Patenty so značkou «textilního»

Nosné ústrojí navíjené cívky textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260128

Dátum: 15.12.1998

Autor: Braunfuchs František

MPK: D01H 7/86

Značky: cívky, textilního, ústrojí, navíjené, stroje, nosné

Text:

...niti zvětšuje, pohyb směrem vzhůru od třee cího válce po křívee blížíeí se pŕímce až po maximální návin bez potřeby zvětšení šířky textilního stroje. Dráha navíjené cívky po přímce zaruouje téměř konstantąí 4 vzdáienostvrozváděcího vodiče niti od místa styku navíje né cívky s třecím válcem.Přítlakynavíjené cívky na třecí yálec je u tohotořešení dosažen silou vyvozenou hmotnoetí nosného ramena,hmotností návinu a silou pružiny působící mezi...

Vřeteno textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 272095

Dátum: 15.01.1991

Autor: Matyáš Karel

MPK: D01H 1/244

Značky: vřeteno, textilního, stroje

Zapojení pro ochranu pohonu textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269612

Dátum: 11.04.1990

Autori: Stříbrný Zdeněk, Janeček Jiří, Hán Pavel

MPK: D05B 69/36

Značky: ochranu, stroje, pohonů, zapojení, textilního

Text:

...obr. 7 časový průbeh impulsů snímače otáček při přetížení krouticím momentem, obr. 8 časový průběh vstupního napětí komparátoru logických úrovní při přetížení krouticím momentom a obr. 9 časový průběh výstupního signálu komparátoru logických úrovní s vyznačeným vypnutím vypínače pohonu při prekročení maxímálního kroutícího momentu v čase tl.Pohon l textilního stroje Z, např. šicího stroje, obsahuje elektronickou řídící část ll spojenou...

Zařízení na smekání kuželových cívek u textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268434

Dátum: 14.03.1990

Autori: Eckhardt Milan, Buryšek František

MPK: B65H 54/553

Značky: kuželových, smekání, textilního, cívek, zařízení, stroje

Text:

...gg, gg, gg,zahrnující na vodicím tělese gł ve dně upravený stavitelný trubkový doraz gl s pojístnou maticí ga, na kterém je uchycena vzduchová hadice 22, napojená opačným koncem na blíže neznàzorněný vzduchový ventil s ovládací pákou gg pro napojení na neznázorněný vzduchový tlakový zdroj. Stavitelným trubkovým dorazem gl a pojístnou maticí gg se dá nastavitploha stavítelnáho nosného členu 53, a tím ovlivňovat míru 5. Ovládací páka gg...

Zařízení k fluidnímu navádění volného konce textilního vlákna dutým vodičem rotačního odměřovače tryskového tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268308

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vystrčil Jiří, Směták Vincenc

MPK: D03D 47/30

Značky: navádění, konce, vlákna, dutým, vodičem, odměřovače, tkacího, rotačního, tryskového, fluidnímu, volného, stroje, zařízení, textilního

Text:

...vodič g, se odtáhne potřebné délka textilního vlákna l z jeho zásoby tvořené předlohovou cívkou 1. Textilní vlákno lse přetéhne přes příčně ustavovací člen 5 zařízení. Z výstupního otvoru Ž začne prouditdo dutiny § vodiče g tlakové médium a začne strhávat k němu příčně uložené textilnívlákno l v místě jeho odměřené délky. Textilní vlákno l začne tvořit smyčku Z. přičemžtlakové médium nejefektivněji působí na její příčné čelo Q. S tvoŕicí se a...

Dopravní zařízení dutinek, zejména u bezvřetenového textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268301

Dátum: 14.03.1990

Autori: Jarolímek Zdeněk, Fajt Ludvík, Jirka Bohuslav, Buryšek František

MPK: D01H 9/18, B65H 67/06

Značky: dopravní, bezvřetenového, stroje, dutinek, textilního, zejména, zařízení

Text:

...zásobník Z prâzdných dutinek 4 s příslušným známým předávacím zařízením gâ projejich předàvání na pásový dopravník Ě. Dopravní pás Q je uložen na vratné řemenici g a poháněcí řemenicí lg, která je podle výhodného provedení upravena přímo na hřídeli elektrického motoru ll, Poháněcí řemenice lg může být však také opravena na přísluš ném vývodovém hřídelí převodovky, napojené na elektrický motor ll. Na obr. 2 je blíže znázorněno provedení...

