Patenty so značkou «transformaci»

Zapojení pro transformaci kódu alfanumerické klávesnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 236302

Dátum: 01.01.1988

Autor: Kaška Zdeněk

MPK: H03K 13/24

Značky: klávesnice, transformaci, alfanumerické, zapojení, kódu

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je umožnit použití alfanumerického displeje SM 7202 a jeho klávesnice pro zařízeni, která nemají malé znaky abecedy, a sice jednoduchým zapojením, jež při stálém zapojení lze vyřadit z provozu pouhým přepnutím spínačů. Uvedeného cíle se dosáhne zapojením s logickými obvody, kde displej SM 7202 provádí kódové kombinace malých znaků na kódové kombinace velkých znaků, s výjimkou kódové kombinace klávesy DEL, která je ponechána v...

Zařízení pro rychlou Fourierovu transformaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 253269

Dátum: 15.10.1987

Autori: Čerepov Viktor, Sumarokov Viktor, Maximov Boris

MPK: G06F 15/332

Značky: transformaci, rychlou, zařízení, fourierovu

Text:

...ReW, (ImA - ImB) ,«ImW (ImAi« ImB). YMHoxeHHe Anuwcncwonhxo Taxwon, cxonbxo paapnoà perucwpon Bexropoa noaopoTa (B Hanöonee pac «npocrpaHeHHoM cnyqaesoceMb paapanon). qacwnqnue npousaeenua Qopmupymrca HYTGM canron a perHcrpax l-4 H aanncunamrcn 3 perucrpm 9-12, ecnH cooTBeTcTnymmwü pąspa perHcTpa nexwopa noąopowa paBeH.BHHHue.Konuywawop 13 Hanpaannew senHuHHuc Bmxoa perucwpa 0 5 pePHcTp 3, a c nuxoa perucwpa 12 n perncwp I. BČHHQHHH ReB H ImB...

Zapojení pro transformaci signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250843

Dátum: 14.05.1987

Autor: Fojtík Zdeněk

MPK: H03M 1/12

Značky: zapojení, signálu, transformaci

Text:

...mechanické přoruäovćní záření jo tvořeno bud rotační clonou se soustavou otvoru po obvodu pro snímaná zářoní a souetavou otvoru po obvodu pro Iynchronizaci,případně kmítajícím jazýčkom, nebo obdobným zařízením, Pohon g jo tvořon při poulítí rotační clony motorkem, při použití kmítajícího jasýčku zdrojem ímpulzního proudu. Vysílač 1 synchronízačního zíření je tvořon elektroluminiacenční díodou, případn łerovkou a pomocným obvody. Přijímač i...

Zapojení pro pořizování bodového obrazu z vektorově zadané kresby transformací v reálném čase

Načítavanie...

Číslo patentu: 249063

Dátum: 12.03.1987

Autor: Zelinka Ivan

MPK: G06M 11/02

Značky: reálném, bodového, transformaci, žádané, vektorově, pořizování, zapojení, kresby, obrazů, čase

Text:

...součinového obvodupřepínání a součinového obvodu nahrávání, jehož výstup je připojen jednak na nahrávací vstup registru znaku, jednak na nahrávací vstup paměti příjmu znaku, jejíž výstup je připojen na odpovídající vstup součinového obvodu nového znaku, jehož výstup je připojen na příslušný vstup součtového obvodu předání znaku a jeho výstup je pŕipojen na vstup řadiče příjmu znaku v bloku interpolace a druhý výstup tohoto řadiče je...

Zapojení obvodu širokopásmové propusti transformací zapojení obvodu dolní propusti

Načítavanie...

Číslo patentu: 230191

Dátum: 15.09.1986

Autor: Ditl Augustin

MPK: H03H 7/12

Značky: transformaci, propusti, obvodů, širokopásmové, zapojení, dolní

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení obvodu širokopásmové propusti transformací zapojení obvodu dolní propusti, vyznačené tím, že každý indukční prvek (L) obvodu dolní propusti (A) se převede na zapojení LCC obvodu širokopásmové propusti (B) sestávajícího v první větvi LLC obvodu z prvního indukčního prvku (L1) v sérii s prvním kapacitním prvkem (C1) a v druhé větvi obvodu LCC z druhého kapacitního prvku (C2), a každý kapacitní prvek (C) obvodu dolní propusti (A) se...

