Patenty so značkou «těsnosti»

Spôsob kontrolovania tesnosti bezpečnostných ventilov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16250

Dátum: 27.06.2011

Autori: Borgmann Oliver, Engelmann Ulrich, Quatmann Aloys

MPK: G01M 3/28

Značky: ventilov, kontrolovania, těsnosti, spôsob, bezpečnostných

Text:

...objemoch a u väčších zariadení môže kontrola vyžadovať velkémnožstvo času na to, aby v objeme medzi ventilmi najprv zavládol vstupný tlak a potom aby sa tlak v skúšobnom objeme na výstupe odpustil. Tieto procesy sú na overenie náležitých zatváracích funkcií ventilov nutné.0011 Cieľom tohto vynálezu je navrhnúť vylepšený spôsob kontrolovaniatesnosti, ktorý umožní rovnako vysokú bezpečnosť pri skrátenej dobe kontroly. 0012 Tento cieľ sa...

Spôsob a zariadenie na meranie tesnosti ventilových sediel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18126

Dátum: 26.07.2010

Autor: Stamenkovic Milan

MPK: G01M 3/28, G01M 3/02

Značky: meranie, těsnosti, spôsob, zariadenie, sediel, ventilových

Text:

...skutočnému úniku0011 To má výhodu, že už nie sú potrebné žiadne nastavovacie etalóny. Nie sú vyžadované žiadne prepočítavania, aby sa znameraného prietoku usudzovalo na skutočný prietok. Tým, a tiež upínaním meracieho tŕňa, je presnosť opakovaní výrazne zlepšená oproti známym spôsobom. Upínanie meracieho tŕňa má k tomu výhodu, že sa už nepotrebuje vyklápacie zariadenie,aby sa poskytovala zvislá poloha meracieho tŕňa vzhľadom...

Tieniaci, tesniaci uzáver s možnosťou lokálneho skúšania tesnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4535

Dátum: 03.08.2006

Autor: Švolík Cyril

MPK: E02D 29/14, E06B 5/10

Značky: těsnosti, skúšania, lokálneho, tesniaci, uzáver, tieniaci, možnosťou

Text:

...obrázkov na výkresePodstata technického riešenia je ďalej objasnená na príkladoch jeho uskutočnenia, ktoré sú opísané na základe prípojeného výkresu, ktorý znázorňuje horizontálny rez hermetického uzáveru.Tieniaci, tesniaci uzáver s možnosťou lokálneho skúšania tesnosti spočíva v použití dvojradového tesnenia 4.2, vo vytvorení rovinnej dosadacej plochy rámu 1 umiestnením rámovej vyrovnávacej lišty 4.1, vo vytvorení rovinnej...

Způsob provádění integrální zkoušky těsnosti, zejména tlakových komor jaderných elektráren a měřicí zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 268805

Dátum: 11.04.1990

Autori: Taubner Róbert, Frigyesi Ferenc, Téchy Zsolt, Katics Bála, Bacskó Gábor, Vöröss Lajos

MPK: G21C 13/06

Značky: měřicí, jaderných, provádění, komor, integrální, zařízení, způsobu, zejména, způsob, tlakových, zkoušky, těsnosti, tohoto, elektráren

Text:

...teploty, obr. 6 další výhodné provedení odměřovače teploty.Výhodné provedení měřícího zařízení k provádění způeobu podle vynálezu znázorněná na obr. i seetává z tlakové komory j, jejíž integrální zkouška těsnosti se provádí. Tlakové komora j Je spojene příváděcím potrubím g, do něhož Je zepojeno uzavírací ústrojí 5, a kompreeorem 1. V tlakové komoře ž Jeou umístěny odměřovač g tlaku (P), odměřovač z teploty (T) a odměřovač 8 vlhkosti (N),...

Zařízení ke kontrole těsnosti uzavírací armatury

Načítavanie...

Číslo patentu: 262191

Dátum: 14.03.1989

Autori: Buchal Josef, Krula Libor

MPK: F16K 31/00

Značky: těsnosti, armatury, zařízení, kontrole, uzavírací

Text:

...do spali-nové komory netěsností -elektromagnetického ventilu. Zařízení podle vynálezu zvyšuje bezpečnost práce a předchází hmotným ztrátám způsobeným explozí.Zařízení ke kontrole těsnosti uzavírací armatury palivového systému je schematicky znázorněno na přiloženém výkrese.čerpadlo l je pnepojeno přes ohřívák Z na elektromaągneíiickvý ventil 3, přitom elektr-omagnetický ventil Ti je propojen s tryskou 4. .Na spojłovací potrubí 5 mezi...

Zariadenie na skúšanie pevnosti a tesnosti uzavretých nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 256568

Dátum: 15.04.1988

Autori: Boor Ján, Vavro Rudolf

MPK: G01M 3/02

Značky: skúšanie, zariadenie, těsnosti, nádob, uzavretých, pevnosti

Text:

...samostatnej vetvy 6 s príslušným čerpadlem 7 a redukčným ventilom 8. Na prvú vetvu 3 je cez jej odbočku 9 napojené vstupné hrdlo plniaceho ventilu 10, na druhú vetvu 6 cez jej odbočku 11 vstupné hrdlo tlakovacieho ventilu 12 a na rozvod 1 tlakového vzduchu je cez tlakovzdušnú odbočku 13 a spätný ventil 14 napojené vstupné hrdlo vzduchového ventilu 15. Výstupné hrdlä všetkých troch uvedených ventilov 1 I, 12, 15 sú napojené na spoločnú vstupnú...

