Patenty so značkou «topných»

Nosič topných prvků, zejména pro elektrické pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 260412

Dátum: 15.12.1998

Autor: Domácí Petr

MPK: F27D 11/02

Značky: topných, nosič, prvků, elektrické, zejména

Text:

...otvoru.Výhodnou nosiče podle vynálezu je jeho výrazně nižší hmotnost, čímž je dana i niž~ ší akumulační schopnost. Materiál nosiče má lepší izolační vlastnosti, čímžse sníží přenos tepla a netvoří se mosty.Lehké provedení nosiče usnadňujemanipulaci při montáži a umožňuje jeho dodatečné úpravy, například zkrácení. Další výhodou tohoto nosiče je jeho snadná výrobe.vynález je dále blíže popsán ina příkladech jeho provedení pomocí výkresu,...

Způsob výroby světlých produktů a běžně použitelných topných olejů ze zbytků po zpracování ropy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270226

Dátum: 13.06.1990

Autori: Matthey Reinhard, Poppen Hans, Franke Hermann, Höpfner Eberhard, Lindner Horst, Frohn Werner, Dietrich Detlev, Bohlmann Dieter, Schütter Hartmut, Limmer Heinz, Müller Henner, Zimmermann Werner

MPK: C10G 9/00

Značky: použitelných, produktů, svetlých, zbytků, zpracování, způsob, výroby, běžné, olejů, topných

Text:

...dosud stále oleje se při smísení s jinými produkty neboJe tedy zřejmő, že při snižování viskozitý ropných zbytků je nutno dbát toho, že není možno dosáhnout zvýšení přemänv dosud známým způsobem a udržovat přeměnu tak, aby získané oleje byly ještě stále. Vzhledem k tomu. že mi různými postupy Jsou značné rosdíly. do možno pouze uvást, že nežne zlepšení činí Pőlłze l - 2 z přeměnwTento výsledek Je vzhledem k pciadsvkům na vyšší wušití ropy v...

Nástroj pro matice, zejména topných těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 259759

Dátum: 15.11.1988

Autor: Švejnoha Josef

MPK: B25B 21/02

Značky: těles, matice, nástroj, topných, zejména

Text:

...kde na obr. 1 je znázornêno v nárysu použití nástroje pro demontáž matice á vsuvky topných článků. Na obr. 3 ą 3 je v nárysun.bokorysu detail v částečném řezu při použitínástroje k demontáži matice a na obr. 4 je v nárysu detail v částečném řezu při demontáži vsuvky spojující topné články.Sestava nástroje pro montáž a demontáž matice § krajního topného článku § sestává z poeilovače kroutíciho momentu 3, na jehož vstupním čtyřhranułl je...

Volič napětí k seskupování elektrických topných odporů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259503

Dátum: 17.10.1988

Autor: Klotz Hugo

MPK: B60L 1/00

Značky: napětí, seskupování, odporu, volič, elektrických, topných

Text:

...tra-nzistory 15,16, 17, 13 po určitou dobu ve vodivém stavu, i když je napětí topného vedení .například při náhlých pohybech smýkadla» sběrače vozu nebo vagónu krátkodobé ípřerušeno. Časové členy 11 až 14 jsou nastavitelné odděleně a vzájemně nezavisle a jsou vytv-ořeny s výhodou jako integrované jednotky.Přes tranzístory 15, 15, 17, 13 s uzem-něným emitorem jsou připojována k vedení 23, které přivádí napájecí .napětí, výstupní relé 10, 20,...

Izolační podložka topných desek vulkanizačního lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244762

Dátum: 01.06.1988

Autori: Rabas Milan, Talach Jaroslav, Seifert Miloš, Fuxa Lubomír

MPK: B29C 35/00

Značky: podložka, topných, desek, izolační, vulkanizačního

Text:

...topných desek. To má za následek úbytok izolační podložky, ícož se při lisování projeví zvýšenou deformaci okraju topnýoh desek a na výrobku potom nestejnoměrnpu tlouštkou v jeho okrajích. Při vysokých lisovacích tlaoích se tato podložka snáze deformuje z důvodu velkého pružného podílu pryžového nánosu,a proto při velké přetvárné práci pak ztrácí schopnost dokonalého a rovnoměrného přenosu lisovacích tlaků. U izolační podložky z azbestu...

