Patenty so značkou «titanu»

Nový katalyzátor na báze titánu vykazujúci vynikajúcu aktivitu a selektivitu pri polykondenzačných reakciách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14600

Dátum: 23.03.2009

Autori: Voerckel Volkmar, Runkel Dietmar, Eckert Rolf, Wiegner Jens-peter

MPK: C08G 63/85

Značky: vynikajúcu, báze, polykondenzačných, katalyzátor, reakciách, vykazujúci, selektivitu, titanu, aktivitu, nový

Text:

...katalyzátorové systémy na báze antimónu používané v minulosti, predsa len s obmedzenou toxicitou a vyššou ekologičnosťou. Tiež je cieľom predloženého vynálezu poskytnúť katalyzátorový systém, ktorý má za následok prijateľnú farbu tvorby vedľajšieho produktu počas spracovania acyklických polyesterov, v porovnaní s bežne používanými katalyzátorovými systémami na báze antimönu. Príkladom tvorby vedľajšieho produktu je tvorba acetaldehydu,ktorý sa...

Optimalizovaná pasivácia na základe titánu a/alebo zirkónu pre kovové povrchy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19239

Dátum: 17.03.2009

Autori: Frank Michael, Czika Franz-adolf, Heischkamp Nicole, Cornen Sophie, Teubert Nicole, Brouwer Jan-willem, Krömer Jens

MPK: C23C 22/34, C25D 13/20

Značky: titanu, kovové, optimalizovaná, základě, zirkonu, povrchy, pasivácia

Text:

...spôsobu procesu pri uvedení kompozície do kontaktu spôsobuje dostatočne pasivujúcu konverziu kovového povrchu, pričom pri takejto dostatočnej konverzii musí byť navyše splnená podmienka, že koeficient DB neklesne pod hodnoty,pri ktorých sa po uvedení do kontaktu prostriedku s povrchom železa, výhodne so základným povrchom ocele, pri trvaní ošetrovania 90 sekúnd a teplote ošetrovania 30 °C na tomto docieli nános vrstvy menej ako 20 mg/mz...

Spôsob a zariadenie na výrobu kovového titánu a zliatin titánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7325

Dátum: 22.05.2007

Autor: Blumbergs Ervins

MPK: C22B 34/00, F27B 3/08

Značky: spôsob, zliatin, kovového, výrobu, zariadenie, titanu

Text:

...teplote substitúcie v tejto reakcii. Od tohto bodu chlorid redukčného činidla sa vyskytuje iba v kvapalnom stave. Nastane následná substitúcia pri tlaku získaného toku a pri teplote vyššej ako je bod tavenia titánu. Ako výsledok tohto procesu sa vytvorený titán roztaví, v reaktore sa vyrobí kvapalný titán. Kvapalný chlorid redukčného činidla vytvára vrstvu a pláva na povrchu kvapalného titánu. Kvapalný titán sa nepretržite odstraňuje z...

Spôsob výroby väčšieho počtu súčiastok pozostávajúcich najmä z aluminidu titánu a zariadenie na uskutočnenie spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7840

Dátum: 06.04.2006

Autor: Seserko Pavel

MPK: B22D 23/00

Značky: pozostávajúcich, spôsob, titanu, súčiastok, zariadenie, spôsobu, uskutočnenie, počtu, aluminidu, výroby, najmä, väčšieho

Text:

...komory na Iiatie, a pričom v ďalšom rytme sa do Iejacej komoryzavádza nová formová tvarovka a nový téglik.0010 Vynález sa tak zbavuje od koncepcie súčasného odlievania väčšieho počtusúčiastok a prechádza na Iinkové koncepcie sjednotlivými kusmi, pri ktorej saformové tvarovky odlievajú po rytmoch a pričom je pripravované vždy aktuálne0011 Pri tejto koncepcii sa môže tavenína dostávať do formovej tvarovky po krátkej dráhe, takže vôbec nemôže...

