Patenty so značkou «tiskových»

Pohon vícebarevných rotačních tiskových strojů archů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225355

Dátum: 01.08.2004

Autori: Henkenhaf Horst Drážďany, Hefftler Victor, Wege Wilhelm, Kesselring Horst, Schöne Helmut, Johne Hans, Böttger Johannes, Doliner Herbert, Jentzsch Arndt

Značky: strojů, vícebarevných, pohon, archů, rotačních, tiskových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pohonu vícebarevných rotačních tiskových strojů archů, u kterého jsou tiskové sekce vzájemné spojeny uzavřeným hnaným kinematickým řetězcem, který je alespoň přes dvě vstupní místa síly, plníci funkci rozdělovače síly, spojen s hnacím kinematickým řetězcem, paralelním s hnaným kinematickým řetězcem. Přitom se musí řešit úkol nepřipustit přenos hitů, vznikajících v důsledku neodstranitelných chyb ozubení nebo v důsledku rotace...

Chytačové ústrojí archů pro válce a bubny tiskových rotačních strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270234

Dátum: 13.06.1990

Autor: Wieland Erich Georg

MPK: B41F 21/10

Značky: archů, tiskových, chytačové, rotačních, ústrojí, strojů, válce, bubny

Text:

...gg vo ouyelu hodinových ručiček, případně proti euyolu hodinových ručiček, se tyč gi ee zúviten zolroubovává do vnitřního závitu gg,případně vyiroubovàvá z vnítřníbo zâvítu gg, což ná zo náeledek, že ee zvon gł poeouvú vodorovnč vlevo nebo vpravo e řídící kotouč gg ee podle eněru otáčení tyče gi se záviteu vykyvuje »ua ve eněru k boční ploäe lg převádčoiho bubnu i archů nebo ve enčru od ní. K tonu.účelu ni řídící-kotouč gg levý čep gg e...

Zařízení ke snášení přeložených tiskových archů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268681

Dátum: 11.04.1990

Autor: Hänsch Egon

MPK: B65H 39/04

Značky: snášení, přeložených, zařízení, tiskových, archů

Text:

...obíhají přes řetězová kola 15,jj sousednícb snášecích dopravníků g. Snáěecí dopravníky g jsou tedy ke společněmu otáčení kolem os otáčení 11 g spojený vzájemné řetězy 3 B a s pevným řetězovým kolem l řetězem j 6. Toto spojení má za následok, že při otáčení snáěecího bubnu 2 ve směru ěipky L se snáěecí dopravníky §, 8 v důsledku odvslování svých řetězovych kol 34 po hnacíu řetězu 3 § otdčejí kolem osy otáčení § 15 své nosné skříně 31 v...

Pračka vlhčicích vodových válců ofsetových tiskových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 265950

Dátum: 14.11.1989

Autor: Trmal Vladimír

MPK: B41F 35/00

Značky: strojů, vodových, válců, ofsetových, vlhčicích, tiskových, pračka

Text:

...válci je přisazen stírač k odvádění vyždimaného pracného roztoku či proplachovéy ze ždimaného válce, spočivajiciho na nich vlastní hmotnosti. Prací válce jsou navícvod držené průchozími objímkaml, svými dutýml čepy 5 plastickými pouzdry nasazeny na výsuvně čepy,v nichž jsou umĺstěny těsnicí kroužky proti vytékání vody.icich vodových válců podle tohoto vynálezu přináší zrychleni práce při menší zatímco se další válce perou, prací...

Zařízení pro spouštění a boční vysunutí odkládacího stolu u tiskových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263283

Dátum: 11.04.1989

Autori: Gryc Vladimír, Horák Jaroslav

MPK: B65H 1/26

Značky: zařízení, vysunutí, odkládacího, tiskových, spouštění, stolu, strojů, boční

Text:

...3. Natáčením excentrických čepů lg se vymezuje vůle mezi nosnými rámy 5 a svislým vedením3, čímž je možné ustavlt do vodorovné polohy konzoly 1, na kterých je uložen odkládacístůl gl. Na nosných čepech gg uchycených v bočnicích 11 tiskového stroje jsou otočné uložena hnaná řetězová kola gg. Hnací řetězová kola § a hnaná řetězová kola gg jsou opásána zvedacími řetezy á. Zvedací řetězy § jsou spojeny prostřednictvím držáků gg, jež jsou opatřeny...