Přívod keramické elektrody, určené pro elektrochemickou ochranu topných elektrod elektrické sklářské tavicí pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 256514

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bláha Jiří, Prihara František, Steklý Zdeněk

MPK: C03B 5/16, C03B 5/027

Značky: elektrod, určené, elektrické, keramické, elektrody, topných, sklářské, ochranu, tavicí, přívod, elektrochemickou

Text:

...bloky sundat, očietit, zarovnat korodovanou stěnužáromateriálu a pasiveční bloky znovu instalovat.- 3 Při této manipulaoi dohhází k poškozeí celistvosti žúromateriálu, což má za následok protěkání skloviñy a snížení životnosti elektrické pece. Další nevýhodou Je, že výroba a montáž pasivučníoh bloků Jsou praoâ a čąeovö náročná. T V A. Uvedené nevýhody se odatraní.nebo podstatné omezí- přívodem keramické elektrody podle vynálezu, jehož...

Keramický nosič topných článků

Načítavanie...

Číslo patentu: 243703

Dátum: 11.04.1988

Autori: Širokorad Jurij, Hahn Alexadd

MPK: H05B 3/16

Značky: topných, článků, nosič, keramický

Text:

...dílu s opěrným talířem a ze souoaeumístěného válcováho tělesa, které je na volném konci opatŕené ve směru kolmém na podélnou osu průběžným otvorem s nástavei tvaru písmene U.Keramický nosič podle vynálezu spojuje výhody použití topného článku z vinutého odporového drátu na keramické trubce s výhodou lehkých keramických dílů nesoucích topné články a navlečených na koncích kotev ze žárupevné oceli. S uchycením topných článků v keramických...

Způsob ochrany topných kovových elektrod tavicích pecí a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 242084

Dátum: 01.02.1988

Autori: Šmejkal Jaromír, Smejkal Jan, Vaoousek Miroslav

MPK: C03B 5/027

Značky: topných, elektrod, kovových, způsobu, tavicích, pecí, ochrany, tohoto, provádění, způsob, zapojení

Text:

...kationtů, na kovových elektrodách. Kledný pál zdroje etejnosnärného proudu je připojen k topným elektrodám e zá porný k pomocným elektrodân, např. z niklu nebo oxiducíničitého. Ponoonon elektrodn může tvořit též boč- ní stöna pece z keramického žáruvzdorného materiálu nabázi oxidu hlinitého Al 203 a oxidu zirkoničitého ZIO 2 ePři tomto způeobu a zapojení je nutno použít pomoc. ných elektrod e jejich materiál je nutno volit tek, abyeplřoval...

Zapojení pro automatické nabíjení akumulačních topných systémů v závislosti na venkovní teplotě

Načítavanie...

Číslo patentu: 245369

Dátum: 15.09.1987

Autor: Mlynek Juraj

MPK: G05D 23/19

Značky: teplotě, závislosti, automatické, systému, zapojení, venkovní, topných, nabíjení, akumulačních

Text:

...členem vyhodnocena jako signál k ovládání topného systému.Navrhované zapojení je převážně číslícové elektronické zařízení. Tím je jeho řešení jednoduché, levné, spolehlivá, snadno reprodukovatelné, s minimálním objemem. Umožňuje přesnější regulaci v kratších časových intervalech. Zařízení je vhodné i pto doplnění dosavadních systémů akumulačního vytápění, které pracují 5 termostatickou requlací, přičemž přinese úsporu až 15 E elektickě...

