Patenty so značkou «tlmenie»

Systém na tlmenie vibrácií pre valcovaciu stolicu s prvým a druhým pasívnym hydraulickým prvkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18543

Dátum: 07.10.2011

Autori: Amati Nicola, De Luca Andrea, Vignolo Luciano, Tonoli Andrea, Pristera' Carmine, Romeo Giuseppe, Nobile Matteo

MPK: F16F 15/023, B21B 33/00, B21B 37/00...

Značky: valcovaciu, druhým, vibrácií, prvým, tlmenie, pasívnym, systém, hydraulickým, prvkom, stolicu

Text:

...hrúbke a tvrdostio zmenami trenia valcovacej medzery, najmä pri maximálnych rýchlostiach, dokoncas rizikom dočasného prerušenia mazacej vrstvy o defektmi spôsobenýrni valcami pri operáciách nastavovaniao nevhodným stavom mechaniky klietky, napríklad opotrebovaním, interakciami medzio valcovaním tvrdého materiálu V kombinácii so značným znížením hrúbky a vysokou0014 Valcovacie klietky, ako všetky mechanické súčasti, majú svoje vlastné...

Žiaruvzdorná keramická nádoba na tlmenie rázov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13512

Dátum: 19.07.2010

Autori: Janko Wilhelm, Hackl Gernot, Sorger Robert, Trummer Bernd

MPK: B22D 41/00

Značky: keramická, žiaruvzdorná, tlmenie, nádoba, rázov

Text:

...jejdna. Prostredníctvom tohto profilu prúdenia je obmedzený vznik turbulencií v mieste vstupu kovovej taveninydo vlastnej metalurgíckej nádoby.0019 Tým sa umožní zníženie erózie žiaruvzdomého materiálu nádoby na tlmenie rázov, najmä potom v oblasti postranných (ohraničujúcich) plôch otvoru vjej bočnej stene. Odpovedajúcim spôsobom je znížené i množstvo nečistôt (cudzorodých látok), ktoré sa dostávajú do kovovej taveníny nachádzajúcej...

Tekutý potravinový doplnok na dočasné tlmenie účinkov koronavírusov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5176

Dátum: 07.05.2009

Autor: Baňáková Alena

MPK: A61K 47/12, A23L 1/30, A23L 2/38...

Značky: účinkov, potravinový, tlmenie, doplnok, koronavírusov, tekutý, dočasné

Text:

...technického riešenia je homogénna zmes 1 300 až 1 500 g kryštalíckého uhličitanu sodného (Na 2 CO 3), l 000 až l 400 g kyseliny citrónovej (C 6 HgO 7), 104 až 110 g uhličitanu vápenatéhoTechnické riešenie vychádza zo skutočnosti, že nakoľko sú koronavírusy identifikované i v stolici ľudí,tieto prežívajú v kyslom prostredí. Je možné preto predpokladať, že všetky vírusy z tejto čeľade reagujú na pH prostredie rovnako, čo potvrdzuje...

Rezonátor na tlmenie hluku a jednotlivých tónov v potrubiach

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5162

Dátum: 07.05.2009

Autor: Nezverejniť Pôvodcu

MPK: F16L 55/02

Značky: tónov, tlmenie, rezonátor, potrubiach, jednotlivých, hluku

Text:

...otvorom ll a ďalšej komory 20 dĺžky L 2 s otvorom 21, ktorý je definovaný rozšírenou časťou 3 potrubia 2 úchytom 6 a vnútomým ohraničením 4.Rczonátor pozostáva prevažne z dvoch rozličných komôr, ktoré hraničia s potrubím prípadne cez ktoré je potrubie vedené. Úsek, ktorým ohraničeníe (časť potrubia) vstupuje do rozšírenej časti potrubia, ktorá ho obklopuje, prípadne ohraničuje komory, je určený predovšetkým po stanovení rozmerov (dimenzovaní)...

Zariadenie na tlmenie zvuku pre prívodné potrubie motora s vnútorným spaľovaním a prívodné potrubie zahrnujúce toto zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7177

Dátum: 03.12.2008

Autor: Caliskan Alper

MPK: F04B 39/00, F01N 13/00, F02M 35/12...

