Patenty so značkou «točivý»

Točivý elektrický stroj, najmä dvojito napájaný asynchrónny stroj s rozsahom výkonov v rozmedzí 20MVA a viac ako 500 MVA

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14172

Dátum: 20.04.2010

Autori: Cifyildiz Serdar, Okai Ricardo, Schwery Alexander, Meyer Bruno, Walser Hanspeter

MPK: H02K 1/28

Značky: elektricky, točivý, napájaný, 20mva, dvojito, rozsahom, asynchrónny, stroj, výkonov, rozmedzí, najmä

Text:

...Vdôsledku toho je možné účinne zachytiť odstredivé sily, pôsobiace na vonkajšiu nalisovanú dosku.Iné usporiadanie sa vyznačuje tým, že vnútomá a vonkajšia nalisovaná doska tak priliehajú k sebe a tak sú vzájomne spojené, že je možné vonkajšiu nalisovanú dosku naklopiť protiĎalšie uskutočnenie vynálezu sa vyznačuje tým, že aspoň časť strížných svomíkov jevyhotovená ako masívne svomíky.Tiež je však myslíteľné a s ohľadom na použitie rôznych...

Točivý elektrický stroj, najmä dvojito napájaný asynchrónny stroj s výkonovým rozsahom v rozsahu 20 MVA až viac ako 500 MVA

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19921

Dátum: 16.04.2010

Autori: Cifyildiz Serdar, Okai Ricardo, Walser Hanspeter, Meyer Bruno, Schwery Alexander

MPK: H02K 1/28

Značky: napájaný, asynchrónny, elektricky, dvojito, najmä, výkonovým, rozsahu, stroj, točivý, rozsahom

Text:

...na Y J Jjednotlivé rovnonorodé časti, keď obvodové časti vonkajšej nalisovanej dosky nadväzujúvždy rovnou naklápacou hranou na vnútomú nalisovanú dosku a keď obvodové časti dosky súvždy uchytené zavesením do vnútornej nalisovanej dosky.Obvodové časti vonkajšej nalisovanej dosky môžu byť s výhodou do vnútornej nalisovanejdosky zavesené pomocou ozubov V tvare kladivka.Ďalšie uskutočnenie vynálezu sa vyznačuje tým, že vnútomá nalisovaná doska má...

Spôsob energetickej premeny v točivom piestovom motore alebo stroji a točivý piestový motor alebo stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 285000

Dátum: 15.03.2006

Autori: Gašparec Peter, Hruškovič Svetozár

MPK: F01C 1/00

Značky: piestovom, točivý, spôsob, točivom, piestový, přeměny, motor, stroj, motore, stroji, energetickej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob premeny energie je odvodený z tlaku spálenej výbušnej zmesi alebo tlaku tlakového média pôsobiaceho v pracovných komorách vymedzených vonkajšou plochou oválneho stacionárneho člena a vnútornou plochou zaobleného sférického trojuholníka pracovnej dutiny, pričom pohyb vnútornej plochy zaobleného sférického trojuholníka pracovnej dutiny po vonkajšej ploche oválneho stacionárneho člena spôsobuje rotáciu prstenca vonkajšieho tvaru ozubeného...

Podložka svorkovnice, zvláště pro točivý elektrický stroj s bezkostrovým statorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260446

Dátum: 15.12.1998

Autori: Ordáň Jan, Laštovica Milan, Gazda Jiří

MPK: H02K 5/22

Značky: podložka, točivý, zvláště, bezkostrovým, stroj, svorkovnice, statorem, elektricky

Text:

...je proto třeba chránit proti poškozeuí.Fříkladné provedení vynálezu je znázorněno na připojeném výkrese, kde obr. 1 představuje částečný podélný řez elektrickým strojem V místě svorkoV-níce a obr. 2půdorys podložky strorkovníce podle vynálezu. K bezkostrovému statoru 1 točivého elektrického stroje je LlpEVľlĚH přední ložískový štít 2. Stator 1 se skládá z plechů 3 stažených deskamí 4. Nad otvorem 5 V předním ložiskovém štítu 2 je upevněna...

