Patenty so značkou «tkalcovského»

Bidlen tkalcovského tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267730

Dátum: 12.02.1990

Autori: Suchara Zbyněk, Hruš Miroslav, Pscheidt Jiří, Keil Milan, Humen Vladimír

MPK: D03D 49/60

Značky: tkacího, stroje, bidlen, tkalcovského

Text:

...uzavřený. Toto řešení má výhodu nízkou hmotnost při zachování vysoké tuhosti, což je důsledkem charakteristických vlastností těchto kopozítních materiálů. Další předností řešení je výhodný utlum stacionárního i nestacíonárního dynamického zatížení a vysoká životnost celého dílu. Uzavřenost průřezu poskytuje vysokou tuhost a umožnuje jednoduchou aplikaci vysoce pevných a tuhých vláken na bázi uhlíku a aramidu v místech předpokládnného...

Zařízení pro ovládání jednotlivých nítěnek tkalcovského stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266163

Dátum: 13.12.1989

Autor: Štolcpart Václav

MPK: D03D 13/00

Značky: tkalcovského, zařízení, ovládání, jednotlivých, stavu, nitěnek

Text:

...jsou obě kloubová uložení ojnlc lg na opačné straně ve středové poloze, kde je také vyznačena svislá rychlost náhonůvo. Před všemi znázorněnými polohami s nulovou rychlostí svislého pohybu jsou elektromagnetické spinací obvody elektromagnetů 7, gg, łg a 23 a jiných pomocných zařízení. všechny nítěnky ji, łü jsou nahoře opatřeny vodici částí 4 a ze strany částí jehel Log vybráním pro ozub5 na podélném zpevněni g zvedaciho elektromngnetu 1 a na...

Způsob ovládání výtoku ze štafetových trysek bezčlunkového tkalcovského stavu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 265961

Dátum: 14.11.1989

Autori: Tesař Václav, Hruš Miroslav, Smolka Pavel

MPK: D03D 47/30

Značky: způsobu, bezčlunkového, tkalcovského, provádění, způsob, štafetových, ovládání, tohoto, zařízení, trysek, stavu, výtoku

Text:

...prekročí-li hodnota časového integráluó úroveň horní záběrné hodnoty/ČP.V horní části obr. 1 v příkladě provedení zařízení podle vynálezu je schematicky naznače 265961 4na dráha útku l. v levé části útek l přichází snímačem 23, uprostřed odtahovou tryskou lg,která jej odtahuje z odměřovacího ústrojí, zde nekresleného, a podává jej do aktivního prehozního kanálu vpravo, kde jeho pohyb zajišťuje soustava štafetových trysek łgg. Na obr. 1 jsouz...

Pohon listového stroje tkalcovského stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 264037

Dátum: 12.05.1989

Autori: Petrov Vladimir, Makarov Vladimir, Makačev Alexandr

MPK: D03C 1/00

Značky: pohon, stavu, tkalcovského, stroje, listového

Text:

...no nonomennm ocymécrnnsewcs TOHBKO noBoporoMKynaqKón A.nMeHuo uaMeneHMenonomemHx Kynauxon npuaonuw K H 3 MeHeHm yrnoabro nonoàeànx nenrpanhnoro syőqaŕoro Koneća (To BCTB tna 3 uorb.§ana KapeTKn),qro nossonner nerxo ycwagasnunawb cnnonue neýexnmqaweàn ornenbuum pyubeBKapeTKu B paöoqee nonomenne, He namenan gpemenn nx paöowm np owncmenüw K HHKHÓÉOŘ nnar~ ~paMMe pemusonogaemnoň Kaperxu H uxnonoü narpaMMąKauxoro cwaaxás N Hanna»...