Značky: tlmenie, prívodné, zvuku, zariadenie, motora, zahrnujúce, potrubie, vnútorným, spaľovaním

Text:

...aspoň z časti radiálne vnútorná, je spojená s týmito krajnými časťami a je plynule prepojená s vnútrom každého vyklenutiakomoru, vnútorná štruktúra vedenia je axiálne nespojitá a má aspoň dva valcovité samostatné úseky umiestnené dva a dva axiálne vedľa seba z oboch strán axiálneho deliaceho priestoru, ktorý leží V radiálnom reze plášťa, dve a dve komory tvorené vyklenutím sú spolu prepojené radiálne medzi uvedeným alebo každým zúžením a...

Zariadenie na tlmenie torzných kmitov turbodúchadla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16400

Dátum: 04.09.2008

Autori: Creager Christopher, Suhocki Christopher, Ouwenga Daniel, Pratley Mark

MPK: F16F 15/134

Značky: tlmenie, torzných, turbodúchadla, kmitov, zariadenie

Text:

...energiu. Remenica zahŕňa úsek s rebrovaným vonkajším povrchom na uvádzanie do záberu s rebrovaným remeñom a elastický prvok medzi úsekom remenice amechanizmus s guľôčkami, ihlami alebo vačkami, spojenými V sérii s elastickým prvkom medzi úsekom remenice a zberačom. Voľnobežný mechanizmus zaisťuje prenos energie, keď je hnacíprvok hnaný remeňom, a odpojenie, keď nie je hnaný.0006 Na minimalizovanie hluku prenášaného tuhou látkou sa...

Zariadenie na tlmenie energie pre viacčlenné vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6120

Dátum: 08.05.2007

Autor: Lindner Harald

MPK: B61G 11/00

Značky: vozidlo, zariadenie, tlmenie, viacčlenné, energie

Text:

...do úvahy najmätaké, ktoré majú deformačnú rúru. V takých zariadeniach na tlmenie energie sa vplyvom definovanej plastickej deformácie elementu (deformačnej rúry) deštruktívnym spôsobom premenírázová energia na deformačnú prácu a teplo.0005 Na to je zo stavu techniky koľajových vozidiel známa napríklad tyč spriahadla jej zo strany vozňovej skrine usporiadaným koncovým úsekom natočiteľne vo vodorovnej rovine kĺbom spojiť na ložiskovom...

Výchylková poistka na tlmenie alebo zabránenie pohybu odlomenej časti potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: 284894

Dátum: 09.01.2006

Autor: Bergmann Heinz

MPK: F16L 3/00, F17D 5/00, F16L 55/00...

Značky: výchylková, pohybu, zabránenie, odlomenej, tlmenie, poistka, částí, potrubia

Zhrnutie / Anotácia:

Výchylková poistka je určená na tlmenie alebo zabránenie pohybu odlomenej časti potrubia. Časti (2, 3) potrubia sú navzájom spojené prostredníctvom spájacieho elementu (8). Na častiach (1, 2, 3) potrubia vystupujúcich z rozvetvovacieho bodu (V) sú umiestnené výstupky (N). Pri pohľade od rozvetvovacieho bodu (V) sú za výstupkami (N) časti (1, 2, 3) potrubia obklopujúce prstence (4, 5, 6) s výstupkami (N) v účinnom spojení. Každý prstenec (4, 5,...

Výkyvná poistka na tlmenie alebo prevenciu pohybu zlomenej časti potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: 284886

Dátum: 09.01.2006

Autori: Andersen Aksel, Mudra Dimitrij, Hofmockel Albrecht, Both Hubert

MPK: F16L 57/00

Značky: výkyvná, pohybu, částí, poistka, prevenciu, zlomenej, potrubia, tlmenie

Zhrnutie / Anotácia:

Výkyvná poistka na tlmenie alebo prevenciu pohybu zlomenej časti potrubia (1) obsahuje spojovací prvok na premostenie predpokladaného možného miesta (2) zlomu. Ako spojovací prvok sú usporiadané najmenej dve ťahadlá (5), ktoré sú po obidvoch stranách možného miesta (2) zlomu kĺbovo spojené s potrubím (1). Alternatívne sú ako spojovací prvok usporiadané najmenej dve ťahadlá (5), ktoré sú na jednej strane spojené s potrubím (1) a na druhej strane...

