Patenty so značkou «testování»

Moderační blok pro testování detektorů neutronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260510

Dátum: 15.12.1998

Autori: Húšťava Štefan, Pták Václav

MPK: G21K 5/10

Značky: neutronů, detektoru, moderační, testování

Text:

...bloku. Mezi podstatné výhody náleží i ochrana obsluhy před zářením, a to na úrovni, erovnetelné s úrovní záření od pozadí.Na připojenám výkresu je na obr. 1 nárys moderačního bloku a na obr. 2 půdorys moderačního bloku podle vynálczu, jak může být používán pro testování detektorů neutronů v jaderných elektrárnách. Jak je z tohoto výkresu zřejmě, sestává tento moderační blok především z nádoby l, která má dno lg, Š v jeho středu umístěnou...

Zařízení pro testování kabelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260495

Dátum: 15.12.1998

Autor: Gryc Zdeněk

MPK: G01R 31/08, G01R 31/02, G01R 31/00...

Značky: testování, kabelů, zařízení

Text:

...čítavče je spojen se vstupem druhého číhaňe, jehož výstupy jsou spojeny se VStUIpY demultiplexeru, vstupy komparätoru adres a indikačním obvodem adres.Výstupy demulitiplexeru jsou spojeny se vstupním konektorom testovaného kabelu,jehož výstupní konektor je spojen s datovými vstupy .multiplexeru Výstup multlplexeru je spojen se vstupním obvode-m testeru,jehož výstup je spojen se v-s-tupem R bistabiln-ího klojpného obvodu. Přitom výstup...

Směšovací nádoba pro testování dynamické odezvy detektorů plynných látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 269203

Dátum: 11.04.1990

Autori: Horejš Jan, Volf Radko, Ledvinka Karel, Doležal Bohuslav

MPK: B01F 5/00

Značky: směšovací, testování, plynných, detektoru, odezvy, látek, dynamické, nádoba

Text:

...čehož nelze při velmi nízkých konccntracích testované látky zaručít těsnost.Výše uvedené nedostatky odstraňuje směšovací nádoba pro testovaní dynamické odezvy detektorů plynných látek podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívà v tom, žepod vnitřní stenu kulové nádoby je vyvedeno ústí vstupní kapiláry a ústí výstupní kapiláry je umístěno v podstatě ve středu kulová nádoby.Základní výhoda směšovací nádoby podle vynálezu spoćívá v tom, že...

Způsob testování látek s cytostatickým účinkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268903

Dátum: 11.04.1990

Autori: Hašek Jiří, Streiblová Eva, Svobodová Jana, Křepelka Jiří

MPK: G01N 33/50

Značky: cytostatickým, způsob, látek, testování, účinkem

Text:

...Z-/N-N-dimethylamino/etoxy -7-oxo-H-benzo c fluoren hydrochloridul, kte ĽS 268903 B 1rý je predeěten čs. autorského osvedčeni č. 212 669 a jeho vlastnosti jsou dole uvedeny v cs. autorských osvedłenłch č. 235 629 a E. 242 292. Různý účinek cytostatik na nikrotubulárni system a jederne děleni protoplastů kvasinky Saccharonyces uvarun lze dokumentovat sninky z fluorescenčniho uikroskopu. z těchto sninků je Iołno zjistit i vztah mezi chemický...

Zapojení pro modifikovatelné ovládání vstupů, zejména vstupů testování a přerušení u mikroprocesoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 268080

Dátum: 14.03.1990

Autori: Novák Antonín, Hainz Petr, Kocík Václav

MPK: G06F 13/00

Značky: ovládání, modifikovatelné, mikroprocesoru, zapojení, přerušení, testování, vstupu, zejména

Text:

...mikroprocesorem podle vynálezu.Příklad blokového sohématu zapoJení podle vynálezu Je znázoměn na připoJeněm výkrasu.Mikroprocesor l Je opatřen neJméně Jedním vstupem g přerušení a neJméně jedním ž, A testovâní a případně Ještě Jedním dalším vstupe j .nebo několika dalšími vstupy (nemizoměno). Je také opatřen neJméně ,jedním výstupom lg logických signálů, který Je připoJen na vstup 1. logických signálů paměti ll, opatřeně neJméně Jeďíuím...

