Patenty so značkou «tlakovej»

Spôsob čistenia vnútorných plôch tlakovej nádoby reaktora jadrovej elektrárne a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7166

Dátum: 02.06.2015

Autori: Majerský Dušan, Hrivnák Vladimír

MPK: B08B 5/04, B08B 9/08

Značky: vnútorných, elektrárne, vykonávanie, spôsob, reaktora, nádoby, zariadenie, ploch, tlakovej, čistenia, jadrovej

Text:

...nečistôt a kalov zo zaobleného povrchu dna môže byť ústie sacej hubice tvarované podľa príslušného tvaru dna. V prípade guľového tvaru dna môže byť okraj sacej hubice,konvexný, zaoblený s príslušným polomerom. Aby sme jednoduchšie dosiahli potrebný priestorový tvar sacej hubice, môže byť sacia hubica delená alebo sa môže použiť viacero sacích hubíc, ktoré sú umiestnenéVedľa seba. Zvyčajne aj pri viacerých sacích hubiciach budú všetky...

Spôsob vytlačovania kvapalín z tlakovej nádoby a tlaková nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6840

Dátum: 05.08.2014

Autor: Kováčik Štefan

MPK: E03B 11/08, E03D 3/10

Značky: vytlačovania, tlaková, spôsob, tlakovej, kvapalín, nádoby, nádoba

Text:

...obrázkov na výkresochPredmetné technické riešenie spôsobu vytlačovania kvapalín z tlakovej nádoby s konštantným uzavretým objemom tlakovej plynovej náplne a s obmeniteľným objemom kvapaliny zrealizované konštrukciou tlakovej nádobyje znázomené na priložených výkresoch, kde obr. l predstavuje tlakovú nádobu, v ktorej dochádza k vytlačovaniu kvapaliny s konštantnou silou pôsobiacou na hladinu kvapaliny v tlakovej nádobe. Na obr. 2 je...

Zariadenie na reguláciu tlakovej diferencie olej – plyn na upchávke turbodúchadla poháňaného spaľovacou turbínou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5692

Dátum: 04.03.2011

Autori: Crhounek Oldřich, Slavík Antonín, Frank Lumír, Sláma Jiří

MPK: F01C 19/00, F01D 11/00, F02C 7/00...

Značky: turbínou, tlakovej, reguláciu, zariadenie, diferencie, turbodúchadla, spaľovacou, upchávke, poháňaného

Text:

...spojením na ovládanie frekvenčného meniča, ktorý je opatrený vlastným programovým vybavením.Zariadenie podľa tohto technického riešenia umožňuje bezpečné, spoľahlivé a presné udržiavanie tlakovej diferencie olej - plyn na upchávke dúchadla bez opísaných nedostatkov stávajúceho zariadenia.Pre správnu funkciu celého zariadenia je výhodné, že pri natlakovaní kompresora sa čerpadlá začnú roztáčat z nulových otáčok v okamžiku, kedy tlak v dúchadle...

Tesniace zariadenie pre zariadenie na meranie výšky náplne v tlakovej nádrži jadrového zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15168

Dátum: 29.03.2010

Autori: Kaercher Sacha, Liu Yubo, Vogt Wolfgang, Harfst Wilfried

MPK: F16L 19/065, G01F 23/22, G21C 17/035...

Značky: tesniace, meranie, nádrží, zariadenie, výšky, jadrového, zariadenia, náplne, tlakovej

Text:

...prípad poruchy, pri ktorej vďaka netesnosti uniká zchladiaceho okruhu jadrového reaktora chladiaci prostriedok. Prípad veľkej straty chladiaceho prostriedku je spravidla základom pre dimenzovanie systémov dodatočného odvodu tepla a núdzových chladiacich systémov ako aj bezpečnostnej nádrže jadrového reaktora. Pritom je absolútny prielom pripočitaný hlavnému vedeniu chladiaceho prostriedku. Tento prípad poruchy je označovaný ako...

Zariadenie na dávkovanie tlakovej kvapaliny, spôsob udržiavania kvapaliny pod tlakom a jej dávkovanie a tlaková nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: 287164

Dátum: 08.01.2010

Autor: Vlooswijk Johannes Jacobus Thomas

MPK: B65D 83/14, B67D 7/06, B67D 1/00...