Ručný, prenosný, elektrický alebo inak poháňaný točivý nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1856

Dátum: 03.06.1998

Autor: Radvanec František

MPK: B24B 49/00, B23Q 17/22

Značky: elektricky, točivý, prenosný, nástroj, ručný, poháňaný

Text:

...vodováhy s vy značenými uhlovými hodnotami a uhlovými výsekmi.Príklad 1. Ručná prenosná elektrická vŕtačka L má na vrchnej strane2 a na zadnom čele 3 časti na uchopenie nástroja umiestnenékruhové kvapalinové vodováhy g s vyznačenými uhlovými hodnota~ mi §, 6 a 7 15 °, 30 ° a 45 ° a uhlovými výsekmi g do 360 °.Ručná prenosná elektrická brúska má na vrchnej strane g a na zadnom čele 4 časti na uchopenie nástroja umiestnené kruhové...

Elektrický stroj točivý

Načítavanie...

Číslo patentu: 268032

Dátum: 14.03.1990

Autor: Strakoš Ladislav

MPK: H02K 5/173, H02K 5/167

Značky: elektricky, točivý, stroj

Text:

...je jednodušši, bez případné nutnosti dodatečných úprav uložení. Namáháni štítů od axiblních il rotoru přenášených ložisky je vlivem kuželovitého tvaru vnčjších stran ložiskových pouzdera núbojů štítů rozloženo na větší plochu a má výhodnější průběh.Na připojeném výkresu je znázorněn příklad provedení upevnění ložískových pouzder podle vynálezu, kde na obr. 1 je znázornčno uložení rotoru elektrického stroje točivćho v ložiskovén uzlu, a to v...

Sběrací ústrojí pro točivý elektrický stroj s komutátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265418

Dátum: 13.10.1989

Autori: Gazda Jiří, Laštovica Milan

MPK: H01R 39/36

Značky: točivý, stroj, sběrací, komutátorem, ústrojí, elektricky

Text:

...na sběrací ústrojí s částečným řezem přes výztužný kruh.K ložiskovému štítu l elektrického stroje je upevněn nosný kruh l sběracího ústrojí. Svěrkami l pomocí šroubů A jsou V nosném kruhu l sevřeny roubíky l sestávající z izolátorů É a ocelových líšt 1. Na lištách 1 jsou přiloženy měděné pásy Q. K roubíkům § jsou šrouby g a maticemi lg připevněny kartáčové držâky ll s kartáči ll. Kartáče ll jsou s pásy g vodivě spojeny ląnky ll ukončenými...

Stejnosměrný stroj točivý

Načítavanie...

Číslo patentu: 265253

Dátum: 13.10.1989

Autori: Mezírka Milan, Žák Zdeněk, Rákos Jaroslav

MPK: H02K 1/18

Značky: stejnosměrný, stroj, točivý

Text:

...spojnicí vnějších stran sousedních segmentů, geometrickou přímkovou spojnicí jejich vnitřních stran a jejich navzájem přivrácenými okraji, umístěnatraverza, přiléhající k okrajům segmentů.Podstatnou výhodou řešení stejnosměrného stroje točivého podle vynálezu je, že jeho magnetický obvod statoru je charakterizován kvalitativně vyšší radiální i torzní tuhostí oproti porovnatelným provedením magnetického obvodu statoru stávajících stejnosměrných...

Elektrický stroj točivý s diskovým rotorem a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 262247

Dátum: 14.03.1989

Autori: Staniček Zdenko, Rakus Jaroslav

MPK: H02K 5/15, H02K 5/16, H02K 5/04...