Chemický přípravek pro konzervaci a aktivaci povrchu ofsetových tiskových desek a forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 259830

Dátum: 15.11.1988

Autori: Svoboda Ladislav, Povolný Bohumil, Šimák Vilém, Pazúr Vilém, Huječek Milorád

MPK: B41N 3/00

Značky: desek, přípravek, konzervaci, ofsetových, povrchu, chemicky, tiskových, forem, aktivací

Text:

...množství 0,001 až 1 dílu, kyseliny fosforečné v hmotnostním množství do 10 dílů, etylalkoholu nebo isopropylalkoholu v hmotnostním množství do 5 dílů a vody v hmotnostním množství 30 až 98 dílů.Přídavkem vícesytných alkoholů 1,2,3-propantríolu nebo díetylénglykolu, tríetylénglykolu, polyetylénglykolů ve směsi s polysacharidy se docílí požadované pružnosti a ohebností naneseného filmu přípravku na ofsetové podložce a zabráni se tak...

Napínací zařízení tiskových podložek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255973

Dátum: 15.04.1988

Autori: Sukup Jaroslav, Štěpánek Jan

MPK: B41F 7/22

Značky: zařízení, napínací, tiskových, podložek

Text:

...a zdrsněnou dosedací plochou vzpěr. V bočních stěnách kanálu válce tiskového stroje jsou vytvořeny podélné zářezy, ve kterých jsou jedním koncem umístěny vzpěry.Výhodou uvedeného řešení je, že je jednoduché, umožňuje snadnou manipulaci, rychlé přesouvání do libovolného místa válce. dokonalé napnutí tiskových podložek a zašroubováním šroubu k vodící tyči bezpečné zajištění v kterékolív poloze.Jedno z možných řešení je schematicky znázorněno...

Způsob ustavení tiskových jednotek vícebarvového tiskového stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 242811

Dátum: 11.04.1988

Autori: Marchalín Miroslav, Horsák Ivan

MPK: B41F 5/06

Značky: tiskového, stroje, tiskových, způsob, ustavení, vícebarvového, jednotek

Text:

...tiskové jednotky e ozubeným kolem přebiraciho bubnu druhétiskové jednotky tak, že na ozubené kolo předávacího bubnu první tiskové jednotky se upevní magnetický držák s ručičkovým úchylkoměrem, jehož měřící hrot dosedne na bok zubu ozubeného kola přebíracího bubnu druhé tiskové jednotkya střídavým natáčením jednoho z ozubených kol se změří ručičkovým úchylkoměrem skutečná velikost zubové vůle, která se postupným přibližováním tiskových...

Teplocitlivý papír se sníženou lepivostí a sníženou tendencí zanášení tiskových elementů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251376

Dátum: 16.07.1987

Autori: Šantora Vladimír, Neuvirt Jiří, Morávek Jaroslav, Vetešník Pavel, Hančil Jan

MPK: B41M 5/18

Značky: sníženou, papír, tendencí, zanášení, lepivosti, tiskových, elementů, teplocitlivý

Text:

...odpliovoě a pod.), nobo Jako dva nátäry, kdy so obvykle BTL a BVL nanáií oddllonł. Dalií noinosti do, s určitý podíl nebo viechna BVL se přidá do základmiho nách-u.Funkce sákladního Iátiru do zakotvit rostavsnou toplocitlivou kompozici, cel Je unožnáno volndn povrchom pignontu v základní nátáru. Z tohoto hladiska Je zřojmá, že nsjúčinnljií .io pigmsnt s velkým vlastnim povrchel, který pojme a sakotvi relativně větlí mnoiotví rootovoné rán a...

Odvrstvovací zařízení tiskových desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240261

Dátum: 15.06.1987

Autori: Eepe1 Ladislav, Bonk Štefan, Ballo Igor

MPK: G03F 7/00

Značky: tiskových, odvrstvovací, zařízení, desek

Text:

...válce, a to vpřímé závislosti na kontinuálním prüchodupro odstranění nebezpečí deformace odvrst-i, vovaných tiskových desek. Další nebezpečí detormace desek je odstraněn-o reversací otáček rotačvních ~válcových kartáčů a stěrnacího válce v momentu, kdy deska dojíždísvou čelni neboízadní hranou pod kartač.nebo stěrací valec. Za tím üčelem přepíná magnetický spínač směr otánček..Reversace otâček je významná i pro zvý šení účinku...

