Patenty so značkou «tkáně»

Způsob výroby přípravku pro regulaci růstu tkáně

Načítavanie...

Číslo patentu: 265224

Dátum: 13.10.1989

Autor: Hendry Neil

MPK: C12N 5/02, C12N 5/00

Značky: výroby, přípravků, způsob, růstu, tkáně, regulaci

Text:

...připraveny roztok se udržuje při zvýšené teplotě 50 až 80 °C po dobu tří dnů a pak se kapalina suší vymražováním.Roztok může obsahovat pufrovaci soli. Jakožto roztok je přípravek vhodný pro parenterál~ní nebo pro orální podávání.Přípravek podle vynálezu se může připravovat v pevné formě pro orální nebo rektální podávání v tomto případě se formuluje jako tablety, kosočtverečné pastilky nebo čípky. Nebo se může vyrábět ve formě prášku nebo...

Zařízení pro rozrušování tkáně laserovým paprskem

Načítavanie...

Číslo patentu: 258035

Dátum: 15.07.1988

Autori: Brechov Jevgenij, Saljuk Viktor, Skobelkin Oleg, Malyšev Boris, Bašilov Vitalij

MPK: A61B 17/36

Značky: laserovým, rozrušování, zařízení, tkáně, paprskem

Text:

...4,-cnymamum Ana oöecnponnmnanuñ paCCBKa 6 M 0 ü Taaan, a Pyóua 4 nmeernpononbnuü nas A Ann npoxona naaepHoPo~nyua M uanpannam mnm menodom 6, oąuu uoaeu HOT 0 p 0 P 0 aaxpenneu mecmxo HaAryöxe 4, a npyroü aaxpennea nonnmno c nomomsw mapan-»APa 7- Q Paöpra c npennaraemum ycwpoñcwnom uns pacceuenmaaamnmamm Memny paöounMuryöKaMn 3 n 4.°BHOHOPHH 6 CKaHrxaub cmnmaemcg Memy.BHympeHHnMu HOBGpXHOCTHMH paöoqux V ry 0 oK 3 ü 4 M pacmnrunaemca...

Implantabilní textilní útvar v podobě pletené nebo tkané cévní protézy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252268

Dátum: 13.08.1987

Autori: Černý Jan, Pospíšil Lubomír, Procházka Rostislav, Kramplová Milada

MPK: A61F 2/06, D04B 1/22

Značky: útvar, cévní, tkáně, implantabilní, textilní, pletené, podobě, protézy

Text:

...před implantaoí přaderáženín.K odstranění těchto nevýhod a tím k potlečení nežádoucích vlastností některých typů implantabílních textilních útverů eměřuje vynález, který spočívá v modífikací povrchu stěn pletených nebo tkených cévních protéz za účelom doaežení optimální propustností krve odpovídající hemodynamickým poměrům v místě ímplentece. Podle těchto zásad byla vyvinuta rozvětvená pletená cévní protézs, vytvořená ze zákleního úseku spo»...

Způsob kultivace kalusové tkáně žeň-šenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245750

Dátum: 15.07.1987

Autori: Fokin Anatolij Nikolajevie, Koazev Jurij Alexejevie, Ajukasov Damir Charisovie, Toljatti Su, Vajnštejn Lev Lazarevie, Zubkov Vladimir Stipanovie

MPK: C12N 5/00

Značky: kalusové, žeň-šenu, tkáně, kultivace, způsob

Text:

...meneao-xeuarKymmaupym nepecaxemłym TKaHb na MomqmumponanuonrmTaTeJmHon cpeJIe, npn 9 mm npenycuarwsaewca 1303940 HOCTI MHOPOKpETl-IOPO BHPSHMBQHHE Ha MoMťĎHI-Mmłàannoñ opene ,no rex nop. noKa ónonoruqecnaa BRTHBHOOTB ómouaccn He crauem Murmmaimuoü. Ilocne aroro óuoMaccy nepecamnamHa Homme nmrameamłyn openy Mypacure n Cxyry n menomaym 13 nansnefrłmem tax nnoxym. . ASerena omónpamw u nucymnnam xamcnyro mam. pacryuxyno na Momqämmponarmoü...

