Patenty so značkou «topná»

Spalovací komora pro topná zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269967

Dátum: 14.05.1990

Autori: Langen Herbert, Kenner Erich

MPK: F24C 5/16

Značky: topná, spalovací, komora, zařízení

Text:

...příkladu provedení ve spojení s obrázky 1 až 4, přičemž zde byly vypuětěny části skříně, která netvoří přeą mět vynálezu.Na obr. l je znázorněn schematicky řez uspořádáním spalovací komory. Obr. 2 zcbrazuje v detailu desku mezi prvním úaekem a spalovacím prostorem. Na obr. 3 je znázorněna první varianta k obr. 2. Obr. 4 představuje druhou variantu k obr. 2.Jak je patrno z obr. 1, je spalovací komora tvořena spalovacím prostorem l...

Topná komora, zejména u vyvíječů řízených atmosfér

Načítavanie...

Číslo patentu: 261720

Dátum: 10.02.1989

Autori: Jakeš Jan, Běhounek Ladislav, Nožička Zdeněk, Vyskočil Josef

MPK: B01J 7/00

Značky: komora, zejména, topná, atmosfér, řízených, vyvíječů

Text:

...komory je umístěna V jejím těžišti, minimalizuje síly působící na závěs, eož snižuje jeho hmotnost i hmotnost samotné nosné části topné komory,zmenšuje sílu potřebnou na otevření pohyblivé částia umožňuje zavěšení retorty i na pohyblivou část topné komory. Pohyblivou část lze proto využít i jako odklá dací místo pro retortu v případě kontrol a demontážetopných článků a tepelné izolace. Tím není nutné zhotovovat speciální připraven na...

Ultrazvukový rozprašovací hořák pro menší topná zařízení v pohyblivých prostorách

Načítavanie...

Číslo patentu: 253583

Dátum: 12.11.1987

Autori: Goetz Dieter, Gaysert Gerhard, Gerwin Reinhard

MPK: F23D 11/34

Značky: topná, zařízení, menší, pohyblivých, ultrazvukový, rozprašovací, horák, prostorách

Text:

...ponořeno v proudu spalovacího vzduchu. Z nemeckých zveřejňovacích spisu č. 2 743 863 a č. 2 749 859 je známo uspořádání, při němž generátor ultrazvuku je uspořádán ve vzdálenosti od spalovací komory a je upevněn na dílech vzdálených od spalovací komory, přičemž je ze všech stran chlazen spalovacím vzduchem. Tato řešení neumožñují, aby při výkonech pod 10 kW byla vytvořena kompaktní a prostorově úsporné jednotka pro vytápění vozidla s...

Ultrazvukový rozprašovací hořák pro menší topná zařízení v pohyblivých prostorách

Načítavanie...

Číslo patentu: 253575

Dátum: 12.11.1987

Autori: Gerwin Reinhard, Goetz Dieter, Gaysert Gerhard

MPK: F23D 11/34

Značky: rozprašovací, pohyblivých, prostorách, ultrazvukový, topná, zařízení, menší, horák

Text:

...dóruvaná trubka Eg zasahuje poněkud do výstupniho difuzoru § pro Žhavé plyny, ho na zadní čelni stěně válcovćho tělesa 7.Na wh 0 ďu válcového tělesa 1 jsou vytvoŕeny vstupy Q pro sekundárw ukklnpuno pláštěm lg pro zásobování spalovacím vzduchom. Na vnítrni prostor~ 1 u napojený vstupní otvory 35 pro primárnĺ vzduch v ednĺ části obvodu válcovňhuJakoñ 1 vstupy § pro sekundární vzduch. Pozprásené pêllVO, které je vm nrrh otvoru Ě do prímárnĺho...