Těleso pro vytvoření izolačních nebo topných stěn technologického agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245355

Dátum: 15.09.1987

Autori: Iring Rezsö, Bocskor Ádám, Kukla Tadeusz, Cseh Ottó, Kiss László

MPK: E04C 2/26

Značky: stěn, topných, těleso, vytvoření, agregátu, technologického, izolačních

Text:

...vnějšího rámu je uzevřena krytem, jehož podstata spočívá v tom, že vnější stěna vnitřního rámu je vyztužena mříží ze žáruvzdorné oceli, nad níž je zároveň uložena odrazová deska z žárupevného kovového materiálu nebo keramických tvárnic, přičemž mezi doskou a mříří je provedeno vyizolování vloženou vysokoteplotní izolační vrstvou.Topné těleso s keremickými tvárnicemi je v drážkách opatřeno odporovými spirâlani,nebo uzavřené topné tyče...

Zápalné a jisticí zařízení pro. plemen plynových topných těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 245489

Dátum: 15.06.1987

Autori: Alexa Jioí, Pluhao Lubor, Addis Peter, Eerný Miroslav, Barta Štefan

MPK: F23N 5/10

Značky: plynových, zápalné, topných, plemen, jistící, těles, zařízení

Text:

...aneuenron cnenyer onwuuusmponars Tax. uroóu uacrb aneprnu. aarpauunaeuan Ha cnass aneuesron. dana yueasmeaa. naaoc repuoaneueara u anexrpona SBEMPBHHH cnnxen. n uocpencrzou K 0 pornoro Bp 8 H 8 HH aaxpunaaua repuoanexrpnqecxoro npenoxpaunre~ na aaxuraaua nocruranacb ÓH nonumenaan óesonacaocrb raaoHarpenarenzaoro npuóopa. a oópaaonauue nepeuuvex caxu na anexrpone aaxmranua B óonbmon crenean npenornpamanocs.Hpuanaxn MSOÓPBTBHHH cocroar.s TOM....

Zapojení pro ochranu paralelních topných větví elektrické odporové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 240216

Dátum: 15.06.1987

Autor: Lysenko Jevgenij Vasiljevie

MPK: H02H 9/02

Značky: větví, ochranu, odporové, zapojení, topných, paralelních, elektrické

Text:

...proudu regulátoru.Výhodou zapojení podle vynálezu je ochrana topných větví proti proundovému přetížení i v případě, jestliže došlo k přerušení jedné, nebo několika topných větví. Nedochází tak k řetězovému zničení paralelně spojených topných větví. Podobné představuje zapojení podle vynálezu ochranuproti přetížení poškozené větve částečným. zapojení podle vynálezu je znázorněno na přiloženém výkrese.zapojení pro ochranu paralelních...

Způsob ochrany topných kovových elektrod tavicích pecí před redukcí iontů, zejména kationtů, obsažených v silikátové tavenině a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243345

Dátum: 15.05.1987

Autori: Šole Bohumil, Loueka Miloslav

MPK: C03B 5/24, C03B 5/02

Značky: kovových, kationtů, topných, ochrany, tavicích, tavenině, způsobu, pecí, obsažených, redukci, provádění, elektrod, způsob, iontů, zejména, před, tohoto, silikátové, zapojení

Text:

...55,1 oxidu křemičitého S 102, 26,0 oxidu olovnatěho Pbo, 3,0 oxidu harnatého Bao,11,5 oxidu draselného K 20, 2,0 oxidu sodného Nazo, 1,9 oxidu zinečnatého zno a 0,5oxidu arsenitého As 2 o 3.Sklovina byla vyhřáta na teplotu 1 350 °c a do kelímku byly zasunuty tři elektrody. Kovová molybdenová elektroda, pomocná elektroda z wolframu a referenční elektroda kyslíková. Elektrody byly připojeny k voltametrické aparatuře a na...