Navíjecí bubínek textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 267699

Dátum: 12.02.1990

Autor: Li Vladimir

MPK: B65H 54/48

Značky: textilního, stroje, bubínek, navíjecí

Text:

...HHTK 4 Ha oópatuoe. Hmnmeu nua KaHaHKH oameruaew Bxun HHTH Ha naxosxy no KPDMKe 1 D.Muraubuuü sapadanuux oaecneqnaaer Kawecrseuuoe oopnuposauue TOPUOB naxoaxu sen cnewun H xopn. BapaúaHuHH Hpuronen uns HaMaTuaaHHn naxonok paanuoupaauoü reoHeTpHqecKoñ oopnu H unreň c paunnuuoü nuueňuoü nuuwuncwbn.Mawambumił óůľlaóałFlHK TBKCTHJILHOŘ MBIIIHHDI. HMBDIIIHŘ Ha GQKDBDÍÍ HUBEPXHOCTH saunou/Tym BHHTOBYD HHTGBOIIHJID KaHaBKY neŤ-GHGHHOŘ ľJĺyőlłl-lbl....

Zařízení k výrobě plošného textilního útvaru na proplétacím stroji

Načítavanie...

Číslo patentu: 267522

Dátum: 12.02.1990

Autori: Halámek Ivan, Hammer Vladimír, Dubeň Ladislav, Horák Alois

MPK: D04B 23/10

Značky: proplétacím, zařízení, útvaru, výrobe, textilního, stroji, plošného

Text:

...o dvě jehly v každém druhém sloupku, avšak v protismérnem kladení vzhledem ke společným očkům g. Spojovací kličky 5 z prvni efektní soustavy niti jsou v místech prechodu mezi sloupky oček provázány ve všech sloupcich oček § 1 až§§ spojovacími klíčkami § a tvoří na rubní straně propletu vzorový kryt, zvýrazněný například silnými nitěmi v efektních soustavách. Schéma kladení podle obr. 2 ukazuje vzajemnou polohu nítí základní a dvou...

Valivé uložení textilního vřetena

Načítavanie...

Číslo patentu: 266602

Dátum: 12.01.1990

Autori: Kříž František, Rajsigl Zdeněk

MPK: D01H 7/14, D01H 7/882

Značky: vřetena, uložení, valivé, textilního

Text:

...~ vyšší rozkmit. spolehlivá funkce ložiska je zabezpečena i při otáčkach přesahujících 90 000 za minutu bez dřívějšího značného namáhání, a tím i poškozovánŕ těchto ložisek.Uložení textilního vřetena podle vynálezu je znázorněno na výkresu. Na obr. 1 je nárysný průřez celkovým provedením s krytem upevněným v nákružku, na obr. 2 je provedení s krytem upevněným na tuhém hřídeli.Tuhý hřídel l na obr. 1 je uložen ve speciálním dvouřadém...

Zařízení pro ofukování a odsávání textilního prachu z funkčních částí tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264893

Dátum: 12.09.1989

Autori: Nespěšný Zbyněk, Kovář Stanislav

MPK: D03J 1/00

Značky: prachu, stroje, funkčních, ofukování, tkacího, zařízení, textilního, odsávání, částí

Text:

...1 schematické znázornění tkacího stroje v čelním pohledu s ofukovacími a odsávacími hubicemi, smer jejich pohybu je naznačen šípkami, obr. 2 totéž jako obr. l v půdorysu,obr. 3 pohled na tkací stroj z boku se znázorněnou ofukovací a odsávací hubicí, šípky znázorňují směr ofukování a odsávání.Zařízení l podle vynálezu pro ofukování a odsávání textilního prachu z tkacích strojů sestává z alespoň jedné ofukovací a odsávací hubice g uložené...