Topná trubice s aktivní tepelnou izolací, zejména pro generátory aerosolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253456

Dátum: 12.11.1987

Autori: Vitáček Jiří, Juza Josef, Doušek Karel

MPK: B01J 19/00

Značky: zejména, aerosolů, trubice, topná, generátory, aktivní, izolaci, tepelnou

Text:

...vznikající teplo zvyšuje její teplotu nad teplotu okolí e snižuje tak ztrátu tepla sáláním z vnějšího povrchu vnitřní trubky i bez vyplnění přilehlých povrchů mezi oběma trubkami izolační hmotou. Umístěním druhé svorky v určité vzdálenosti od konce vnější trubky se ovlivní její podélný gradient teplotyia tím i její účinek aktivní tepelné izolace. I při konstantním průřezu vnitřní trubky se tak proměnnou teplotou po délce vnější trubky ovlivní...

Topná tělesa pásové pekařské cyklotermické pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 234733

Dátum: 01.03.1987

Autori: Černík Jiří, Mázl Josef, Komárek František, Vencl Lubomír

MPK: A21B 1/02

Značky: tělesa, pekařské, topná, cyklotermické, pásové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob spojení částí topných těles pásové pekařské cyklotermické pece v topnou zónu s využitím principu podložených montážních svarů. Podstata řešení spočívá v tom, že stěny horního a spodního topného radiátoru jsou spojeny plynotěsnými podloženými montážními svary. Vynález je zvláště výhodný pro pásové pekařské cyklotermické pece, pracující s nízkou spotřebou tepelné energie.

Zapojení přívodu elektrické energie pro topná tělesa lyofilizačních zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 234108

Dátum: 01.10.1986

Autori: Vala Miroslav, Havelka Jiří

MPK: H05B 1/00

Značky: energie, elektrické, zařízení, zapojení, přívodů, tělesa, topná, lyofilizačních

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení přívodu elektrické energie pro topná tělesa lyofilizačních zařízení, u kterých je přívod elektrické energie ovládán pomocí tyristorů, které v případě průrazu kteréhokoliv tyristoru automaticky přepojí příkon na žádanou nižší hodnotu, aby nedošlo k přehřátí materiálu a poškození zařízení.

Elektrická topná jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 226155

Dátum: 15.03.1986

Autor: Mc Williams Joseph Anthony A Hughes John Thomas

Značky: jednotka, elektrická, topná

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrická topná jednotka uspořádaná pod sklokeramickou krycí deskou, se kterou tvoří plotnu pro ohřev kuchyňského nádobí, sestávající ze základní vrstvy z tepelně a elektricky izolačního materiálu a podlouhlého odporového topného prvku tvořeného topnou spirálou z holého drátu, který je stočen do spirály se vzpřímenými závity, přičemž základní vrstva je uložena v kovovém plášti, vyznačující se tím, že základní vrstva (15) obsahuje mikroporézní...

Topná vložka sádek pro urychlené tvrdnutí betonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229474

Dátum: 01.03.1986

Autori: Trojan Zdeněk, Drlík Josef, Bedrník František

MPK: B28B 7/26

Značky: urychlené, betonů, topná, sádek, vložka, tvrdnutí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problém proteplování stavebních dílců v sádkách, odstraňuje nutnost budování stabilních proteplovacích komor nebo použití investičně a provozně nákladných proteplovacích výrobních podložek. Předmět vynálezu spočívá v tom, že v obvodovém, tepelně izolovaném plášti jsou plošně rozmístěny topné elementy. Plášť nemá dno ani strop, může mít v čelech umístěny nosné prvky pro podložky. Tím je umožněno střídavě ukládat jeřábem do sádky...

Topná deska etážového vulkanizačního lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218238

Dátum: 15.02.1985

Autori: Klimeš František, Tylajka František, Hora Jaroslav

Značky: vulkanizačního, deska, etážového, topná

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je topná deska etážového vulkanizačního lisu, která je vyhřívaná elektrickými odporovými tělesy. Podstata vynálezu spočívá v tom, že odporová tělesa 41, 42 51, 52 (obr. 1) jsou uspořádána do jednotlivých topných soustav 4 5, z nichž každá je napojena na samostatný regulátor 44 54. Obvodová vzdálenost x1 x2 každé topné soustavy 4 5 od všech vnějších okrajů je konstantní. Odporová tělesa jsou uspořádána ve dvojicích vzájemně...