Značky: stroj, výroby, točivý, diskovým, elektricky, rotorem, způsob

Text:

...pro-vedení elektrického stroje točivého podle vynálezu jsou znázorněny na připojeném výkresu, na němž zobrazuje obr. 1 rotor s oběma štíty stroje v částečném axiálním řezu, kde závitový spoj matic s ložiskovými nábojí štítü je ve vrcholu ložiskového naboje štítu, a obr. 2 ukazuje »levý štít stroje se šroubovým spojem na vnějším obvo-du ložískovébo náboje štítu rovněž v částečněm axiálním řezu.Diskový rotor 1 je umístěn mezi...

Elektrický stroj točivý s buzením permanentními magnety a způsob jeho magnetizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 261782

Dátum: 10.02.1989

Autor: Žák Zdeněk

MPK: H02K 23/04, H02K 21/08, H02K 1/14...

Značky: elektricky, magnety, točivý, stroj, magnetizace, buzením, způsob, permanentními

Text:

...výkrese jsou znůzorněny příklady elektrických strojů točivých s buzením permanentními megnety e způsobu jejich megnetizsce podle vynálezu, kde na obr. Í je v příčném řezu znázorněn stetor s permsnentními magnety a příprevkem pro způsob jejich magnetizece a na obr. 2.je v płíčnem žezu snázorněn rotor s permenentními magnety a přípravkem pro způsob jejich magnetizece.Na stetoru elektrického stroje točivěho (obr. 1) jsou pravidelně uspołádány...

Elektrický stroj točivý s nosníkovou kostrou

Načítavanie...

Číslo patentu: 261778

Dátum: 10.02.1989

Autori: Strakoš Ladislav, Cahel Ladislav

MPK: H02K 5/04

Značky: kostrou, stroj, elektricky, točivý, nosníkovou

Text:

...kmitů nosníkové kostry a tím i na knitáni e tuhost celého elektrického stroje. za účelem výrazného zvýšení tuhosti patek a tím i tuhosti uchycení celého stroje k základu jsoupłíčná zebra patek vytvořena tak, aby byla zakotvena do krátkych uzavfených skfíñovýchnosníků o délce rovnající se minimálně rozteči příčných žeber a tvořených odpovídajícímiúseky podélných nosníků kostry, jejího vnějšího pláště a úseky vnitřního pláště pevné...

Elektrický stroj točivý

Načítavanie...

Číslo patentu: 261641

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kalous Zdeněk, Beran Jaromír, Matějíček Zdeněk

MPK: H02K 5/16, H02K 3/46, H02K 5/04...

Značky: stroj, točivý, elektricky

Text:

...chodu .a vysoké životnosti,přičemž není nutné, aby skříňka dosedala na ložiskový štít po celém obvodu a není ani nutná kolmost jednoho z čel statoru na dutínu statoru. Tím odpadá opracovaní čela statoru nebo přesné otáčení plechu.Příklad řešení je zobííazen na výkresech,kde na obr. 1 je naznačeíía v řezu sestava elektrického stroje točivého, na obr. 2 je naznačena v toxonometriokém pohledu skříňka stejného stroje v pohledu shora, na...

Elektrický stroj točivý a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256448

Dátum: 15.04.1988

Autori: Válka Jiří, Ráčil Jiří

MPK: H02K 15/16, H02K 5/15

Značky: výroby, elektricky, točivý, způsob, stroj

Text:

...docílí dokonalé souososti ploch pro uložení ložisek, takže uvedené nedostatky se již nevyskytují.Příklad provedení elektrického stroje točivého podle vynálezu je znäzorněn na připojeném výkresu a způsob jeho výroby je dále podrobně rozveden.Na prvním štítu 1 elektrického stroje točivého podle vynálezu je souose Vytvořeno ložiskové pouzdro g pro první ložisko 2 hřídele A stroje. Druhý štít 5 stroje je opatřen souosým montážním otvorem Q, jehož...