Zařízení pro zastavování textilního stroje, zejména šicího stroje ve zvolené poloze

Načítavanie...

Číslo patentu: 264655

Dátum: 14.08.1989

Autori: Stříbrný Zdeněk, Buček Pavel, Janeček Jiří, Hán Pavel, Štěpánek Miloslav

MPK: D05B 69/22

Značky: zařízení, zejména, zvolené, poloze, textilního, stroje, šicího, zastavování

Text:

...Tranzistorový můstkový spínač 35 tvořený dvojicemi spínacích tranzistorů připojuje každou ze tří svorek 21, 22, 23 hnacího elektromotoru 2 ke kladné nebo záporné sběrnicí. Zapínání jednotlivých spínacíclí tranzistorů je ovládáno řidicím mikropočítačem 41 prostřednictvím jednotlivých výstupů budícího stupně 42 tak, aby na výstupních svorkách tranzistorového můstkového spínače 35 a tím i na svorkách 21, 22, 23 hnacího elektromotoru 2 bylo...

Zařízení pro přivádění dutinek u textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264580

Dátum: 14.08.1989

Autori: Hortlík František, Buryšek František

MPK: B65H 67/06

Značky: zařízení, přivádění, textilního, stroje, dutinek

Text:

...pás pásového dopravníku, nad kterýmje upraven jednak na počátku vodícího žlabu výstup ze záeobníku dutinek pro jejich uložení na plochý dopravní pás, jednak~ v odběrním místě zadržovací prostředek pro přivedenou dutinku.Uvedené řešení je relativně jednoduché, neboř pro unášení.dutinek je použit plochý dopravní pás a jednoduchý vodící žlab, což je výhodné nejen z hlediska výroby, ale i z hlediska funkce a údržbye Rovněž provedení...

Dopravní zařízení dutinek u textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264474

Dátum: 14.08.1989

Autori: Ptáček Jaroslav, Kolář Ladislav, Buryšek František

MPK: B65H 67/06, D01H 9/10

Značky: textilního, zařízení, dutinek, stroje, dopravní

Text:

...nchyceny dvě Výkyvné páky §, 2 vedené paralelné vedle sebe a ve směru podél pásového dopravníku g. Výkyvné páky g, 2 jsou svými zachycovacími konci gł, 2 uloženy na příčných čepech lg, łł zakotvených V nosném členu 1. Každá výkyvná páka Q, g je opatřena na svém opačném konci zobcem łg, lg tj. přičemž v příkladném provedení je levá páka § opatřena větším zoboem łg a pravá výkyvná páka g menším zobcem łg. Každý zobec łg, łg je opatřen jednak...

Pojezdové zařízení pro obslužný automat textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 264244

Dátum: 13.06.1989

Autori: Buryšek František, Lásko Josef, Špindler Zdeněk

MPK: D01H 15/02

Značky: stroje, zařízení, automat, obslužný, textilního, pojezdové

Text:

...s rovrnou A procházející rejdovouosou 17 a je dále prolepší rozlišení nazývána pomocnou rovinou. Naproti tomu druhé vodicí kolo 13 je svou osou otáčení uloženo na jedné straně a třetí vodicí kolo 14 na druhé straně pomocné roviny A, každé na konci své řídící páky 18 a 19, vybíhající v příslušném směru. Přitom je vzdálenost os otáčení druhého a třetího vodicího kola 13 a 14 od uvedenélpomocné roviny A stejná.Při daném pevném rozmístění...

Čidlo pro sledování napětí příze u textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263611

Dátum: 11.04.1989

Autori: Buryšek František, Ešner Stanislav, Plaňanský Agaton

MPK: D01H 13/16

Značky: textilního, stroje, napětí, čidlo, příze, sledování

Text:

...je vylepšit funkci a vyřešit provedení čidla pro sledování napětí příze, které by mělo vymezenou možnost kmitání sledovacího ramene na co nejmenší míru, při zachování jeho největší citlivosti.Tento úkol je řešen provedením čidla dle vynálezu, jehož podstata spočívá V tom, že opěrné tělísko je upraveno proti Volnému konci sľedovacího ramene a je opatřeno drážkou,jejíž dno odpovídá tvarově a rozměrově tvaru a rozměru sledovacího ramene,...