Způsob výroby svítiplynu a topných plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250175

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jíra Miroslav, Kubička Rudolf, Raitr Václav

MPK: C10B 49/02

Značky: topných, plynů, způsob, výroby, svítiplynu

Text:

...gsušení do provozu nezbytné. Jako sušiče je vhodné nově instalovat tlakové nádoby naplněné alumogelem,silikagelem nebo zeolíty. Aplikovetelně je i sušení pomocí trietylenglykelu.Dale je nutné pro zvýšení spalného tepla generátor-oválne plynu a úpravu jeho apalonvacích vllltnutí vybírat pro přípravu vítiplynu nebo topného plynu z odpadních plynů chemické a rafinéraké výroby takové plyny, která po doplnění zemním plynem vytvoř-í plyn splňující...

Způsob pokládání topných kabelů pro elektrické velkoplošné vytápění a zařízení pro provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232018

Dátum: 01.04.1987

Autor: Janáček Eduard

MPK: H02G 9/02

Značky: pokládání, způsobu, topných, elektrické, vytápění, provádění, kabelů, zařízení, způsob, tohoto, velkoplošné

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu je určen k pokládání topných kabelů na velkých plochách. Účelem vynálezu je zjednodušení instalace topných kabelů, bez použití nevratných přípravků. Toho účelu je dosaženo tím, že při instalaci se použije pomocný rozebíratelný montážní rám, na který se meandr topného kabelu předem napne. Pak se celek přenese nad pokládané pole a položí do rozprostřené syrové betonové směsi. Po zafixování meandru topného kabelu se části rámu...

Způsob řízení spalovacího procesu bohatých topných plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233023

Dátum: 15.08.1986

Autor: Pihert Dobromil

MPK: C10K 3/00

Značky: procesu, způsob, topných, plynů, spalovacího, bohatých, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká předehřevu topných plynů jako zemního, koksárenského, propan-butanových směsí odpadním teplem z pecí. Topný plyn se před spalováním směšuje s předehřátou vodní párou o teplotě 500 až 900 oC v poměru 0,05 až 1,5násobku ekvivalentní dávky pro reakci na vodní plyn. S výhodou se směs v rekuperátoru ohřívá spalinami před zavedením do hořáku na teplotu 600 až 750 oC.

Zařízení k provádění způsobu pokládání topných kabelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232440

Dátum: 15.07.1986

Autor: Janáček Eduard

MPK: H02G 9/02

Značky: provádění, zařízení, kabelů, způsobu, topných, pokládání

Zhrnutie / Anotácia:

Předmět vynálezu je určen k pokládání topných kabelů. Účelem vynálezu je zjednodušení instalace topných kabelů bez použití nevratných pomůcek. Předmět vynálezu je závislý na AO č. 232 018, které zjednodušuje tím, že pomocný montážní rám má na příčných lištách vytvořeny zářezy pro uložení meandru topného kabelu. Toto zařízení se uplatní zvláště při pokládání velkého množství polí menších rozměrů, stejné velikosti a provedení.

Synchronní triakový regulátor příkonu topných těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 223644

Dátum: 15.03.1986

Autori: Ženíšek Karel, Hapala Jaroslav

Značky: triakový, regulátor, těles, topných, příkonu, synchronní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru regulace teploty. Nevýhodou dosavadních řešení je opalování mechanických kontaktů ve výkonové části a tím snížené spolehlivosti a bezpečnosti zařízení, dále zhoršení účiníku při použití autotransformátoru a vysoká váha. Hlavní výhodou zařízení podle vynálezu je podstatné zvýšení bezpečnosti práce a spolehlivosti funkce. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zdroj stejnosměrného proudu je napojen na multivibrátor s měnitelnou...

Způsob ukládání a zhutňování odpadového materiálu z tepláren, tepelných elektráren a topných zařízení na povrchové skládce

Načítavanie...

