Patenty so značkou «trans-1-((1r,3s)-6-chlór-3-fenylindán-1-yl)-3,3-dimetylpirerazínu»

Kryštalická báza trans-1-((1R,3S)-6-chlór-3-fenylindán-1-YL)-3,3-dimetylpirerazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10141

Dátum: 14.02.2006

Autori: Bang-andersen Benny, Lopez De Diego Heidi

MPK: A61P 25/18, C07D 295/073, A61K 31/495...

Značky: trans-1-((1r,3s)-6-chlór-3-fenylindán-1-yl)-3,3-dimetylpirerazínu, krystalická, báza

Text:

...s nadmerným užívaním látok.0008 Ako bolo ukázané v PCT/DK 04/000546, skupina zlúčenín štruktúrne príbuzných so zlúčeninou l, tj. trans-izoméry 3-aryl-1-(1-piperazinyI)indánov substituovaných v polohe 2 a/alebo 3 piperazinového kruhu, bola opísaná v EP 638 073 Bogesa a kol. in J. Med. Chem., 1995, 38, 4380-4392 a Klaus P.Bogesra v Drug Hunting, the Medícinal Chemistry of 1-Piperazino-3 phenylindans and Related Compounds, 1998, ISBN...