Patenty so značkou «tienený»

Celkovo tienený silový kábel

Načítavanie...

Číslo patentu: 282880

Dátum: 02.12.2002

Autor: Kupilík Pavel

MPK: H01B 9/02

Značky: celkovo, kábel, tienený, silový

Zhrnutie / Anotácia:

Celkovo tienený silový kábel je využiteľný aj ako inštalačný na napäťové sústavy do 0,6/1 kV. Kábel pozostáva z plášťa kábla (7) a najmenej jednej žily (3), ktorá je tvorená vodivým jadrom (1) a izoláciou (2) žily (3). Medzi nimi môže byť sklosľudová vrstva (8), pričom v alternatívnych riešeniach je medzi plášťom kábla (7) a najmenej jednou žilou (3) umiestnená tiež fixačná a separačná páska (4). Pod plášťom kábla (7) je vo forme súvislej...

Silový tienený kábel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 581

Dátum: 07.09.1994

Autori: Voda Petr, Hladík Vladimír, Kříž Vítězslav, Lavický Vilém, Málková Alena, Badalík Vladimír

MPK: H01B 9/02

Značky: tienený, kábel, silový

Text:

...D 50-65 a z vrstvy mäkčeného -polyvinylchloridu-s tvrdostou shore A 70 až 98, obidve vrstvy so stabilizátorml na báze sadzí, zlúčenín kovov,derivátov organických kyselín, fenolov a heterocyklických zlúčením stabilizujúcimi do 90 ° C. I VKombinácia vlastností polyetylénu a polyvinylchloridu zásadne zvyšuje účinnosť ochrany proti preníkaniu vlhkosti v dlhodobej prevádzke a zároveň spĺňa podmienku odolnosti káblaje znázornený na priloženom...

Nízkofrekvenčný prenosný kábel tienený viacžilový

Načítavanie...

Číslo patentu: U 63

Dátum: 07.07.1993

Autori: Sára Jaroslav, Kozubík Pavel, Houdek Zdeněk

MPK: H01B 11/00

Značky: prenosný, tienený, kábel, viacžilový, nízkofrekvenčný

Text:

...napájecí dvoužilový systém, přičemž zejména pro pevné uložené kabely postačují plná jádra a nejsou potrebná lanka, což výrazně snižuje pracnost výroby.Příslušné rozměry některých sdělovacích kabelů podle vynálezu s.největším využitím jsou dále uvedeny v tabulce l. Nejvíce používaný průměr u napájecích žil je od 0,40 mm do 0.60 mm, u přenosových žil od 0,30 mm do 0,50 mm.Přehled obrázků na výkreseNa obrázku 1 je znázorněnxzvětšený průřez...

Tienený oznamovací kábel s kombinovaným tienením

Načítavanie...

Číslo patentu: 268587

Dátum: 14.03.1990

Autori: Verbich Otto, Miertuš Roman

MPK: H01B 11/06

Značky: tienením, tienený, kábel, kombinovaným, oznamovací

Text:

...tienenia pri stredných a nižších frekvenciách použitím plastovej fólie s vrstvou elektricky dobre vodivóho kovu a na nom kovu 5 vysokou magnetickou permeabilitou, prípadne zvlášt kovovej fólie 2 materiálov dosahujúcich velkost relativnej magnetickej permeability až niekolko desiatok tisíc, alebo najnovšie fólií z tzv. kovo Hvých sklvl. Alikňciou rn 7 minlnných drôiiknv nn vnnknjňiu knvnvú vrstvu fnlin nn jnnunk zvýši ulokllvna dĺžka...

Tienený oznamovací kábel

Načítavanie...

Číslo patentu: 233225

Dátum: 17.04.1987

Autori: Vrábel Marian, Kabát Kvetoslav, Verbich Otto, Synak Dušan, Job Peter

MPK: H01B 11/06

Značky: kábel, tienený, oznamovací

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález zdokonaľuje konštrukciu oznamovacieho tieneného kábla, ktorého vonkajšie jadro tvoria dve vodivé vrstvy. Riešenie spočíva v tom, že na vodivej fólii 3 sú umiestnené zvlnené drôtiky 4. Zvlnené drôtiky 4 sú rovnobežné s axiálnou osou kábla a sú rovnomerne rozložené po obvode. S výhodou je použitých dvanásť zvlnených drôtikov 4, ktoré sú na celej dĺžke rovnomerne zvlnené tangenciálne k povrchu vodivej folie 3. Týmto umiestnením vytvárajú...