Zařízení ke znemožnění vzniku útkových pruhů při spouštění tkalcovského stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258462

Dátum: 16.08.1988

Autori: Imamura Shuichiro, Arakawa Akira

MPK: D03D 49/10

Značky: znemožnění, vzniku, pruhů, stavu, útkových, tkalcovského, spouštění, zařízení

Text:

...k neznázorněnému detektoru přetrhu osnovy. k neznázorněnému útkovému detektoru, k detektoru přetrhu okrajových nití a k ručnímu vypínači stavu. V případě přetrhu osnovní nitě, chybného vnesení útkové nitě, přetržení okrajově nitě a podobné, nebo po vypnutí vypínače stavu vyšle zastavovací obvod A signál do hor- 4 málně uzavřeného kontaktu AQ, ktorý tím rozpojLą další signál do čitače 51 g, ktorý tím vynuluje. Relé Ag se tedy odbudí, všechny...

Řídicí zařízení pro trysky tkalcovského stroje se zanášením paprskem vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244903

Dátum: 15.07.1988

Autori: Katula Matti, Erkkila Jukka

MPK: D03D 47/30

Značky: řídící, zanášením, stroje, zařízení, vzduchu, paprskem, trysky, tkalcovského

Text:

...hřídele tě. Tento vzduch vstupuje vývrtyrzz, upravenými vehřídeli 8, do vnítřního prostoru 1 tlakove nádržky 2 Vzduchem nacházejícím se vevnitřním prostoru 19 je řídicí šoupátlso 14při slabém roztažíení trvale tlačeno proti vnítřnímu obvodu 41 válce 3, takže po němběží utěsněně avklotrzavě Výřezläiřídřcíhošoupátka 14 běží postupně přes výstupní otvory 1 G, uložené šroubov-icovitě ve valci 3, takže vzduchová vedení 17 jsou postupně za...

Fluidní snímač rychlosti zanášení útku pro diagnostický systém bezčlunkového tkalcovského stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255249

Dátum: 15.02.1988

Autor: Tesař Václav

MPK: D03D 49/00, G06D 1/00

Značky: rychlostí, snímač, stavu, bezčlunkového, útku, zanášení, diagnostický, tkalcovského, fluidní, systém

Text:

...současně s ostatními dutinami snímače v keramické destíčce.. Snímač je tedy V obou případech uspořádán sandwichovým způsobem, naskládáním z několika destiček majících stejný půdorysný tvar. Krycí destičky mohou být provedeny z kovu majípředevším úkol chránit na obrázcích nakreslené základní destičky lg z keramického materiálupřed mechanickým poškozením, například při náhodném pádu nářadí při montáži a podobně. Krycí destičky také uzavírají...

Způsob výroby tkalcovského paprsku a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253801

Dátum: 17.12.1987

Autori: Bureš Josef, Zábrodský Zdeněk, Lejsek Josef, Skopový Jiří, Vinš Vladimír

MPK: D03D 49/62

Značky: zařízení, tkalcovského, způsob, způsobu, provádění, tohoto, výroby, paprsků

Text:

...100 mm, takže kontrolní hřeben 5 má vzhledem k dostavě paprsku l pouze 119 kontrolních měrek 1. Prakticky jsou kontrolní měrky Z uspořádány a k tělu kontrolního hřebenu g upevněny obdobné jako třtiny 1 u paprsku l,tj. pomocí vazebních vložek a spirálových pružin. V tomto případě však jsou hřebenové spirálové pružiny 35 zhotoveny z drátu o průměru, který odpovídá mezeře mezi kontrolními měrkamí11 stanovené se zřetelem k příslušnému ćíslu...

Hydropneumatické prohozní zařízení zanášecích skřipců tkalcovského stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 247398

Dátum: 16.11.1987

Autor: Benda Antonín

MPK: D03D 47/26

Značky: prohozní, zanášecích, tkalcovského, zařízení, hydropneumatické, skřipců, stavu

Text:

...nosného tělesa 3podél vystřelovací pístnice gg mezikruhovou štěrbinou gg. K snížení úniku kapaliny z vnitřního prostoru gg v závěrnćm pouzdru 3 je přední víko gł nosného tělesa 3 opatŕeno mezivnitřním prostorem gg a mezikruhovou komorou 51 mezikruhové zahloubení gł spojené s vnitřním prostorem nosného tělesa gg spojovacím kanálkem gg. V pŕedním víku gl nosného tělesa à jeze strany jeho vnitřního prostoru gg vytvořena kolem vystřelovací...