Elektrický stroj točivý, zejména v pevném závěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241870

Dátum: 01.12.1987

Autori: Cenek Miroslav, Pokorný Antonín

MPK: H02K 5/04

Značky: točivý, elektricky, stroj, závěru, zejména, pevném

Text:

...materiálů, pracnosti, výrobních technologických zařízení a zjednoNa připojeném výkrese jsou znázorněny příklady provedeníelektrického stroje točivého podle vynálezu na obr. 1 v podélnémLožiskové štíty l elektrického stroje točivého na obr. l ak 2 přiléhají těsně vnější obvodovou plochou k vnitřní obvodové stěně kostry ga V ní jsou vytvořeny drážky 3, které jsou v záběru s výstupky 5 segmentů 1, které jsou s ložiskovými štíty l spojeny...

Elektrický stroj točivý v pevném závěru

Načítavanie...

Číslo patentu: 241683

Dátum: 15.09.1987

Autori: Klinke Milan, Didek Miloslav

MPK: H02K 5/136, H02K 5/04

Značky: stroj, točivý, elektricky, pevném, závěru

Text:

...pojistnými kroužky a svorkownicí Lisporádanou na ložískovém štítu,vyznačující se tím, že svorka-voice a pojistné kroužky 14 nebo matice 8 šroubů,pripevňující Ložiskový štít 2 ke ktostře 1 na stralně svorkovnice, jsou opnatreny krytem 10, mezi jehož obvodovými plwochami,těsně přiléhajícími ke k-ostre 1 nebo ložískovejmu štítu 2, jsou vytvoreny nevýbušuné spáry 414 přičemž kryt 10 je s kostrou 1 a/ínebo ložiskovým štítem 2 spojern...

Elektrický stroj točivý nízkeho napätia so zaisteným zapusteným štítom

Načítavanie...

Číslo patentu: 252033

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kundrát Imrich, Kujaník Stanislav, Rajec Vladimír, Struckel Peter, Balog Juraj

MPK: H02K 5/08, H02K 5/124

Značky: zaisteným, napätia, zapusteným, točivý, stroj, nízkého, elektricky, štítom

Text:

...axiálneho posuvu ložiskového štítu v zámku kostry, vzhľadom na toleranciu výroby upevňovacej drážky v kostre a poistných segmentov.Úlohou vynálezu je odstranit uvedené nevýhody, vytvorit jednoduché uloženie ložiskového štítu v kostre s nenáročnou výrobou,montážou a demontážou pri rešpektovaní všetkých požadovaných parametrov elek 4trického stroja točivého, jeho vysokej spoľahlivosti a životnosti.Uvedené nevýhody odstraňuje a úlohu rieši...

Elektrický stroj točivý s chladicími trubkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 249691

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kašpar Jiří, Ráčil Jiří

MPK: H02K 9/19, H02K 9/00

Značky: točivý, stroj, elektricky, chladícími, trubkami

Text:

...tepe 1 ~ ného odporu v cestě ztrátového tepelného toku mezi svazkem magnetického obvodu s přilehlými povrchy chladicích trubeą a tím zvýšení výkonu chladicího systému stroje, zvýšení jeho životnosti, případně zvýšení jeho výkonu při daných vestavných rozměrech.Na připojeném výkresu jsou na obr. 1 a 2 znázorněny příklady řešení podle vynálezu v podélném řezu.kovové chladící trubky g, jejichž vnější povrch je v místě stykuse svazkem 1...

Zavřený elektrický stroj točivý patkového provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 230604

Dátum: 15.05.1986

Autor: Ošlejšek Oldřich

MPK: H02K 9/20

Značky: stroj, točivý, zavřený, elektricky, provedení, patkového

Zhrnutie / Anotácia:

Zavřený elektrický stroj točivý patkového provedení, opatřený žebrovanou kostrou s vynecháním žeber mezi patkami stroje, vyznačující se tím, že kostra /1/ je ve své dolní části opatřena vanou /4/, spojenou s alespoň jedním kondenzátorem /5/, hermeticky uzavřenými vůči kostře /1/ a vůči okolí, přičemž ve vaně /4/ je umístěna kapalina s bodem varu v rozmezí 40-100 °C a její čistá pára.