Katalytická kompozícia na oligomeráciu etylénu obsahujúca monocyklopentadienylové zlúčeniny titánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10826

Dátum: 08.09.2004

Autori: Santi Roberto, Fusco Roberto, Bonsignore Stefanio, Biagini Paolo

MPK: C07C 2/32

Značky: zlúčeniny, monocyklopentadienylové, etylénu, titanu, kompozícia, obsahujúca, oligomeráciu, katalytická

Text:

...a 8 atömov uhlíka, ani distribúcia produktu medzi týmito0008 EP-A 681 106 (Phillips) opisuje katalytickê systémy nabáze alkanoátov chromitých, ktoré sa všeobecne aktivujúalebo jednej z jeho alkalických solí, a halogenačného činidla,výhodne GeCl používaného pri teplotách približne 100 °C, s tlakmi etylénu vyššími ako 40 atm. Tieto chrómové katalytickêsýstênąr produkujú 1-hexén so selektivitou vyššou ako 99 avysokou aktivitou len s vysokým...

Nosičový katalyzátor s obsahom titánu v homopolymerizácii, kopolymerizácii a terpolymerizácii olefínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7413

Dátum: 06.12.2002

Autori: Sommazzi Anna, Santi Roberto, Vallieri Andrea, Proto Antonio, Masi Francesco, Polesello Mario

MPK: C08F 10/00, C07F 3/00, C08F 4/00...

Značky: obsahom, titanu, kopolymerizácii, homopolymerizácii, katalyzátor, nosičový, terpolymerizácii, olefínov

Text:

...prihláške patentu IT MIOlAOOO 858 vykazujú dobre známe nevýhody homogénnych katalytických systémov, napriklad problémy pri produkcii vysokých molekulárnych hmotnosti a neuspokojivé výťažky.Vedľa toho nie sú vhodné pre homopolymerizáciu U-olefínov.Ďalšie príklady katalyzátorov sú opisané v dokumente W 0-A-9722633,opisujúcim nosičové katalyzátory pre kopolymerízáciu etylénbuténu, konkrétne Si, Mg, Al, Ti a C 1, u ktorých silikový nosič...

Kovové matricové kompozity hliníka, horčíka a titánu používajúce hexaborid vápnika

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1104

Dátum: 23.09.2002

Autor: Weaver Samuel

MPK: A01L 1/00, C22C 29/00, A01L 3/00...

Značky: vápnika, horčíka, kovové, titanu, hliníka, používajúce, hexaborid, matricové, kompozity

Text:

...kompozitu. Podľa tu opísaného spôsobu môžu byť častice boridu kremíka buď predmiešané s kovovými časticami alebo vmiešané do taveniny za vzniku kovovej matrice. Ďalšie príklady použitia práškovej metalurgie na výrobu kovových matricových kompozitných. materiálov sú opísané V patente US 5 712 014, ktorý opisuje použitie karbidu bóru pri príprave kovovéhomatricového kompozitu a V patente US 5 948 495, ktorý opisuje použitie práškových...

Způsob stanovení obsahu veškeré síry v uhlí s obsahem titanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266708

Dátum: 12.01.1990

Autori: Hally Jan, Čechák Tomáš, Šimon Liboslav

MPK: G01N 23/22

Značky: síry, obsahem, stanovení, titanu, veškeré, způsob, obsahu, uhlí

Text:

...faktorů se rozliší K titanu od ostatních píkůa obsah veškeré síry se korelačně vyhodnotí.Použitím uvedené metody se rozliší píky vápníku a titanu ve spektru, které jinak při použití proporcionálního detektoru splývají. Zároveň se zpřesní celý proces stanovení plochy hledaných píků nejen titanu, ale i vápníku a železa. Použití korekčních faktorů je jednoduché a lze je upravit jako program mikropočítače, který může být zabudován přímo do...

