Patenty so značkou «tlakovým»

Výkonový polovodičový modul s hybridným tlakovým akumulátorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12532

Dátum: 15.10.2010

Autori: Lederer Marco, Popp Rainer

MPK: H01L 23/48, H01L 25/07

Značky: akumulátorom, modul, výkonový, polovodičový, hybridným, tlakovým

Text:

...výkonovými polovodičovými konštrukčnými prvkami,napríklad IGBTs s antiparalelne zapojenými diódami, so schránkou a so smerom von vedúcimi výkonovými a riadiacimi prípojnými prvkami. Samotná podložka má za tým účelom izolačné teleso a naktorého prvej, vnútrajšku výkonového polovodičového moduluprivrátenej hlavnej ploche vodivé dráhy s výkonovým potenciálom. Ďalej má podložka najmä najmenej jednu vodivú dráhu s riadiacim potenciálom na...

Turbína s uzavretým tlakovým okruhom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5101

Dátum: 05.02.2009

Autor: Novák Pavel

MPK: F01K 13/00

Značky: tlakovým, uzavretým, turbina, okruhom

Text:

...uskutočnenia technického riešeniaTurbína s uzavretým tlakovým okruhom, podľa obr. l. pozostáva z plynovej turbíny 1, radiálneho viacstupňového kompresora 3, generátora 5, regeneračného výmenníka 6, ohrievaného výmenníka 7 chladiaceho výmenníka 8, a medzi stupňového výmenníka 9 a z prepojovacích potrubí 12. Hriadeľ turbíny 1 a hriadeľ kompresora 3 sú prepojené cez spojenie 2 a taktiež Výstupný hriadeľ z kompresora 3 je prepojený s...

Gumové koleso plnené tlakovým vzduchom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 961

Dátum: 14.09.1995

Autori: Hajský Milan, Lukáč Vladimír

MPK: B60B 31/04

Značky: vzduchom, plněné, gumové, koleso, tlakovým

Text:

...diskom navzájom spa krúžkom a srredcvcu trubkou, pričampravý di Jeho výhcćcuje konštrukčné jednoduchosť, podstatné zlacnenie techncąčgie výrcby, pričom súčasne znižuje množstvo a manipulà iu 5 dielni. Cdetrzňujc dcdatcčnú montáž po vyliscvani ako aj prípadné vsrcvanie 3 bcdoýanie pred spojením diskov. Dvojitá pätka výran 2 zvyšuje bezpečnosť pri poklese tlaku Q çumovom ko lese.Príklaü vytvorenia gvmsvéhc kolesa plnenáh tlascvůnvzduch m...

Zařízení pro ovládání spínače, zejména pro vysoké napětí, velmi vysoké napětí a zvláště vysoké napětí, tlakovým médiem

Načítavanie...

Číslo patentu: 270007

Dátum: 13.06.1990

Autor: Pospíšil Vladimír

MPK: H01H 33/32, H01H 33/00, H01H 33/34...

Značky: spínače, vysoké, zařízení, napětí, zejména, médiem, velmi, tlakovým, ovládání, zvláště

Text:

...pahánocíoh datrojí z, lz Jaou výatupní kanály g łgopojony a okolnía proatoroa. Naproti. toau v pracovní atavu Ja votupní kanál g propojan a výatupnía kanáloa 33. raapaktívo vatupní kanál Q Ja propojan a výatupníu kanáloa ll. Výatupní vsntíl 3 ná dírokční ölan lg a pohánloí úatrojí lg opatřaná rogulačnío vantíloa 35 vstupní kanál lg přípojaný na áaohník Q tlokovdho Iádía a výstupní konál lg. Vatupní kanál lg a výstupní kanál lg...