Značky: tlakovej, spôsob, zariadenie, kvapaliny, udržiavania, dávkovanie, nádoba, tlakom, tlaková

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na dávkovanie tlakovej kvapaliny má kontajner s prvým a druhým oddelením. Prvé oddelenie je určené na uloženie dávkovanej kvapaliny a druhé oddelenie je upravené na uschovanie propelentu, pričom v priebehu prevádzky je medzi prvým a druhým oddelením otvor. Na usmerňovanie tlaku použitého propelentu pretekajúceho z druhého do prvého oddelenia je vyhotovené zariadenie na ovládanie tlaku. V druhom oddelení je náplň na absorpciu a/alebo...

Tlaková nádobka na aplikáciu liečiva a odmerný ventil na použitie v tlakovej aplikačnej nádobke

Načítavanie...

Číslo patentu: 286381

Dátum: 30.07.2008

Autor: Warby Richard John

MPK: A61M 15/00, B65D 83/14, B05D 7/24...

Značky: použitie, tlaková, aplikáciu, nádobke, liečivá, odměrný, nádobka, ventil, tlakovej, aplikačnej

Zhrnutie / Anotácia:

Nádobka umožňuje aplikáciu liečiva, pričom aspoň časť jedného alebo viacerých povrchov súčiastok tlakovej aplikačnej nádobky, ktoré prichádzajú počas skladovania alebo aplikácie do styku s liečivom, sú vybavené vrstvou za studena plazmovo polymerizovaného perfluórhexánu, naviazanou aspoň na časti týchto povrchov.

Systém na zadržanie roztavenej aktívnej zóny v tlakovej nádobe jadrového reaktora typu VVER-440/V213.

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4301

Dátum: 03.11.2005

Autori: Vranka Ľubomír, Bachratý Milan, Matejovič Peter, Barnák Miroslav

MPK: G21C 9/00

Značky: tlakovej, roztavenej, jadrového, aktívnej, systém, zadržanie, nádobě, reaktora, zóny

Text:

...radiálnu inšpekčnú štrbinu V tepelnom tienení eliptického dna reaktora, takže zabezpečenie odtlakovania priestoru okolo tlakovej nádoby reaktora, v prípade náhleho vzrastu tlaku vzduchu v tomto priestore ostane zachované. Snímateľné bloky prekrývajúce radiálnu inšpekčnú štrbinu v tepelnomtienení eliptického dna reaktora majú len pevnú stenu,Takto nemôže dôjsť k narušeniu steny snímateľných blokov, čím sa dosiahne, že chladivo bude...

Dýza tlakovej vody na generovanie mikrobubliniek vo flotačnej komore

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1839

Dátum: 05.10.2004

Autor: Vion Patrick

MPK: B01F 3/08

Značky: komoře, mikrobubliniek, flotačnej, generovanie, tlakovej, dýza

Text:

...alebo viacerými otvormi akéhokoľvek tvaru, pričom hydraulický priemer otvoru prvého stupňa alebo ekvivalentný priemer, ak tento stupeň pozostáva z viacerých otvorov, je väčší ako hydraulický priemer druhého stupňa alebo jeho ekvivalentného priemeru, ak tento stupeň pozostáva z viacerých otvorov.Podľa inej vlastnosti vynálezu k expanzíi d dochádza prostredníctvom ventilu, prepážky alebo iného zariadenia na úpravu toku.Podľa ďalšej...

Zberná šachta tlakovej stokovej siete

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1953

Dátum: 09.09.1998

Autor: Perleczky Vavrinec

MPK: E03F 11/00, E03F 5/10

Značky: zberná, stokovej, šachta, siete, tlakovej

Text:

...čím je zabezpečená vodotesnosť zbernej šachty. Z hľadiska pevnostnéhoje výhodné, ak je plastové dno ešte opatrené výstužnou doskou,ktorá je taktiež privarená.Pre rozmernejšie konštrukcie zbernej šachty tlakovej stokovej siete je nutné zbernú šachtu zaťažiť. Je to uskutočnené betónovou záťažou umiestnenou na dne vo vnútri zbernej šachty.Z hľadiska stability zbernej šachty najmä pri jej montáži je dôležité, ak plastová korugovaná rúra...

Zariadenie na zasúvanie rúrky do tlakovej nádoby, najmä do vysokej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 281525

Dátum: 08.03.1995

Autori: Cimenti Giovanni, Lonardi Emile, Andonov Radomir

MPK: F27B 1/10, C21B 7/24

Značky: rúrky, zariadenie, najmä, zasúvanie, nádoby, vysokej, tlakovej

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie predstavuje výstroj otvoru (12) vytvoreného v tlakovej nádobe (8), najmä vo vysokej peci, a je upravené na axiálne zasúvanie tyče alebo rúrky (22) dovnútra nádoby (8). Zariadenie obsahuje axiálny tesniaci diel (26), utesnenú skriňu (40), prvé pevné sedlo (52), druhé axiálne posuvné a uzatvárací prvok (70). Uzatvárací prvok (70) je vybavený oddeľovacou pružinou (78), ktorá vytvára axiálnu vôľu proti prvému sedlu (52). Uzatváracie...

