Patenty so značkou «tiotrópia»

Farmaceutický prostriedok, ktorý obsahuje jednu alebo viacero solí tiotrópia v kombinácii s jednou alebo viacerými soľami salmeterolu, vo forme inhalačného prášku a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286950

Dátum: 06.07.2009

Autor: Nagel Juergen

MPK: A61K 31/00

Značky: solami, obsahuje, salmeterolu, prášků, solí, použitie, jednu, kombinácii, jednou, formě, tiotrópia, ktorý, prostriedok, inhalačného, farmaceutický, viacero, viacerými

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa farmaceutický prostriedok, ktorý obsahuje jednu alebo viacero solí tiotrópia 1 v kombinácii s jednou alebo viacerými soľami salmeterolu 2, prípadne vo forme ich enantiomérov, zmesí enantiomérov alebo vo forme racemátov, prípadne vo forme solvátov alebo hydrátov, ako aj prípadne spoločne s farmaceuticky prijateľnou pomocnou látkou, a jeho použitie na liečenie ochorení dýchacích ciest.

Inhalačný roztok bez hnacieho plynu, ktorý obsahuje jednu alebo viacero solí tiotrópia v kombinácii s jednou alebo viacerými soľami salmeterolu, a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286939

Dátum: 01.07.2009

Autori: Nagel Juergen, Schmelzer Christel

MPK: A61K 31/137, A61P 11/00, A61K 31/46...

Značky: hnacieho, solí, viacero, inhalačný, obsahuje, ktorý, solami, jednou, kombinácii, tiotrópia, viacerými, plynů, jednu, salmeterolu, použitie, roztok

Zhrnutie / Anotácia:

Inhalačný roztok bez hnacieho plynu, ktorý obsahuje ako rozpúšťadlo vodu, etanol alebo zmes vody a etanolu, pričom obsahuje jednu alebo viacero solí tiotrópia (1) v kombinácii s jednou alebo viacerými soľami salmeterolu (2), voliteľne vo forme ich enantiomérov, zmesí enantiomérov alebo vo forme ich racemátov, voliteľne vo forme solvátov alebo hydrátov, a voliteľne spolu s farmaceuticky prijateľnou pomocnou látkou, pričom soľ alebo soli (2)...

Použitie solí tiotropia na liečenie stredne ťažkej perzistujúcej astmy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9398

Dátum: 22.12.2006

Autori: Engel Michael, Heinrichs Stefan

MPK: A61K 31/381, A61P 11/06

Značky: ťažkej, astmy, použitie, tiotrópia, perzistujúcej, stredne, solí, liečenie

Text:

...vynálezu je pod výrazom stredne ťažká perzistujúca astma potrebné rozumiet astmu so závažnosťou GINA stupeň 3. Astma so závažnosťou GlNA stupeň 3 sa vyznačuje dennými symptómami počas predĺženej doby alebo nočnou astmou viac ako jedenkrát týždenne. Pacient s pred-liečebnou základnou líniou PEF viac ako 60 percent ale menej ako 80 percent, predpokladanou alebo individuálnou najlepšou, (of predicted or personal best) a PEF variabilitou 20 až...

Inhalačný prášok s obsahom tiotrópia, kapsula s jeho obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285389

Dátum: 29.11.2006

Autori: Bechtold-peters Karoline, Boeck Georg, Doerr Rolf, Walz Michael

MPK: A61K 31/439, A61K 47/02, A61K 31/46...

Značky: prášok, použitie, obsahom, tiotrópia, inhalačný, kapsula

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané práškové prípravky na inhalovanie s obsahom tiotrópia, spôsoby ich prípravy, ako aj použitie na prípravu lieku na liečenie ochorení dýchacích ciest, osobitne na liečenie COPD (chronickej obštrukčnej choroby pľúc) a astmy.

Spôsob podávania tiotropia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6677

Dátum: 02.12.2004

Autori: Calander Sven, Nilsson Thomas, Myrman Mattias, Niemi Alf

MPK: A61K 9/14, A61J 1/00, A61K 31/46...

Značky: tiotrópia, spôsob, podávania

Text:

...častíc pri predlženom podávaní dávky počaspribližne jednej sekundy, čo znižuje depozíciu vústnej časti hltanu azvyšuje topickédodávanie na správne miesto účinku v pľúcach. Zložitý problém vývoja inhalátorov schopných produkovať dodávanú dávku s frakciou vysoko jemných častíc pri predĺženom podávaní dávky je rozdiskutované v ďalšom článku v Journal of Aerosol Medicine, VolumeInhalátor Respimat® je krokom správnym smerom pri znížení...

Spôsob výroby solí tiotropia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7278

Dátum: 29.10.2004

Autori: Sieger Peter, Pfrengle Waldemar, Banholzer Rolf

MPK: C07D 451/00, A61P 11/00, A61K 31/46...

Značky: solí, výroby, tiotrópia, spôsob

Text:

...amidov ako sú napríklad dimetylformamid a N-metyl-pyrolidinón, éterov ako sú napríklad tetrahydrofurán, dioxán, dimetyléter a nitrilov ako je napríklad acetonitril. Zvlášť výhodné je ako rozpúšťadlo použiť vodu, metanol, etanol, izopropanol, etylénglykol,dietylénglykol, dimetylformamid, N-metyl-pyrolidinón, tetrahydrofurán, dioxán, dimetyléter alebo acetonitril, pričom voda, predovšetkým vodné roztoky s pH približne 2 až 6 sú podľaNa...

Soli tiotropia, spôsob ich výroby a formulácie liečiv, ktoré ich obsahujú

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14518

Dátum: 29.10.2004

Autori: Banholzer Rolf, Sieger Peter, Pfrengle Waldemar

MPK: C07D 451/10, A61K 31/46, A61P 11/00...

Značky: liečiv, spôsob, obsahujú, tiotrópia, formulácie, výroby

Text:

...vynálezu je výhodné uskutočniť v polárnom rozpúšťadle. Výhodnejšie sa použijú také rozpúšťadlá, vktorých je rozpustná aj použitá reagencia Kat-X ako aj vznikajúci vedľajší produkt Kat-Y. Tomuto zodpovedajúce vhodne rozpúšťadlá je odborník schopný identifikovať na základe bežných experimentov. Rozpúšťadlá, V ktorých sú produkty vzorca l napriklad pri izbovej teplote (približne 20 až 25 °C) horšie rozpustná ako zložky Kat-X a Kat-Y, sú podľa...

Inhalačná súprava obsahujúca inhalačný prášok tiotropia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15155

Dátum: 02.04.2003

Autor: Zierenberg Bernd

MPK: A61K 9/00, A61M 15/00, A61K 31/46...

Značky: tiotrópia, obsahujúca, prášok, inhalačná, inhalačný, súprava

Text:

...M kPa minObzvlášť zaujímavý pre inhalačnú súpravu podľa tohto vynálezu je inhalovateľný prášok obsahujúci 0,0 l až 2 , výhodne 0,04 až 0,8 , výhodnejšie 0,08 až 0,64 tiotropia v zmesi s fy ziologicky prijateľným excipientom.Výhodnejšie sa v inhalačnej súprave podľa tohto vynálezu používa inhalovateľný prášok obsa hujúci 0,1 až 0,4 tiotropia v zmesi s fyziologicky prijateľným excipientom.Výrazom tiotropíum sa rozumie voľný amóniový katión....