Zařízení pro odtěžení rubaniny z porubu tlakovým vzduchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 266040

Dátum: 14.11.1989

Autori: Havlík Jaroslav, Boráň Vlastimil, Vojkovský Oldřich

MPK: E21F 13/06

Značky: vzduchem, zařízení, tlakovým, rubaniny, porubu, odtěžení

Text:

...stropech, čímž dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu. Sníží se prašnost, nebot pracovní tlakové médium tvoří vzduch zvlhčený vodou.Na připojeném výkrese je sohematicky znázorněno příkladné provedení zařízení pro odtěžení rubaniny z porubu tlakovým vzduchem podle vynálezu, které je umístěno ve spodní úvrati porubu. Obr. 1 představuje nárysný pohled tohoto zařízení v příčném řezu vedeného rovinou A-B na obr. 2, který představuje jeho...

Zařízení ke střídavému napájení tlakovým vzduchem záměnného ústrojí pro bezčlunkový tkací stroj s pneumatickým zanášením útku

Načítavanie...

Číslo patentu: 259864

Dátum: 15.11.1988

Autori: Remond Pierre, Deborde Albert

MPK: D03D 47/30

Značky: ústrojí, zanášením, střídavému, tkací, pneumatickým, stroj, útku, tlakovým, napájení, záměnného, vzduchem, zařízení, bezčlunkový

Text:

...radiálním nâtruhkem 50, k němuž je připojen druhý tlakovzdušný přĺvod 29.Pohyblivý kotouč 33, znázornený nva obr. 5 v řezu, má dva radiální štěrbinové otvory 51, 5.2, ležící díametrálné proti sobě. Na průměru kolmém k průměru proloženémtíštěrbinovýíni otvory 51, 52 má pohyblivý kotouč 33 kruhový otvor 53 a díru 54, jejichž funkce bude ještě vysvětlena.Jak ukazuje obr. 6, má, pevný kotouč 34 první dvojici vybraní 55, 55, která ústí k...

Pätný ventil ovládaný tlakovým médiom

Načítavanie...

Číslo patentu: 258642

Dátum: 16.09.1988

Autori: Sedlák Ladislav, Grúň Peter, Herditzký Ladislav

MPK: F16K 31/126

Značky: ventil, ovládaný, pätný, tlakovým, médiom

Text:

...medzi sedlom klapky a pružinou umiestnenou medzi vodítkom klapky a klapkou, pričom sedlo klapky je vložené medzi vodítko klapky a teleso ventilu.Výhodou riešenia podľa vynálezu je, že nad klapkou nie je tlakový priestor a pre zníženie ovládacích síl na klapke slúži piest umiestnený v telese ventllu, ktorý je súčasne piestom ovládacieho valca. Membräna je umiestnená pod piestom a oddeľuje pries 4tor telesa ventilu od priestoru...

Trecí uzáver diferenciálu s tlakovým ovládaním, hlavne pre polnohospodárske traktory

Načítavanie...

Číslo patentu: 256951

Dátum: 15.04.1988

Autori: Okrasa Marian, Dzikowski Witold, Ondra Jozef

MPK: B60K 23/04

Značky: ovládáním, traktory, hlavne, uzáver, třecí, poľnohospodárske, tlakovým, diferenciálu

Text:

...konštrukcie ostatných elementov zadnej nápravy.Príklad riešenia uzáveru diferenciálu podľa vynálezu je zobrazený na pripojenom výkrese, ktorý znázorňuje diferenciál s trecím uzáverom v reze pozdĺž osi hnacieho hriadeľa. Diferenciál sa skladá z delenej klietky l a veka 3 spojených skrutkami 3. vnútri klietky 1 a veka 2 sa nachádzajú dve kužeľové kolesá.4, spojené drážkovým spojom s hnacim hriade Iom §, ktoré spolupracujú so satelitmi É...