Spôsob tlakovej filtrácie suspenzie reakčnej zmesi pri výrobe N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278370

Dátum: 12.01.1995

Autori: Podmanický Stanislav, Kováč Jozef, Kačáni Stanislav, Leška Štefan, Krištofčák Jozef

MPK: B01D 37/00, C07D 277/80, C07D 291/04...

Značky: tlakovej, spôsob, výrobe, suspenzie, zmesí, filtrácie, n-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu, reakčnej

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka spôsobu tlakovej filtrácie suspenzie reakčnej zmesi získanej pri výrobe N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu reakciou 2-merkaptobenzotiazolu vo forme taveniny surového produktu vysokotlakovej reakcie anilínu, sírouhlíka a síry s cyklohexylamínom a chlórnanom sodným. Od N-cyklohexylbenzotiazolyl-2-sulfénamidu oddeľovaná kvapalná sústava, pozostávajúca z organickej a vodnej fázy, sa pri teplote 11 až 30°C a absolútnom tlaku...

Zariadenie pre prívod tlakovej kvapaliny do pracovnej komory trecieho uzáveru diferenciálu, hlavne pre polnohospodárské traktory

Načítavanie...

Číslo patentu: 270505

Dátum: 12.07.1990

Autori: Zimny Mikolaj, Okrasa Marian

MPK: B60K 23/04

Značky: hlavne, zariadenie, tlakovej, traktory, poľnohospodárske, přívod, kvapaliny, trecieho, uzávěru, komory, pracovnej, diferenciálu

Text:

...valcové vybranie, do ktorého je osadená vložka. vložka je zasunutá na pzdr 9, ktoré je vyrobené z tvrdého materiálu, najvhodnejšie 2 ložiskovej ocele.zavedenie vložky do vybranie na čelnej strane stredného krytu zadného mostu umožňuje bezkolízny prívod tlakovej kvapaliny do pracovnej komory spojky a umožňuje vyvolanie vstupného napätia na kuželových ložiskách diferenciálu pomocou matice.vynález je zobrazený v príklade prevedenia na...

Nástroj pre hlboké tahanie dutých súčiastok s aplikáciou prídavnej tlakovej sily

Načítavanie...

Číslo patentu: 262612

Dátum: 14.03.1989

Autori: Valjev Sadyk, Jaššo Albín, Paur Vladimír, Korotkov Viktor, Jakovlev Sergej, Donič Tibor

MPK: B21D 22/20

Značky: hlboké, aplikáciou, nástroj, dutých, tlakovej, súčiastok, prídavnej, ťahanie

Text:

...sú odstránené nástrojom pre hlboké tahanie dutých súčiastok s aplikáciou pridavnej tlakovej sily, pozostávajúcim z dvoch proti sebe uložených dosák, vrchnej a spodnej,s tažnickou upevnenou na spodnej doske, ktorého podstatou je, že na vrchne doske je súose upevnená redukčné matrica s kalibračným otvorom rovnakého priemeru. ako je vonkajší priemer súoso umiestneného tlačného elementu, ktorého osou prechádza tažnik, pričom medzi...

Kombinovaný regulačný obvod tlakovej regulácie hydromotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 242518

Dátum: 15.11.1987

Autori: Bahidský Karol, Jantovie Jozef, Vavrík Milan, Gvozdjaková Anna

MPK: F03C 1/06

Značky: tlakovej, regulácie, obvod, hydromotora, kombinovaný, regulačný

Text:

...dosky,reaguje na zmeny regulovanej veličiny, t. j. tlaku hydromotora s malým tázovým posunom, čo zabezpečuje rýchlosť, stabilitu a kvalitu regulačného procesu. .Na pripojenom výkrese je schematicky znázornený príklad prevedenia kombinovaného regulačného 0-bvodu tlakovej regulácie hydromotora podľa vynálezu.Kombinovaný regulačný obvod tlakovej regulácie hydromotora pozostáva z prvéhoservovalca 9, v. ktorom je uložený prvý servopiest 1...

Zariadenie pre pohyb telesa pre kontroly a opravy reaktorovej tlakovej nádoby

Načítavanie...