Membránový modul pro testování cylindrických membrán

Načítavanie...

Číslo patentu: 267997

Dátum: 12.02.1990

Autori: Urban Antonín, Přidal Jaroslav

MPK: B01D 13/00

Značky: testování, cylindrických, membrán, membránový, modul

Text:

...5 vložkou modulu. Vložka modulu je tvořenm dvěma proti sobě unintěrxými spolky zmlévací hmoty, s-pojenyni cylindrickými membránami, přičemž okraje cylindrických nembrán jsou zality vo špmlcích zmlévací hmoty.Výhody nového řešení spočívají v tom. že V případě výměny cylindrických membrán se nahradí pouze separační vložka modulu. ktoré je tvořana dvěma proti sobě umíItě~ nými špalky zalévací hmoty, apojenými cylindrickými membránami. Těleso...

Zapojení pro testování měřicích systémů určených pro snímání a zápis palubních veličin

Načítavanie...

Číslo patentu: 265082

Dátum: 12.09.1989

Autor: Vidiečan Jiří

MPK: B64D 45/00, G05B 23/02

Značky: určených, palubních, veličin, měřicích, testování, zápis, snímání, zapojení, systému

Text:

...výhodou je okamžitá lokalizace chybného kanálu a přesné stanovení místa poruchy. Tím je zajištěn základní požadavek uskutečnit testování provozuschopnosti měřící a řídící jednotky v co nejkratší době a tím zvýšit ekonomické využití letounu.3 265 082 Příklad zapojení podle vynálezu je schematicky znázorněnVýstupní sběrnice l testovaného zařízení je připojena na vstup linkového zesilovače g, jehož první výstup je napojen na vstup vstupního...

Průtočná cela na kontinuální testování vlastností semipermeabilních membrán

Načítavanie...

Číslo patentu: 265007

Dátum: 12.09.1989

Autori: Urban Antonín, Přidal Jaroslav

MPK: G01N 15/08

Značky: vlastností, semipermeabilních, průtočná, testování, membrán, kontinuální

Text:

...části sešíkmenou plochu s vodícímí žebry 3, případně jsou do té~ to částí vnítřního tětesa 3 vyfrézovàny dràžky pro vertíkàtní ve~ dení kapaliny, přiváděně dovrchního dílo 1 ttakové nádoby přívoduní» hrdLem 9 Sešikmenä ptocha vnítřního tětesa 2 se žebry 5 pŕs»chàzí v kràťkou vàlsovou plochu kotouče, jehož spodní radiàtníptocha opísuje tvar rotační hyperboly. Jak je znázorněno na obr. 1, pod vnitřním tětesem 2 je umístěna zkoušoná membrána...

Zapojenie pre napájenie elektromechanického programového spínača pri testovaní stavu zopnutia jeho kontaktov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264736

Dátum: 12.09.1989

Autori: Střechay Libor, Mašán Jozef

MPK: G05B 23/02

Značky: stavu, kontaktov, programového, zopnutia, elektromechanického, testování, zapojenie, napájenie, spínača

Text:

...medzi prvou sekciou 3 a druhou sekciou Ž radových spínacichNa rozdiel od druhých pólov radových spínacich kontaktov 5, ktoré sa nachádzajú na druhej strane programového spínača lg vždy v jednej priečnej línii, t. j. v zákryte s prvým pölom,sú druhé póly všetkých medziľahlých spínacich kontaktov lg vyvedené na programovom spĺnači lgobojstranne, a to so vzájomným odstupom od ich jednostranne vyvedených prvých pólov. Z troch skúšobných...

Adaptér pro testování dynamických pameťových obvodů typu RAM

Načítavanie...