Spôsob prípravy trieskových a kusových odpadov na báze titanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263169

Dátum: 11.04.1989

Autori: Varga Peter, Kuffa Tarzícius, Molnár František, Hroch Pavel, Ďurišin Jozef, Škrobián Milan

MPK: C22B 1/00

Značky: odpadov, báze, spôsob, kusových, titanu, přípravy, trieskových

Text:

...práškový produkt vhodný pre použitie v oblasti žiaruvzdorných materiálov.Jeho výhodou je predovšetkým značná variabilnost v používaní rôznych reaqencil včetne prítomných mazadiel 2 trieskového obrábanie titanu, ktoré sa radia väčšinou k odpadným medziproduktom, čim sa ekonomika tohto postupu stáva velmi výhodnou.Na odpad titanovej zliatiny OT-4-1 zloženia v hmot. C 0,1 t, Mn 0,7-2,0 0, si -0,15 Q, A 1 1,2-2,5 t, Fe 0,3 E, Zr -...

Způsob tepelného zpracování plochých průřezů z titanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263092

Dátum: 11.04.1989

Autori: Machek Václav, Vilhelmová Emílie

MPK: C21D 9/52

Značky: průřezu, titanu, způsob, zpracování, plochých, tepelného

Text:

...(ruzmezí 4 stupně podle ASTĽ).Uvedené nedostatky te.elného zpracování odstranuje způsob spodle vynílezu, jehož pod ata spočívá V izv. stupnovitém žíháni,kdy se vsázka ohřeje na 680 až 760 OC, na této teplotě probíhá ž 7 hání 1 až 4 hodiny a pak se teplota žiháni zvýši te teplotu720830 °c.teltose mąteriál íšiihá po dobu z až 8 nI hodin. Celé žínąni se provádí ve vakuu TO 3 la a méně. Chlad probíhá libovolnou rąohlostí.o tašnosti vyšší než Ľ 5...

Způsob výroby stabilního kapalného koncentrátu rozpustného titanu univerzálně použitelného při doplňkové výživě rostlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 259707

Dátum: 17.10.1988

Autori: Crha Miloš, Balcárek Jan, Křížala Josef, Sahaj Milan, Závodník Jiří, Pálffy Alexander

MPK: C05D 9/02

Značky: rozpustného, univerzálne, výroby, rostlin, stabilního, koncentrátů, použitelného, titanu, kapalného, výživě, doplňkové, způsob

Text:

...zvyšuje stupeň využití základních živín a jiných mikroelementů, zipůsobuje sil.nější vzrůst rostlin, zvyšuje úrodu o. zlepšuje kvalitu pr-odukce.Po aplikaci titanového roztoku bylo ptzorována vyšší úroda a lepší kvalita jalowdfi u rajčvat, paprik a okurek, příznivý efekt so však projevil i u mladých sazenio, u nichž titan urychloval jejich růst. Úrvoda ovoce,např. jablek byla vyšší o 5 až 15 e byl nalezen vyšší obsah cukru v- jilodecb. U...

Spôsob prípravy oteruvzdornej vrstvy nitridu titánu na elektricky vodivom substráte

Načítavanie...

Číslo patentu: 255357

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kavečanský Viktor, Liska Dušan, Král Jozef, Ferdinandy Milan

MPK: C23C 14/30, C23C 14/48

Značky: titanu, substráte, přípravy, vrstvy, vodivom, elektricky, oteruvzdornej, nitridů, spôsob

Text:

...odmasťovačke a V dôsledkubombardovania aj ohrev substrátu na požadovanú teplotu, ,ktorá závisí na vlastnostiach základného materiálu substrátu a ktorá je vyššia ako 350 °C.Proces vytvárania TiNx vrstvy podľa vynálezu je možne popísať napriklad z hladiska povlakovaného substrátu, pričom počas procesu je potrebné prihliadať na vlastnosti základného materialu a tomu prispôsobiť aj technologické parametre prípravy vrstvy. svojimi...

Způsob vytváření tenkých vrstev titannitridu na titanu a jeho slitinách

Načítavanie...