Číslo patentu: 221290

Dátum: 15.01.1986

Autori: Szubra Jan, Wilgusiewicz Wladyslaw, Tomaszewski Slavomir, Kmiecik Jerzy, Rokita Jerzy

Značky: topných, skládce, způsob, elektráren, povrchové, materiálů, tepláren, zhutňování, zařízení, odpadového, tepelných, ukládání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu ukládání a zhutňování odpadového materiálu z tepláren, tepelných elektráren a topných zařízení na povrchové skládce umístěné zejména v oblasti možných zdrojů vody, důlních zařízení a podzemních objektů a těsnění této oblasti. Podstata vynálezu spočívá v umisťování odpadního materiálu na povrchové skládky za účelem plnění se současným hutněním suspenze o vysoké koncentraci popílku a vody o hmotnostním poměru od 1 : 1 do 3...

Zařízení na čištění topných tahů koksárenských baterií

Načítavanie...

Číslo patentu: 220521

Dátum: 15.11.1985

Autori: Mamica Zbygněv, Bystroň Josef

Značky: zařízení, koksárenských, čištění, batérií, ťahu, topných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu čištění topných tahů pilíře koksárenské baterie za plného provozu od úlomků žáruvzdorného materiálu, který zanáší topný systém a snižuje výrobnost koksovací komory. Předmět vynálezu spočívá v tom, že částice zanášející topný systém se periodicky odvádějí z podlahy topného kanálku vytvořením podtlaku ve zvláštním zařízení, které se zasune přes pozorovací kanálek. Zařízení sestává z trubky ze žáruvzdorného materiálu oceli...

Způsob ochrany topných kovových elektrod a zapojení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224748

Dátum: 01.08.1985

Autori: Chládek Miroslav, Startl Jan

Značky: způsobu, topných, zapojení, ochrany, elektrod, provádění, kovových, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ochrany topných kovových elektrod napojených na zdroj střídavého topného elektrického proudu před redukcí iontů, zejména kationtů obsažených v silikátové tavenině, zejména sklovině, vyznačující se tím, že na topné elektrody se přivádí též střídavý elektrický proud o frekvenci 1 kHz až 20 MHz.

Odpařovací nádoba vody topných těles ústředního topení

Načítavanie...

Číslo patentu: 215448

Dátum: 01.01.1985

Autor: Surý Antonín

Značky: ústředního, nádoba, topení, těles, odpařovací, topných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká odpařovací nádoby vody topných těles ústředního topení, které sestává z krabice 1 z tepelně vodivého materiálu, na jejímž dnu je, volně uložena síťovina 2, která je překryta vrstvou ze savého materiálu, kde krabice 1 je shora uzavřena víkem 4 s otvory 5 a opatřena šoupátkovým uzávěrem 7 otvorů víka 4. Dno krabice 1 je možno s výhodou profilovat, čímž se dosáhne větší jeho stykové plochy s topným tělesem a dále opatřit...

Ovládací obvod pro řízení topných stanic v závislosti na povětrnostních vlivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 215104

Dátum: 15.10.1984

Autori: Fábián Tibor, Kiss Lóránt, Oláh Ferenc, Nemes Sándor, Sándor Gyorgy, Majoros Sándor

Značky: obvod, ovládací, řízení, vlivech, povětrnostních, závislosti, stanic, topných

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládací obvod pro řízení topných stanic v závislosti na povětrnostních vlivech se skládá z děliče napětí dávajícího povelový signál a obsahujícího odpor s konstantní hodnotou a čidlo teploty vystupujícího teplonosného média, z děliče napětí obsahujícího odpory s konstantní hodnotou a čidlo venkovní teploty, přičemž odpor s proměnnou hodnotou zapojený v dělicích bodech zmíněných děličů napětí tvoří proporcionální člen, dále z děliče napětí...

Způsob čištění vodních a topných systémů od korozních zplodin železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 216960

Dátum: 01.09.1984

Autori: Boleslav František, Boleslav Jiří

Značky: železa, topných, zplodin, korozních, způsob, čištění, systému, vodních

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob čištění vodních a topných systémů od korozních zplodin železa vyznačený tím, že se do vodní náplně systému přidá 4 až 70 g/l kyselého uhličitanu sodného nebo draselného a náplň se udržuje v cirkulaci za současného odlučování uvolněných korozních zplodin a kalů z náplně.