Číslo patentu: 264059

Dátum: 12.05.1989

Autori: Exner Karel, Pěchouček Miroslav, Hladík Petr

MPK: G11C 29/00

Značky: obvodů, paměťových, dynamických, testování, adaptér

Text:

...budícího obvodu, jehož šestý vstup je připojen k osmému výstupu neznázorněného generátoru časovacích impulsů, jehož devátý výstup je přípojen k sedmému vstupu budícího obvodu, jehož osmý vstup je připojen k čtvrtému výstupu neznázorněného generátoru testovacích vzorku, přičemž druhý výstup vyhodnocovacího obvodu je přípojen ke svorce indikace výskytu chyby,přičemž čtvrtý vstup klopného obvodu je připojen k pátému výstupu neznázorněného bloku...

Zapojení pro testování vstupních obvodů zabezpečovacích ústředen

Načítavanie...

Číslo patentu: 263733

Dátum: 11.04.1989

Autori: Matušu Zdeněk, Stanislav Milan

MPK: G08B 7/06

Značky: testování, zabezpečovacích, ústředen, obvodů, zapojení, vstupních

Text:

...rem zistorem lg se vstupní svorkou lg n vstupním integračním koaíenn zátorem 11 se společnou avorkou gg, přičemž výstup lži vstupního.komparátoru li je apojen s výštupní svorkou 12.V kliáovém stavu vytváří âělič zložený z rezistorů 1, g, 2,připojený paralelně ke zdroji napájecího napětí Q, referenčuí na 3 4 263 53 pětí, která Jsou vedena přes integrační členy složeně z oddělovo cích rezistorů Q, 1 Q a integračních kondenzätorů...

Zařízení pro průběžné testování ostrosti a určení rozměru vady materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263689

Dátum: 11.04.1989

Autor: Hlaváček Jaromír

MPK: G01N 23/04

Značky: rozměrů, testování, ostrosti, průběžné, určení, materiálů, zařízení

Text:

...dooatření, překontrolovat rozlišovací schopnost a určí rozměr zjištěná vady. zařízení je ovládàno přímo z místa. kde obsluha na nuonitoru zjíičuje vedy materiálu. bez vstupu do ozeřovací nístností. výhodnost zařízení se nejvíce prejaví při použití objektívu televizní kamery s proměnným ohniskom ltransfornitorem). která při změně ohnisková vzdálenosti většuje ohrarna monitoru.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je schematicky znízornőn na...

Zapojení pro funkční testování stupnicového děliče kmitočtu a fázového detektoru obvodu pro řízení otáček motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261024

Dátum: 12.01.1989

Autor: Chocholáč Jaromír

MPK: G01R 31/28

Značky: kmitočtu, fázového, řízení, motorů, detektoru, stupnicového, funkční, otáček, obvodů, děliče, testování, zapojení

Text:

...ł a současně s druhým vstupem 53 vyhodnocovacího obvodu łł, 7 je spojen se vstupem gg převodníku Q úrovně, jehož výstup gg je spojen s prvním vstupemjehož třetí vstup gg slouží k inicializaci vyhodnocovacího obvodu łł a jehož první vstup 5 je spojen s výstupem 55 komparátoru g, přičemž výstupem gl vyhodnocovacího obvodu iije dávána informace o kvalitě testovaného integrovaného obvodu a vstup 51 komparátorug je propojen s druhým výstupem...

Zařízení pro testování zpožďovacích linek

Načítavanie...

Číslo patentu: 260863

Dátum: 12.01.1989

Autori: Sachyňa Petr, Kristen Jiří

MPK: H03K 5/159

Značky: testování, zpožďovacích, zařízení, linek

Text:

...připno-jen vstup stabilizačního. obvodu.Zařízení pro testovaní zpožďovacích linek má tyto výhody EP-to poměrně jednoduché zařízení, umožňující rychlé a přesné měření zpoždění signálu u testované zopžďąívací linky. Teplota v komoře se může měnit tím je umožněno i měření teplotního koeficientu zpožďovací linky.Na připojeném výkresu je nakreslen příklad zařízení pro testovaní zp-ožďovacích llnek podle vynálezu.Výstup G 2 invertoru ü je přípojen...