Zařízení pro plnění a vyprazdňování sondy vlhkoměru pro biologické tkáně a sypké porézní hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 240297

Dátum: 15.06.1987

Autori: Ochodnický Vladimír, Brindziar František

MPK: G01N 19/10

Značky: sondy, zařízení, porézní, vyprazdňování, vlhkoměru, biologické, sypké, plnění, tkáně, hmoty

Text:

...upravenou pro spojení se sondou, ve kterém je na náběžné straně vstupní otvor ~a .na odtokouvé straně výstupní otvor, a uvnitř du 4tého šneku je matice pevně spojená s hnacím kolem a uvnitř matice .je šroub pevně spojený s dutým šnekem, uložený v hnacím kole radíálně pevně a axiálně posuvně a ukončený narážkou pro ovládání mezních kontaktů pohonu matice a pohonu šroubu.Výhodou .nového zařízení zhotoveného podle vynálezu je jednoduchost...

Způsob přípravy vzorku kultury rostlinné tkáně k cytometrické analýze

Načítavanie...

Číslo patentu: 245474

Dátum: 15.06.1987

Autori: Barbuceanu Florea, Balan Trandafir, Margineanu Mioara Maria

MPK: C12N 5/00

Značky: způsob, kultury, tkáně, analýze, vzorků, cytometrické, rostlinné, přípravy

Text:

...naamnoncxmqammx.npyr npyra MSTOJJOB, ,zum nou-cpu aeodxomuo BOHOIIBSOBBTB paamtmue upoću.Henan) aaodpemeäns HBJIHGTGB oóecneqenne ÓOIIEĚIIHABmex-o n msrxoro soanezcrnna aa KJIGTKE nccnepyemon Mann,ro een npenompameame nonpeąuenna KJIGTOR n nosumeane crenean coxpanenns m anecnocodaocm, a peayzm-are zero noaumaercn creneas roqaocu-n oupeneneann npn narouerpaqecxou aaannae n ynpomaerca upoaeneane aaannaa.kasaaaas nem. nocrnraewcà...

Zapojení elektronického obvodu diagnostického přístroje pro zjišťování patologických změn tkáně

Načítavanie...

Číslo patentu: 250052

Dátum: 15.04.1987

Autori: Červencl Milan, Šidak Zdeněk, Fučíková Eva

MPK: A61B 5/05

Značky: prístroje, diagnostického, tkáně, elektronického, obvodů, zjišťování, změn, patologických, zapojení

Text:

...více mís 4tech, nebo s použitím soustavy měřicích elektrod lze vytvořit prostorovou představu o rozsahu patologické změny tkáně. Přitom diagnostické metoda je velmi rychlá a časově i fyzicky minimálně zatěžtlje vyšetřovaný objekt.Příklad provedení zapojení podle vynálezu a grafické znázornění přechodové charakteristiky prostoru mezi měřicími elektrodami je znázorněno na připojeném výkresu.Na obr. 1 je základní schéma zapojení elektronického...

Kontinuální vlhkoměr pro biologické tkáně a sypké porézní hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 233259

Dátum: 01.04.1987

Autori: Hirš Pavel, Kučera Vlastimil, Binko Leon

MPK: G01N 19/10

Značky: porézní, tkáně, biologické, vlhkoměr, sypké, kontinuální, hmoty

Zhrnutie / Anotácia:

Kontinuální vlhkoměr je určen pro horkovzdušné sušárny, například pro sušení zemědělských plodin. Hlavní dopravní cestou sušeného materiálu prochází odběrný šnek s pohonem napojeným na řídicí, měřicí a vyhodnocovací obvod. Pod odběrným šnekem je na straně odvrácené od směru přísunu sušeného materiálu umístěn žlab, který ústí do skluzu napojeného na přiváděcí potrubí sondy. V odváděcím potrubí sondy je odváděcí šnek uložen ve směru její podélné...

Zařízení pro stimulaci živé tkáně

Načítavanie...

Číslo patentu: 226514

Dátum: 15.05.1986

Autor: Slovák Petr

Značky: zařízení, stimulaci, tkáně, živé

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro stimulaci živé tkáně, sestávající z elektrod a generátoru elektrického signálu, spojené se stejnosměrným zdrojem, vyznačené tím, že je opatřeno sluchátkem (3) a měřidlem (4) velikosti a derivace proudu, zapojenými na výstup generátoru (5) elektrického signálu.