Číslo patentu: 246838

Dátum: 01.03.1988

Autori: Pospíšil Jaroslav, Kocich František

MPK: C23C 4/00

Značky: titanu, tenkých, způsob, slitinách, vytváření, vrstev, titannitridu

Text:

...rozmezí 1 až 3 cm. Závěs § 2 titanu je kryt křemenným sklem llizabraňujícím rozpraěování materiálu závěsu při zpracování. Ve spodní části reaktoru je umístěna na distančních keramických podložkách skleněné destička 2,zabreňující vniknutí výboje mimo prostor reaktoru.Postup zpracování předmětu 1 z titenu je následující. Po očištění a jeho odmaštění je předmět 1 připevněn k závěsu § s dostatočným tepelným odporem, vložen do reaktoru,4 kde je...

Způsob odstraňování a rozpouštění titanu a titan obsahujících sloučenin z materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 254889

Dátum: 15.02.1988

Autori: Diblík Jan, Suchá Anna

MPK: C01B 15/013

Značky: obsahujících, způsob, materiálů, odstraňování, titanu, rozpouštění, sloučenin, titan

Text:

...objemových dílů kyseliny fluorovodíkové,25 objemových dílů paroxídu vodíku a 25 objemových dílů vody.Reakce probíhá dle následujícího reakčního schématu Ti B 202 6 HF-łĺł- HZTiFG ZHZO H 2Probíhající chemický děj je silně exotermní, probíhá bez dodání energie, za běžných laboratorních teplot, okamžitě po styku titanu s reakční směsí. Rychlost od rozpuštění titanu záleží na síle jeho vrstvy. Je-li vedle titanu přítomen i titannitrid dochází...

Spôsob zníženia sprievodných prvkov včítane titánu vo ferosilíciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243784

Dátum: 15.01.1988

Autor: Pavlica Ivo

MPK: C22C 33/04

Značky: ferosilíciu, zníženia, titanu, sprievodných, spôsob, včítane, prvkov

Text:

...oxidu kremičitého oproti ostatným oxidom je vysoký, vznikajúce troska má vyšší bod tavenia ako roztavené ferosilícium. Rafinácia teda prebieha a musi sa udržiavať pri teplotách, kedy je ferosilícium ešte v roztavenom stave, ale troska, teda produkt rafinácie, vylučuje sa V pevnom stave. Za týchto podmienok je vznikajúce troska schopná viazat aj oxid titánu.Výhodou uvedeného spôsobu rafinácie oproti doterajším je skutočnosť, že sa vo...

Sposob prípravy oteruvzdornej tenkej vrstvy karbidu titánu na elektricky vodivom pevnom substráte

Načítavanie...

Číslo patentu: 254656

Dátum: 15.01.1988

Autori: Ferdinandy Milan, Pecár Ivan, Liska Dušan, Král Jozef

MPK: C23C 14/30, C23C 14/48

Značky: spôsob, vodivom, elektricky, vrstvy, substráte, oteruvzdornej, tenkej, přípravy, titanu, karbidu, pevnom

Text:

...uhľovodíka plynule zvyšuje V intervale pomerov k titánu od 0,2 do 0,7 a za tým v intervale od 0,7 do 1,0.Ďalej je podľa vynálezu účelne, aby povrch pevného elektricky vodivého substrátu bol bombardovaný iónmi inertného plynu, čo» spôsobuje odprašovanie adsorbovaných vrstiev z jeho povrchu a súčasne ohrev substrátu na požadovanú teplotu.Vrstvy na báze karbldu titánu pripravené podľa vynálezu sa vyznačujú požadovanou adhéziou k povliekanêmu...