Zařízení pro měření a testování vlastností pyroelektrických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 260655

Dátum: 12.01.1989

Autor: Glanc Antonín

MPK: G01N 21/01

Značky: vlastností, testování, měření, pyroelektrických, zařízení, materiálů

Text:

...pýroelektriokýoh či~ho čidla Q. To má za následok změnu epontánní polarisace materiá 260 855Elektricky stíněný konektor umožňuje vkládat vyměňovaná pyroelektrická čidla vždy do přesně etejné-polohy v dráze infračervených paprsků. Odezvy těchto čidel nejsou ovlivněny paraeitními elektrickými poli a zařazením impedančniho převodníku co nejbliže k pyroelektrickénu čidlu se transformuje vyeokoimpedanční signál na nízkoimpedanční, odolný...

Způsob testování detektorů neutronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 259836

Dátum: 15.11.1988

Autori: Pták Václav, Húšťava Štefan

MPK: G21K 1/06

Značky: testování, detektoru, způsob, neutronů

Text:

...na tepelné neutrony. V dalším experimentu bylo zjištěno, že počet tepelných ueutronů, dopodají cích na povrch detektoru D ueutronů. závisí také na tlouštce t vrstvy moderâtoru B okolo detektoru D, nejen na tlouštce vrstvy mo derátoru B mezi neutronovým zdrojem A o detektorem D ueutronů. Tato skutečnost je zobrazena na obr. 2, ze kterého vyplýva závislost počtu N tepelných ueutronü na. rlouštť. ce t vrstvy moderátoru B, která byla...

Zařízení pro testování logických obvodů a odporů na osazené desce plošného spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: 258388

Dátum: 16.08.1988

Autori: Uhlíř Karel, Kolliner René, Strnad Pavel, Kubát Richard, Mattausch Pavel, Pokorný Zdeněk

MPK: G01R 31/00, G01R 31/26, G01R 31/28...

Značky: zařízení, odporu, spoje, obvodů, osazené, plošného, desce, testování, logických

Text:

...sběrnicového výstupu bloku lg volby logického testu a jeho třetí sběrnicový vstup łjg je propojen do třetího sběrnicového výstupu bloku lg adres kroku testu obsaženého v bloku lg řídících signálu, jenž současně obsahuje blok lg časovacích signálu a blok lgł hodin, jehož vstup lglł je přiveden k druhému výstupu řídicího počítače lg a současně prvý sběrnicový vstup łggl bloku lg řídíoích signálu je zapojendo druhého sběrnicového výstupu bloku...

Zařízení pro testování adaptivních regulátorů tloušťky pásu pro kvartostolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 244299

Dátum: 01.05.1988

Autor: Kaminský Róbert

MPK: G05B 23/02

Značky: tloušťky, zařízení, adaptivních, regulátoru, pásu, kvartostolice, testování

Text:

...Další výhodou je to, že zařízeníĺ umožňuje odlačovat případné nové řídící algoritmy edeptivního~ regulátoru ještě před připojením regulátoru k reálne válcovací trati, tedy bez rizika případného poškození technologického zařízení při nepředpokládaném chování regulátoru. Výhodou je i e to, že zařízení generuje všechny potřebné signály~ve vzájomných poměrech odpovídajících konkrétní válcovací trati, což usnadňmje testovací postup. Přitom...

Zařízení pro testování číslicových obvodů bez demontáže

Načítavanie...

Číslo patentu: 256991

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kolliner René, Uhlíř Karel, Pokorný Zdeněk, Kubát Richard, Mattausch Pavel, Strnad Pavel

MPK: G06F 11/00, G01R 31/00

Značky: obvodů, testování, demontáže, číslicových, zařízení

Text:

...objektu s blokem lg měřeného objektu.K bloku gg řídícího počítače je konečně připojen blok ll periferních zařízení.Zařízení podle vynálezu pracuje následujícím způsobem.Do bloku lg se prostřednictvím bloku ll periferních zařízení zavedou informace a programy potřebné pro zkoušení bloku lg měřeného objektu. Do bloku 13 meřeného objektu se dále zapojí měřicí sonda. Napájecí napětí bloku lg měřeněho objektu je řízeno blokem lg řídícího...