Stejnosměrný elektrický stroj točivý s celolistěným magnetickým obvodem pomocných pólů

Načítavanie...

Číslo patentu: 224514

Dátum: 15.12.1985

Autor: Horecký Drahomír

Značky: stroj, magnetickým, pólů, elektricky, pomocných, obvodem, točivý, stejnosměrný, celolistěným

Zhrnutie / Anotácia:

Stejnosměrný elektrický stroj točivý s celolistěným magnetickým obvodem pomocných pólů, vyznačující se tím, že v magnetickém obvodu hlavních pólů (1), ale mimo magnetický obvod pomocných pólu, je zařazen přídavný tlumicí prvek (4) pro omezení pulsace magnetického toku uzavírajícího se magnetickým obvodem hlavních pólů a procházejícího komutující cívkou.

Zavřený elektrický stroj točivý

Načítavanie...

Číslo patentu: 220490

Dátum: 15.11.1985

Autor: Ošlejšek Oldřich

Značky: elektricky, točivý, zavřený, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zavřeného elektrického stroje točivého s odděleným vnitřním uzavřeným chladicím obvodem a otevřeným vnějším chladicím obvodem, ve kterém je uspořádán alespoň jeden vnější ventilátor, a s magnetickým obvodem statoru uspořádaným na vnitřním válcovém plášti. Účelem vynálezu je docílit zrovnoměrnění tepelného namáhání teplosměnného povrchu pláště, což umožní kvalitativně vyšší výkonové využití provozování strojů. Uvedeného účelu se...

Elektrický stroj točivý s drápkovým rotorem buzený permanentním magnetem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233328

Dátum: 15.08.1985

Autor: Halle Hartmut

MPK: H02K 21/08

Značky: stroj, rotorem, permanentním, magnetem, buzený, drápkovým, elektricky, točivý

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká elektrického stroje, buzeného stálým magnetem, s rotorem a systémem pólů, uspořádaným ve tvaru podkovy, zejména synchronního stroje s nejvyšším počtem pólů. Podobné stroje jsou využívány v pohonech na trífázový proud s napájením od ventilového měniče proudu. Cílem vynálezu je zabezpečení nezbytně vysoké koncentrace proudu při použití feritových magnetů, vyžadujících nižší náklady při nevelkých radiálních rozměrech. Rotor se...

Závěsné zařízení zvláště pro točivý elektrický stroj hranatého tvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225485

Dátum: 15.04.1985

Autor: Laštovica Milan

Značky: zvláště, závesné, hranatého, točivý, tvaru, stroj, elektricky, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Závěsné zařízení, zvláště pro točivý elektrický stroj hranatého tvaru, vyznačené tím, že sestává alespoň z jednoho páru válcových čepů /3/ ukončených nákružky /4/ a zasouvatelně uložených ve válcových vedeních /2/ kostry /1/.

Elektrický stroj točivý homopolárního typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225539

Dátum: 01.12.1984

Autori: Rakus Jaroslav, Staniček Zdenko

Značky: elektricky, homopolárního, stroj, točivý

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrický stroj točivý homopolárního typu, zejména vířivý dynamometr induktorového typu, opatřený toroidním budicím vinutím, tvořen. alespoň dvěma cívkami, uspořádanými v axiálním směru stroje v odstupu od sebe ve jhu statoru a oddělenými od prostoru pracovní vzduchové mezery stroje mezikruhovým magneticky nevodivým můstkem, vyznačující se tím, že mezi cívkami (5) jsou uspořádány vložky (10) pro vyvození tlaku na při vrácené stěny (6) cívek...