Způsob výroby výplňkového plošného textilního útvaru a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 263303

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kochta Zdeněk, Bartoň Bohumil, Dubeň Ladislav

MPK: D04B 23/10

Značky: výplnkového, útvaru, způsob, provádění, výroby, plošného, textilního, zařízení

Text:

...cilů směřuje technologický postup výroby výplňkového plošného textilního útvaru, který obsahuje jednak základní složku z jednoduché nebo dvojité jednolícní osnovní pleteniny, případně z oboustranně protilehlé osnovní pleteníny, jednak výplnkovou složku propojenou se základni složkou.Podstata vynálezu epočivá v tom, že se nítě alespoň jedné vložené výplňkové soustavy přiváději do pracovního ústrojí shore a zakládaji do prostoru mezi stěny...

Zapojení pro ochranu pohonu textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262036

Dátum: 10.02.1989

Autori: Janeček Jiří, Buček Pavel, Stříbrný Zdeněk, Štěpánek Miloš, Hán Pavel

MPK: D05B 69/22

Značky: textilního, ochranu, stroje, pohonů, zapojení

Text:

...2. Výs tup nulovacího obvodu g je spojen s nulovecím vstupem Žl řídícího~mikropočítače 2. Druhý výstup nulovacího obvodu 3 je spojen se vstupem spínacího stabilizátoru gg, kterému je předřazen usměrňovač gł zdroje 8 napájení budičů. Stabilizátor ggzdrojeg napájení logických ohvodů je spojen s řídícím mikropočítačem 3. Výstup řídícího mikropočítače 2 je spojen se vstu Pem budičů 1, které jsou jednak připojeny ke spínacímu stabi 282 038...

Proudová ochrana pohonu textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 261990

Dátum: 10.02.1989

Autori: Buček Pavel, Hán Pavel, Janeček Jiří, Štěpánek Miloslav, Stříbrný Zdeněk

MPK: D05B 69/12

Značky: textilního, proudová, stroje, ochrana, pohonů

Text:

...proudové ochrany pohonu textilního stroje, obr. 2.průběh snímané velikosti elektrického prou-du snímačem proudu, vnaipř. při impulsním provozu, obr. 3 prüběh elektrického napětí vyhodnoceného integrátoerem, obr. 4 průběh elektrického napětí vyhodnoceného komparátorem, obr. 5 průběh e-lektríckého proudu rjíštěného obvodu.Pohon textilního stroje B, zejména šícíhcstroje, je tvořeíí hnjacímteiektromotorem 7,v dąnem případě svýhocl»ou tříçťázovým...

Elektronický spínací komutátor pohonu textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 260693

Dátum: 12.01.1989

Autori: Štěpánek Miloslav, Buček Pavel, Hán Pavel, Janeček Jiří, Stříbrný Zdeněk

MPK: D05B 69/10

Značky: stroje, spínací, elektronický, pohonů, komutátor, textilního

Text:

...ł je přípojen sběrnicemi 5, g, Q komutační obvod Z. Tento komutační obvod Z je tvořen v daném případě třemi dvojicemi sériové zapojených diod Zł až zá. zvnftłňjąłłnyíídiądg Zł, 73,.zâ jsou katodami spojený s kolektorovým vstupem spínače 3 komutátoru. Další diody Zg, Z 5. zg jsou svými anodami spojený semítorovým vstupem spínače g komutátoru,Komutační obvod 1 je sběrnicemi Q. Q, Q dále spojen s výstupem spínače 3 komutátoru, který je tvořen...

Způsob a zařízení k ukládání a přemísťování navrstveného textilního materiálu u stříhárenských linek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261330

Dátum: 12.01.1989

Autori: Petržela Ivo, Macenauer Ivo

MPK: D06H 7/00

Značky: zařízení, způsob, navrstveného, přemísťování, ukládání, textilního, stříhárenských, linek, materiálů

Text:

...kluzné podložky s textilním materiálem, souči nitelem tření fa kluzné podložky s pracovní deskou stolu řezací sekce á součinitelem tření E 4 dvou vrstev kluzné podložky navzájem vztah fl) E 2 )f 3 )f 4.Navržený způsob a zařízení jsou blíže vysvětleny s pomocí vyobrazení, kde na obr. 1 je schematický boční pohled na nakládací a řezací sekci stříhárenské linky, na obr. 2 je v trojrozměrném pohledu uložení podložky a navrstveného textilního...