Vysokopevnostní konstrukční ocel mikrolegovaná přísadou titanu a bóru a způsob jejího tepelného zpracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 238031

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vaněk Tomáš, Stonawski Josef, Böhm Valter

MPK: C22C 38/32, C22C 38/28

Značky: přísadou, titanu, zpracování, vysokopevnostní, mikrolegovaná, konstrukční, jejího, bóru, způsob, tepelného

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je ocel, jejíž chemické složení vytváří dobré předpoklady pro tvarování za studena v přírodním válcovaném stavu bez nutnosti žíhání. Vysokopevnostní konstrukční ocel mikrolegovaná titanem a bórem, zejména pro vysokopevnostní řetězy a spojovací součásti, obsahující v množství podle hmotnosti uhlík 0,18 až 0,26 %, mangan 0,80 až 1,40 %, křemík 0,15 až 0,55 %, nikl stopy až 0,50 %, hliník 0,020 až 0,070 %, chrom 0,02 až 0,15 %, měď...

Způsob pěstování monokrystalů yttritohlinitého perovskitu obsahujícího ionty neodymu a chromu nebo/a titanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252947

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kvapil Josef, Perner Bohumil, Kvapil Jiří

MPK: C30B 29/24

Značky: obsahujícího, ionty, způsob, monokrystalů, neodymu, perovskitu, yttritohlinitého, pěstování, chromu, titanu

Text:

...ve vakuu o tlaku zbytkových plynů nižším než 0,01 Pa.Příměs chrnmn nebo/a titanu má za následek, že se pot~ lačí vliv případně přítomného molybdenu nebo wolrramu a ionty chromu přitom jsou zároveň vysoce účinným koaktivátorem iontů neodymu, protože se-vyznačují širokými absorpčnúui pásy a získanou energií kvantitativně předávají iontům neodyuu.Způsoůan ďle vynálezu lze pěstovat monokrystaly yttritohlinitého perovskitu aktivovaného ionty...

Katalytický prostředek na bázi trihalogenidu titanu a trihalogenidů jednoho nebo více kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252802

Dátum: 15.10.1987

Autori: Busetto Carlo, Gamba Alessandro, Corbellini Margherita

MPK: B01J 27/08

Značky: titanu, více, jednoho, bázi, katalytický, prostředek, trihalogenidu, kovů

Text:

...se použíjí sloučeniny obecného vzorceve kterém znamená X atom chloru nebo bromu,m je číslo od 1 do 18, a x znamená číslo od 1 do 4,přičemž sloučeniny tohoto obecnéhovzorce mohou současně sloužit jako ředidla.V alternativnim provedení je možno použit anorganických helogenů s vysokým mocenstvim prvků, od kterých jsou odvozeny, přičemž tyto prvky jsou schopné existovat přinejmenším ve dvou oxidačních stupnich, jako jsou například...

Spôsob vytvárania oteruvzdornej vrstvy nitridu titánu na pevnom elektricky vodivom substráte

Načítavanie...

Číslo patentu: 252707

Dátum: 15.10.1987

Autori: Ferdinandy Milan, Liska Dušan, Král Jozef, Czajlík Mikuláš

MPK: C23C 14/16, C23C 14/48

Značky: elektricky, titanu, vrstvy, substráte, pevnom, oteruvzdornej, spôsob, vodivom, nitridů, vytvárania

Text:

...zvyčajne argónom, a parami sublimujúceho hemakarbonylu volfrámu pri zníženom tlaku z intervalu 104 Pa až 10 Pa, za čím sa bezprostredne na pevný elektricky vodivý substrát pôsobí plazmou tvorenou dusíkom a paraml od parovaného titanu za zníženého tlaku z intervalu 103 Pa až 1 D Pa.Podstata vynálezu je bližšie vysvetlená na nasledovných príkladoch.Oceľový substrát bol umiestnený vo vákuovej komore odčerpanej na počiatočný tlak 105 Pa, ako...

Spôsob prípravy karbidu titanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238307

Dátum: 01.10.1987

Autor: Czajlík Mikuláš

MPK: C01B 31/30

Značky: karbidu, spôsob, titanu, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Sposob prípravy karbidu titanu vyznačujúcí sa tým, že syntézna zmes práškový titan - práškový uhlík o stechiometrickom zložení pred spekaním v intertnej atmosfére pri teplotách 700 - 900 °C sa podrobí mechanickej aktivácii.