Objektiv pro Fourierovu transformaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 229830

Dátum: 15.09.1986

Autor: Mikš Antonín

MPK: G02B 27/00, G02B 9/62

Značky: objektiv, fourierovu, transformaci

Zhrnutie / Anotácia:

Objektiv pro Fourierovu transformaci, zejména pro optické zpracování signálů, obsahující dvě stejné optické soustavy, karé vzhledem k rovině symetrie jsou vůči sobě v zrcadlové poloze a každá sestává ze spojky, rozptylky a menisku, oddělených od sebe vzduchovými mezerami, přičemž počítáno od vstupní plochy objektivu jsou čočky prvá spojka se šestou spojkou, druhá rozptylka s pátou rozptylkou a třetí meniskus se čtvrtým meniskem opticky shodné.

Vícekanálové zařízení na transformaci signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235935

Dátum: 15.06.1986

Autori: Oniščenko Rostislav Olegovič, Svetličnyj Vladimir Vasiljevič, Švydkij Valerij Vasiljevič, Ljašenko Nikolaj Dmitrijevič

MPK: H04L 27/00

Značky: transformaci, signálu, zařízení, vícekanálové

Zhrnutie / Anotácia:

Vícekanálové zařízení na transformaci signálů patří do spojovací oblasti a může být využito v systémech přenosu údajů různého určení. Cíl vynálezu - snížení ztrát informace při závadě skupinového zařízení a zvýšení spolehlivosti zařízení. Toto se dociluje tím, že do vícekanálového zařízení, obsahující "n" kanálových přizpůsobovacích bloků, část skupinového zpracování signálů, modulátor, přijímací blok a řidicí blok, je zavedena přídavná část...

Zapojení pro dynamickou transformaci adresy operační paměti

Načítavanie...

Číslo patentu: 228092

Dátum: 15.02.1986

Autori: Bartůněk Ivan, Přeček Zdeněk, Kučera Petr, Stroner Petr

Značky: zapojení, operační, adresy, dynamickou, pamětí, transformaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro dynamickou transformaci adresy operační paměti, vyznačující se tím, je první vstupní svorka (01) zapojení je spojena se vstupem (71) prvního vstupního obvodu (7), jehož výstup (72) je spojen s prvním povelovým vstupem (64.1 až 64.n) každé operační paměti (6.1 až 6.n) a se vstupem (31) zpožďovacího obvodu (3), jehož výstup (32) je spojen se druhým povelovým vstupem (65.1 až 65.n) každé operační paměti (6.1 až 6.n), jejíž druhý...

Pneumatické sestavitelné zařízení pro transformaci energie stlačeného plynu na energii mechanickou

Načítavanie...

Číslo patentu: 217615

Dátum: 15.09.1984

Autori: Janoštík Jaroslav, Janoštíková Květuše

Značky: energií, pneumatické, transformaci, stlačeného, energie, mechanickou, zařízení, plynů, sestavitelné

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření univerzálního zařízení pro automatizační techniku při dosažení vysokého stupně unifikace. Zařízení sestává z jednoho koncového úchytového dílu a nejméně dvou sestavitelných úchytových dílů, opatřených na jedné straně vybráním kruhového tvaru a na druhé straně osazením kruhového tvaru. V každém z nich je vytvořen průchozí otvor, do něhož je vložen tuhý člen ve tvaru kotouče a do kterého ústí přívod tlakového média.

Zařízení pro souřadnicovou transformaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 223560

Dátum: 01.09.1984

Autor: Firkert Günter

Značky: souřadnicovou, transformaci, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spínacího uspořádání k transformaci souřadnic spojovacích uzlů čipu (Bondinsel), přesazeného oproti ideální poloze. Čip je přitom posunut jak ve směru X a Y, tak i úhlem natočení. Ve spínacím uspořádání jsou vstupní hodnoty (znaménko, velikost přesazení) přeměněny takovým způsobem, že pro každý spojovací uzel v souřadnicích stroje jsou z velikostí posunutí čipu vypočteny odpovídající transformované souřadnice. Na vyobrazení 2 je...