Patenty so značkou «topného»

Způsob stanovení teploty krajního topného kanálku topné stěny koksovací pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 269443

Dátum: 11.04.1990

Autori: Noga Zdeněk, Chocholáč Miroslav, Kažusznik Tadeáš

MPK: C10B 5/00, G05D 23/00

Značky: koksovací, topného, stěny, stanovení, topné, krajního, způsob, teploty, kanálků

Text:

...pece a při používané koksovecí vsázoe.nastaví se teplote krajního topného kanálku a udržuje se na konstsntní výši alespoň tři koksovaoí doby teplote se měří ve vhodných časových intervaloch, aby se obdržel Její časový průbčh během tří kcksovscích dob, kdy na konci třetí koksovací doby se odebíré vzo 2 GS 269 443 B 1 rok useoenin. Dbá ee ne souoaé noeezení dveří ne koksoveoí komoru, aby se vyloučil vliv nesymetricky umístänýoh dveří a...

Zapojení elektrického signálu elektrodového třífázového topného systému s nepohyblivými elektrodami

Načítavanie...

Číslo patentu: 268941

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kraft František

MPK: H05B 3/48

Značky: elektrického, třífázového, nepohyblivými, signálu, systému, zapojení, topného, elektródami, elektrodového

Text:

...až do úplného odstavení a eliminuje přitom negatívní vlív závislosti elektrické vodivosti vody v systému na její teplotě tím, že zapojení umožňuje řídít propustnost řízených polovodičových výkonových prvků v třífàzovém zapojení od požadovaného konstantního proudu nebo jeho časového průběhu podle požadavků energetiky.Provedení elektrodového třífázového systému je patrne z obrázku, na něnž je schématicky znàzorněno připojení třífàzového...

Způsob výroby topného modulu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266496

Dátum: 12.01.1990

Autori: Seničev Alexandr, Volčinskaja Ljudmila, Musienko Oleg, Arendarčuk Albin, Burcev Viktor, Slobodjanov Anatolij, Seničeva Valentina, Medveděv Alexandr

MPK: H05B 3/28

Značky: výroby, topného, modulu, způsob

Text:

...uns ycwanoaxu Harpenawens (nuauewp mnawenn nonmeH.5 uTL.Ha 1 MM öonbme naaMerpa narpenawenbnoro sneuenwa), nmpannunamw cnoü oöMaaKu no TOHMMHH 2 ~ 3 MM. Bnox cymaw B cymunbHoM mkaày no 400-450 °C B weqénne 8-10 Q, úonunmanHocne cymxu önok 7 npnoőperaer npouuym HOBGDXÉOCTĽ, éro ycTaHaBnnBam 1 B ueub B Kaqecrne őoxoaoů crenxn, a B oöpasosanamx Kananax ycwanannnnamw Ha rpenarenn. . HapaMeTpm cymxu H TennoTexnúuecKne xapakrepncwnku...

Držák topného tělesa pro zvlhčovače dýchané směsi

Načítavanie...

Číslo patentu: 264536

Dátum: 14.08.1989

Autor: Kilian Pavel

MPK: A61M 15/00

Značky: tělesa, zvlhčovače, topného, směsi, držák, dýchané

Text:

...i snadné vysouvání a zasouvání varných nádob do stojanu i při ejich záměně.Příklady držá u topného tělesa pro zvlhčovače dýchané směsi podle vynâlezu jsou znázorněny na připojeném výkrese, na němžobr. 3 a 4 alternativní provedení držáku v nárysu.V rámu 1 blíže neznázorněného stojanu je pomocí šroubů 2 připevnčna svým prvním koncem planžeta 3. Směrem k druhému konci jsou na planžetě 3 vytvořeny čtyři ohyby 4. Za těmito ohyby 4, na druhém...

Zapojení rozvodů topného oleje mezi transportní cisternou a kotelním hořákem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260084

Dátum: 15.11.1988

Autori: Daněk František, Hartman Jan, Stavjanik Tomáš, Lučný František

MPK: F23K 5/00

Značky: hořákem, topného, kotelním, rozvodu, transportní, oleje, cisternou, zapojení

Text:

...tehdy, když se zásobník A doplňuje z trsnsportní cisterny l.z téhož důvodu není automatizováno ani ovládání ventilů ll, ll v proplachovacím řádu lg lgg, jehož účelem je - jak už bylo uvedeno - vyčistění dávkovacího čerpadla g od zbytků aditíva, které by při zvětšené viskozitěv důsledku jeho ochlazení vyžadovalo větší příkon. Proto je také výhodné, když přívod ohřívacího média do ohřívače lg aditíva a jeho odpadové vedení 33 jsou souběžné s...