Zapojení pro testování rychlých analogově číslicových převodníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 254832

Dátum: 15.02.1988

Autor: Vedral Josef

MPK: H03M 1/10

Značky: převodníku, analogově, rychlých, testování, číslicových, zapojení

Text:

...vstupem počítače 1, jehož obrazový výstup je spojen se vstupem monitoru 1 a grafický výstup je spojen se vstupem číslicového zapisovače §. zapojení obsahuje dále ímpulsní generátor Ž,jehož výstup je spojen jednak se startovacím vstupom testovaného analogově číslicového převodníku g a jednak se vstupom děliče Q kmitočtu. Výstup děliče Q kmitočtu je spojen jednak se zapísovacím vstupem počítače 5 a jednak se čtecim vstupom registru Ž,...

Vysílač s Gunnovou diodou pro testování přenosových tras

Načítavanie...

Číslo patentu: 242119

Dátum: 01.02.1988

Autori: Nedoma Stanislav, Hooák Josef

MPK: H04B 1/02

Značky: testování, gunnovou, diodou, vysílač, přenosových

Text:

...výstupní clonou g, tvořící rozhraní mezi tímto tělesem rezonátoru g a vedením s atenuátorem § pre »nastavení požadované úrovně signálu, které je napojeno na výstupní anténní systém. Gunnova dioda l je nastavena do polohy, kdy závislost požadovaného frekvenčního zdvihu na změně nąpájecího napětí je lineérní.Dosažené požadované frekvenční nebo amplitudové modulecep lze vysvětlit pomocí Smithova diagramu na obr. 2.Vzhledem ke konečnému činiteli...

Zapojení pro testování mikroprocesorového systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 254703

Dátum: 15.01.1988

Autor: Hrdlička Řehoř

MPK: H03K 17/00

Značky: systému, zapojení, mikroprocesorového, testování

Text:

...Q blokova çího impulsu, Pátý vstup zapojení Ql je připojen na třetí vstup lgg čitače kroku lg.Popsané zapojení pracuje tak, že Činnost mikroprocesorového systému se vždy zastavuje na předvolené adrese. Tuto předvolbu umožňuje blok předvolby adres Q, obsahující spínače,jimiž se zvolí adresa, na které se má systém, který je testován, zastavit. Předvolená adresa se jednak přívádí do komparátoru 1 logických stavu a jednak přes vstupní...

Obvod pro vytváření adresovacích posloupností pro testování pamětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243255

Dátum: 15.11.1987

Autori: Mojžíš Vratislav, Zákravský Josef

MPK: G11C 29/00

Značky: adresovacích, vytváření, pamětí, posloupností, testování, obvod

Text:

...na pátý vstup 75 obvodu 7 přenosu sloupců a na čtvrtý vstup 84 obvodu 8 přenosu adresového registru,přičemž vstup modifikování funkce obvodu pro vytváření adresovacích posloupností je propojen na třetí vstup 33 prvního polnocného obvodu 3, na třetí vstup 62 druhého pomocného obvodu E, na první vstup 71 obvodu 7 přenosu sloupců a na p 1 vní vstup B 1 obvodu 8 přenosu adresového registru, přičemž řídící vstup je propojen na čtvrtý vstup 34...

Adaptér pro testování dynamických paměťových obvodů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243230

Dátum: 15.11.1987

Autor: Krejeí Zdenik

MPK: G11C 29/00

Značky: adaptér, obvodů, paměťových, testování, dynamických

Text:

...na druhou programovatelnou hodnotu, například 200. Z uvedeného nulovacího impulsu 0805 vytvorí řadíč 2 na své výstupnínulovací svorce 28 úzký impuls 028 pro vynulování neznäzorněných klopných obvodů uvnitř detekčnílío obvodu 9. Řadič 2 se přitom uvede do stavu s nulovým signálom 023 na své přepínací svorce 23. Tím se oscilátor 6 zablokuje do stavu s kladným signálem 06,2 na sve výstupní svorce 62. Ukončením nulovacího impulsu 0804 se vytvoří...