Vyvolávací stůl pro přípravu ofsetových tiskových forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 237262

Dátum: 01.05.1987

Autori: Macourek Vladimír, Čížek Zdeněk, Šimák Vilém, Jelínek Zdeněk

MPK: B41C 1/10

Značky: přípravu, tiskových, forem, vyvolávací, stůl, ofsetových

Zhrnutie / Anotácia:

Je určen pro malé a střední provozy. Použitelný je pro všechny formáty tiskových desek až do velikosti A0. Podstatu vyvolávacího stolu tvoří vyvolávací vana šikmo upravená na nosném stojanu a nejméně jeden zásobní tank pro pracovní roztok, který je uložen v nosném stojanu pod vyvolávací vanou. Na dno vyvolávací vany je položen rošt nesoucí vyvolávanou tiskovou desku. Zásobní tank pro pracovní roztok je opatřen čerpadlem s výtlakovým potrubím...

Mycí zařízení gumového potahu ofsetového válce u tiskových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 237735

Dátum: 15.04.1987

Autor: Muselík Miloslav

MPK: B41F 35/06

Značky: zařízení, potahu, strojů, válce, gumového, tiskových, mycí, ofsetového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru tiskových strojů. Řeší vytvoření mycího zařízení určeného k mytí ofsetového válce u tiskových strojů prostřednictvím nekonečného umývacího pásu s možností ovládání různými energetickými systémy v automatickém poloautomatickém nebo manuálním provozu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nekonečný umývací pás napnutý na vodicím válci a napínacím válci je při funkci v dotyku s ofsetovým válcem a je poháněn prostřednictvím...

Vodicí kulisa dopravníku tiskových složek

Načítavanie...

Číslo patentu: 250491

Dátum: 15.04.1987

Autori: Smrkovský Evžen, Žabokrtský Miroslav, Klečák Vladimír, Meskař Vladimír, Šedivec Jan

MPK: B41F 13/64

Značky: tiskových, složek, dopravníku, kulisa, vodiči

Text:

...jeden .konec navazuje výběhová část kulisy ve formě přímé lišty.Podle výhodného konkretního pro-vedení vynálezu je přímá lišta výběhové části -připev-něna k vodicí liště a/nebo k ramenu základní části. Základní část je v konkrétním provedení opatřena třemi rameny, v nichž první je »připojeno k čelu vodicí lišty šrouby, druhé je opatřeno připojovaci ídestičkou,přišroubovanou k boku vodicí lišty a třetí rameno je opatřeno upevňovacím blokem s...

Zařízení k přestavování mechanismů. zejména u tiskových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239706

Dátum: 15.04.1987

Autor: Traeger Klaus

MPK: B41F 13/24

Značky: zejména, mechanismu, přestavování, zařízení, tiskových, strojů

Text:

...Q, ve kterých jsou uchyceny zápsdky 1 a excentrické dorazy m. Na západkách 1 jsou umístěny dvouramenné páky Q. Na jedněch ramenech dvouramenmŕch pak 5 jsou uchyceny jedním koncem pružiny 2, které jsou druhými konci uchyceny na elektromagnetech |L.Druha ramena dvouramenrąých pák Q jsou uchycena na jádrech elektromagnetů L 1. Na hŕídelích la jsou také uchyceny ovládací páky jj spojené s pracovními táhly | 6 a brzdy u. Takto jsou uspořádány dvě...

Mechanismus pro automatické ovládání tiskových tlaků

Načítavanie...

Číslo patentu: 239676

Dátum: 13.03.1987

Autori: Socci Fabrizio, Peschiera Borromeo It

MPK: B41F 13/34

Značky: ovládání, tlaku, mechanismus, automatické, tiskových

Text:

...čepem 2 a tažnou pružinou m.239575 . , Na zdvojená vačoe j, je na nosnám čepu || ulozene západka L 2, pevnä spojená s kolíkem 11,ne jehož konci je uložená kladiěka LI Kladička ,m je dotlačována prostřednictvím pružiny i do vybrání vytvoreného na kulisa Q. Zdvojená vačke ,L je opatřena první polohovací kladkou jj, uloženou na čepu LE, a druhou polohovací kladkou 11, ulołenou na čepu n.Na prvním čepu 31, upevnänám v bočnici 29, tiskového...