Asfaltový izolační pás s nosnou částí ve formě plošného textilního útvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 258844

Dátum: 16.09.1988

Autori: Hammer Vladimír, Faulhaber Ervín

MPK: D04B 21/14, D06N 5/00

Značky: izolační, útvaru, formě, plošného, nosnou, asfaltový, částí, textilního

Text:

...možno použít napřímené nitově útvary rüzného druhua provedení, například polyesterové hedvábí v hladkém nebo tvarovaném provedení, jednoduché skané, družené nebo skleněné hedvábí, přičemž jejich uložení v podélném a/nebo příčném směru nosné části asfaltového izolačního pásu možno.volit tak, že je použit bud jen jeden druh ,nití nebo několik druhů nití o různé tažnosti ve stanoveném sladu uložení. zformované nitové útvary mohou například tvořit...

Zapojení elektrického ovládání pracovního vinutí výkonového prvku pro chod a zastavení textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 258751

Dátum: 16.09.1988

Autori: Doné Jan, Bek Václav

MPK: G05D 3/10

Značky: vinutí, pracovního, elektrického, výkonového, stroje, ovládání, zapojení, prvků, textilního, zastavení

Text:

...rozpojen polovodičovým spínačem. Porucha v elektronické části nemůže tedy způsobit odpad kotvy relé v době, kdy proud ve vinutí výkonového prvku ještě nezanikl.Příklad zapojení elektronického ovládání pracovního vinutí výkonového prvku pro chod a zastavení tkacího stroje je schematicky znázorněn na výkrese.svorka § zdroje l pro napájení relé 3 je připojena k vývodu É vinutí relé 3 přes tlačítkona společný vodič, který je spojen s kostrou...

Zařízení pro rychlé, kontinuální a bezvodé barvení textilního nebo plastického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258455

Dátum: 16.08.1988

Autor: Hermes Julius

MPK: D06B 1/02

Značky: zařízení, barvení, rychle, textilního, materiálů, bezvodé, kontinuální, plastického

Text:

...použitou barvicí lazeň, zásobníku łł na barvicílázeň, destilační zařízení lg, sběrné nádrže lg na barvívo, kapalinového čerpadla lg, zásobníku 1 na rozpouštědlo pro barvivo, zásobníku ll na barvívo, dvou kapalínových čerpadel lg a gl a homoqenizatoru gg.Rovněž páry zbytků vysokovroucí organické kapaliny se po zkondenzovúní v kondenzatoru Q vrací jako kondenzát do zásobníku gg na rozpouštědlo pro barvivo.Vybarvený a ochlazený textilní nebo...

Zařízení pro měření šířky pásu elektricky nevodivého materiálu, zejména textilního

Načítavanie...

Číslo patentu: 257892

Dátum: 15.06.1988

Autori: Valenta Jiří, Král Josef, Novomeský Karel

MPK: G01B 5/04

Značky: zejména, pásu, šířky, nevodivého, elektricky, zařízení, textilního, měření, materiálů

Text:

...vzájemně axiálně posunutých pružných kontaktů a je elektricky spojen s vyhodnocovaoím a napájecim zařízením.Výhody zařízení pro měření šířky pásu elektricky nevodivého materiálu, zejména textilního,podle vynálezu, spočívají zejména v jeho jednoduchosti a přesností, nezávisle na pevnosti okraje pásu materiálu a v jeho odolnosti vůči případným nečistotám.vynález bude dále podrobněji popsán podle připojenáho výkresu, kde na obr. 1 je znázorněn...

