Patenty so značkou «tetrakyanokomplexov»

Sposob modifikácie sorpčných vlastností klatrátov tetrakyanokomplexov

Načítavanie...

Číslo patentu: 251957

Dátum: 13.08.1987

Autori: Bubanec Ján, Šingliar Michal, Sopková Anna

MPK: B01D 53/02

Značky: tetrakyanokomplexov, sorpčných, vlastností, spôsob, klatrátov, modifikácie

Text:

...fázy v kolóne plynového Chromatografu, boli odskúšané zmesami alifatických,cyklických a arumatíckých Llhiovodiłçov, alifatických alkoliolov, ketónov a esterov.Náplň chromatograľickej kolóny sa pri~ praví zmiešanim inertného nosiča, použivaneho v plynovej chromatograíii napríklad Chromatón, lnertón, Chromosorb W s klatrátom v hmotnostnom pomere 9 2 1 a zmes sa zaleje zvolenou organickou látkou moditikätorom V pomere 10 g zmesi 50 gramom...

Spôsob prípravy sorpčného materiálu z tetrakyanokomplexov v hydratovanej forme

Načítavanie...

Číslo patentu: 222610

Dátum: 15.03.1986

Autori: Görnerová Tatiana, Sopková Anna, Bubanec Ján, Šingliar Michal, Králik Peter

Značky: formě, materiálů, sorpčného, hydratovanej, přípravy, tetrakyanokomplexov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu prípravy sorpčného materiálu z tetrakyanokomplexov v hydratovanej forme a spadá do odboru organickej technológie, respektíve odboru fyzikálnochemických metód analytických. Rieši spôsob prípravy sorpčného materiálu z tetrakyanokomplexov všeobecného vzorca MM´(CN4) . nH20, M(NH3)m M´(CN)4. nH2O alebo M(en)m M´(CN)4 . nH2O, kde M je nikel, meď, cadmium alebo zinok, M´ je nikel, platina, paládium s výhodou kladné dvojmocné,...