Zařízení pro prohoz dvou útků do dvou prošlupů tkalcovského stavu se středovým tryskovým prohozem

Načítavanie...

Číslo patentu: 247373

Dátum: 16.11.1987

Autori: Galaš Jioí, Urban Josef

MPK: D03D 47/30

Značky: zařízení, stavu, prohozem, tkalcovského, útku, středovým, prošlupu, tryskovým, prohoz

Text:

...trysek 1, §, 107, 108, jejichžvýstupní směr 2, 19 překlápěcího vzduchového proudu 11, 11 je navzájem uspořádán křížem dodvou protilehlých výstupních kanálů 11, 1 g, 111, 112.Na každé výstupové straně jsou dva sousední protilehlé výstupní kanály 11, 111, 13,112 obou trysek 1, 101 vyústěny do společného ústí 12 a 1 §, které obklopuje sekundární tryska 11, 1 § s vlastním přívodem vzduchu.Překlápěcí trysky 1, §, 107, 108 jsou střídavě...

Hnací zařízení tkalcovského stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253256

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hess Uwe, Gössl Rainer, Jost Gunter

MPK: D03D 51/02

Značky: tkalcovského, stavu, hnací, zařízení

Text:

...arpysxe B 0 npenn pasrona surawenn rxauxoro crauxa qncno oöoporoa npuaoa He nuxonw sa npeenu onycxon cncremm perynHponaHMx,.HecMoTpn Ha cnnbnué koneöàunn nosunkamuero HpH,3 TOM MoMeHTa. Paćnunoxeuue uucxonoro mpàxunonnoro wopuoaa c napoň4 rpymuxcn,nosepxHocreň 12-na aucrynanmen Kouue rnannoro neymero nana 10, upupnon Koroporo ocymecwsnnewcn KHHHODGMGHHM mxnnou ll, nosnonser peannaonarn npo uecc wopuoxennx B aanucuuocwn om noumxenua uucna...

Řídicí zařízení pro nejméně jednu trysku tkalcovského stroje se zanášením útku pomocí paprsku

Načítavanie...

Číslo patentu: 241516

Dátum: 15.09.1987

Autori: Breining Tibor, Virág Sándor, Vasvári Lelle

MPK: D03D 47/30

Značky: zanášením, pomocí, paprsků, řídící, útku, jednu, stroje, tkalcovského, trysku, zařízení, nejméně

Text:

...na trysce doba foukání.Má-li být doba íoukání například zkrácena, musi být obě hrany 71, 72 obou prestavitelných segmentů 51, 52 posunuty proti sobě, to znamena, že přestavitelný segment 51 se natočí například ve smyslu hodinových ruček, přestavitelný segment 52 se natočí ve smyslu proti hodinovým ručkám.Má-li být konečně konec foukání přeložen na pozdější dobu, musí se hrana 72 na obr. 2 posunout do prava, tj. přestavítelný segment 52...

Vodicí zub pro vytvoření kanálu pro zanášení útku u tkalcovského stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241492

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kristinsson Haukur

MPK: D03D 47/27

Značky: vodiči, zanášení, vytvoření, tkalcovského, stroje, kanálu, útku

Text:

...zubu, která se při zajíždění do prošlupu postaví rovnoběžně s OSIIDIVILÍIHÍ nitěmi. V důsledku přímého průběhu vnější hrany Vstoupí Vodicí zub na celé délce vnější hrany současně mezi rozdělované, popřípadě roztahované osnovní nitě. Není-li vzdálenost mezi dvěma zasebou následujícími spojovaoimi místy osnovní nitě větší než přímá vnější hrana vodicího zubu, dosáhne se toho, že Vodicí zub V každém případě narazí nejméně na jedno spojovací...

