Patenty so značkou «tmelů»

Spôsob utesňovania okien, dverí a iných otvorov budov pomocou tmelu a oddeľovacej fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286109

Dátum: 06.03.2008

Autor: Chvostál Karol

MPK: E06B 7/16

Značky: fólie, budov, tmelů, dveří, utesňovania, spôsob, iných, okien, pomocou, oddelovacej, otvorov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob utesňovania okien, dverí a iných otvorov budov pomocou tmelov a oddeľovacej fólie je technológia na odstránenie netesnosti medzi dotykovými plochami okna (2) a okenného rámu (1). Umožňuje vytvarovať presné a odolné tesnenie bez nutnosti presne opracovať dotykové plochy utesňovaného profilu, čo je dôležité pri ťažko demontovateľných alebo rozmerovo veľkých otvoroch, ako sú okná, dvere a iné otvory budov.

Spôsob výroby vodného spojivového tmelu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14762

Dátum: 05.04.2007

Autori: Renkes Tanja, Barrere Matthieu, Tessari Frank

MPK: C08F 2/00, C08F 257/02, C08F 265/00...

Značky: výroby, spojivového, tmelů, spôsob, vodného

Text:

...spojivového tmelu ako spojiva, a spôsobu výroby vodných spojivových tmelov pomocou viacstupňovej emulznej polymerizácievo vodnej fáze, ktorý zahŕňa nasledujúce kroky1) voľnoradikálovú polymerizáciu zmesi A olefinicky nenasýtených, voľnoradikálovo polymerizovateľných monomérov,obsahujúce aspoň jeden olefinicky mononenasýtený monomér s aspoň jednou kyslou skupinou V podiele zodpovedajúcom hodnote kyslosti zmesi A, 10 až 100 mg KOH/g a 0,5 až...

Kompozícia precipitačného tmelu a spôsob precipitácie tmelu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 309

Dátum: 07.02.2003

Autori: Ikeda Kazuki, Tanaka Hiroshi

MPK: H05K 3/34, B23K 35/26

Značky: kompozícia, precipitácie, spôsob, tmelů, precipitačného

Text:

...solí by bola indukovaná relatívne nízka teplota, kde sa uskutočňuje hlavne tvorba kovového filmu a nie substitúcia, a preto je veľmi ťažké upraviť konečnú kompoziciu tmelovej zliatiny.0010 W 0-A-98/08362 popisuje kompoziciu na použitie pri výrobe kovových vrypov a iných kovových súčastí na obvodových doskách, drôtových doskách a podobne, ktorá obsahuje nasledovné zložky(C) polymér alebo monomér, ktorý je polymerizovateľný za vzniku...

Zmes na prípravu ohňovzdorného tmelu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1647

Dátum: 08.10.1997

Autor: Vašátko Eduard

MPK: C09D 5/34, C04B 35/66, C09J 11/02...

Značky: tmelů, ohňovzdorného, přípravu

Text:

...obvykle anorganických lepidiel, proti pôsobeniu vzdušnej vlhkosti a priemyslovým atmosféram, čo malo opäť za následok stratu pevnosti spoja v priebehu stamutia. Z uvedených dôvodov sa používanie uvedených obkladov V tuzemsku ani v zahraničí dosiaľ nerozšírilo a to napriek tomu, že je v súčasnej dobe vyrábaný už celý rad doskových systémov z lísovanej vlny.Väčšinu uvedených nedostatkov a nevýhod do.značnej miery odstraňuje zmes naprípravu...

Suchá směs, zejména pro výrobu kyselinovzdorného tmelu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265684

Dátum: 14.11.1989

Autori: Ševčík František, Henek Milan

MPK: C09K 3/12, F27D 1/00, C09K 3/10...

Značky: směs, zejména, sucha, kyselinovzdorného, výrobu, tmelů

Text:

...spočívá v tom, že sestává z 30 až 60 hmotnostních dílů přírodního křemičitého písku o střední velikosti zrna 0,12 až 20 mm, jehož kyeelinovzdornost Ěiní nejméně 96 procent, z 20 až 60 hmotnostních dílů mletého křemičitého písku o střední velikosti zrna 50 až 70 mikrometrůnebo jiné křemičitě suroviny s obsahom Si 02 nad 85 procent, například křemence s kyselinovzdorností nad 97 procent, ze 2 až 10 hmotnostních dílů křemičitého úletu 0...