Zařízení pro upevňování a napínání tiskových forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 248258

Dátum: 12.02.1987

Autor: Gottwald Friedrich

MPK: B41F 27/12

Značky: napínání, zařízení, upevňování, tiskových, forem

Text:

...Ha npuuepe ocymćcwnneunn. Ha npunaraeumx Hepmexax noxasautV 0 ur.l nonepeqnoé ceuene npucnoco 6 neHMxnpn nuxemnn HaTnxemun npowun uaconoň crpenxu 0 nr.2 nonepeuuoe ceqenme upncnocbônemuà npn nnxennn HaTnmeHn no uaconoň cmpenxe -~ 0 nr.3 ĺ nonepeunoe ceueue npucnocoôneuna 3 nonoxeunn npuema Konuoa vmopnm. ~ - VHpncnocodneume pacnonoxéno 3 àueuke nn Haiàmnoŕo ýcTpoňcTsa I, Kówopan npecwannnew coöoú yrnyůneume 3 mopMmoM unnnnpe...

Řídicí zařízení pro krokové elektromotory s dvoupólovými vinutími u tiskových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236909

Dátum: 15.11.1986

Autor: Schuck Helmut

MPK: B41F 33/00

Značky: elektromotory, řídící, dvoupólovými, krokové, strojů, vinutími, zařízení, tiskových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řídicího zařízení pro krokově elektromotory s dvoupólovými vinutími u tiskacích strojů pro dálkové řízení šroubů barvicích částí tiskacích strojů. Vycházíme-li z úlohy snížení objemu montážních prací pro montáž regulujících prvků tiskacích strojů se současným odstraněním případů vyřazení z provozu řídicích prvků, podmíněného induktivními zatíženími a zajištění nezávislosti na zatížení, také i při zvoleném paralelním zapojení...

Způsob měnění rozlivu barvy, zejména přestavování jednotlivých oblastí šířky pravítka barevnice nebo jednotlivých dávkovačů barvy u barevníků tiskových strojů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229663

Dátum: 15.11.1986

Autori: Aroldi Manfred, Weisgerber Willi

MPK: B41F 33/10

Značky: rozlivu, dávkovačů, oblastí, přestavování, provádění, tiskových, barvy, zařízení, měnění, pravítka, barevníků, tohoto, jednotlivých, způsob, šířky, barevnice, způsobu, strojů, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit jednodušší a z hlediska přestavování jednotlivých šířkových oblastí barevníků přesněji pracující způsob a k němu příslušné zařízení. Podstata řešení spočívá v tom, že jednak má každé přestavovací ústroji svou paměť požadovaných hodnot, jednak se při stanovení změny požadované hodnoty jedním přestavovacím ústrojím hodnoty všech pamětí požadovaných hodnot násobí předem stanoveným činitelem změny požadované hodnoty a...

Hnací ústrojí vlhčícího zařízení tiskových strojů s řízeným vlhčícím válcem barevnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 235942

Dátum: 15.06.1986

Autori: Johne Hans, Schumann Günter, Jentzch Arndt, Förster Karl-heinz, Schmidt Lothar, Schöne Helmut, Jering Arnfried

MPK: B41F 31/12

Značky: tiskových, válcem, zařízení, hnací, vlhčícího, řízeným, ústrojí, vlhčícím, strojů, barevnice

Zhrnutie / Anotácia:

Hnací ústrojí vlhčícího zařízení tiskových strojů s řízeným vlhčícím válcem barevnice. Vynález se týká hnacího ústroji vlhčícího zařízení tiskových strojů s řízeným vlhcíčím válcem barevnice a roztěracím válcem, ve kterém se přivádí množství vlhčicí látky z vodní nádrže v důsledku krokové práce vlhčicího válce barevnice a regulace množství vody je prováděna nastavení velikosti kroku. Úlohou vynálezu bylo zhotovení hnacího ústrojí vlhčicího...

Zařízení pro automatické přistavování tiskových skupin do tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 228433

Dátum: 15.04.1986

Autori: Rotter Josef, Laníček Josef

Značky: skupin, automatické, tiskových, tlaku, zařízení, přistavování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro automatické přistavování tiskových skupin do tlaku u tiskařských strojů s ústrojím obracení papíru, vyznačující se tím, že snímač (1) podávání papíru se snímačem (2) kontrolního úhlu natočení válců stroje jsou přes první součinový obvod (3) připojeny na vstup vstupní paměti (4), jejíž výstup je připojen k seriovému vstupu prvního posuvného registru (5), na jehož hodinový vstup je připojen snímač (6) impulsů synchronních s otáčkami...