Pohon textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 257623

Dátum: 16.05.1988

Autori: Hán Pavel, Stříbrný Zdeněk, Buček Pavel, Štěpánek Miloslav, Janeček Jiří

MPK: D05B 69/22

Značky: stroje, textilního, pohon

Text:

...svorkám Ě,§, je připojen filtrační kondenzátor 101.Výstupní svorka g tvoří spoločný pól usměrñovače lg a dalších jednotlivých dílü zdroje ł napětí.Na výstupní svorku g tvořící kladný pól usměrňovače lg je napojen kolektor spínacího tranzistoru 110, který je součástí tranzistorového spínacího regulátoru ll napětí. Báze spínacího tranzistoru 110 je spojene 5 výstupem budícího stupně 33 řídící jednotky 5.Dále je emitor spínacího tranzistoru...

Zařízení k zajištění polohy přítlačného válečku při navádění textilního materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 255221

Dátum: 15.02.1988

Autor: Srstka Jaroslav

MPK: B65H 18/00

Značky: zařízení, válečků, navádění, polohy, materiálů, textilního, prítlačného, zajištění

Text:

...otočného váleěku.Příklad zařízení k zajištění polohy přítlačného válečku při navádění textilního materiálu podle vynálezu je na výkresech, kde na obr. 1 je nakreslen schematicky boční pohled na zařízení v pracovní poloze, na obr. 2 je schematicky boční pohled na zařízení v odklopené poloze a obr. 3 je řez zařízením v podélné ose pracovního válce.Pracovní valec l je V tomto konkrétním případě vyhřívaný nebo chlazený kalandrovací valec. K jeho...

Snímač polohy ovládacího ústrojí hnací jednotky textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 255171

Dátum: 15.02.1988

Autori: Štěpánek Miloslav, Janeček Jiří, Buček Pavel, Stříbrný Zdeněk

MPK: D05B 69/24

Značky: polohy, snímač, ovládacího, ústrojí, textilního, jednotky, stroje, hnací

Text:

...polohy, znázorněného na přiloženém výkrese, kde značí obr. 1 uspořádání snímače polohy ovládacího ústrojí a hnací jednotky, obr. 2 vlastní provedení snímače polohy s clonkou a obr. 3 detail nosného hřídele clonky snímače polohy.Na obr. 1 je znázorněn snímač polohy s ovládacím ústrojím hnaoí jednotky textilního,např. šicího stroje. ovládací ústrojí je tvořeno nožním spouštěčem ł, který je připevněn na spojovací hřídel 3, otočné uloženou ve...

Zařízení k označování vad a vkládání informací samolepkou na okraj plošného pásu, zejména textilního

Načítavanie...

Číslo patentu: 254542

Dátum: 15.01.1988

Autori: Žižka Jiří, Marx Petr, Jiřík Jaromír, Hlavatý Pavel, Čeřovský Jiří, Gottwald Tomáš

MPK: D06H 1/04

Značky: označování, zařízení, plošného, informaci, samolepkou, vkládání, textilního, okraj, zejména, pásu

Text:

...práce. Napojení značkovače na mikroprocesor umožní podle programu vyhotovit záznam o zpracovávaném pásu se všemi zjištěnými údaji. zavedením jednotného způsobu značení samolepkou v technologiokém procesu se usnadní identifikace vložených informací s možností dalších akčních zásahu. jako jsou vyřezávání celokusových vad pásu, nebo jejich dělení na určitou naprogramovanou délku.Na pžiloženém výkresu je na obr. 1 znázorněn nárys zařízení ke...

Zařízení k oddálení navíjené cívky od hnacího válce, zejména u textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253967

Dátum: 17.12.1987

Autori: Němec Jiří, Soukup Jiří

MPK: B65H 67/04

Značky: oddálení, textilního, cívky, zejména, stroje, navíjené, válce, hnacího, zařízení

Text:

...až po dosažení horní úvrati.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na přiložených výkresech, kde obr. 1 značí boční pohled na navíjecí jednotku textilního stroje se zařízením podle vynálezu v řezu a v klidové poloze a obr. 2 detailní pohled na uspořádání zařízení - řez podle čáry A-A v obr. 1.Na obr. 1 je vidět částečně zobrazenou navíjenou cívku 1 textilního stroje jak dosedá na hnací válec 2. Cívkail bývá uložena na...