Pojistná matice pro demontáž lisovaného spoje tlakovým olejem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241413

Dátum: 01.02.1988

Autori: Koemenský Pavel, Korelus Ladislav

MPK: B23P 19/02

Značky: tlakovým, demontáž, spoje, pojistná, lisovaného, olejem, matice

Text:

...hydraulické matice je umožněno konstrukci podle tohoto vynálezu. Podstata vynálezo spočivá v tomä že pojistná matice je opatřena vnějšim závitem.pro našroubováni hydraulické matice.Přikladné provedení vynálezu je znázorněno na připojeném výkreeeä ktorý představuje částečný podélný řez točivým elektrickým strojom. Nepodstatné součástí jako ložiskový štit a ložisková vičke byly pro lepší přehlednost z výkresu vypuštěnyaKuželový volný...

Zařízení pro objemové měření kapalin, dopravovaných tlakovým spádem plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246736

Dátum: 15.12.1987

Autori: Boeek Jioí, Dvooáeek Jan, Dvooáeek Jaroslav

MPK: A01J 7/00, G01F 3/00

Značky: tlakovým, měření, spádem, kapalin, dopravovaných, objemové, zařízení, plynů

Text:

...15 je spojeno též s vratným válcem 17,kterým je opatřen elektromagnetický ventil 14. Není však podmínkou, aby byl použit vratný valec 17, místo něho může být použite například neznázorněná vratná pružina. Druhý vstup 18 elektromagnetického ventilu 14 je napojen na atmosférický tlak. Výstup 15 z elektromagnetického ventilu 14 je napojen spojovacím přívodem 2 I na hrdlo 21, které je spojovacím otvorem 22 propojeno s ovládacím prostorem 23...

Samodržné těsnění k tlakovým nádobám, zejména k autosifonům

Načítavanie...

Číslo patentu: 245784

Dátum: 15.12.1987

Autori: Suroveak Rudolf, Kvasna Drahoš, Mezovský Milan, Mikolaj Marián, Siekel Anton

MPK: B67D 1/08

Značky: těsnění, autosifonům, nádobám, tlakovým, zejména, samodržné

Text:

...»opatřeným ukonce kruhovým výstupkem a s těsnicí vložkou, jehož podstata spočíva v tom, že do kruhového výstupu zapadá drážka těsnicí vložky připoje-né ke zmíněnému ventllovému pouzdru přírubou.Ve výhodném pnovedení je samodržné těsnění vytvořena z vnitřní těsnicí vložky a k ní připojené vnější těsnicí vložky.Samodržné těsnění se vyjímá vidlíc-ovým mlountážním klíčem se zkosenym vnitřním obvodem vidlice.Samodržné těsnění podle vynálezu je...

Odsávačka poháněná tlakovým médiem

Načítavanie...

Číslo patentu: 238585

Dátum: 01.12.1987

Autori: Kolda Miroslav, Honzek Jaroslav

MPK: A61B 17/11

Značky: poháněná, tlakovým, médiem, odsávačka

Zhrnutie / Anotácia:

Odsávačka poháněná tlakovým médiem, uspořádaná mezi odsávacím místem a odlučovačem odsátých tekutin a zdrojem tlakového média. Odsávačka podle vynálezu je použitelná například pro lékařské účely při operacích nebo u průběhu pooperačního stadia, kdy je potřeba odsávat z těla pacienta různé tekutiny s proměnlivou hustotou včetně drobnějších částic. Podstata spočívá v tom, že kuželka má přiřazený odpružený prostředek pro samočinné ovládání změn...

Zařízení pro měření a signalizaci hustoty plynu, zejména pro elektrická zařízení s tlakovým plynem jako izolačním a zhášecím médiem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240918

Dátum: 01.10.1987

Autori: Plíva Milan, Saidl Miloslav

MPK: G01L 19/04, H02H 3/04, G01F 15/04...

Značky: zařízení, tlakovým, zejména, hustoty, izolačním, signalizaci, plynů, zhášecím, elektrická, plynem, médiem, měření

Text:

...proudového převodníku umožňuje přenos informace o změřené hustotě plynu na velkou vzdálenost s vyloučením vlivu odporu vedení.Přiklad praktického provedení předmětu vynálezu je na přiloženénn výkresu, na kterém je blokové schéma zapojení za řízení.První vývod § snímače l absolutního tlaku plynu je spojens neinvertujícím vstupemlg zesiłovąče 3. Druhý vývod 3 snímače 1 absolutního tlaku plynu jgspgggagáriovou kombinaci kovo vého...