Zapojení topného systému sklářské tavicí elektrické pece, zejména pro tavení borosilikátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259944

Dátum: 15.11.1988

Autori: Startl Jan, Konárek František, Viewegh Josef, Holejšovský Pavel

MPK: C03B 5/027, C03B 5/16

Značky: zapojení, zejména, tavení, sklářské, borosilikátů, pece, tavicí, topného, systému, elektrické

Text:

...krajní tyčové elektrody.zapojené topného systému elektrod podle tohoto vynálezu umožňuje nastavení optimálního režimu tavené skloviny v tavicí části pece a možnost nezávislého provozu deskových a tyčových elektrod. Toto řešení zabezpečuje rovnomerné měrné zatížení elektrod, které je významné při tavení tvrdších typů sklovin. Další výhodou je zvýšení jistoty provozu v důsledku případné havárie řady deskových či tyčových elektrod.Příkladné...

Nosič topného článku tvarovaného do šroubovice pro průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 259708

Dátum: 17.10.1988

Autori: Snížek Zdeněk, Marek Karel, Svoboda Pavel, Vyskočil Josef

MPK: H05B 3/06

Značky: šroubovice, průmyslové, nosič, topného, tvarovaného, článků

Text:

...opěrná plocha činí minimálně 600 mmHlavní výhodou řešení nosiče topného článku podle vynálezu je, že je možno vsadit jej do otvoru vyvrtaného přímo do vyzdívky, a to v libovolné rozteči a velikosti podle potřeby, takže odpadá nutnost tvarovaných nosných tvárnic ve vyzdívce. Opti 4malizací rozměrů nosiče se zajistilva jeho maximální nosnost při jeho minimální hmotnosti a snížení působení kloupněho momentu samotného nosiče i s příslušnou částí...

Nosič topného článku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259681

Dátum: 17.10.1988

Autori: Snížek Zdeněk, Vyskočil Josef, Marek Karel, Svoboda Pavel

MPK: F27D 1/00

Značky: topného, článků, nosič

Text:

...na oor. l je znázorněn řez částí vyzdívky s nosičem topného článku a na obr. 2 je detail závěsu nosiče. ANosič topného článku lg je tvořen použdrem.l, ve kterém je uložen závěs 5. Pouzdro l je provedeno jako keramická trubička, vložená do otvoru g vnitřní stěny vlákníté vyzdívky 1. Závěs A je tvořen úložnou částí Q,která je vc 1 ně.u 1 ožena v pouzdru l a je zakončena z jedné strany jietícím zahnutím 1 a z druhé strany přećhéziv opěrnou část...

Zapojení pro regulaci, kompenzaci a symetrizaci topného výkonu elektrotepelných zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259425

Dátum: 17.10.1988

Autori: Křiváček Ladislav, Winkler Jiří

MPK: H05B 6/06

Značky: kompenzaci, elektrotepelných, regulaci, výkonu, symetrizací, zapojení, zařízení, topného

Text:

...kapacity kondenzáłtonu. Symetrizační tlumivka zapojená mezi druhou a třetí fzází má buď korrsmnłbní .indwkčnosft, nebo je tvořena tlumnvivllt-on s voďbočkatni, jmoxpřípadě .je plynule msiiavviítelna střírlavým regulátvorem napětí mpojenrýím v sériitouto tiu.nr 12 ivkou.Výhoda Ziapoíjaní pro rregulaci, kompenzaci .a symebrizaci topného výkonu elektnotepeiných zařízení -podlve vynálezu spočíva v dvosažeimí požadované regulace...

Elektrické zapojení nezávislého topného agregátu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258531

Dátum: 16.08.1988

Autori: Leimer Jaroslav, Kučera Stanislav

MPK: H01H 81/00, F23N 5/02

Značky: topného, nezávislého, agregátu, elektrické, zapojení

Text:

...vinutím elektromagnetického jističeje po dobu časového intervalu při sepnutí pojistky přehřátí, což umožňuje jednodušší uspořádání elektromagnetického obvodu jističe s menším počtem závitů civky s krátkodobým proudovým zatížením. Zvláště pak je výhodné, že mžikové rozpojení elektromagnetického obvodu jističe zabraňuje poškození výměníku tepla nebo jeho propálení případně i způsobení požáru motorového vozidla.Uspořádání podle vynálezu...

Závěs topného systému elektrických odporových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 257221

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lode Jiří, Frey Augustín, Kult Jaroslav

MPK: F27D 1/00, F27D 11/00

Značky: pecí, závěs, odporových, systému, topného, elektrických

Text:

...keramických závěsů vlivem tepelné dilatece a tím vznik dilatačních spár s následným únikem tepelné energie.Na připojených výkresech je žávěs pro topný systém podle vynálezu, kde na obr. 1 je znázorněno uspořádání závěsů V elektrické odporové peci a na obr. 2 je těleso keramického závěsu, které je zde zobrazeno v nárysu a na obr. 3 v půdorysu.Na obr.1 jsou keramické závěsy l volně nasunuty na závěsném.nosníku 3 a jsou fixovány distančními...