Spojkové zařízení pro řízení listů tkalcovského stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241487

Dátum: 15.09.1987

Autori: Berschauer Friedrich, Scheer Martin

MPK: D03C 1/00

Značky: tkalcovského, listů, stroje, řízení, spojkové, zařízení

Text:

...a platina 23 pohybují d-oleva, až rameno 17 dosedne na zarážku 54 a zdvihací nůž 25 přijde clo levé reversační polohy, ve které se pohne od osazení 7 D platiny 23. Potom se hnací páka 48 vykývne podle obr. 1 směrem vzhůru. čep 45 dosedne na vykyvovatelnou páku 41, přičemž jej sleduje vykyvovatelná páka 42 v důsledku uvolňující se tažné pružiny 37. Vykyvvovatelné páky 41, 42 jsou v postavení s nejmenší vzdálenosti. Když se čep 45 pohybuje dále...

Přírazné ústroji tkalcovského stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244855

Dátum: 14.08.1987

Autor: Dokoupil Jioí

MPK: D03D 49/68

Značky: tkalcovského, stavu, ústrojí, přírazné

Text:

...pak je utkaná tkanina łł. Osnovní nič ł prochází prostorem mezi Oddělovacĺmi lamelami tak, že každá oddělovací lamela od sebe odděluje dvě sousední osnovní nítě ł. Jde 0 tenké kovové plechy popřípadě až folie, o tlouščce nanejvýš řádu desetin milimetru při tkaní velmi husté tkaniny.mñže být tloušřka oddělovacích lamel 1 jen několik malo setin milimetru.Mezery mezi oddělovacími lamelami ve směru kolmo k nákresně obrázku jsou jen o...

Pomocná dmychací tryska pro prošlup tkalcovského stroje se vzduchovým paprskem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243464

Dátum: 15.07.1987

Autor: Krämer Wolfgang

MPK: D03D 47/30

Značky: paprskem, prošlup, vzduchovým, stroje, dmýchací, tryska, tkalcovského, pomocná

Text:

...g e lemelnmi 1 àín neeenými v činném postavení zndzornänám plnou čarou na obr.,1. Dmychací tryaka 5, e vodicí lamely 1 Jsou uvedeny do prollupu L 2 oenovnimi nitämi u, ktoré Jsou v .postavení dolníhoproslupu. Po dokončená usnesení útku ae paprsek 1 .dmychocí tryaka 4 e vodicí lamely 1vykývnou podle eiplq 1 L na obr. 1 ve smyslu proti hodinovým rućkdm, takže tryaka 5 a vodicí lamely 1 se dostanou do neúčinne, neznámu-ušné polohy vně...

Spojkové uspořádání pro řízení listů tkalcovského stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243460

Dátum: 15.07.1987

Autori: Tuerk Wolfgang, Schirmer Ulrich

MPK: D03C 1/00

Značky: řízení, uspořádání, spojkové, tkalcovského, listů, stroje

Text:

...podle Iipky 31.Zdvihací nůž g je upevnán na dvouramenná hnací páce a, 35, která je vratná výkyvná kolem osy gQ. Hnací páka 28 má výřez u, ve kterém je posuvni upraven válec m, ktery probíhá po celá dálce hnacího břídele 1, a tím zacłwcuje väechny řídící páky lg, u upravené vedle sebe. Prídavná pružina 33 je na druhém konci upsvnena na hnací páce 38Působení uspořádání podle vynálezu .je následujícíPři apřahovacím postavení západky 2 podle obr....

