora, vykonávanie, spôsob, úpravy, transformátor, spôsobu, plynulej, tohto, vybavený, převodů, regulácie, zariadením, takýmto, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

V spôsobe a zariadení na spojitú úpravu, v istom regulačnom rozsahu, prevodu medzi primárnym vinutím (4) a sekundárnym vinutím (6) výkonového transformátora (2), ktorý má aspoň jedno regulačné vinutie, je prvá z odbočiek (6a6b6c6d) zapnutá počas časti periódy striedavého napätia transformátora (2) a druhá z odbočiek (6a6b6c6d) je zapnutá počas inej časti periódy striedavého napätia. Na tento účel obsahuje zariadenie elektronické spínače (8a,...

Vinutie vysokonapäťového izolačného transformátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 237149

Dátum: 15.03.1987

Autori: Málek Karel, Bajcsy Belo, Pivarč Juraj

MPK: H01F 33/00

Značky: vysokonapäťového, vinutie, transformátora, izolačného

Zhrnutie / Anotácia:

Rešenie sa týka konštrukcie vinutia vysokonapäťového izolačného transformátora o výkone niekoľkých kVA s oddeľovacím napätím desiatky až stovky kV. Rieši technicko-technologický problém konštrukcie vinutia vysokonapäťových izolačných transformátorov. Podstata vynálezu je v tom, že primárne vinutie izolačného transformátora je navinuté na valec a je fixované delením medzikružím a sekundárne vinutie je opatrené medzikružím kvapkovitého tvaru s...

Magnetický obvod vysokonapäťového izolačného transformátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 237148

Dátum: 15.03.1987

Autori: Bajcsy Belo, Pivarč Juraj, Málek Karel

MPK: H01F 3/10, H01F 3/04

Značky: izolačného, obvod, transformátora, vysokonapäťového, magnetický

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka konštrukcie magnetického obvodu vysokonapäťového izolačného transformátora o výkone niekoľko kVA s oddeľovacím napätím desiatky až stovky kV. Rieši technicko-technologický problém konštrukcie magnetických obvodov vysokonapäťových izolačných transformátorov a ich držiakov. Podstata riešenia je v tom, že magnetický obvod transformátora nemá žiadny sťahovací konštrukčný diel s podložkami, ale je celý stiahnutý pevnou izolačnou...

Spôsob zisťovania polohy čiel vinutí transformátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 237118

Dátum: 15.03.1987

Autor: Hodák Vojtech

MPK: H01F 27/06, H01F 41/06

Značky: transformátora, polohy, spôsob, čiel, vinutí, zisťovania

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je spôsob zistenia polohy čiel vinutí transformátorov nasadených súoso na jadro, po ich konečnom stiahnutí samostatným stlačením. Poloha jednotlivých čiel vinutí sa zistí zmeraním ich vzdialenosti od vhodne zvolenej vzťažnej roviny kolmej na pozdĺžnu os vinutí, a to cez vertikálny chladiaci kanál u vinutia uloženého bližšie k jadru, a cez horizontálny chladiaci kanál u vinutia vonkajšieho. Z rozdielu vzdialeností sa zistí...

Zariadenie pre ovládanie pohonu pneumotora regulácie transformátora pozostávajúceho z medzikusu a inverzných elektroventílov

Načítavanie...

Číslo patentu: 230863

Dátum: 15.11.1986

Autori: Škárka Miloslav, Tomčík Ferdinand

MPK: B60L 15/20

Značky: ovládanie, pohonů, elektroventílov, pozostávajúceho, pneumotora, medzikusu, regulácie, transformátora, zariadenie, inverzných

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie zostavené z medzikusu opatrených vzduchovými kanálmi a z dvoch inverzných elektropneuventilov umožňuje spoľahlivý rozvod vzduchu pre plynulý a bezporuchový chod pneumotora regulácie transformátora u elektrických rušňov 25 kV 50 Hz.

Zapojenie vinutia rozptylového transformátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 228006

Dátum: 01.12.1985

Autori: Pykal Miloš, Hanák Stanislav, Vasilev Ljudmil, Soukaný Jozef

Značky: zapojenie, rozptylového, vinutia, transformátora

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru zváracej techniky a týka sa zapojenia vinutia rozptylového transformátora najmä pre oblúkové zváranie u ktorého regulačné vinutie je umiestnené mimo okna magnetického obvodu a je zapojené v sérii s jedným z pracovných vinutí. Podľa vynálezu je regulačné vinutie samo, alebo spolu s časťou pracovného vinutia premostené fázovo regulovateľným dvojcestným ventilom.