Zařízení pro plynulou regulaci topného výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255762

Dátum: 15.03.1988

Autori: Terlecký Jiří, Vyležík Milan

MPK: G05D 23/19

Značky: topného, plynulou, zařízení, regulaci, výkonu

Text:

...konatrukčně i výrobně jednoduchý o malých rozměrech, že jej lze instalovat jak do nově projektovaných, tak do stávajících objektů vakuovacích zařízení, že při regulaci nedochází k podstatnému zhoršení účiníku a že vlivem plynulé regulace se zvýší využití topných tyčí, čímž se eníží jejich spotřeba.Zařízení pro plynulou regulaci topného výkonu podle tohoto vynálezu je v příkladném provedení znázorněno napřipoJených výkreeech, kde na obr....

Regulátor oběhu topného média v topném systému s nuceným oběhem

Načítavanie...

Číslo patentu: 247365

Dátum: 16.11.1987

Autor: Stach Josef

MPK: G05D 23/19

Značky: oběhu, nuceným, topném, oběhem, media, regulátor, topného, systému

Text:

...a teplotou vytápěných prostoru. Automatiokou regulací chodu oběhového čerpadla podle rozdílu teplot topného media na vstupu vratného media do kotla a výstupu ahŕáté vody z kotle se stav systému s určitou odohylkou blíží výše popsanému optimdlnímu stavu pro dosaiení maximální účinnosti, respektive v důsledku tepelné setrvačnoati použitýcľvtepelných čidel a případné hystorese kcnkrétního elektrického zapojení osciluje kolem tohoto...

Zařízení k přípravě topného plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239016

Dátum: 01.11.1987

Autori: Tryzubský Václav, Dundr Vladimír, Kindl Zdeněk, Sedláček Přemysl, Mašek Josef

MPK: C10K 3/06

Značky: zařízení, přípravě, topného, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká způsobu přípravy topného plynu tím, že se z proudu vodíku o tlaku 1 až 150 kPa odvětví část, která se zavádí do proudu svítiplynu o tlaku 0,2 až 20 kPa při objemovém poměru 0,1 až 10 : l.

Zařízení k rozvodu topného prostředí do stěn velkoobjemových zásobníků, zejména cukerních sil

Načítavanie...

Číslo patentu: 241361

Dátum: 15.09.1987

Autor: Lidaoík Miloslav

MPK: E04H 7/22

Značky: zařízení, zejména, prostředí, veľkoobjemových, topného, zásobníku, stěn, rozvodu, cukerních

Text:

...regulačním prvkem 1 G a üstí do sání ventilátoru 1.V tomto příkladě, kdy topným prostredím je vzduch, lze zařízeník rozvodu topného prostředí přestavěním tří regulačním prvků 5, 15, 18 použít bud pro vytápění stěn,střechy, nebo dna velkoobjemového zásobníku, nebo pro vytápění pouze dna tohoto zásobníku.V prvním případě použití jsou V poloze otevřerť první regulační prvek 5 v rozvodném potrubí 5 a třetí regulační prvek 1 G v sacím potrubí...

Způsob současné výroby topného plynu a procesního tepla z uhlíkatých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250214

Dátum: 15.04.1987

Autori: Beisswenger Hans Ing, Serbent Harry, Plass Ludolf, Daradimos Georg, Hirsch Martin

MPK: C10J 3/54

Značky: plynů, materiálů, současné, tepla, výroby, topného, uhlíkatých, způsob, procesního

Text:

...a plynová voda.Pod pojmem procesní teplo se rozumĺ tepelné nosné médium, jehož obsah energie se může různým způsobem využívat .při provádění způsuobu. Může se přitom jednat o plyn pro zahřívaní, nebo - pokud se jedná o kyslíkatý plyn pro provoz ~s~palovaoí~ch zařízení různých druhů. Obzvlaště výhodná je výíroba městské pary neho přehřáté pary - rovněž k zahřívání, popřípadě vyhřívání například reaktorů -~ nebo k pohonu elektrických...

Zařízení na regulaci teploty náběhového topného média ústředního vytápění směšováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 238110

Dátum: 16.02.1987

Autor: Kilian Pavel

MPK: F24H 9/20

Značky: vytápění, media, topného, náběhového, teploty, zařízení, regulaci, směšováním, ústředního

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem řešení je vytvořit jednoduché zařízení, nezávislé na elektrické síti, které nepotřebuje další výkonový člen na ovládání regulačního ventilu a jež je přitom velmi citlivé a vykazuje malé zpoždění regulace, přičemž umožňuje změnu průběhu regulace teploty náběhového topného média. Uvedeného cíle se dosáhne zařízením obsahujícím uzavřenou nádobu se vstupem kotlového média, se vstupem vratného topného média a s výstupem náběhového topného...