Zařízení pro navádění osnovy do brda tkalcovského stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244114

Dátum: 15.07.1987

Autori: Mahrla Zdeno, Zlatinský Emil, Svobodová Xénia, Šimko Marián

MPK: D03C 9/00

Značky: navádění, osnovy, tkalcovského, stavu, zařízení

Text:

...zdrojem hluku celeho tkalcovského stavu.K pŕekonání těchto nevýhod dl nedostatku nevrhovelo se vytvářet nítěnky na nosných drátach z plastická hmoty, Jak vyplývá z patentu USA 4 155 379, čím se snižuje hluk tkalcovského stavu.. . Přitom se vlak používa nosných drútů. což je příčinou vłtłí hmotnosti zařízení.Kroml toho musí mít hrdo-d list vltäí rozměry o podíl potřebný k montćłi nosných drátů. Toto přippívú ke zvýlení celkovú hmotnosti...

Způsob potlačení akustické emise tkalcovského stavu, zejména aerodynamického hluku prohozní trysky a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240110

Dátum: 15.06.1987

Autor: Král Vladimír

MPK: D03D 47/30

Značky: způsob, potlačení, aerodynamického, prohozní, způsobu, trysky, zařízení, provádění, akustické, stavu, tkalcovského, tohoto, hluku, emise, zejména

Text:

...z magnetofonove nahrávky opakující se v rytmu tkacích cyklů. Nahrávka- je předtim pořízena v místech, kde je zapotřebí hluk. utlumit a vyzařujese v takové fázi, aby se vyzařovaný zvuk reproduktoru rušil. s hlukem generovaným v daném místě prohozní tryskou. Nepočítá se s tím, že by se dosáhlo dokonaleho potlačení hluku, ostatné hluk je u tkalcovského stavu generován i jinde než jen aerodýnamickými efekty při prohozu, nicméně .takto lze...

Tkací ústrojí tkalcovského stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233626

Dátum: 01.03.1987

Autor: Tesař Václav

MPK: D03C 13/00

Značky: ústrojí, tkalcovského, stavu, tkací

Zhrnutie / Anotácia:

U tkacího ústrojí tkalcovského stavu jsou pro průchod osnovních nití uspořádány vstupní štěrbiny v soustavě vedle sebe umístěných prošlupních lamel a tyto prošlupní lamely v sobě mají prošlupní vybrání představující prostor pro vytváření prošlupů. Do prošlupních vybrání vyúsťují prošlupní trysky, napojené přes ovládací rozvod na zdroj pracovní tekutiny. Podle vynálezu jsou prošlupní lamely spojeny s pohyblivým přírazným paprskem, a to tak, že...

Prošlupní a prohozní ústrojí tkalcovského stavu s fluidickým prohozem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233614

Dátum: 01.03.1987

Autor: Tesař Václav

MPK: D03D 47/30

Značky: ústrojí, prohozem, tkalcovského, prohozní, fluidickým, prošlupní, stavu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ústředního tkacího ústrojí, v němž probíhá vlastní vytváření tkaniny v tkalcovských stavech. Řeší se problém zvětšení produktivity, životnosti a na druhé straně zmenšení hlukové emise, chvění, otřesů a celkových rozměrů stroje. Dosahuje se toho integrovaným uspořádáním prošlupního a prohozního ústrojí, v němž nejen prohoz, ale i vytváření proslupu se provádí účinkem výtoku tekutiny z trysek. Ústrojí má prošlupní trysky pro výtok...

Spřahovací zařízení pro řízení listů tkalcovského stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 236776

Dátum: 15.02.1987

Autori: Jülich Werner, Müller Günter

MPK: D03C 1/00

Značky: stroje, tkalcovského, zařízení, řízení, spřahovací, listů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká spřahovacího zařízení pro řízení listů tkalcovského stroje hnacím hřídelem, opatřeným nejméně jednou drážkou a přetržitě se otáčejícím, se západkou zasouvatenou do drážky a umístěnou na výstředníku otočně uloženém na hnacím hřídeli, jakož i s ojničním okem, obklopujícím výstředník a určeným pro výstup k listům a s nejméně jednou řídicí pákou, která je pohybovatelná do dráhy západky, ji vysouvá a je vratně výkyvná platinou...