Zariadenie na pripevnenie ochranného krytu kolesa na konštrukciu motorového vozidla, s prostriedkami na tlmenie vibrácií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8354

Dátum: 07.10.2005

Autor: Motto Alain

MPK: B62D 25/16

Značky: krytu, tlmenie, motorového, ochranného, zariadenie, vibrácií, pripevnenie, konštrukciu, kolesa, vozidla, prostriedkami

Text:

...po ktorej ide vozidlo kamienky, hrudky hliny, kvapôčky vody alebo akékoľvek iné pohyblivépevné predmety, ktoré sa môžu nachádzať na vozovke.0012 Keď koleso vozidla prejde cez tieto pevné predmety, môže ich odhodit. Tieto predmety môžu tiež uviaznuť v zahĺbených drážkach behúña pneumatiky, môžu byt kolesom uvedené do rotačného pohybu a v dôsledku pôsobenia odstredivej sily byt odhodené po časti otáčky kolesa smerom ku0013 Pri neprítomnosti...

Profil pre akustické tlmenie pripojený medzi okennou tabuľou a karosériou vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8711

Dátum: 29.08.2005

Autor: Charlier Julien

MPK: B32B 17/10

Značky: okennou, karosériou, profil, tabuľou, vozidla, tlmenie, akustické, medzi, pripojený

Text:

...je rovnako splnená a napríklad pri tyči voľnej na svojich koncoch stači pre vyvolanie všetkých režimov ohýbania klepnúť na0009 Budenie spôsobené pevnými predmetmi je periférne a boloregistrované iba pri určitých vibračných frekvenciách motora, tj. pri určitýchrýchlostiach otáčania motora, aspoň jedna z okenných tabúl má vibračný režim a kabína vozidla má akustický režim, pričom väzba medzi týmito dvoma režimami zosilňuje hučanie...

Expandovateľný materiál a upevniteľný prvok pre tesnenie, tlmenie zvuku alebo vystužovanie a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10691

Dátum: 23.06.2004

Autori: Kleino Thomas, Larsen Douglas, Harthcock Matthew, Apfel Jeffrey, Barz William, Kassa Abraham

MPK: B62D 29/00, C08J 9/00

Značky: expandovateľný, vystužovanie, upevnitelný, spôsob, výroby, materiál, prvok, zvuku, tlmenie, tesnenie

Text:

...a podobne. Preto sa predkladaný vynález snaží poskytnúť expandovateľný materiál, ktorý by vykazoval aspoň jednu požadovanú vlastnosť bez velkého obmedzeniaminimálne jednej ďalšej vlastnosti.0006 Predkladaný vynález predstavuje spôsob podľa nároku 1 a poskytujeprvok navrhnutý tak, aby slúžil na tlmenie zvuku, tesnenie alebo vystuženieurčitého typu výrobku ako je napríklad vozidlo. Prvok sa všeobecne skladá z nosiča, expandovatelného materiálu...

Zariadenie na tlmenie torzných vibrácií v riadiacom systéme naftového motora s vratným pohybom piestov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283959

Dátum: 03.05.2004

Autori: Kołomecki Jerzy, Oleński Stanislaw, Ozdzeński Jerzy

MPK: F02B 75/06

Značky: pohybom, piestov, torzných, vibrácií, tlmenie, zariadenie, vratným, riadiacom, naftového, motora, systéme

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na tlmenie torzných vibrácií v riadiacom systéme naftového motora s vratným pohybom piestov určené na obmedzovanie amplitúdy torzných vibrácií prenášaných medzi hlavným hriadeľom motora a pomocnými mechanizmami, ako sú palivové vstrekovacie čerpadlo, rozvodové zariadenie a olejové alebo vodné čerpadlo, poháňaných prostredníctvom ohybných hriadeľov. Tlmič (3) vibrácií hlavného hriadeľa (4) je uložený na hlavnom hriadeli (4) v...

Systém na tlmenie vibrácií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8643

Dátum: 23.04.2004

Autor: Fitzgerald Dermott James Pebbleford House

MPK: F16F 1/373

Značky: tlmenie, vibrácií, systém

Text:

...Avšak pretože nespojené plochy dovoľujú posúvanie gumy po kove, ako je znázornená na obr. 4 v US 4,2525,339, trenie by bolo premenlivé V dôsledku podmienok okolitého prostredia, napr. súčasnej vlhkosti, ktorá spôsobuje premenlivosť tuhosti. Nespojene plochy tiež dovoľujú opotrebenie a na povrchu gumydochádza k poškodeniu, čím sa znižuje životnosť časti. Ďalej akoje znázornené krivkou B na obr. 5 v US 4,252,339, krivka tuhosti je nelineárna v...