Zapojení přístroje pro hloubkové měření admitance živé tkáně

Načítavanie...

Číslo patentu: 220360

Dátum: 15.11.1985

Autor: Březina Karel

Značky: admitance, prístroje, tkáně, zapojení, měření, hloubkové, živé

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení přístroje pro hloubkové měření admitance živé tkáně tvořené zdrojem harmonického elektrického proudu o konstantní amplitudě napětí, který má výstup připojen na druhou pomocnou elektrodu, na druhou měřicí elektrodu a zem, druhý výstup má připojen na první pomocnou elektrodu a přes posouvatel fáze na druhý vstup prvního fázového detektoru, jehož první vstup je připojen se vstupem detektoru a s prvním vstupem druhého fázového detektoru,...

Způsob diagnostického vyhodnocení onemocnění lidské tkáně v podkožní vrstvě

Načítavanie...

Číslo patentu: 225651

Dátum: 01.07.1985

Autori: Pekárek Miroslav, Kreidl Marcel

Značky: vyhodnocení, způsob, tkáně, lidské, podkožní, vrstvě, onemocnění, diagnostického

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob diagnostického vyhodnocení onemocnění lidské tkáně v podkožní vrstvě v oboru diagnostiky nádorových onemocnění, který řeší problém včasné diagnostiky rakoviny a dispensární sledování pacienta dynamickým měřením teplotních rozdílů po mocí soustavy termistorů. Je využitelný v lékařských oborech, které mohou určit zánětlivá, nebo nádorová onemocnění na základě teplotních rozdílů různých míst nebo jednoho místa v časovém odstupu na těle...

Sonda kontinuálního vlhkoměru pro elektricky nevodivé biologické tkáně a sypké porésní látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 216770

Dátum: 01.10.1984

Autor: Hirš Pavel

Značky: tkáně, elektricky, biologické, sonda, látky, sypké, nevodivé, porésní, vlhkoměru, kontinuálního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sondy kontinuálního vlhkoměru pro elektricky nevodivé biologické tkáně a sypké porésní látky. Vlhkoměr může být zařazen do kontinuálního výrobního procesu, v němž může automaticky sledovat vlhkost a včas dát impuls k regulaci výrobních podmínek. Sonda je tvořena dutým válcem, na jehož vnitřních stěnách jsou proti sobě umístěny dvě elektrody a uvnitř válce je tepelné čidlo. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vstupní strana sondy...

Sonda vlhkoměru pro elektricky nevodivé biologické tkáně a porésní sypké látky

Načítavanie...

Číslo patentu: 216772

Dátum: 01.08.1984

Autor: Hirš Pavel

Značky: vlhkoměru, nevodivé, sonda, porésní, biologické, sypké, látky, tkáně, elektricky

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se tyká sondy pro měření obsahu vody sypkých porésních látek, například zemědělských plodin, při současné korekci naměřené vlhkosti podle teploty měřené látky. Elektrická vodivost látek je mimo jiné závislá také na její teplotě, která se dosud měřila ručně samostatně a pak bylo nutno pomocí tabulek naměřenou vlhkost zkorigovat vzhledem k určité předem stanovené teplotě. Tuto nevýhodu odstraňuje sonda vlhkoměru podle tohoto vynálezu....

Zapojení pro optickou a akustickou indikaci a měření dosažených teplot tkáně, zejména v kryochyrurgii

Načítavanie...

Číslo patentu: 217091

Dátum: 01.07.1984

Autor: Brebec Ludvík

Značky: indikaci, tkáně, akustickou, teplot, zejména, optickou, kryochyrurgii, měření, zapojení, dosažených

Zhrnutie / Anotácia:

Jedny srovnávací konce termočlánků v termometrických sondách jsou připojeny přes zesilovače a linearizační obvody na první vstupy komparátorů. Jejich výstupy jsou přes spouštěné generátory frekvence připojeny na přepínací obvod, který je přes zesilovač spojen s elektroakustickým měničem. Na druhé vstupy komparátorů jsou připojeny obvody pro volbu indikované kritické teploty. Druhé srovnávací konce termočlánků jsou vzájemně spojeny a připojeny...