Způsob přípravy topného plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232457

Dátum: 15.06.1986

Autori: Andrus Ludvík, Vrzáň Josef, Herman Miroslav, Meňhart Julius

MPK: B01F 3/02, C10J 1/20

Značky: topného, plynů, přípravy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přípravy topného plynu mísením vysokovýhřevných plynných složek, obsahujících např. vodík, kysličník uhelnatý, nenasycené a nasycené -C1 až -C3 uhlovodíky samotné nebo ve směsích, s nízkovýhřevnou složkou, kterou tvoří expanzní plyn z 2. stupně uvolnění roztoku trietanolaminu z vypírky CO2 při výrobě vodíku nebo synplynu. Tento expanzní plyn obsahuje 5 až 12 procent mol. vodíku a 88 až 95 % mol. CO2 a má tlak 0,1 až 1,0 MPa.

Zařízení pro samočinnou regulaci průtoku topného média otopnými tělesy centrálních otopných systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222801

Dátum: 15.03.1986

Autor: Kuťák Jiří

Značky: centrálních, media, regulaci, zařízení, systému, průtoku, otopných, samočinnou, otopnými, topného, tělesy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru tepelné techniky, jmenovitě vytápění budov. Účelem vynálezu je částečně snížit zbytečné ztráty energie při vytápění prostorů jejich přetápěním při maximálních teplotách topného média. Uvedeného účelu se dosáhne speciálně upravenou radiátorovou růžicí, v níž je umístěno rotační šoupátko ovládané dvojkovou spirálou, které škrtí průtok média tělesem, jakmile teplota média opouštějícího těleso překročí maximální výpočtovou...

Zapojení chladicího a topného systému kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 227766

Dátum: 01.11.1985

Autor: Palička Eduard

Značky: systému, kompresoru, chladicího, topného, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru vytápění vozidel a týká se zapojení chladicího a topného okruhu kompresoru u vozidel řady ŠL 11 a ŠD 11 s cílem zlepšení vytápění prostoru řidičevy kabiny. Podstatou, vynálezu ja zařazení teplovodního radiátoru do okruhu chlazení kompresoru, tak že do rozvodného potrubí, před trojcestný ventil je zapojeno odbočné potrubí s teplovodním radiátorem, který je uložen pod maskou čelní stěny kabiny v místě větrací klapky.

Zapojení pro regulaci teploty topného systému u cyklotermických pekařských pásových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 225889

Dátum: 15.10.1985

Autori: Limpouch Bohuslav, Vacek Jan

Značky: pásových, topného, teploty, systému, zapojení, regulaci, cyklotermických, pecí, pekařských

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro regulaci teploty topného systému u cyklotermických pekařských pásových pecí, vyznačené tím, že spalovací zařízení (2) je zapojeno do regulačního obvodu radiátoru s nejvyšší teplotou spalin na výstupu (1), která je zároveň regulovanou veličinou tohoto obvodu, řízenou změnou výkonu spalovacího zařízení, a teploty v ostatních radiátorech (5) jsou samostatně řízeny pouze změnou množství spalin, proudících příslušnými kanály.

Výměník tepla topného zařízení na kapalná paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 225787

Dátum: 01.07.1985

Autori: Leimer Jaroslav, Kořínek Jiří

Značky: tepla, topného, paliva, zařízení, kapalná, výměník

Zhrnutie / Anotácia:

Výměník tepla topného zařízení na kapalné palivo, zejména pro nezávislá vozidlová topení, u nichž je spalinami z topného zdroje procházejícími výměníkem ohříváno tekutinové médium, kterýžto výměník je vytvořen jako odlitek z materiálu o vysoké tepelné vodivosti, například z hliníkové slitiny, vyznačující se tím, že sestává ze dvou hlavních částí (1, 2), které vytvářejí vnitřní prostor (4) pro vedení spalin, který je rozdělen alespoň jednou...

Zapojení topného okruhu k vytápění budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 223452

Dátum: 01.05.1984

Autor: Klazar Luděk

Značky: vytápění, budov, topného, zapojení, okruhu

Zhrnutie / Anotácia:

Topný okruh obsahuje alespoň dvě tepelná čerpadla, jejich výparníky jsou připojeny paralelně na rozváděcí potrubí opatřené podávacími čerpadly chlazené látky. První tepelné čerpadlo je zařazeno v prvním topném okruhu a je propojeno s vytápěcím systémem chladnou a teplou větví. Chladná větev je vybavena jedním oběhovým čerpadlem a teplá větev dvěma paralelními oběhovými čerpadly. Chladná větev a teplá větev je v místech před sáním oběhových...