Patenty so značkou «tkalcovské»

Centrální odtahová a podávací tryska pro bezčlunkové tkalcovské stavy, zajišťující míchání útků

Načítavanie...

Číslo patentu: 260635

Dátum: 12.01.1989

Autori: Smolka Pavel, Tesař Václav, Hruš Miroslav

MPK: D03D 47/27

Značky: stavy, útku, odtahová, tryska, míchaní, zajišťující, centrální, tkalcovské, bezčlunkové, podávací

Text:

...2 vložený vyměnitelná pevné břity 23 nůžek sloužících k pře-střihávání zaneseného útku. Přestřižení se děje pohybom pohyblívých břitů 32 »přišroubovaných k tělesu nůžek 31.Na počátku proh-ozní fáze tkacího cyklu,když prošlupní ústrojí stavu vytvořilo po třebné pitošlupy v osnovnĺch nitích, procházíkonec útku 1 dutínou trysky, a sice tak, že o-d odměřovacího ústrojí nacházejícího se pod tryskou prochází útek 1 kanálkem přívodu 11, směšovací...

Odměřovací ústrojí pro bezčlunkové tkalcovské stavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258188

Dátum: 15.07.1988

Autor: Tesař Václav

MPK: D03D 47/36

Značky: ústrojí, tkalcovské, bezčlunkové, odměřovací, stavy

Text:

...33 tkU desku a sice v detailu jedné části této desky. Tato nakreslená část se na desce V neměnné podobě několikrát opakuje. Následující obrázky se týkají jiných alternativních provedení. Obr. 3 ukazuje obdobný detail desky jako na obr. 2, ale tentokrát v provedení s řízenými brzdičkami. Tato alternativa nabízí možnost ekonomičtějšího provozu se zmenšenouspotřebou tlakové tekutiny. Také uspořádání přívodu tekutiny k tryskám podle obr. 4 s...

Zařízení k úpravě útku pro tkalcovské stroje s řadovým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256384

Dátum: 15.04.1988

Autor: Steiner Alois

MPK: D03D 47/36

Značky: řadovým, útku, zařízení, úpravě, prošlupem, stroje, tkalcovské

Text:

...gg a je před výstupom 53 foukací trubky gg oněch nůžek, například nůžek lg, které byly umístěny před tyčí 5 před tento vstup gg. Výstup gg vodicího kanálu je před vstupem tkacího rotoru 23 popřípadě zanášecího hřebene útku, který tam pokaždé dospěje. Zavírací deska âł je prostřednictvím ramena âl nesena jhem §§, které je pohybováno periodicky nahoru a dolů dvěma řídicími kotouči gg a ÉQ, viz obr. 4. Při pohybu jha gg vzhůru se závěrná...

Ústrojí útkové záměny pro tkalcovské stavy s pneumatickým nebo hydraulickým prohozem ze středově umístěných prohozních trysek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255246

Dátum: 15.02.1988

Autori: Hruš Miroslav, Tesař Václav, Smolka Pavel

MPK: D03D 47/38

Značky: prohozem, tkalcovské, trysek, ústrojí, útkové, umístěných, záměny, stavy, pneumatickým, prohozních, hydraulickým, středové

Text:

...ze dvou odměřovacích ústrojí do dvou prohozních tryeek, přičemž toto střídání je řízeno elektrickými signály vlastní silové působení na přemisčované konce útků ke vyvozen účinkem tlakového vzduchu v rozváděcím členu.255246 4 Nejdůležitější součástka tohoto členu je ve znázorněném provedení zhotovena fotoche mickým postupem z fotosenzitivniho keramiokého materiálu. Proudění tlakového vzduchu je řízeno elektro/fluidickým převodníkem, který...

Diagnostický snímač pohybu útku pro bezčlunkové tkalcovské stavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 255239

Dátum: 15.02.1988

Autor: Tesař Václav

MPK: D03D 49/00, G06D 1/00

Značky: útku, tkalcovské, bezčlunkové, pohybu, snímač, stavy, diagnostický

Text:

...ultrafialové světlo, a jsou osvětleny ultrafialovou lampou na svém horním povrchu přes masku,mající právě tvar potřebných dutin. Na obrázku mají všechny znázorněné dutiny shodnou hloubku. Je tedy snadné dutiny vyhloubit leptáním pro předtím provedeném výše zmíněném osvícení ultrafialovou lampou. Výhodou fotosenzitivního keramického materiálu je nejen možnost takověto snadné výroby složitých tvarů dutín, ale i značná odolnost vůči...