Obuv s tlmiacou úpravou na tlmenie nárazov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278173

Dátum: 06.03.1996

Autor: Guttmann Erich Raimund

MPK: A43B 13/18, A43B 9/16, A43B 7/32...

Značky: nárazov, tlmenie, tlmiacou, úpravou

Zhrnutie / Anotácia:

Obuv je vytvorená z elastomérneho materiálu nastreknutého okolo textilného vyloženia a je vybavená na spodnej strane výstelky kovovou vložkou (2), na ktorej je nastreknutá podošva (4), ktorá má v opätkovej oblasti vytvorené vybranie (6) vyplnené tlmiacim klinom (3). Tlmiaci klin (3) je klzne uložený na kovovej vložke (2) a na plochách privrátených k podošve (4) je vybavený vrstvou jednozložkového polyuretánového lepidla. Tlmiaci klin (3)...

Zariadenie na tlmenie kmitania kotevných lán pri velkých amplitudách

Načítavanie...

Číslo patentu: 257127

Dátum: 15.04.1988

Autor: Martinček Gustáv

MPK: E01H 12/20, F16F 15/02

Značky: veľkých, amplitudách, tlmenie, kmitania, kotevných, zariadenie

Text:

...kotevných lán pri veľkých amplitüdach podľa vynálezu. ktorého podstata spočíva v tom, že v miestach kmitien sú na kotevnom lane volne navlečené hmotné prstence pridržované ku kotevnému lanu poddajnými prichytkami. vynález zariadenia umožňuje pri amplitúdach kmitania-kotevného lana, keď zrýchlenie pohybu v miestach uloženia hmotných prstencov presiahne zrýchlenie zemskej prífćąžlivosti, ,voľný chaotický pohyb - prstencov, 4ktoré nárazmi...

Zariadenie na tlmenie kmitania kotevných lán v blízkosti pevného kotvenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 257126

Dátum: 15.04.1988

Autor: Martinček Gustáv

MPK: E04H 12/20, F16F 15/02

Značky: blízkosti, kmitania, pevného, kotevných, kotvenia, zariadenie, tlmenie

Text:

...na trecich plochách naklonených rovín.vynález zariadenia umožňuje vytvoriť prostredníctvom tiažového účinku zavesených hmotných telies. pružnú podporu v blízkosti pevného kotvenia kotevného lana a prostrednictvom trecieho účinku pri pohybe po plochách naklonených rovín pohlcovať energiu kmitania kotevného lana.Zariadenie je schematicky znázornená vo zvislej rovine kolmej na rovinu kotevného lana na obr. 1 a v pohlradove schéma na obr....

Zariadenie na tlmenie pohybu piesta priamočiareho hydromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 246882

Dátum: 15.01.1988

Autor: Gutt Ján

MPK: F15B 15/22

Značky: hydromotora, tlmenie, zariadenie, pohybu, piesta, priamočiareho

Text:

...pozostáva z tlmiaceho čapu 1, ktorý je upevnený na čele pracovného piesta 3 uloženého vo valci 2. Tlmiaci čap 1 je umiestnený tak, aby sa pri dobehu pracovného piesta 3 zasunul do tlmiaceho krúžku 4 posuvne uloženého v prednej časti odvádzacieho vedenia 13 vytvoreného vo veku 5 valca 2. Vo veku 5 je dalej umiestnený tlakový ventil pozostávajúci z hlavného ventila 6 opatreneho hlavnou pružinou 7 a z riadiaceho ventila 9 opatreného...

Zariadenie na tlmenie kinetickej energie vodného papršleku pod horným zhlavím plavebných komôr

Načítavanie...

Číslo patentu: 242301

Dátum: 15.11.1987

Autor: Eerný Michal

MPK: E02B 5/08, E02B 7/20

Značky: kinetickej, komor, papršleku, zariadenie, tlmenie, horným, plavebných, energie, zhlavím, vodného

Text:

...hrad na krakorcoch sú takých rozmerov, že po vytočení krajného tlmiča do plavebnej komory, napr. až k múru, môže sa do komory vytočiť i stredný tlmič, takže potom pohyblivé tlmiče trytočené do komory majú priečne hrady sústredené k osi komory, ked krakorce vnútorných tlmičov sú súbežne a krajne sa k tejto osi mierne zbiehajú. Pohyblivé tlmiče podľa vynálezu dajú sa otáčať a v krajných polohách zaistiť mnohými jednoduchými a známymi...