Stejnosměrný elektrický stroj točivý s buzením permanentními magnety a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 224591

Dátum: 01.10.1984

Autori: Mezírka Milan, Válka Jiří, Drlík Milan, Škrdlant Karel, Slavík Zbyněk, Procházka Karel Brno

Značky: elektricky, stroj, způsob, permanentními, výroby, buzením, magnety, točivý, stejnosměrný

Zhrnutie / Anotácia:

Stejnosměrný elektrický stroj točivý s buzením permanentními magnety ve tvaru válcovitě prohnutých segmentů a se statorem z nemagnetického materiálu opatřeným jhem z magneticky vodivého materiálu, zejména elektromotor pro pohon domácích spotřebičů, vyznačující se tím, že permanentní magnety (3) jsou umístěny v nosné kleci (2) z nemagnetického materiálu tvořené dvěma čelními prstenci (7) vzájemně spojenými axiálními trámci (8), jejichž boky...

Elektrický stroj točivý s uzavřeným vnitřním oběhem chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 215948

Dátum: 01.10.1984

Autor: Čáslava František

Značky: vnitřním, elektricky, točivý, stroj, oběhem, chladiva, uzavřeným

Zhrnutie / Anotácia:

Elektrický stroj točivý s uzavřeným vnitřním oběhem chladiva je opatřen výměníkem tepla tvořeným soustavou teplovodných trubic cirkulačního typu, jejichž výparné části jsou umístěny v prostoru vnitřního oběhu chladiva a kondenzační části v prostoru vnějšího oběhu chladiva. Uvedené uspořádání umožňuje lepší využití prostoru vnitřního oběhu chladiva pro umístění výparných částí teplovodných trubic. Tím se docílí intenzivnějšího chlazení stroje a...

Elektrický stroj točivý s uzavřeným vnitřním oběhem chladiva

Načítavanie...

Číslo patentu: 217383

Dátum: 01.09.1984

Autor: Čáslava František

Značky: chladiva, vnitřním, elektricky, točivý, uzavřeným, stroj, oběhem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se tyká elektrického točivého stroje s uzavřeným vnitřním oběhem chladiva. Účelem vynálezu je lepší využití vestavných rozměrů stroje, zrovnoměrnění teplotního pole stroje, snížení hodnot místních přehřáti aktivních částí stroje a tím i snížení hodnoty středního oteplení a pro dloužení životnosti isolačního systému vinutí. Spojením teplovodných trubic do dvojic snižuje se pracnost při jejich výrobě a plnění, zmenší se počet uzávěrů,...

Zavřený elektrický točivý stroj s přídavným výměníkem tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 214451

Dátum: 01.07.1984

Autori: Sušen Josef, Charvát Jaroslav, Alexa Karel

Značky: tepla, zavřený, přídavným, výměníkem, točivý, elektricky, stroj

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zavřeného elektrického točivého stroje s přídavným výměníkem tepla na horní straně stroje. Účelem vynálezu je docílit výrazného snížení hmotnosti přídavného výměníku tepla při současném podstatném zmenšení zastavovacích rozměrů zavřených elektrických to čivých strojů. Uvedeného účelu se do sáhne tím, že v přepážce výměníku tepla, oddělující prostor vnitřního chladicího vzduchu, je upevněna soustava teplovodných trubic, přičemž...

Mechanizmus premeny točivého pohybu na priamočiary a priamočiareho na točivý

Načítavanie...

Číslo patentu: 223114

Dátum: 01.04.1984

Autor: Kohút Josef

Značky: priamočiareho, točivý, pohybu, přeměny, točivého, priamočiary, mechanizmus

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na premenu točivého pohybu na priamočiary a priamočiareho na točivý ozubeným prevodom. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením, ktoré pozostáva z obojstranne ozubeného hrabeňa, do ktorého striedavo zapadajú ozubené kolesá ich dolnou časťou, ktorá je riešená tak, že ozubenie je vytvorené len do polovice obvodu ozubených kolies. V hornej časti ozubených kolies je ozubenie vytvorené po celom ich obvode a medzi kolesá je...