Valivé uložení textilního vřetena

Načítavanie...

Číslo patentu: 236171

Dátum: 01.12.1987

Autor: Rajsigl Zdeněk

MPK: D01H 7/882, D01H 1/12

Značky: uložení, vřetena, valivé, textilního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší valivé uložení textilního vřetene, zejména pro spřádací stroje. Valivé ložisko pro hřídel spřádacího rotoru má válcový kryt na straně rotoru přečnívající přes okraj ložiska a přiléhající k čelu rotorového nákružku. Vnitřní průměr krytu je větší než průměr hřídele. Tím se zamezuje pronikání zejména textilních vláken do prostoru mezi čely rotoru a ložiska, zabraňuje se přibrzďování hřídele a značně se prodlužuje životnost ložiska.

Zvedací zařízení pro balíky textilního materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243295

Dátum: 15.11.1987

Autor: Hromas Josef

MPK: B65H 29/38

Značky: materiálů, zvedací, balíky, zařízení, textilního

Text:

...hydraulický válec 12.Ve výchozí poloze je zvedací mechanismus zcela zasunut pod desku stolu 2 D pokladací linky na obr. 1. Vpuštěním tlakové-ho média do hydraulického válce 19 se jeho působením uvede do pohybu tahlo 1 tříkloubového mechanismu. jeho pohybem je taženo i spojovací táhlo 2 směrem k čelu stolu 29 a s sebou táhne i rameno 3, které je uloženo na rolnách 16, pojíždějících po podlaze, k níž je pár rolen 16, nacházející se blíže...

Kompenzátor přítlaku tangenciálního řemene textilního stroje na vřeteno

Načítavanie...

Číslo patentu: 245587

Dátum: 15.09.1987

Autori: Didek Miloslav, Macho Vendelín, Beneš Josef

MPK: D01H 7/14

Značky: stroje, řemene, tangenciálního, kompenzátor, prítlaku, textilního, vřeteno

Text:

...síly, kterou působí řemen na vřeteno, případně kompenzací silovéhomomentu Vyvozovaného touto silou, se změní podmínky při dimensování dynamické tuhostia míry tlumení prvků tvořících původní pružné uložení vřetene. Zatímco před úpravou bylo úkolem pružného uložení definovat polohu vřetene při působení hmotnosti vřetene, síly technologického původu a síly přítlaku řemene, po úpravě poslední z uvedených působení odpadá. Proto může být...

Zařízení pro blokování chodu textilního stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 245574

Dátum: 15.09.1987

Autori: Omský Josef, Kupka Frant Išek

MPK: D03D 51/18

Značky: stroje, chodu, blokování, zařízení, textilního

Text:

...prvků zařízení pro blokování chodu textilního stroje, přičemž na vodorovnou osu je vynešen čas E a na svislou osu napětí Q jednotlivých signálu. Na obrázku jsou znázorněny časové průběhy výstupního signálu lg obvodu g počátečního nulování, výstupního signálu lg paměti 5, výstupního signálu lg snímače l nápichu, výstupního signálu łä prvního srovnávacího obvodu 2, výstupního signálu l§druhého srovnávaoího obvodu g, výstupního signálu...

Způsob čištění odpadní vody z textilního průmyslu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245559

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kováo Jioí, Šulc Karel, Koišein Zdenik

MPK: C02F 1/28, C02F 1/58

Značky: způsob, průmyslu, čištění, textilního, odpadní

Text:

...30 až 35 OC. Vyšši teplota urychluje stabilizaci kalu, pH je nutno nastavit na 6,4 až 7,5 nejlépe droeným vápencem, který je V dané technologii použĺván.zpracováni odpadnich vod z textilniho průmyslu podle vynálezu umožňuje investičné nenáročné a účinné čištění vody vhodné pro vypouštěni do recipientu, ev. pro recirkulaci v průmyslu. Kal z čištění je možno po obohaceni snadno rozložitelnými organickými látkami,živinami a dalšim zpracovánim...