Mechanismus tkalcovského stavu s vlnovitě pohyblivým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 241969

Dátum: 15.12.1986

Autori: Matsuno Takashi, Kataoka Shigeyuki

MPK: D03D 47/20

Značky: tkalcovského, pohyblivým, vlnovitě, prošlupem, mechanismus, stavu

Text:

...YTOĚHHG HETK EnpmBecTn m K onynnce. Sro meporrpmne COOTBSTCTByGT cBoew-4 HasHaqeHMm, OEHaKO npnsonnm K oqemnnsoñ napaocwn ywoqnux H OCHOBHHX Hmreñ.LTODHM Henoomamnom Ha 3 BaHHOPO ycTpoücTBa HBĽHSTCH, qmo BO BpeMH CMGHH sesa nna syóa onnoñ rpynnu Haxonnnmos Memny naymx HapaMM OCHOBHHK Hmweñ. Mecwo npoxoxaenna OCHOBHHX Hmweñ M 3 BeUxHero M xnmaero BGBOB HMGHHO nvm yTonmeHMHX cnnmnom MaxeHzKoe. 395 sammmaewcs, oópmsm OCHOBHHX Hmweñ. ocmanoau...

Zařízení pro navíjení přírubových cívek tkalcovského stavu s vlnitým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 236911

Dátum: 15.11.1986

Autori: Francke Dirk, Priborkin Grigorij, Thiele Horst, Henning Erwin

MPK: D03D 47/26

Značky: zařízení, prírubových, tkalcovského, prošlupem, vlnitým, cívek, stavu, navíjení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje k zařízení pro vinutí přírubových cívek tkalcovského stavu s vlnitým pohyblivým prošlupem, obsahujícím otáčející se navíjecí zařízení, krokový transportér přírubových cívek, ovladatelný unášeč, otáčející se s navíjecím zařízením nití a umístěné mezi navíjecím zařízením a rezervní cívkou dopravního zařízení nití. Účelem vynálezu je zvýšení spolehlivosti funkce a zdokonalování obsluhy zařízení pro vinutí. Úloha vynálezu...

Zařízení pro přímý a zpětný chod tkalcovského stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236502

Dátum: 15.11.1986

Autori: Vasilev Ivan Petrov, Radkov Petr Canev, Jamantijev Vasil Nikolov, Blgarijev Stefan Velčev

MPK: D03D 51/08

Značky: stavu, zařízení, tkalcovského, přímý, zpětný

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení má páku 3 s ručně stavitelnou třípolohovou rukojetí 13 pro připojování a odpojování prošlupního mechanismu, mechanismu pro pestré prohazování a mechanismu pro navíjení látky a uvolňování osnovy a hlavního hřídele stavu. Na rukojeti 13 je upevněna spouštěcí vačka 12, která při odpojení příčného hřídele 4, pohánějícího uvedené mechanismy, od hlavního hřídele, připojí příčný hřídel 4 přes elektromagnetickou spojku 18 k pomocnému...

Útkové měřicí a zadržovací zařízení bezčlunkového tkalcovského stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229916

Dátum: 15.11.1986

Autor: Umezawa Hidetsugu

MPK: D03D 47/36

Značky: stavu, útkové, zadržovací, bezčlunkového, měřicí, tkalcovského, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Útkové měřicí a zadržovací zařízení bezčlunkového tkalcovského stavu majícího zanášecí ústrojí k prohozu útků od zásobní útkové příze, obsahující pevný buben, útkový navíjecí vodič umístěný u obvodového povrchu pevného bubnu a otočný kolem obvodového povrchu pevného bubnu v časovaném vztahu k pracovnímu cyklu bezčlunkového tkalcovského stavu k vedení útkové příze mezi vzduchovou tryskou na její zanášení a její zásobní cívkou k navíjení kolem...