Lineární hnací zařízení poháněné tlakovým médiem

Načítavanie...

Číslo patentu: 252457

Dátum: 17.09.1987

Autor: Kägi Bruno

MPK: F16H 21/44, F16H 39/02

Značky: médiem, zařízení, lineární, hnací, poháněné, tlakovým

Text:

...Q a vytvářejí lineární sběr-nou elektrodu. Dále je možné difitální řízení přes víceřádkovou děrnou pásku, nebo paralelní řízení přes dálkově ukazovené signály nebo podobné.Obr. 2 ukazuje ve schematickém znázornění odvalovecí členy 101, EQ, Ju vytvořené jako řídící kladky, kterými se .již jmenované krokové prvky I, g a 1 opírejí o tvarovený profil a smykové lišty gg, přičemž pro praktickou formu provedení se po ploché části zg smykově lišty Q...

Natáčivá pohonná jednotka ovládaná tlakovým médiem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246137

Dátum: 15.09.1987

Autor: Hůlka Tomáš

MPK: B25J 11/00

Značky: médiem, tlakovým, jednotka, natáčivá, ovládaná, pohonná

Text:

...rozměr-een jako upínací přírube 1 tělesa g. obě čele takto vytvořené kompaktní natáčivé pohonné jednotky jsou opetřene středicími víčlgy u. ľěleso g je spojene s pracovním válcem IZ o ose rovnobežne s rovinou čela upínací příruby j. Pracovní válec 11 je oboustranně opatřen neznázorněnými přívody/odpady tlekového média.Uvnítř pracovního válce 1 Z je posuvné uložen píst i pevně spojený s ozubeným hřebenem n. Do ozubeného hřebene 11 zapadá...

Zapojení zabraňující střetu tlakovým médiem poháněného transportního zařízení s překážkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 241170

Dátum: 15.08.1987

Autor: Krueek Zdenik

MPK: F16P 3/22, F15B 13/02

Značky: zařízení, zabraňující, transportního, poháněného, médiem, zapojení, tlakovým, střetu, překážkou

Text:

...zapojení zabraňující střetu tlakovým médiem poháněného transportního zařízení s překážkou je znázorněn na připojeném výkresu pro jednu bezpečnostní narážku.Zapojení zabraňující střetu tlakovým mé 4diem poháněného transportního zařízení s překážkou sestává z ventilu 2, osazeném na přívodu 5 tlakového média k motoru i, z rozdělovače 3, ventilu narážky 1, bezpečnostní narážky 7 a ventilu 4 vyrušení blokování. Vstupní otvory rozdělovače...

Rázové ústrojí poháněné tlakovým prostředím

Načítavanie...

Číslo patentu: 241005

Dátum: 15.08.1987

Autori: Jakeš Jan, Jareš František, Rybáo Oldoich

MPK: B25D 9/00

Značky: poháněné, ústrojí, prostředím, rázové, tlakovým

Text:

...z určitého počtu žeber nebo tyčí, probíhajících vzhüru od pracovní desky 2. Pracovní plunžr 4 má pracovní čelo 4 vybíhající směrem dolů k pracovní des,ce 2 uvnitř vnějšího pracovního těsnění B, čímž se snižuje výška vnitřní dutiny 5 a tím i její objem. V důsledku toho se tlakvzduchu ve vnitřní dutině 5 rychleji zvyšuje, když začíná při pohybu pracovního plunžru 4 směrem k pracovní desce 2 vnější pružné těsnění E vůči ní těsnlt, čímž se...