Zapojení pro testování ovládacího zařízení, zejména tvářecího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 243221

Dátum: 15.11.1987

Autor: Lacko 1ubomír

MPK: G05B 23/02

Značky: ovládacího, stroje, zejména, testování, tvářecího, zařízení, zapojení

Text:

...s druhým vstupem kontrolního obvodu B a současně přesovládací obvod 4 s prvním vstupem výkonového spínače 5, a jednak s prvním vstupem kontrolního obvodu 8, jehož výstup je spojen s druhým vstupem výkonového spínače 5. Výstup výkonoveho spínače 5 je spojen s brzdou 6 a s prvním vstupem vyhodnocovacího obvodu 7, tvořeného čítačem nebo alespoň jedním klopným obvodem. Výstup vyhodnocovacího obvodu 7 je připojen na druhý vstup kontrolního obvodu...

Zapojení na testování obousměrné vstupní a výstupní sběrnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 236383

Dátum: 01.11.1987

Autor: Učen Karel

MPK: G06F 11/22

Značky: vstupní, obousměrné, sběrnice, zapojení, výstupní, testování

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem řešení je vytvořit prostorově nenáročné a jednoduché zapojení, které umožňuje převádění výstupních datových funkcí při využití výstupních řídicích funkcí na vstupní datové funkce u obousměrných vstupních a výstupních funkcí, přičemž výsledek testování je vyhodnocován přímo ve výpočetním zařízení. Tohoto cíle se dosáhne zapojením, v kterém skupina datových vstupů a výstupů budiče obousměrné vstupní a výstupní sběrnice tvoří současně...

Zařízení pro testování neutronových komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 236376

Dátum: 01.11.1987

Autori: Broulík Jan, Kult Ludvík, Bárdoš Jozef

MPK: G21C 17/00

Značky: komor, neutronových, zařízení, testování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je zajistit možnost testování neutronových komor určených pro měření hustoty toku neutronů ve spojitě proměnném neutronovém poli v rozsahu několika řádů. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že moderační blok s testovacími kanály pro neutronové komory je oddělen od neutronového zdroje. Umístěním neutrononových komor do pevných kanálů v moderačním bloku lze realizovat velké skokové změny hustoty toku neutronů plynulý přechod mezi těmito...

Zapojení pro testování obráběcích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243132

Dátum: 15.10.1987

Autori: Biernacki Eduard, Magyar František

MPK: G05B 23/02

Značky: testování, obráběcích, zapojení, strojů

Text:

...obráběoích strojů řízenýołrautomatem s cykliolgým čtením paměti je provodeno tak, že kontrolní blok l, tvořený konparétoram součtovýoh a součinových logických obvodu, kde ao testuje zadaní testovscího režimu stroje, je pripajam na vstup zadávacího bloku z tvořenáho tlačítkovými ovládeči e číslicovými přejímači. Výstup zadavacího bloku 3 je připojen na vstup dekódovacího bloku j, pŕedstavovaného dekodárem 1 s N kombinačních logických obvodu,...

Způsob montáže a testování těsnosti uložení filtračních vložek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253093

Dátum: 15.10.1987

Autor: Silbernágl Stanislav

MPK: B01D 46/42

Značky: testování, zařízení, vložek, způsob, tohoto, způsobu, filtračních, těsnosti, provádění, montáže, uložení

Text:

...prostředkem. Potom se zaveze a upne do své pracovní polohy nejspodnější filtrační vložka. Pak se do testovací drážky rámu této filtrační vložky přivede tlakový vzduch z mobilního zdroje,u něhož se sleduje případný pokles tlaku.Při zjištění poklesu tlaku pod stanovsnou mez se provede opravné operace. Ta spočíva v opakování montážních a testovacích operací v místě nejspodnější filtrační vložky. V případě opakovaného zjištění poklesu tlaku...

