Patenty so značkou «torkretovací»

Torkretovací a injektážní zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 270779

Dátum: 12.07.1990

Autori: Říkovský Blahoslav, Brzák Vladimír, Jeřábek Zdeněk, Ondráček Stanislav, Reich Bořivoj, Berger Jiří, Hlávka Radko

MPK: B65G 53/32

Značky: zařízení, torkretovací, injektážní

Text:

...v těsných prostorech, například v tunelech,a která usnadňuje obsluze doplňování cementu do bubnu aktivační jednotky. Další výhodou je možnost plynulého náběhu otáček aktivaćní jednotky bez dynamických rázú a možnost zařazení domíohávacích otáček bez nutnosti složité regulace. Jinou výhodou je možnost široké regulace otáček šnekového čerpadla, a to včetně možnosti reversačního chodu pro odtlakování šnekového čerpadla. Uložení výstupu...

Několikatrysková hlavice torkretovací dmyšny

Načítavanie...

Číslo patentu: 266392

Dátum: 13.12.1989

Autori: Zelcer Alexandr, Šeršněv Alexandr, Juzefovskij Izrail, Cibin Igor, Dudnikov Valerij, Žavoronkov Jurij, Malachov Michail, Kugušin Alexandr, Čemeris Oleg, Lipuchin Jurij

MPK: C21C 5/44

Značky: dmyšny, hlavice, několikatrysková, torkretovací

Text:

...Maoapumaua roaouxa oypnu. npaaonhnun paapua. nuurocmnnnaan ronouxn oynnu conepxM 1 Konuenvpuwno cMoHTMpoaaHMue vpyauu Tpyaa nmuawM nannawnaro na oyrapoaxy MuTapMana c connann 2. Tpysa 3 1 - nan Inn nonawM KMcna 9 oxa c Tpýaa 5 - nan nonaww nopomxooapaanorc yrneponconapxnmeraPaaoTa npomcxonmr cnsnynmmn aapaaoh.Kmmmeprep ycTamannMaanT uaprmkanqhn M naonnT oypny. 3 aTeM.Hapsa Tnyaonpouonu 3 M G M canna 7. 5. 4 naxanv TonnMaa M Kmcnopon....

Několikatrysková hlavice torkretovací dmyšny

Načítavanie...

Číslo patentu: 266388

Dátum: 13.12.1989

Autori: Čemeris Oleg, Učitel Lev, Juzefovskij Izrail, Lakuncov Anatolij, Cibin Igor, Kugušin Alexandr, Šeršněv Alexandr

MPK: C21C 5/44

Značky: dmyšny, několikatrysková, hlavice, torkretovací

Text:

...CMBÄYDNMMM npuwmuanu.TúPKPeTHaCCu. TaK KQK B KůMBFV HOCTMUBGT TOPKPGT-MBCG 8 óůhbmů. HGM MDFVT HPUHýGTMTb ENXDÄHNG QTBÉPCTMH. ÉCJM UTHONeHMů yKä 33 HHH׫nJONaÄEň 6 DJbNE 1.5.TÚPKP 8 TMaCCB pacnpenannarca HÚ DTBBPCTMQM HłLCFIIJRII-HZDMÚFFGEI . VHa HUQTGMH ü× 3 MñTMH 8 CKM M 30 ñPäMBH nPDROñhHOŇ PESPBQ UůŇTPIMbHOF 0 TPBKTG Müůľüůůñhůuúů PÚJÚBKM TÚPKFúT~OyPMN. Vaarnymxanm 2 M 3. B aaraymke 3 MMEBTCH oTnapcTma 4 nan axuna TupKpeT~Mnccu. u Ha...

Žárovzdorná torkretovací a vrhací bazická hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 250708

Dátum: 14.05.1987

Autor: Skovajsa Ladislav

MPK: C04B 35/62

Značky: hmota, torkretovací, žárovzdorná, vrhací, bazická

Text:

...pálené vápno, vápenný hydrát,sádru v množství, které splňuje podmínku obsahu nejméně 0,1 volného vápna v aktivní jemnozrnné složce.Plastifikační přísadou jsou anorganické neho organické přísady, vykazující plastifikační účinek, zejména bentonit, kaolín, jíly, hektorit, sulfitový louh, karhoxymetylcelulosa,škroh, dextrin, polyvinylalkohol, saponáty sq. samotné neho ve směsíoh.Žárovzdornou bazickou výplní jsou zásadité žárovzdorné složky,...