Ponorné míchadlo poháněné tlakovým médiem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251809

Dátum: 13.08.1987

Autori: Ditl Pavel, Hvížďala Jaromír

MPK: B01F 13/00

Značky: míchadlo, ponorné, poháněné, médiem, tlakovým

Text:

...konci s pevnou nosnou trubkou a na opačnám konci se clonou, přičemž pneumatický motor je opatřen míchecími remeny.Míchací zařízení podle vynálezu je podstatné jednoduäěí a lehčí, nez stávající míchadla, protože je docilováno rotačního pohynu přímo bez použití převodovek či variátorů a odpadá dlouhá otočná hřídel. Sníženou hrmotností je ulehčena manipulace při provádění údržby. odpadá údržba ucpávky ve víku, která je vždy z důvodu kmitání...

Zařízení pro ovládání motoru poháněného tlakovým prostředím

Načítavanie...

Číslo patentu: 244142

Dátum: 15.07.1987

Autor: Tuený Petr

MPK: F16K 31/56

Značky: ovládání, motorů, tlakovým, poháněného, zařízení, prostředím

Text:

...neotočnč, přičemž tyto klapková páky tvoří pohon 31, g uzavíracích ústrojí 12, Q. Tyto pohony 3 L, 33 jsou navzájom pohybově vázány prostřednictvím čepu j, přičemž čep 4- je upevněn na vahadlová páce 3. Tato vahadlová páka j je upevnčna- výkyvně na unáčeči l, přiěemł je možná ji vykyvovat v oblastí dané přestavitelnymi opěramiVahadlová páka 1 je dále prostřednictvím přesmykače 8, 2, 1 Q spojena s další pákou j, přičemž tento přesmykač g, 2, |Q...

Zapojení k dálkovému reverzování hnacího ústrojí, zejména motoru poháněného tlakovým médiem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236738

Dátum: 15.11.1986

Autor: Vacík Petr

MPK: B60K 20/10, B60K 20/14

Značky: zejména, dálkovému, médiem, tlakovým, motorů, hnacího, ústrojí, poháněného, zapojení, reverzování

Zhrnutie / Anotácia:

Dálkové ovládání umožňuje reverzaci tlakovým médiem poháněných motorů s mechanickou předlohou tak, že je jedním ovládacím impulsem automaticky zajištěno postupně zrušení jedné mechanické vazby a pak vytvoření vazby opačné. Zapojení k dálkovému reverzování hnacího ústrojí, zejména motoru poháněného tlakovým médiem sestává ze dvou tlakových válců připojených ke dvěma reverzačním pákám a ze dvou rozdělovačů a z regulačního obvodu tvořeného čtyřmi...

Vodorovná drenážní soustava k ochraně stavby proti tlakovým účinkům podpovrchové vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 228302

Dátum: 15.09.1986

Autori: Dohnal Vladimír, Výborný Jaroslav, Vejražková Jitka, Folber Bohuslav

Značky: tlakovým, proti, ochraně, stavby, soustava, účinkům, podpovrchové, vodorovná, drenážní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vodorovné drenážní soustavy k ochraně stavby proti tlakovým účinkům podpovrchové vody. Řeší otázku spolehlivosti a životnosti vodorovné drenážní soustavy. Podstatou vodorovné drenážní soustavy podle vynálezu je, že drenážní trubky jsou uspořádány nejméně do dvou vodorovných potrubí. Vzdálenost os těchto potrubí činí maximálně dvojnásobek průměru drenážní trubky a jedno potrubí leží výše než druhé. Tato vodorovná potrubí se...

Nabíjecí zařízení zbraně pro střelbu tlakovým médiem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232251

Dátum: 15.03.1986

Autor: Vladimír Uhrinčať

MPK: F41C 5/02

Značky: tlakovým, médiem, nabíječi, zbraně, střelbu, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nabíjecího zařízení zbraně pro střelbu tlakovým médiem, tvořeného v horní části pouzdra zbraně za čelem hlavně upraveným lůžkem závěrového bloku, do kterého ústí přívod tlakového média, přičemž závěrový blok je výkyvně uspořádán na zbrani z polohy nabíjecí do polohy uzamčené a je opatřen přefukovacím kanálkem pro propojení přívodu tlakového média z lůžka závěrového bloku do nabíjecí komory hlavně v uzamčené poloze závěrového...