Řídicí zařízení pro popouštění osnovy pro tkalcovské stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 246091

Dátum: 15.12.1987

Autori: Stuchlík Jioí, Štika Oldoich

MPK: D03D 49/06, D03D 49/10

Značky: stroje, tkalcovské, zařízení, osnovy, popouštění, řídící

Text:

...1 G. Podobné je určitý počet osnovních nití 17 osnovy 9 veden přes snímací váleče-k 18. Každý snímací váleček 16,18 je upevněn na listová pružině 20, která je v~ místě 19 uložena v botce 21. Botka 21 je na vodicím válci 13 Llpevněna prostřednictvím šroubového spoje 22. Botka 21 nese kromě toho čidlo 23, které je přes elektrické vedení 24 spojeno s dílčím řídicím ustrojím 25 přiřazeným dílčímu osnovnímu válu 3. Zcela podobným způsobem je...

Elektrotepelné tavicí zařízení k rozdělování tkaniny pro tkalcovské stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241534

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kosóczky Ibolya

MPK: D031 0/8

Značky: elektrotepelné, tavicí, zařízení, stroje, tkalcovské, tkaniny, rozdělování

Text:

...5,který slouží k tomu, aby tkaninu 2 při jejím pohybu V odtahovém směru dělil na dvě pásma Iža a 2 h, která se tak navíjejí odděleně. Žhavicí drát 5 je svými oběma konci 6 a 7 upevněn na kolíku 8, resp. 9 pro přív-od proudu. Kolíky 8 a 9 pro přívod plrouduvedení 11 a 12 spojený se zdrojem napětíRozdělovací zařízení 1 je neseno tyčí 13, ke které je blok 10 z izolačního materiálu připevněn šroubem 16 a která je dalším šroubem 14 upevněna V...

Otočná dvojtryska pro vzduchové tryskové tkalcovské stavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252280

Dátum: 13.08.1987

Autor: Adámek Karel

MPK: D03D 47/30

Značky: otočná, tryskové, tkalcovské, dvojtryska, stavy, vzduchové

Text:

...popsán podle přiloženéhovýkresu, na nêmž je znázorněno příkladné provedení otočnédvojtrysky pro vzduchové tryàkové tkalcovské stavy podle vy nálezu.otočná dvojtryska je v příkladném provedení tvořenotělesem 1 dvojtrysky, opatřcným dvěma vzduchovými kanály g.K tělesu 1 dvojtrysky je převlečnou maticí Q připevněna ytryska, sestávající z pláště 4 trysky a jádra 5 trysky. (01 mo k prohozní ose 6 dvojtrysky, která je současně osou jádra§ trysky,...

Pomocná tryska otočné dvojtrysky pro vzduchové tryskové tkalcovské stavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252279

Dátum: 13.08.1987

Autor: Adámek Karel

MPK: D03D 47/30

Značky: tryska, otočné, tkalcovské, tryskové, stavy, dvojtrysky, pomocná, vzduchové

Text:

...vzduchové«tryskové tkalcóvskě stavy se středovým prohozem podle vy nálezu spočívají zejména v tom, že v důsledku připevnění tělesa pomocných trysek k tělesu dvojtrysky nedochází k nadměrnému namáhání trubky přívodu Étku a navíc Je hmota pomocných trysek rozložena blíže středu otáčeníýdvojtrysky, čímž dochází ke zmenšení dynamické síly a hnacího momentu.nutných pro vratné otáčení dvojtrysky.Vynález bude dále podrobněji popsán podle...

Tkací rotor pro pneumatické tkalcovské stroje s řadovým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251089

Dátum: 11.06.1987

Autor: Steiner Alois

MPK: D03D 47/00

Značky: řadovým, pneumatické, tkalcovské, stroje, prošlupem, rotor, tkací

Text:

...po obvodu řadící trubky 7 a přwazené vůči površce 20 ve směru otáčení. Každý stěnový výřez 21 leží v obvodovém směru na stejné povrchové kružnlcl s jedním stěnovým ortvorem 18 v tkacím rotoru 1. Délka l stěnového výřezu 21 je určena zanášecím dějem útku v tkalcovské stroji. estliže osnova obepíná tkací rotor v úhlu 120 °, musí v- časovém intervalu, ve kterém se tkací rotor otočil dále o 120 °, být úplně zanesen jeden útek, tj. jeho...

Zařízení pro střihání útku pro tkalcovské stroje, zejména pro stroje s řadovým prošlupem

Načítavanie...

Číslo patentu: 251088

Dátum: 11.06.1987

Autor: Steiner Alois

MPK: D03D 47/36

Značky: stříhání, prošlupem, útku, zařízení, zejména, tkalcovské, řadovým, stroje

Text:

...počátku zanášení dopravována kupředu do vodícího kanálu B a ke tkacímu rotoru 8.Střihací díl 14 nemusí konec foukací trubky 2 při přerušovacím dějí obklopovat. Postačí, když konec 12 foukací trubky 2 se pohybuje přes střihací hranu 15. Dále je možné provedení, při kterém je střihací díl 14 vůči foukací truboe 2 pohyblivý, avšak foukací trubka 2 je uspořádána nepohyblivě. Ilaké je možné takové provedení, při kterém jak foukací trubka 2,...