Číslo patentu: 243933

Dátum: 15.11.1987

Autor: Král Václav

MPK: G21C 19/20

Značky: zariadenie, pohyb, kontroly, tlakovej, tělesa, reaktorovej, opravy, nádoby

Text:

...určený tvar. Nie je nutná synchronizácia pohonov. Pohon celého zariadenia je redukovaný na jeden hriadel,požadovaný účinok sa da dosiahnut jedným motorom s reguláciou otáčok, alebo dvomi motormi pre zdvih a pre otáčanie. Umožnená je dialková regulácia pohonu elektrickými veličinami.Na pripojených výkresoch na obr. 1 je znázornená v reze celková zostava zariadenia, na obr. 2 je znázornený rez A-A po 4hybovou skrutkou, na obr. 3 je pohlad zhora...

Sposob tlakovej hydrolýzy hydroxidom sodným

Načítavanie...

Číslo patentu: 252382

Dátum: 13.08.1987

Autori: Minařík Ladislav, Duda Jaroslav, Galatík Antonín

MPK: C14C 3/32, C14B 13/00

Značky: hydrolýzy, sodným, tlakovej, hydroxidom, spôsob

Text:

...je v alkallckom prostredi stály, je možné iba V .neprítomnosti vápenatých iontov, inak by -nastávallo zrážanie nerozpustnéh-o kremičitanu vápenatého. Hydroxid spodný bol v minulosti použitý pre hydrolýzu trisliočineného odpadu, pokus-ne vykonávanú v o. p. Svit Otrokovice v súvislosti s výrobou prípravku Svitan K 0, ktorá sa však .nerealiaovala V tomto prípa-de bola použitá beztlrakolva hydrolýza a použíté množstvo hydroxisdu sodnêho ďaleko...

Hladinoznak pre snímanie hladiny tlakovej kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 251958

Dátum: 13.08.1987

Autori: Pavlík Dušan, Strhák František

MPK: G01F 23/00

Značky: kvapaliny, hladinoznak, snímanie, tlakovej, hladiny

Text:

...3, ktora je v telese 1 hladinoznaku zaistená poistným krúžkom 4. Tlmiaca vložka 3 je po obvode opatrená otvormi 5, v ktorých sú zabudované tiltračné vložky ii. V strede tlmiacej vložky 3 je vytvorený závitový otvor, v ktorom je zaskrutkovaná nastavovacía skrutka 7 zaistené maticou 8.Koniec nastavovacej skrutky 7 je opatrený otvorom, V ktorom je svojou kuželovou častou otočne uložený hriadel 9 vo vodorovnej rovine, ktorého druhý ko-niec je...

Automatický spúšťač tlakovej nitovacej jednotky pre jednostranné nitovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 237822

Dátum: 15.03.1987

Autor: Fulier Jozef

MPK: B21J 15/18

Značky: jednostranně, nitovacej, automatický, tlakovej, nitovanie, spúšťač, jednotky

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je automatické spustenie nitovacej jednotky. Uvedeného účelu sa dosahuje vynálezem, ktorého podstatou je, že pozostáva z pracovného valca s odpruženým piestom, ktorého piestnica je opatrená vyhadzovačom a pevným vodidlom, v ktorom je odpružene posuvne uložený uchopovač. Pracovný valec je ovládaný tlakovým médiom z rozvádzacej komory. V tlakovej komore je uložený posúvač.

Diferenciálny hydraulický prevod s možnosťou využitia hydrogenerátora, ako zdroja tlakovej kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 231131

Dátum: 01.06.1986

Autor: Podstanický Alexander

MPK: F16H 47/04

Značky: hydraulický, kvapaliny, hydrogenerátora, využitia, převod, tlakovej, zdroja, diferenciálny, možnosťou

Zhrnutie / Anotácia:

Diferenciálny hydraulický prevod s možnosťou využitia hydrogenerátora, ako zdroja tlakovej kvapaliny. /obr. / Podstata vynálezu spočíva v tom, že vstupný hriadeľ je spojený dvojicou ozubených kolies s veľkým centrálnym kolesom trojhriadeľového diferenciálu, pričom jeho malé centrálne koleso je spojené ozubeným kolesom s výstupným hriadeľom, ktorý je dvojicou ozubených kolies spojený s hriadeľom regulačného hydromotora. Regulačný hydromotor...