Zařízení k ovládání tiskových válců

Načítavanie...

Číslo patentu: 228675

Dátum: 15.03.1986

Autori: Liška Zbyněk, Jiruše Jaroslav

MPK: B41F 13/50

Značky: ovládání, zařízení, válců, tiskových

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ovládání tiskových válců zejména u ofsetových tiskových strojů, kde tisková jednotka sestává z trojice tiskových válců, z nichž prostřední ofsetový válec je přistavován do tlaku a z tlaku vůči formovému a tlakovému válci, vyznačující se tím, že ofsetový válec (1) je otočně uložen na excentrické hřídeli (2), která je uložena v prvních seřiditelných ložiskách (3), jež jsou umístěna v excentrický pouzdrech (5), na kterých jsou uložena...

Zařízení pro přestavování pravítka barevnice tiskových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220781

Dátum: 15.12.1985

Autor: Weisberger Willi

Značky: pravítka, barevnice, strojů, zařízení, přestavování, tiskových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro přestavování pravítka barevnice, případně jednotlivých dávkovačů barvy, vzhledem k válci barevníku tiskových strojů v jednotlivých šířkových oblastech. Účelem zařízení je zjednodušit pohon mezi přestavovacím šroubem, ovládaným ručně nebo servomotorem, a volným koncem pravítka barevnice. Podstata řešení spočívá v tom, že na kratším, z barevnice vyčnívajícím konci každého seřizovacího šroubu, které jsou zašroubovány a...

Způsob přípravy tiskových předloh pro ofsetový tisk a kopírování na plastické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 220392

Dátum: 15.11.1985

Autori: Lapáček Horymír, Vrběcký Zdeněk

Značky: předloh, hmoty, způsob, plastické, tiskových, přípravy, ofsetový, kopírování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dosažení reprodukce pérové a polotónové předlohy s rozlišením detailů a zachování čárové ostrosti. Podle vynálezu se zvyšuje jednak průsvitnost papírové podložky negativu nebo pozitivu jejím nasycením naftou, parafinovým olejem a podobnými látkami, jednak rozdíl optických hustot podložky a kresby.

Deska pro zhotovení ofsetových tiskových forem

Načítavanie...

Číslo patentu: 233317

Dátum: 15.08.1985

Autori: Uladinov Alexandr Badminovič, Mačulka Grigorij Anisimovič, Gončarov Vladimir Vasiljevič

MPK: B41C 1/10

Značky: deska, tiskových, zhotovení, ofsetových, forem

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynalezu spočívá v náhradě bakelitového laku teploizolační vrstvy desky pro zhotoveni ofsetové formy lazerovým zářením vstvou typografické barvy.

Zařízení pro nastavení barvicího nože tiskových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231591

Dátum: 05.06.1985

Autori: Jentzsch Arndt, Johne Hans, Förster Karl-heinz, Müller Wolfgang

MPK: B41F 31/12

Značky: strojů, zařízení, nože, tiskových, nastavení, barvicího

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení se týká regulačního šroubu, který slouží pro nastavení štěrbiny mezi nožem a vlhčícím válcem barevnice. Účelem vynálezu je pomocí malých technických nákladů zabránit poškození vlhčícího válce barevnice a barvicího nože. Vycházíme-li z úlohy zajistit přesné seřízení nulové hodnoty štěrbiny mezi ve směru barvicím nožem a vlhčícím válcem, vyloučit zadrhávání regulačního šroubu a ohraničit nastavení maximální štěrbiny. Uvedený úkol se řeší...

Řídicí zařízení pro dálkové ovládání regulace přívodu barvy na tiskových strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 231589

Dátum: 05.06.1985

Autori: Jentzsch Arndt, Johne Hans, Müller Wolfgang, Förster Karl-heinz, Schuck Helmut

MPK: B41F 31/00

Značky: dálkově, barvy, ovládání, přívodů, tiskových, regulace, strojích, řídící, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řídicího zařízení pro dálkové ovládáni regulace přívodu barvy na tiskacích strojích, přitom řídicí zařízení je umístěno na pultu dálkového řízení. Vycházíme z úlohy vytvoření řídicího zařízení pomocí kterého by bylo možné realizovat druhy řízeni, snižující náklady na obsluhu, při vysoké přesnosti regulace a malých nákladech na řízení, systému. Systém řízení obsahuje přepínač režimu práce, realizující režimy práce měření,...