Cyklopentadienylové komplexy níževalentního titanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240640

Dátum: 15.09.1987

Autori: Zondler Helmut, Nyfeler Robert

MPK: C07F 7/28

Značky: níževalentního, cyklopentadienylové, titanu, komplexy

Text:

...například provádět za mírných podmínek (při teplotě 0 až 70 DC a tlaku 0,5 až 1,5 MPa) a po skončení hydrogenace lze pevný heterogenizovaný katalyzátor oddělit z reakční směsi a znovu použít.Dále uvodunć příklady charakterizují látky podle vynálezu, aniž by je vymezovaly nebo omezovnly.Do reakční baňky bylo spolu s 15 ml toluenu předloženo 216 mg siliky, jejíž povrch byl modifikován -0-si-CH 2-C 5 H 4 Ti(Cl 2)C 5 H 5 komplexem a která...

Způsob přípravy katalyzátorů na bázi titanu pro cyklotrimerizaci 1, 3-diolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240066

Dátum: 01.07.1987

Autori: Zámocký Juraj, Kueár Štefan, Zemek Jioí

MPK: B01J 31/14, C07C 13/16

Značky: způsob, bázi, titanu, 3-diolefinů, katalyzátoru, přípravy, cyklotrimerizaci

Text:

...řešení. Je toho dosaženo tim, že způsobem připravy podle vynáleazu se vytvářejí in situ ethylsubstituované trojjaderné komple xy dvojmocného titanu o strukturnim vzorci Ikde A je koordinovaná deĺekůla arénu, které jsou vysoce aktivními centry, na nichž probíhá qyklotrímerizační děj reakcí druhého řádu vzhledem ke koncentreci butadiénu čí jiného diénu. Je proto možné pracovat s nižšími koncentracemi monomerů. současně se poetupem podle...

Sposob prípravy tenkých vrstiev na substráte z titánu alebo jeho zliatin

Načítavanie...

Číslo patentu: 250859

Dátum: 14.05.1987

Autori: Ferdinandy Milan, Liska Dušan, Král Jozef

MPK: C23C 14/30, C23C 14/48

Značky: zliatin, přípravy, vrstiev, spôsob, substráte, titanu, tenkých

Text:

...vlastností talkto pripravenej vrstvy je možno ovplyvňovať zmenou rýchlosti oćlparovania hlinílka v intervale 0,01 až 10,0 g.min 1,ďalej prúdovou .hustotou z intervalu 0,1 až 3,0 mA . om a zmenou parciálneho tlaku zmesi plynov inertného plynu a dusíka.Vrstva vytvorená spôsobom podľa vynálezu sa vyznačuje oproti vrstve pripravenej bez prítomnosti dwsíska zvýšenou tvndosťou a najmä nižším stupňom opotrełbenia. Pri povrchovej nitridácii sulbstrátu...

Sposob kompaktizácie odpadov z titanu a jeho zliatín

Načítavanie...

Číslo patentu: 250775

Dátum: 14.05.1987

Autori: Repčák Vladimír, Harmaniak Ján, Meško Vladislav, Markovič Ivan, Kozlík Jozef, Szarvasy Peter, Kováč Alexander, Bobok Ľudovít

MPK: C22B 7/02

Značky: zliatin, kompaktizácie, odpadov, titanu, spôsob

Text:

...odpadov z titanu a jeho zliatín sa dosiahne pri použití paketizačných a briketizačných lisov, ktoré sa .bežne používajú pre lisovanie triesolk z ocele a .neželezných kovov. Tým sa ekonomicky umožňuje spracovávať d-o kom 4paktných celkov trieskové a .drobné odpady z titánu a jeho zliatín aj pri ich menšom ročnom výskyte bez nárokov na investície. Zároveň sa tým rozširuje pôsobnosť bežných k-ompaktizavčných lisov.Predmet vynálezu je...