Zapojení pro řízení oběhu topné vody z akumulačního bloku s tlakovým přepouštěcím ventilem

Načítavanie...

Číslo patentu: 221069

Dátum: 15.01.1986

Autori: Petr Bohumír, Janeček Jiří

Značky: řízení, tlakovým, bloků, oběhu, ventilem, zapojení, topné, akumulačního, přepouštěcím

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší řízení oběhu vody z akumulačního bloku do systému teplovodního vytápění tlakovým přepouštěcím ventilem při regulaci teploty vratné vody teplotně závislým ventilem. Podstatou vynálezu je zapojení tlakového přepouštěcího ventilu do směšovací větve, vřazené mezi výtlačnou stranu oběhového čerpadla a výstupní potrubí. Rovněž na výtlačné straně oběhového čerpadla ve vratném potrubí je zařazen teplotně závislý ventil. Přepouštěcí ventil...

Rektifikační kolona s tlakovým pláštěm a rektifikační vložkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 220747

Dátum: 15.12.1985

Autori: Záruba Petr, Chrz Václav

Značky: rektifikační, tlakovým, kolona, pláštěm, vložkou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rektifikační kolony s tlakovým pláštěm a rektifikační vložkou s prstencovými patry. Vnitřní válcová část vložky se při montáži vložky do pláště nasune na středicí těleso rotačního tvaru připevněné nosníky k dolní části pláště souose s kolonou. Tvar středícího tělesa podle vynálezu umožňuje samočinné ustavení vložky při montáži do centrální polohy v tlakové nádobě a zabraňuje deformování vestavby kolony při dopravě. Vynález...

Tryska pro dispergaci kapaliny tlakovým plynem

Načítavanie...

Číslo patentu: 226829

Dátum: 01.09.1985

Autori: Slezák Jiří, Sobolík Václav, Wein Ondřej

Značky: tlakovým, dispergaci, plynem, tryska, kapaliny

Zhrnutie / Anotácia:

Tryska pro dispergaci kapaliny tlakovým plynem, sestávající z válcového pláště trysky, kolem kterého je uložena nejméně jedna nádrž dispergované kapaliny, pro přívod kapaliny ve filmu k ústí trysky a v něm uloženého koaxiálního tělesa, přičemž ústí spolu s válcovým pláštěm vymezuje štěrbinu pro výtok tlakového plynu, vyznačená tím, že koaxiální těleso (2) je opatřeno vnitřním kanálem (3) pro přívod pomocného usměrňovacího proudu plynu, výhodně...

Zařízení pro tvarování svazku textilních vláken tlakovým médiem

Načítavanie...

Číslo patentu: 219634

Dátum: 15.08.1985

Autor: Srstka Jaroslav

Značky: textilních, svazků, tlakovým, vláken, médiem, tvarování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro tvarování svazku textilních vláken tlakovým médiem, zejména tlakovým vzduchem nebo párou, tvořené tělesem s průchozím vývrtem, v němž je uspořádána rozviřovací komora, na kterou navazuje tryska, proti níž je uspořádána narážka tvarovaného svazku vláken. Podstatou vynálezu je, že rozviřovací komora je vytvořena jednak v rozváděcím tělese připevněném k stavitelnému držáku a jednak v na něj navazujícím a pevně...

Dvouzákrutové vřeteno s navlékacím zařízením nitě, ovládaným tlakovým vzduchem

Načítavanie...

