Patenty so značkou «tlačové»

Tlačová kvapalinová kazeta, tlačové zariadenie a použitie tlačovej kvapalinovej kazety

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17636

Dátum: 22.12.2011

Autori: Nakamura Hirotake, Kanbe Tomohiro

MPK: B41J 2/175

Značky: kvapalinová, použitie, kazeta, tlačová, zariadenie, tlačovej, tlačové, kvapalinovej, kazety

Text:

...kvapalinová kazeta je zadržovaná v montážnej časti kazety proti vychyľovacej sile, pričom aspoň jedno elektrickérozhranie je umiestnené viac vpredu ako zachytávací povrch v smere vkladania, EP 2 607 083 35 182 lHa uvedené aspoň jedno elektrické rozhranie a zachytávací povrch pretínajú rovinu, ktorá je rovnobežná so smerom vkladania a so smerom šírky.0006 Vznikla teda potreba tlačovej kvapalinovej kazety a tlačového zariadenia, ktoré...

Tlačová kvapalinová kazeta, tlačové zariadenie a použitie tlačovej kvapalinovej kazety

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17365

Dátum: 22.12.2011

Autori: Nakamura Hirotake, Takagi Yuki, Kanbe Tomohiro

MPK: B41J 2/175

Značky: tlačovej, použitie, kvapalinová, tlačové, kvapalinovej, kazety, zariadenie, kazeta, tlačová

Text:

...hĺbky, pričom smer šírky, smer výšky a smer hĺbky sú na seba kolmé. Tlačová kvapalinová kazeta obsahuje hranol, ktorý nie je usporiadanýkvkladaniu medzi svetelný emitor asvetelný prijímač optického senzoru a k tomu, aby bol detegovaný optickým senzorom.0006 Vznikla teda potreba tlačovej kvapalinovej kazety a tlačového zariadenia, ktoré prekonávajú tieto a ďalšie nedostatky príslušného doterajšieho stavu techniky. Technickou výhodou tohto...

Stojan na tlačové materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3955

Dátum: 05.10.2004

Autor: Neubert Robert

MPK: G09F 1/10, A47F 7/14, A47F 3/14...

Značky: tlačové, stojan, materiály

Text:

...odklápania a priklápania, vrátane vloženej tlačoviny, ked je homá doska priklopená a na obr. 7 b je homá doska odklopená.Príklady uskutočnenia technického riešeniaStojan na tlačové materiály znázomený na obr. 1 sa skladá z pevnej spodnej dosky 1 a priehľadnej homej dosky 2, ktoré sú na jednej strane spojené klipsou 5, pričom jedno rameno klipsy 5 je skrutkou 8 pripevnené k spodnej doske 1. Druhé rameno klipsy 5 je spojené skrutkou 8 s hornou...

Metóda a zariadenie na flexografickú tlač využívajúce energeticky vytvrdzovateľné tlačové farby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5729

Dátum: 19.02.2003

Autori: Laksin Mikhail, Linzer Volker, Chatterjee Subhankar

MPK: B41M 5/00, B41F 33/00, B41F 5/00...

Značky: farby, vytvrdzovateľné, tlačové, tlač, flexografickú, energeticky, zariadenie, metoda, využívajúce

Text:

...sa zabráni jednak spätnému zachytávaniu, a jednak premiešavaniu farieb. 0012 Hoci sa touto metódou mokrého zachytávania dosiahne želaný výsledok, je s ňou spojená nutnosť zásadne upravit existujúce tlačové stroje a zariadenia tak, aby sa zabezpečili ohrevné jednotky v každom farebniku pred aplikáciou tlačovej farby na substrát. Okrem toho,s nárastom počtu farebníkov rastie aj teplota tlačovej farby v jednotlivých za sebou nasledujúcich...

Korektúrny prípravok na ofsetové tlačové formy

Načítavanie...

Číslo patentu: 239588

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kuniak 1udovít, Krajoáková Viera, Kovaleík Štefan, Kordík Jozef

MPK: B41L 41/00

Značky: tlačové, formy, prípravok, ofsetové, korektúrny

Text:

...10 až 65 hmotnostných nižších alkoholov,výhodne etanolu a butanolu, 20 až 60 hmotorganické rozpúštadlá na báze nižších alkoholov s prídavkom dimetylformamidu a/alebo benzaldehydu rozpúštajú svetlocitlivú vrstvu. Polyetylénglykoly vytvárajú pastovitú konzistenciu korektúrneho prostriedku, čo umožňuje jeho jednoduché nanášanie na povrch tlačovej formy, bez roztekania rozpúštadiel po jej povrchu a svojím pôsobením podporujú rozpúštanie...