Zapojení na testování rychlého kanálu intoligentních terminálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246684

Dátum: 15.10.1987

Autor: Oehák Jaroslav

MPK: G06F 11/14

Značky: testování, terminálu, kanálu, rychlého, intoligentních, zapojení

Text:

...výstupů lg čítače 19 je připojena na třetí skupinu datových vstupu Q výstupního přspínače gg. První přepínací výstup gł deködéru gg je připojen na první přepínací vstup g výstupního přepínače gg, kdežto jeho druhý přepínací výstup gg je připojen na druhý přepínací vstup QA výstupního přepínače gg. První volicí výstup gg dekôdéru gg je připçjen na první volicí vstup 1 čítače lg, kdežto jeho druhý volicí Výstup głg je připojen na druhý...

Zapojení obvodu pro testování jednosměrné vstupní a výstupní sběrnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 238481

Dátum: 01.10.1987

Autor: Učen Karel

MPK: G06F 11/22

Značky: výstupní, testování, vstupní, obvodů, jednosměrně, zapojení, sběrnice

Zhrnutie / Anotácia:

Cílem vynálezu je vytvořit jednoduché zapojení, umožňující převádění výstupních datových funkcí při využití výstupních řídicích funkcí na vstupní datové funkce u jednosměrných vstupních a výstupních funkcí, příčemž výsledek testování je vyhodnocován přímo ve výpočetním zařízení. Uvedeného cíle se dosáhne zapojením, v kterém skupina datových vstupů multiplexoru tvoří současně skupiny datových vstupů zapojení, skupina datových výstupů...

Stojan pro zabíhání a testování motoru s vnitřním spalováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 247113

Dátum: 28.09.1987

Autori: Koivánek Josef, Kratochvíl František

MPK: G01M 15/00

Značky: zabíhání, spaľovaním, testování, motorů, vnitřním, stojan

Text:

...Hanpnuep Hynenoň rpynnm coennneuun 05 MOTOK 13 H 14, npuueu pönowka 21 nonxnmuena K ynpannuemmw nenrnnnuąrpexmasnoro onowaxrnoro nnaepropa 22, oőmax Toqxa Karonnoň rpynnm xoroporo coeunea c oömeñ Toqxoñ anonnoñ rpyhnm onomasnoro MOCTOBOPO aunpnunrenn 23, axnmqeuuoro nuaronanbm nepeuenuoro roka Meny nepaoü n nvopoň Qasxuun oöorxaum p 0 T 0 pà H noncoennHeHHoroxaTonHoü rpynnoä K Hynenoñ woqxe nropnq Hoüq 6 MoTKu 21.Ycrpoäcrno paôoraer...

Zapojení pro testování propojovací sítě desky plošných spojů osazené součástkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 241749

Dátum: 15.09.1987

Autori: Koukal Antonín, Švarcberk Jaroslav, Forman Luboš

MPK: G01R 31/28, G01R 31/02

Značky: testování, propojovací, zapojení, sítě, součástkami, spojů, plošných, desky, osazené

Text:

...rozměry a zvyšuje rychlost a spolehlivost proti použití spínaci matice z relé.Konkrétní provedení zapojení podle vynálezu je uvedeno na přiloženém obrázku.Základní obvody 1 až N polovodičové spínaci matice jsou svými prvými svorkami 111 až N 11 přlpojeny na prvou napěťovou sběrnici 41, svými druhými svorkami 112 až N 12 na prvou napěťovou sběrnici 43, svými třetírni svorkami 113 až N 13 na druhou proudovovu sběrnici 42, svými čtvrtými...

Nastavitelná zátěž pro testování napájecích zdrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230992

Dátum: 01.03.1987

Autori: Parkan Petr, Paták Zdeněk

MPK: G01R 19/00

Značky: napájecích, zátěž, testování, nastaviteľná, zdrojů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nastavitelné zátěže vhodné pro testování a měření napájecích zdrojů. Obvod, podle vynálezu je realizován řízeným zdrojem konstantního proudu ovládaným číslicově ze zdroje řídicích signálů, kde hodnota jednotlivých vah zatěžovacích proudů je určena nastavením zadávací jednotky. Nastavení zatěžovacího proudu je nezávislé na velikosti výstupního napětí testovaného zdroje. Zadání velikosti zatěžovacího proudu a jeho měření je...