Sposob priamej tvorby vrstvy TiA13 v povrchovej vrstve titánu a jeho zliatin

Načítavanie...

Číslo patentu: 249917

Dátum: 15.04.1987

Autori: Liska Dušan, Král Jozef, Ferdinandy Milan

MPK: C23C 14/30, C23C 14/48

Značky: tia13, zliatin, priamej, titanu, vrstvě, vrstvy, povrchovej, spôsob, tvorby

Text:

...vytvorenia protidifúznej bariéry na p-ovrchu substrátu. Táto skutočnosť spolu s experimentálne overenou vlastnosťou TiAls a to,že koeficient Al v TiAls je ne ovela vyšší než Al v Ti, poskytuje možnost vytvárať TiAls vrstvu aj pri nižších teplotách než 600 C za kratší čas.spôsobom podla vynálezu sa na titáne a jeho zliatinách vytvárajú difúzne vrstvy z intermetalicke zlúčeniny TiAls, prípadne TiAl 3 Al, ktorých mikrotvrdost je 11000 až 15...

Způsob zpracování zbytků kysličníků ruthenia a titanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237941

Dátum: 15.03.1987

Autori: Loučka Tomáš, Štěpán Leo

MPK: C01G 55/00

Značky: zbytků, titanu, kysličníku, způsob, zpracování, ruthenia

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo zjednodušit technologii regenerace ruthenia odpadajícího při reaktivaci titanových anod a ze znehodnocených aktivačních roztoků. Tohoto cíle se dosáhne tak, že se zbytky směsných kysličníků ruthenia a titanu, resp. vyžíhaný zbytek hydrolyzovaných aktivačních roztoků smíchá s hydroxidem draselným a dusičnanem draselným nebo manganistanem draselným, směs se žíhá při teplotě 400 až 950 stupňů C, čímž se přítomné ruthenium...

Katalytický prostředek na bázi trihalogenidu titanu a halogenidu jednoho nebo více kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249105

Dátum: 12.03.1987

Autori: Greco Alberto, Corbellini Margherita, Osellame Mirko

MPK: B01J 27/135

Značky: katalytický, kovů, bázi, halogenidů, více, prostředek, jednoho, titanu, trihalogenidu

Text:

...který tvoří derivát hliníku obecnélio vzorcep je číslo od l do 3, a katalytický prostředek na bázi trihalogenidu titanu a líalogenídu jednoho nebo více kovů podle vynálezu, který byl definován vyse.Tento Výše uvedený katalyzátor může být použit přímo pro danou polymeraci alfa-oletinů ve stavu V jakém byl připraven bez jakékoliv předběžné Iiltrace nebo přečištovani. Polymerace se provádí v přítomnosti uhlovodíkového rozpouštědla, přičemž...

Spôsob prípravy hnojiva s obsahom titánu alebo titánu a železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 234349

Dátum: 01.03.1987

Autori: Liptáková Veronika, Kotvas František, Lúčanský Dušan, Nádvorník Róbert, Pálffy Alexander

MPK: C05D 9/02

Značky: železa, spôsob, obsahom, titanu, přípravy, hnojiva

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy hnojiva obsahujúceho titán alebo titán a železo reakciou 1 hmot. dielu rozpustnej zlúčeniny titánu alebo titánu a železa s 2 až 18 hmot. dielmi kyseliny citrónovej, pričom reakčná zmes sa v priebehu alebo po reakcii s kyselinou citrónovou nechá reagovať s takým množstvom amoniaku, aby pH reakčnej zmesi bolo 4,5 až 8,0.