Nádoba trojfázového transformátora s kvapalinovým chladením

Načítavanie...

Číslo patentu: 215271

Dátum: 01.08.1985

Autori: Kováčik Vladimír, Vasilev Ljudmil

Značky: chladením, trojfázového, nádoba, transformátora, kvapalinovým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru silnoprúdovej elektrotechniky a rieši nádobu trojfázového transformátora s kvapalinovým chladením, ktorá je určená predovšetkým pre priestorové vyhotovené aktívne časti transformátorov. Nádoba pozostáva zo spodného dielu hranolovitého tvaru a vrchného dielu zvonového tvaru navzájom spojených prírubami. Príruba vrchného dielu nádoby, má na jednej svojej strane vytvorenú rozšírenú časť, na ktorú dosadá príruba spodného...

Nádoba trojfázového transformátora s kvapalinovým chladením

Načítavanie...

Číslo patentu: 216875

Dátum: 31.10.1984

Autori: Mackovič Jozef, Vasilev Ljudmil, Kováčik Vladimír

Značky: trojfázového, kvapalinovým, nádoba, transformátora, chladením

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do odboru silnoprúdovej elektrotechniky a týka sa konštrukčného vyhotovenia nádoby, určenej pre trojfázové transformátory, pri ktorých magnetický obvod pozostáva z ovinutých prstencov z pásov transformátorového plechu okolo strán obdĺžnikového vinutia. Nádoba je vytvorená spodným dielom hranolovitého tvaru a horným dielom zvonového tvaru, ktoré sú navzájom spojené prírubami a na hornom diele nádoby sú usporiadané chladiace...

Elektrické zapojenie ku kompenzácii magnetizačného prúdu transformátora na vn strane

Načítavanie...

Číslo patentu: 224204

Dátum: 01.09.1984

Autori: Budzel Alojz, Ramšík Josef

Značky: elektrické, kompenzácii, transformátora, prúdu, magnetizačného, straně, zapojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrické zapojenie ku kompenzácii magnetizačného prúdu transformátora na vn strane, obsahujúce vykonový vypínač, kompenzovaný transformátor, nadprúdové ochrany, kondenzátorovú batériu, vyznačené tým, že ku primárnemu alebo sekundárnemu vinutiu kompenzovaného transformátora (3) je paralelne pripojená kondenzátorová batéria (4) cez primárne vinutie prúdového transformátora (5), ktorého sekundárne vinutie je pripojené k nadprúdovej ochrane (6),...

Zapojenie rekuperačného transformátora u trojfázového meniča frekvencie

Načítavanie...

Číslo patentu: 224306

Dátum: 01.07.1984

Autor: Pokorný Imrich

Značky: meniča, transformátora, rekuperačného, trojfázového, zapojenie, frekvencie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie rekuperačného transformátora u trojfázového meniča frekvencie pre rekuperáciu periodicky sa opakujúcich impulzov prebytočnej energie z komutačných obvodov a z obvodu induktívnej záťaže výkonového trojfázového tyristorového meniča do napájacieho zdroja vyznačené tým, že prvý vývod prvého primárneho vinutia /1/ rekuperačného transformátora je spojený s katódovým uzlom mostíka /4/, prvý vývod druhého primárneho vinutia /2/ rekuperačného...

Zapojenie rekuperačného transformátora u trojfázového meniča frekvencie

Načítavanie...

Číslo patentu: 224305

Dátum: 01.07.1984

Autor: Pokorný Imrich Košice

Značky: meniča, zapojenie, frekvencie, transformátora, trojfázového, rekuperačného

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie rekuperačného transformátora u trojfázového meniča frekvencie pre rekuperáciu periodicky sa opakujúcich impulzov prebytočnej energie z komutačných obvodov a z obvodu induktívnej záťaže výkonového trojfázového tyristorového meniča do napájacieho zdroja vyznačené tým, že prvý vývod prvého primárneho vinutia /1/ rekuperačného transformátora je spojený a katódovým uzlom mostíka /4/, prvý vývod druhého primárneho vinutia /2/ rekuperačného...