Prohozní ústrojí pneumatického tryskového tkalcovského stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223609

Dátum: 15.03.1986

Autor: Tesař Václav

Značky: ústrojí, tryskového, prohozní, tkalcovského, stavu, pneumatického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká bezčlunkových tkalcovských stavů. Je jím řešen problém potlačení hluku, vznikajícího při výtoku tekutiny z prohozní trysky, a zlepšení využití energie proudu tekutiny. Dosahuje se toho tím, že na vstupní straně prošlupu, popřípadě koncentrátoru, který je do prošlupu zasunut, je umístěn, alespoň po dobu probíhajícího prohozu útku, tvarovaný kolektor. Zaoblený vtok tohoto kolektoru je otevřen do atmosféry, zúžené hrdlo směřuje do...

Úprava ložiska pro osnovní vratidlo, zejména u tkalcovského stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 221538

Dátum: 15.02.1986

Autor: Seifert Eberhard

Značky: úprava, stroje, ložiska, vratidlo, osnovní, zejména, tkalcovského

Zhrnutie / Anotácia:

Úprava ložiska pro osnovní vratidlo, zejména u tkalcovského stroje, přičemž vratidlo je opatřeno trubkou a je uloženo ve dvou vnějších ložiskách, trubka osnovního vratidla je vůči pevné ložiskové objímce osově posuvná a ustavitelná na rámu tkacího stroje a mezi touto ložiskovou objímkou a druhým ložiskem je opatřena trubkovitým prodlužovacím dílcem, vyznačující se tím, že trubkovitý prodlužovací dílec (18) je nasouvatelný na trubku (8)...

Zachycovací ústrojí pro zanášecí projektil útku tkalcovského stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 225822

Dátum: 15.01.1986

Autor: Stauner Rudolf

Značky: zanášecí, zachycovací, stroje, ústrojí, tkalcovského, útku, projektil

Zhrnutie / Anotácia:

Vyrážeč je vratně pohybovatelný v přímočarém vedení probíhajícím ve směru vyrážení projektilu. Je opatřen proláklinou, se kterou spolupracuje zarážka blokovací západky, která je pohybovatelná do dráhy zarážecích projektilů zachycovacího ústrojí. Blokovací západka je udržována v blokovacím postavení působením pružiny a je vyrážečem při vyrážecím pohybu před vyrážecí projektil tlačena proti působeni pružiny z blokovacího postavení do uvolňovacího...

Útkové prohozní zařízení tryskového tkalcovského stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225821

Dátum: 15.01.1986

Autor: Takahashi Takao

Značky: tkalcovského, zařízení, tryskového, prohozní, útkové, stavu

Zhrnutie / Anotácia:

Útkové prohozní zařízení tryskového tkalcovského stavu, zahrnující v sobě trysku na zanášení útkové příze pod vlivem proudu vzduchu k zanášení do prošlupu z osnovních přízí, vzduchové vodiče, z nichž každý má zakřivený úsek, vymezující vnitřním obvodovým povrchem vzduchový otvor se štěrbinou pro výstup útkové příze ze vzduchového otvoru, přičemž vzduchové otvory tvoří vzduchový kanál k prohozu útkové příze do prošlupu z osnovních přízí, a...

Prohozní tryska pneumatického bezčlunkového tkalcovského stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224426

Dátum: 01.12.1985

Autor: Tesař Václav

Značky: stavu, pneumatického, prohozní, tkalcovského, tryska, bezčlunkového

Zhrnutie / Anotácia:

Prohozní tryska pneumatického bezčlunkového tkalcovského stavu, vyznačující se tím, že nesouose vedle hlavního tryskového otvoru (1) jímž prochází útková nit, je uspořádán ještě nejméně jeden sekundární otvor (2), rovněž napojený na přívod tlakové pracovní tekutiny, zejména vzduchu, a to přes rozváděcí komůrku (6), která je společná pro přívod pracovní tekutiny jak do hlavního tryskového otvoru (1), tak do sekundárního otvoru či otvorů (2).