Útkový zásobník pro tkalcovské stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 249508

Dátum: 12.03.1987

Autori: Lincke Paul, Jankovsky Frantisek

MPK: D03D 47/34, D03D 47/36

Značky: stroje, zásobník, útkový, tkalcovské

Text:

...se druhý akumulační buben 4 Ipůvsobením magnetické cívky 8 od prvního vakumulačního bubnu 1 v osovém -směru do polohy 4. Tím se větvi 29 smyčky 27 -odebere podepření -drulhým bulbnem 4 a smyčka s bubnu sklouzne. V tomto okamžiku začne zanášení uloženého úseku niti tím, že se uvolni niťová lbrzdička 16, t-.rysce 19 se přivede vzduch a zanášecí buben 17 začne své otáčení, takže se zanáší větev 29 .a je sledováne větví 26, která se nyní stahuje s...

Skřipcový projektil pro tkalcovské stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 235318

Dátum: 15.01.1987

Autor: Lincke Paul

MPK: D03J 5/06

Značky: skřipcový, tkalcovské, stroje, projektil

Zhrnutie / Anotácia:

Skřipcový projektil pro tkalcovské stroje má útkovou svěrku, tvořenou svěracím tělesem a vodicí tryskou pro útek, který je foukán podávací tryskou. Svěrací těleso je opatřeno otvorem pro otevření niťové svěrky pomocí zavedeného otvírače projektilu. Projektil je opatřen vstupními otvory vzduchu, které lícují s kanálem, který je vytvořen při otevřené svěrce mezi svěracím tělesem a vodicí tryskou. Odletky, odnášené proudem vzduchu opouštějí tak na...

Hledač útku pro tkalcovské stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 244122

Dátum: 15.07.1986

Autori: Letz Štefan, Ilavský Vladimar

MPK: D03C 3/28

Značky: tkalcovské, útku, stroje, hledač

Text:

...polohy vůči tkalcovskámu stroji, a to s otáěkemi staväcího motoru 31, ktere byly eníženy änekovým soukolím 31 a plenetovým eoukolínMezitím provedLřídící kotouč 33 plnou otáčku a pootdčeoí motor L ee nyní vypçjí řídícím zařízením 53. Ne konci uvolnil řídící kotouč j poeuvový čep 21, který vłak vzdor tlaku pružiny LL nemůže zapednout do vybraní a čnekového kole zl, Jelikož toto kolo bylo netočeno.Aby agregáty | a 13 byly postaveny...

Programový automat pro tkalcovské stavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231191

Dátum: 15.06.1986

Autor: Zvetkov Krum Kostov

MPK: D03D 43/00

Značky: stavy, automat, tkalcovské, programový

Zhrnutie / Anotácia:

Programový automat pro tkalcovské stavy, sestávající z vysílače spojeného s klikovým hřídelem tkalcovského stavu a blokem k programování útků, jenž je spojen s podprogramovým blokem a elektromagnety se servomechanismy, a podprogramový blok je spojen prostřednictvím zpětné vazby s blokem k programování útků, a vysílač je spojen s blokem k programování vazby, jenž je vazebně spojen s blokem elektronických spínačů, vyznačující se tím, že v bloku...

Tryska se středovým sekundárním přívodem, zejména prohozní tryka pro bezčlunkové tkalcovské stavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 224876

Dátum: 01.08.1985

Autor: Tesař Václav

Značky: tryska, zejména, sekundárním, přívodem, tryka, středovým, tkalcovské, stavy, prohozní, bezčlunkové

Zhrnutie / Anotácia:

Tryska se středovým sekundárním přívodem, zejména prohozní tryska pro bezčlunkové tkalcovské stavy, sestavená z nejméně dvou vzájemně vůči sobě centrovaných součástí, prvé součásti a druhé součásti, mezi nimiž je vytvořena rozváděcí komůrka periferního primárního přívodu připojená na napájecí zdroj pracovní tekutiny a spojovací dutinou spojená s primárním ústím, u níž do této spojovací dutiny zasahují centrážní přepážky určené k zajištěni...

Zanášeč útku pro tkalcovské stavy

Načítavanie...

Číslo patentu: 221903

Dátum: 15.03.1985

Autor: Cyvas Petras

Značky: stavy, útku, tkalcovské, zanašeč

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zanašeče útku pro tkalcovské stavy, plněného útkovou nití z vnější předlohové cívky. Zanašeč útku podle vynálezu sestává z podlouhlého základního tělesa, opatřeného na jednom konci vstupním otvorem a na druhém konci výstupním otvorem, vnější stěnou pro vymezení vnějšího tvaru základního tělesa a nejméně jednou děrovanou vnitřní stěnou, ohraničující nejméně jednu plochou zásobní komoru pro útkovou nit uvnitř základního tělesa....