Zariadenie na tlmenie spätného rázu naklápaných brzdných lamiel brzdy mechanického lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252522

Dátum: 17.09.1987

Autori: Pelegrin Eduárd, Szarvasy Ladislav, Ilanovský Ivan

MPK: B30B 15/10

Značky: naklápaných, mechanického, tlmenie, rázů, brzdných, lamiel, brzdy, spätného, zariadenie

Text:

...vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že spätný -ráz uvyvolaný pružinaani zachytáva-ücimi brzdný moment brzdných lamiel je prenášaný prostredníctvom opierky pod výčnelkami brzdných lamiel na tlmiace pružiny podopreté podložkou a maticou, pri 4čom celý tento reťazec je nasunutý na tŕň prechádzajúci pomedzi výčnelky brzdných lamiel a uchytený o ram stroja.Tým dochádza ku kľudnému chodu celého zariadenia, predlženiu životnosti celeho uzla a...

Väzkopružný materiál na tlmenie úrovne vibrácií a hluku

Načítavanie...

Číslo patentu: 239381

Dátum: 15.06.1987

Autori: Nimec Dalibor, Nešev Ivan, Janů Karel

MPK: C08L 31/04

Značky: úrovně, vibrácií, hluku, materiál, väzkopružný, tlmenie

Text:

...etylhexylakrylátu a kyseliny akrylovej alebo polyvinylacetátu strednodisperzného vyrobeného polýmerizáciou vinylacetátu vo vodnej emulzii za použitia ochranného koloidu polyvinylalkoholu a iniciátora, kryštalický gratit o zrnitosti 75-90 m, S-hydroxychinolín alebo kyselina trieslova, oxid antimonitý alebo hlinitý, chlórovaný parafín s obsahom chloru 40-70 0/0 hmotnostných, vodný roztok hydroxidu soduého, azbest krátkovláknitý,resp. iné...

Zariadenie na tlmenie priamočiareho hydromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 233487

Dátum: 15.09.1986

Autori: Figur Ján, Šaradín Ján

MPK: F15B 21/10

Značky: priamočiareho, zariadenie, hydromotora, tlmenie

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zlepšenie regulovateľnosti tlmenia a jeho použiteľnosť u hydromotorov s malým priemerom. Uvedeného účelu sa dosiahne zariadením pozostávajúcim z upevňovacej hlavy, v ktorej je posuvne uložený tlmiaci valček opatrený po obvode úkosovitými drážkami. Valčekom prechádza piestna tyč tak, že medzi ňou a tlmiacim valčekom je vytvorené medzikružie, ktorým sú prepojené časti dutiny pred a za tlmiacim valčekom. Sekundárne sú tieto...

Zariadenie na tlmenie nárazov váhadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: 227742

Dátum: 15.05.1986

Autori: Trávníček Bedřich, Janák Štefan, Němeček Václav, Marianek Vojtech

Značky: nárazov, váhadiel, zariadenie, tlmenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na tlmenie nárazov váhadiel pri nábehu na segmenty u kruhových rotačných váh, ktoré sa skladá zo stabilného valca, na ktorom sú uchytené vonkajšie a vnútorné segmenty, vyznačujúce sa tým, že v segmentoch (30 a 31) sú umiestené držiaky (32) zaistené skrutkou (34), v ktorých je uchytený hrot (33), pozostávajúci zo zahroteného pružinového dr(tu, ktorého priemer je 0,5 až 1 mm.

Zariadenie na tlmenie prietoku oleja v hydraulických agregátoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 229445

Dátum: 15.04.1986

Autor: Pniaček Florián

MPK: F15B 13/12

Značky: zariadenie, hydraulických, oleja, agregátoch, prietoku, tlmenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na tlmenie prietoku oleja v hydraulických agregátoch pozostávajúce z telesa, tvoreného nosnou a regulačnou časťou, vyznačené tým, že v prietokovej diere (11), telesa (1) medzi pružinami (3, 4), ktorých poloha je vymedzená stavacími skrutkami (5, 6), je upravené šupátko (2) pričom prietoková diera (11) je paralelne prepojená kanálikmi (7, 8).