Zařízení pro dávkování dvou a vícesložkových tmelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261959

Dátum: 10.02.1989

Autori: Rada Josef, Stránský Karel, Veselý František

MPK: G01F 11/02

Značky: zařízení, tmelů, dávkování, vícesložkových

Text:

...dávkovaných tmelů. Velikost dávky a prodlevy mezi jednotlívými dávkami, tj. chod ovládačů ventilů jednotlivých složek, je däna časem, po který jsou dávkovaci ventily uzavřený nebo otevřeny a složka proudí bud zpět do zásobníku složek, nebo do dávkovací a mísicí hlavy. Tento čas je řízen elektronicky přes pneumatické rozváděče. Poměr složek je měnitelný výměnou řetězových kol pohánějících davkovací čerpadla s přihlédnutím k viskozitě...

Způsob fixace polovodičových prvků na podložku založený na použití nízkoviskozních tmelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241935

Dátum: 01.12.1987

Autor: Rambuský Zdinek

MPK: H01L 21/02

Značky: podložku, prvků, tmelů, založený, použití, nízkoviskózních, polovodičových, fixace, způsob

Text:

...prvku se nejprve nanese tmel, ze které ho se otáčaním prvku vytvoří vrstva, jež se dále vysuší a poté následuje fixace polovodičověho prvku na podložku pájecím zařízením při teplotě 12045/250 °C.Nanášením tmelu na část povrchu polovodičového prvku rotací se docílí homogenní vrstvy tmelu, jejíž tlcuštku lze přesně regulovat rychlostí otáčení. Záměrným vysušením tmelu odpadnou problémy se změnou viskozity tmelu a při dalším zpracování...

Zařízení pro měření mechanických vlastností spárových těsnicích tmelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236181

Dátum: 01.12.1987

Autor: Hlaváček Jaroslav

MPK: G01B 5/30

Značky: tmelů, mechanických, měření, zařízení, spárových, vlastností, těsnicích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro měření mechanických vlastností spárových těsnicích tmelů pro stavební konstrukce. Jedna část upínacího zařízení je suvně uložená na vertikálním vedení a je spojena s táhlem servopohonu. Druhá část je připojená k jednomu rameni dvouramenné páky na které doléhá siloměrný člen. Upínací zařízení je vytvořeno jako souměrné držáky opatřené radiální drážkou v které je suvně uložen vodicí segment pevně spojený s přilehlou...

Směs pro přípravu ochranných nátěrů a tmelu proti ohni

Načítavanie...

Číslo patentu: 238159

Dátum: 01.05.1987

Autori: Vašátko Eduard, Novák Miroslav

MPK: C09D 5/18, C09D 3/727

Značky: nátěrů, přípravu, směs, tmelů, proti, ochranných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší problematiku protipožarní ochrany plastových případně jiných hořlavých izolací na kabelových rozvodech pomocí zábranovému nátěru. Směs pro přípravu takových nátěrů sestává ze 40 až 60 hmotnostních dílů vodné disperze polyvinylacetátu, kyseliny akrylové nebo jejich kopolimerů, 3 až 10 hmotnostních dílů keramické olovnato-křemičito-borité glazury, 0,5 až 10 hmotnostních dílů oxidu titaničitého, 0,5 až 10 hmotnostních dílů oxidu...

Výplň tmelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239758

Dátum: 15.04.1987

Autori: Chvalovský Václav, Farkaeová Marta

MPK: C09D 5/34

Značky: výplň, tmelů

Text:

...atd./ pro Ktntóu byla provozně nepoužitelná.V zahraničí jsou pro.vytvrzování uvedených tmelů používány zejména sulfonované kyseliny aromatické řady, např. mono- a di- deriváty naftalensulfonové kyseliny. Výše uvedene ne dostatky odstraňuje výplň podle vynálezu, jejíž podstatou je kombinované tvrdidlo novéhotypu, tvořené směsi dusičnanu močoviny a p-toluensulfochloridu.Předmětem vynálezu je výplň tmelů sestávající z minerálního plniva na...