Patenty so značkou «tiskovin»

Způsob výroby expedice schopných balíků tiskovin, přicházejících v šupinovitém útvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268658

Dátum: 11.04.1990

Autor: Honegger Werner

MPK: B65B 25/14

Značky: výroby, přicházejících, šupinovitém, tiskovin, schopných, útvaru, způsob, expedice, balíků

Text:

...se svine k dolní straně 5 této první tiskoviny 2. Podle obr. 3 pak pokračuje další svínování ve atejném smyslu, ktorý je znázorněn šlpkou Ě. Svínování útvaru 1 probíhá tedy tak, že přední hrana ga každé tisko viny se zavine zpátky k její dolní straně 4 a tedy směrem od další tiskoviny 2 a ttgSvinování útvaru l ve vysvětleněm smyslu šípky B je, jak bude ještě vysvětlenoxpředpokladem k tomu, aby se tiskoviny 2 daly snadno vyjímat z hotového...

Způsob stohování ohebných plochých výrobků, zvláště tiskovin a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250241

Dátum: 15.04.1987

Autor: Hänsch Egon

MPK: B65H 31/06

Značky: zařízení, způsob, výrobků, ohebných, způsobu, plochých, provádění, tiskovin, stohování, zvláště, tohoto

Text:

...obvod nosného kotouče 37. Na vnějších koncích paprsků 38 jsou Volně otočně uložený přítlačné kladky 39. Nosný kotouč 37, paprsky 38 a přítlačné kladky 39 tvoří přítlačné ústrojí stohovacího zařízení 3. Na spodním konci Vloženého hřídele 36 je proti nosnému kotouči 37 připevněno řetězové kolo 49,po němž běží hnací řetěz 41, který je V zá 250241běru s řetězovým kolem 42, připevněným s druhým řetězovým kolem 44 na hřídeli 43.Druhé řetězové...

Způsob odebírání plochýh předmětů, zejména tiskovin navinutých na navíjecím jádru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250223

Dátum: 15.04.1987

Autor: Meier Jacques

MPK: B65H 5/24

Značky: provádění, jádru, způsobu, odebírání, zejména, tiskovin, plochýh, zařízení, předmětů, navinutých, navíjecím, způsob, tohoto

Text:

...navíjecí jádro i začne otáčet ve směru šípkyzejí přes kolébkový dopravník 23 k místu rozvětvení 2 G, kde se od sebe oddělují.Pírvní útvar 11, který odpovídá první přední skupině 21 proudu přednxětů, přivá-děných. do navijecí stanice 15 podle obr. 3 a 4, se odvádí pomocí dopravních pásů 29, 30 přímo ve smeru šípky C. Přitom tvoří přehnutê hrany 14 a odváděííých tiskovin 11 zase přední hrany. jak tomu bylo u útvaru přiváděného do navíjecí...

Způsob uskladňování plochých předmětů, zejména tiskovin, přiváděných spojitě, obzvláště v šupinovitě se překrývajícím proudu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250222

Dátum: 15.04.1987

Autor: Meier Jacques

MPK: B65H 39/06

Značky: zejména, předmětů, způsob, tohoto, zařízení, provádění, proudu, šupinovitě, tiskovin, překrývajícím, uskladňování, plochých, způsobu, spojité, obzvláště, přiváděných

Text:

...kolem hřidele 22 a a přitlačovaný na navíjecí jádro 7 případně na svitek 28, který na. něm vzniká, přítlačným mechanismem 23, obsahujícím rovněž pružinový akumulátor.Navíjecí stanice 1 pracuje takto Tiskoviny 24, určené k navinutí na navíjecí jadro 7 a přicházející v šupinuovitě se překrývajícím útvaru, jsou vedený přivàuděčem 10 k výhybce 11. Výhybkavll vede první přední skupinu 25 tiskovin 24 k první větvi 12přívodu 2, jaak ukazuje obr....

Tavný prášek pro zušlechťování tiskovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 235144

Dátum: 15.02.1987

Autori: Zachoval Jaroslav, Adámek Zdeněk, Šimák Vilém

MPK: B41M 7/00

Značky: tavný, prášek, tiskovin, zušlechťování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká tavného prášku, který je určen pro zhotovování plastického tisku, příp. pro získání lesklého povlaku na výrobcích polygrafického nebo papírenského průmyslu. Tavný prášek na bázi směsné pryskyřice sestává z esterifikované epoxypryskyřice na bázi dianu s mol. hmotností 1500 až 3000 a z vyšších kyselin s uhlovodíkovým skeletem C 12 až C 20, případně z jejich hydroxyderivátů či halogenderivátů, spolu s kalafunou či s adukty kalafuny...

Zařízení k uskladnění tiskovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 229669

Dátum: 15.11.1986

Autor: Honegger Werner

MPK: B65H 27/00

Značky: uskladnění, tiskovin, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Motor (10) pohání navíjecí trn (1) přes navíjecí pohon (11), udržující konstantní rychlost navíjení. S navíjecím trnem (l) je spojen navíjecí pás (2), odtahovaný z volně otočného zásobního odvíjecího válce (3). Na odvíjecí válec (3) působí čelisťová brzda (4). Navíjecí pás (2) se vede přes podpěrný díl (15), který je výkyvný nahoru a dolů kolem kyvné osy (16). Pomocí přítlačného mechanismu (17) je podpěrný díl (15) přitlačován k navíjecímu trnu...

Zařízení k vysmekování ohebných plošných výrobků, zejména tiskovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 224623

Dátum: 15.01.1986

Autor: Reist Walter

Značky: zejména, plošných, vysmekování, ohebných, zařízení, tiskovin, výrobků

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k vysmekování ohebných, plošných výrobků, zejména tiskovin, jež jsou drženy chapadly dopravníku, připevněnými v odstupech na tažném ústrojí, z dopravního proudu, s alespoň jedním zapínatelným a vypínatelným vysmekovacím ústrojím, jež v zapnutém stavu otevírá kolem probíhající chapadla, vyznačené tím, že v oblasti vysmekovacího ústrojí (8, 109) je uspořádána alespoň jedna narážka (18, 115, 116), jež je při zapnutí nebo vypnutí...