Číslo patentu: 219255

Dátum: 15.07.1985

Autor: Franzen Gustav

Značky: ovládaným, nitě, vzduchem, dvouzákrutové, zařízením, navlékacím, tlakovým, vřeteno

Zhrnutie / Anotácia:

Dvouzákrutové vřeteno s navlékacím zařízením nitě, ovládaným tlakovým vzduchem, uspořádaným nad rotorem vřetena v oblasti pevně přidržované duté osy vřetena, kterým je nit injektorovým působením nasáta do vstupní trubky nitě a paprskem tlakového vzduchu je dopravována vodicím kanálem nitě k zásobnímu kotouči, přičemž uvnitř je uspořádán kanál tlakového vzduchu, připojitelný na zdroj tlakového vzduchu a vedoucí k injektorové trysce navlékacího...

Kotoučová brzda ovládaná tlakovým prostředím

Načítavanie...

Číslo patentu: 218571

Dátum: 15.03.1985

Autor: Reinecke Erich

Značky: prostředím, ovládaná, tlakovým, kotoučová, brzda

Zhrnutie / Anotácia:

Kotoučová brzda ovládaná tlakovým prostředím, s provozním brzdovým ústrojím, s alespoň jednou komorou provozní brzdy, dále s ručním brzdovým ústrojím, s alespoň jedním tlakovým prostorem, s ústrojím pro zajištění polohy pístů brzdy nebo pístů a válců brzdy a popřípadě s ústrojím pro dodatečné vymezování opotřebení třecích destiček, vyznačená tím, že v pouzdru (1, 30, 82) brzdy jsou uspořádány píst (4, 34, 83) provozní brzdy, píst (5, 35, 92)...

Natáčivý křídlový motor ovládaný tlakovým médiem

Načítavanie...

Číslo patentu: 215959

Dátum: 15.07.1984

Autori: Elšlégr Vladimír, Galantič Kosťa, Horák Jiří, Procházka Jaroslav

Značky: natáčivý, ovládaný, tlakovým, médiem, motor, křídlový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká natáčivého křídlového motoru ovládaného tlakovým médiem, u něhož se řeší stavitelný úhlový zdvih a progresivní tlumení dojezdu v úvratích. Podstatou vynálezu je, že natáčivý křídlový motor je sestaven z nejméně jedné pracovní sekce, přičemž každá pracovní sekce má jednu stavitelnou bočnici s připevněnou vymezovací narážkou pro plynulé vymezení stavitelné úvratě pracovního úhlového zdvihu a rotor každé pracovní sekce je vytvořen...

Zařízení pro měření kapalin dopravovaných tlakovým spádem odsávaného vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223786

Dátum: 01.07.1984

Autori: Talich Stanislav, Šťastný Karel, Preisler Vlastimil

Značky: zařízení, spádem, dopravovaných, kapalin, tlakovým, vzduchu, odsávaného, měření

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro měření kapalin, dopravovaných tlakovým spádem odsávaného vzduchu, vyznačené tím, že pod příjmovou nádobou (2) kapaliny, do níž je zaústěno podtlakové potrubí (1, 26) přívodu kapaliny, je uspořádána odměrná nádoba (6) s hladinovým měřičem (7), propojená s ní přes průtočný otvor (5), uzavíratelný ventilovým uzávěrem (4), který je spojen s pracovní membránou (20), uspořádanou v membránové komoře (15), jejíž nadmembránový prostor (16)...

Dvoupolohový pneumatický rozvaděč s přímým tlakovým ovládáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 213850

Dátum: 01.05.1984

Autor: Promberger Jiří

Značky: ovládáním, přímým, dvoupolohový, rozvaděč, tlakovým, pneumatický

Zhrnutie / Anotácia:

Dvoupolohový pneumatický rozvaděč s přímým tlakovým ovládáním sestávající z tělesa rozvaděče, v němž je vytvořený přívodní kanál,dále výstupní kanály a výstupy, kde v dutině tělesa rozvaděče je hybně uloženo přestavné šoupátko rozvaděče s ovládacím prvkem na pístnici vyznačující se tím, že otvory jsou provedeny mezi pláštěm pístu (11,12) a stěnou komory tělesa rozvaděče (I).