Řídicí zařízení pro dálkové ovládání regulace přísunu barvy v tiskových strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 231588

Dátum: 05.06.1985

Autori: Johne Hans, Förster Karl-heinz, Friedrich Ludwig, Schuck Helmut

MPK: B41F 31/00

Značky: regulace, řídící, tiskových, zařízení, barvy, dálkově, ovládání, strojích, přísunu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká řídicího zařízení pro dálkové ovládání regulace barvy na tiskacích strojích. Vycházíme-li z úlohy vytvoření řídicího zařízeni, pomocí kterého je při jednorázovém procházení bez velkých konstrukčních změn možné porovnávat diskrétní charakter poloh opěrných prvků, barvicího nože s nepřetržitou funkci linie ohybu barvicího nože, systém řídicího zařízení má jeden jediný blok řízení elektromotorů a řízení posloupnosti operací,...

Ochranné zařízení proti znečištění barevnic tiskových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231587

Dátum: 05.06.1985

Autori: Jentzsch Arndt, Förster Karl-heinz, Müller Wolfgang, Johne Hans, Schuck Helmut, Schmidt Lothar

MPK: B41F 31/04

Značky: zařízení, tiskových, ochranné, znečištění, proti, strojů, barevnic

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ochranného zařízení pro zabránění znečištění barvou regulačních prvků na barevnicích tiskových strojů. Účelem vynálezu je zvýšení kvality tisku, zejména zabránění zkažení barevné-ho tisku. Do základu,vynálezu je položen úkol zabraňovat vytváření barevné vrstvy mezi regulačními a opěrnými prvky a barvicím nožem bez narušení elastičnosti barvicího nože. Úloha se řeší tak, že na barevnici je umístěn pružný štítek, vybavený zářezy,...

Bezpečnostní zařízení tiskových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226277

Dátum: 15.04.1985

Autori: Drahovzal Miroslav, Šimek Eduard, Drlík Vladimír

Značky: tiskových, bezpečnostní, zařízení, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostní zařízení tiskových strojů, sestávající z ochranné lišty, umístěné v prostoru sbíhavých nebezpečných míst zejména mezi formovým a ofsetovým válcem, vyznačující se tím, že ochranná lišta (1) je pevně spojena s nosnou tyčí (2), která je natáčivě uložena bočnicích (18) tiskového stroje, kde na jednom konci uvedené nosné tyče(2) je uchycena nejméně jedna plochá pružina (3) a vypínací segment (4),opatřený vybráním (5), ve kterém je...

Soustava válců pro barevníkové a vlhčicí přístroje tiskových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220552

Dátum: 09.04.1984

Autori: Johne Hans, Liebschner Fritz, Funke Manfred, Schumann Günter, Jentzsch Arndt

Značky: válců, barevníkové, vlhčicí, soustava, strojů, tiskových, prístroje

Zhrnutie / Anotácia:

Soustava kývavých vodníkových válců pro barevníkové a vlhčicí přístroje. Vynález se používá hlavně u barevníkových přístrojů tiskových strojů základních způsobu tisku ve vlhčicích přístrojích ofsetových tiskacích strojů. Účel vynálezu-sestrojení soustavy kývavých vodníkových válců, majících jednoduchou konstrukci, umožňující jednoduchou montáž a demontáž barevníkového válce, dávkování pomocí přítlaku za chodu stroje a dovolující ve stanovených...

Zařízení pro směrování archů ve vykládačích archů tiskových strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218875

Dátum: 09.04.1984

Autori: Blauth Konrad, Pieper Fritz, Nagel Hartmut, Zimmermann Hans

Značky: tiskových, archů, zařízení, strojů, směrování, vykládačích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro směrování archů ve vykládačích archů tiskových strojů, pomocí kterého je arch směrován přes vykládač archů bez poškození jakosti tisku. Zařízení pracující s pneumatickými prostředky se musí používat u lícového tisku a u lícového tisku a rubového tisku. Podle vynálezu zařízení sestává z tyčí pro směrování archů, z nichž několik je rozmístěno ve vzájemné vzdálenosti na šířku archu a sacími skříněmi mezi tyčemi pro...