Zariadenie na prívod a odvod tlakovej kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 221041

Dátum: 15.03.1986

Autori: Masár Ľubomír, Muráň Miroslav

Značky: odvod, zariadenie, kvapaliny, přívod, tlakovej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na prívod a odvod tlakovej kvapaliny z pevného bodu do bodu pohybujúceho sa v rovine po dráhe priamočiarej, oblúkovej, kruhovej alebo po dráhe tvaru ľubovoľnej uzatvorenej krivky. Zariadenie pozostáva z pevného telesa, v ktorom je vytvorený prvý priestor napojený na vstupný otvor a na prvý pozdĺžny otvor vytvorený v čape, ktorý je otočne uložený v pevnom telese. Čap je súčasťou vedenia, v ktorom je vytvorený druhý...

Rozvod tlakovej kvapaliny k tesneniu hydromotora s kývavým pohybom

Načítavanie...

Číslo patentu: 223098

Dátum: 15.03.1986

Autori: Topor Karol, Hudcovský Ján

Značky: hydromotora, tesneniu, pohybom, kývavým, rozvod, tlakovej, kvapaliny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši rozvod tlakovej kvapaliny pre zvýšenie účinku tesnenia hriadeľa s vekom a telesa s vekom u hydromotora s kývavým pohybom piesta. Podstata riešenia spočíva v tom, že v nepohyblivom segmente sú umiestnené dva spätné ventily, z ktorých jeden je napojený na prvý pracovný priestor a druhý na druhý pracovný priestor. Cez spätný ventil sa privádza tlaková kvapalina na nefunkčné plochy, tesnenie hriadeľa a tesnení telesa hydromotora.

Priamy reverzibilný hydraulický prevod s možnosťou využitia hydrogenerátora, ako zdroja tlakovej kvapaliny pre pohon nadstavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 228264

Dátum: 01.11.1985

Autor: Podstanický Alexander

Značky: převod, priamy, pohon, možnosťou, využitia, zdroja, hydrogenerátora, kvapaliny, reverzibilný, tlakovej, hydraulický, nadstavby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spočíva v paralelnom spojení komplexného hydrodynamického meniča a hydrostatického prevodu. Vstupný hriadeľ je spojený s hriadeľom čerpadla komplexného hydrodynamického meniča a hriadeľom hydrogenerátora dvojicami ozubených kolies. Turbínový hriadeľ komplexného hydrodynamického meniča je rozdelený predstihovou jednosmernou spojkou a je jednak spojený trecou spojkou predného chodu a výstupným hriadeľom a jednak vylučovacou trecou spojkou...

Zariadenie na presné dávkovanie tlakovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 225340

Dátum: 01.12.1984

Autor: Kollár Ladislav

Značky: zariadenie, tlakovej, dávkovanie, přesné

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na presné dávkovanie tlakovej vody pozostávajúce z pneumatického valca, výtlačného valca, nastaviteľných ciachovaných narážok a jednosmerných ventilov vyznačené tým, že pneumatický piest /2/ pneumatického valca /1/ je piestnicou /6/ spojený s výtlačným piestom /5/ výtlačného valca /7/, ktorý je opatrený výtlačným jednosmerným ventilom /8/ a plniacim jednosmerným ventilom /9/ pričom na výtlačnom valci /7/ sú v disku /13/ opatrenom...

Otočný prevádzač tlakovej energie a elektrických signálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 214377

Dátum: 01.06.1984

Autori: Gargulák Ivan, Čipčala Ľudovít

Značky: signálov, otočný, elektrických, prevádzač, energie, tlakovej

Zhrnutie / Anotácia:

Otočný prevádzač tlakovej kvapaliny a elektrických signálov slúži na spojenie podvozku s otočným zvrškom. Stroje takéhoto typu sa vyskytujú u rýpadiel, dokončovacích strojov a iných stavebných a lesníckych mechanizmov. Vynález rieši usporiadanie komponentov tak, že pevný diel vysokotlakovej časti je opatrený zámkou, zaisťujúcou otočný dielec, ktorý má v hornej a spodnej časti ložiská, v ktorých je uložený neotočný dielec nízkotlakovej časti,...

Elektromotorom priamohnaný vrtulový privádzač tlakovej vody do ejektorového zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 213986

Dátum: 01.06.1984

Autori: Dleštík Václav, Laco Vladimír

Značky: zariadenia, priamohnaný, elektromotorom, tlakovej, privádzač, ejektorového, vrtulový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týka spôsobu privádzania tlakovej vody do ejektorového zariadenia s difúzorom na seráciu vody v aktivačnej nádrži priamohnanou ponorenou vrtuľou. Vodný prúd z ejektora, dodaný vrtuľovým privádzačom, strháva vzduch do zvislého difúzora, v ktorom sa voda okysličuje a vystupujúci prúd vody z difúzora so zbytkami vzduchu mieša obsah aktivačnej nádrže.