Způsob potlačení aerodynamického hluku a zvýšení účinnosti prohozu pneumatického tryskového tkalcovského stavu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226828

Dátum: 01.09.1985

Autor: Tesař Václav

Značky: zvýšení, stavu, tryskového, účinnosti, hluku, pneumatického, tkalcovského, provádění, tohoto, potlačení, aerodynamického, způsob, zařízení, způsobu, prohozu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob potlačení aerodynamického hluku a zvýšení účinnosti prohozu pneumatického tryskového tkalcovského stavu vyznačující se tím, že do proudu vzduchu vytvářeného výtokem z prohozní trysky se přidává, např. již uvnitř prohozní trysky, tekutina, zejména s přídavkem pnícího činidla, čímž se v proudu vytvářejí unášené částice vločky pěny sestávající z této kapaliny a z plynu, zejména vzduchu.

Zařízení pro změnu polohy přírazu tkalcovského paprsku

Načítavanie...

Číslo patentu: 219295

Dátum: 15.07.1985

Autor: Corain Luciano

Značky: zařízení, změnu, přírazu, paprsků, polohy, tkalcovského

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro změnu polohy přírazu tkalcovského paprsku z otevřené polohy do zavřené polohy a obráceně ve tkalcovském stavu pro smyčkové tkaniny, jež má k bidlenu přikloubený tkalcovský paprsek s unášeči, jež jsou součinné s příslušnými vačkami na společném vačkovém hřídeli, jenž je přes natuho s ním spojené ozubené kolo v záběru s ozubeným úsekem, jenž je otočný prostřednictvím svislé kyvné páky, jež je přikloubena k nehybné části tkalcovského...

Přídržné zařízení pro kolejnice, zejména kontaktní kolejnice osnovní zarážky tkalcovského stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 219276

Dátum: 15.07.1985

Autor: Baumann Hans

Značky: kolejnice, tkalcovského, kontaktní, zarážky, přídržné, zejména, osnovní, stroje, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká přídržného zařízení pro kolejnice, zejména kontaktní kolejnice osnovní zarážky tkalcovského stroje, s deskou, která obkličuje kolejnice a je posuvně upravena na nepohyblivém nosiči. Vynález řeší problém, aby bylo možno desku každého jednotlivého nosiče osnovní zarážky, snadno a přesně nastavit na stejnou výšku, jak tomu je u ostatních nosičů, popř. desek, takže příslušné kolejnice mají potom všude stejnou výšku tím by bylo možno...

Prohozní a zachycovací ústrojí tkalcovského stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221958

Dátum: 15.06.1985

Autor: Cyvas Petras

Značky: ústrojí, prohozní, stavu, zachycovací, tkalcovského

Zhrnutie / Anotácia:

Prohozní a zachycovací ústrojí je určeno pro pneumatické tkalcovské stavy s vnějším přívodem útkové niti. Ústrojí je opatřeno pouzdrem, které má na každém konci otvor, ne vnitřní otvor navazuje vrtání pro zachycování zanašeče útku. Na vrtání je napojena tlaková komora pro prohazování zanašeče útku a podélný přívodní kanálek pro přivádění útkové niti, zakončeny vnějším otvorem pouzdra. V podélném přívodním kanálku je umístěn zpětný ventil, který...

Pohon listů tkalcovského, zejména kruhového stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216838

Dátum: 15.01.1985

Autor: Petschner Goetz

Značky: stavu, listů, tkalcovského, kruhového, pohon, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Kruhový tkalcovský stav zahrnuje vnitřní dílčí listy 7 a vnější dílčí listy 6, které jsou uspořádány do kruhu ve dvou řadách kolem hlavního hřídele 8 stavu. Pohonné ústrojí pro vyvození protisměrného zdvižného pohybu vnitřních a vnějších dílčích listů 7, 6 zahrnuje spolu s hlavním hřídelem 8 otočný ovládací kotouč 21 s ovládací vačkovou lištou 22, která spolupracuje s protikladkami 23 upravenými na vnitřním dílčím listu 7. Takto vyvozený...