Katalytický systém na bázi halogenidu titanu pro polymeraci a-olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228906

Dátum: 15.08.1986

Autori: Epstein Ronald Alan, Mink Robert

MPK: C08F 4/64, C08F 10/06

Značky: systém, bázi, halogenidů, polymeraci, katalytický, a-olefinů, titanu

Zhrnutie / Anotácia:

Katalytický systém na bázi halogenidu titanu pro polymeraci ?-olefinů, vyznačující se tím, že obsahuje a ) složku obsahující organohlinitou sloučeninu a b) složku obsahující halogenid titanu, získanou 1. společným zpracováváním na prášek sloučeniny hořčíku obsahující halogen s organickou sloučeninou obsahující aktivní vodík za vzniku společně na prášek zpracovaného produktu, 2. reakcí společně na prášek zpracovaného produktu s organokovovou...

Způsob spektrofotometrického stanovení titanu nebo niobu nebo tantalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227997

Dátum: 15.04.1986

Autori: Čížek Zdeněk, Šulcek Zdeněk

Značky: způsob, tantalu, stanovení, titanu, niobu, spektrofotometrického

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob spektrofotometrického stanovení titanu nebo niobu nebo tantalu v přírodních, minerálních, pitných a průmyslových vodách, v přírodních nebo průmyslových solankách a v některých solích a minerálních kyselinách, vyznačující se tím, že na měřený vzorek kapaliny nebo roztoku soli se v kyselém prostředí působí peroxidem vodíku za vzniku peroxokomplexů titanu, niobu a tantalu, vzniklé peroxokomplexy se zkoncentrují za současného oddělení od...

Katalyzátor pro polymeraci ethylenu obsahující kataliticky účinné množství chromu a titanu na nosiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 221951

Dátum: 15.06.1985

Autori: Levine Isaac Jacob, Karol Frederick John

Značky: titanu, obsahující, katalyzátor, kataliticky, účinné, nosiči, ethylenu, chromu, množství, polymeraci

Zhrnutie / Anotácia:

Katalyzátor pro polymeraci etylénu obsahující katalyticky účinné množství chromu a titanu na nosiči z anorganického kysličníku s velkým povrchem, ze souboru zahrnujícího kysličník hlinitý, kysličník thoričitý, kysličník křemičitý, kysličník zirkoničitý a směsi takových kysličníků, sušeného při teplotě 100 až 800 °C, vyznačený tím, že sestává z kompozice připravené suspendováním vysušeného nosiče v bezvodém alifatickém uhlovodíku s 5 až 10 atomy...

Způsob nanášení povlaků z karbidu titanu nebo karbonitridu titanu, vzdorujících opotřebení, na výrobky ze slinutých tvrdých slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 217645

Dátum: 15.09.1984

Autori: Pikunov Dimitrij Valentinovič, Minkevič Anatolij Nikolajevič, Zacharov Boris Vladimirovič, Tone Ella Robertovna

Značky: tvrdých, karbidu, výrobky, karbonitridu, nanášení, povlaků, slinutých, opotřebení, titanu, vzdorujících, slitin, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká chemicko-tepelné úpravy kovů a slitin, jež se používá ve strojírenství a obrábění kovů za účelem zvýšení životnosti kovových výrobků, zejména způsobu nanášení povlaků z karbidu titanu nebo karbonitridu titanu na výrobky ze slinutých tvrdých slitin. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se v předmětném způsobu podle vynálezu upravují uvedené výrobky v uzavřeném prostor u za tlaku 133.10-2 až 133 Pa a při teplotě 1100 až 1250 °C....

Způsob čištění a povrchové oxidace součástek z titanu nebo tantalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214314

Dátum: 01.06.1984

Autori: Čihák Josef, Machala František, Holý Zdeněk

Značky: čištění, titanu, tantalu, oxidace, způsob, povrchové, součástek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu čištění a povrchové oxidace součástek z titanu nebo tantalu, zejména pro aplikaci v korozivním prostředí, zvláště v biomedicíně ve spojení s polovodičovými prvky, popřípadě v elektrotechnice a chemii. Po mechanickém opracování se součástky z titanu nebo tantalu postupně čistí dvoj až pětinásobná vyvařením v destilovaném trichloretylenu. Po osušení se leptají po dobu 100 až 120 sekund ve směsí kyseliny sírové a...