Způsob montáže a testování těsnosti uložení filtračních vložek a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253093

Dátum: 15.10.1987

Autor: Silbernágl Stanislav

MPK: B01D 46/42

Značky: montáže, tohoto, těsnosti, uložení, provádění, způsob, zařízení, způsobu, vložek, filtračních, testování

Text:

...prostředkem. Potom se zaveze a upne do své pracovní polohy nejspodnější filtrační vložka. Pak se do testovací drážky rámu této filtrační vložky přivede tlakový vzduch z mobilního zdroje,u něhož se sleduje případný pokles tlaku.Při zjištění poklesu tlaku pod stanovsnou mez se provede opravné operace. Ta spočíva v opakování montážních a testovacích operací v místě nejspodnější filtrační vložky. V případě opakovaného zjištění poklesu tlaku...

Zapojení pro automatickou kontrolu těsnosti uzávěrů průtoku, zejména plynových hořáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 246218

Dátum: 15.09.1987

Autor: Naumeik Viktor Nikolajevie

MPK: F23D 14/72

Značky: zapojení, zejména, hořáku, těsnosti, plynových, uzávěru, automatickou, průtoku, kontrolu

Text:

...je dána netěsností bezpečnostních uzávěrů l, 3, kterou připustíme, protože nemůže způsobit nebezpečí, a při které se vytvoří takový tlak ve spojovacím potrubí §, že čidlo 3 tlaku na něj reaguje a signalizuje těsnost. V případě větší netěsnosti, než kterou chceme připustit, dochází z míst většího tlaku, tj. před bezpečnostním uzávěrem L a za bezpečnostním uzávěrem Q plyn nebovzduch do spojovacího potrubí Q. V takovém případě se potřebný...

Zapojení ke kontrole těsnosti ovládacích ventilů u automatických plynových hořáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 246107

Dátum: 15.09.1987

Autori: Frouz Jan, Harasevie Vladimír

MPK: F16K 17/36

Značky: kontrole, plynových, automatických, zapojení, těsnosti, hořáku, ovládacích, ventilu

Text:

...kuželkou, dvěma pomocnými ventily a impulsním potrubím spojujícím vstupní prostor s prostor-em pod membránou a s prostorem nad membránou, čímž je docíleno aloučení regulační a uzavírací funkce do jediná smotany.zapojení podle vynálezu umožňuje automatickou kontrolu těsnosti druhého elektricky ovládaněho ventilu při startování automatického plynového hořáku a tím i vyloučení provozu automatického plynového hořáku v případě, je-li druhý...

Zariadenie na kontrolu tesnosti obvodového zvaru

Načítavanie...

Číslo patentu: 251539

Dátum: 16.07.1987

Autor: Tyrol Štefan

MPK: B23K 37/00

Značky: obvodového, těsnosti, zariadenie, zvaru, kontrolu

Text:

....do automatických výrobných liniek.Prílklad vyhotovenia zariadenia podla vynálezu je znázornený na výkrese, ĺkldB je zariadenie nakreslené v narysnom reze.Zariadenie na kontrolu tesnosti »ołbvoldového zvaru pozostáva z tlakovej .komory 1 s obvodolvým teusnením 2 a s ňou isüovsovo usporiadan-ej vyhodnocova-oej komory 3.Fialková komora 1 je vytvorená v prednom veku 4 pneumatiokěho multipliká-trora 5. Tl-aková komora 1 má valcový tvar a...

Měřič těsnosti, zejména hemodialyzátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240299

Dátum: 15.06.1987

Autori: Kostecký Mikuláš, Fekete František

MPK: A61M 1/14

Značky: hemodialyzátorů, těsnosti, zejména, měřič

Text:

...lnvertující vstup rozdílového zesilovače,jehož výstup. je zapojen na usměrñovač, je Athož výstup je zapo-jen .n-a jeden pól druhého měřidla, jehož jdruhý pól je .uze-mněn, přičemž první a druhý spínačľ jsou řízeny časovacítmobvodem. w ..Měřič těsnosti podle vynálezu měří pokles tlaku za určitý časlkterý je úměrný těsnosti definované množstvím pr-ošlého- plynuQ měřenou plochou. je vhodný zvlaště pro opakov-anáwměření hemodlalyzáttoru jednoho...

Zariadenie pre skúšanie tesnosti rúrových spojov, najmä väčších priemerov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239568

Dátum: 15.06.1987

Autori: Novák František, Pogorielov Konštantín, Jarošek Karol

MPK: G01M 3/28

Značky: skúšanie, zariadenie, najmä, rúrových, těsnosti, väčších, spojov, priemerov

Text:

...tlakového média do skúšobného priestoru ležiaceho medzi nimi a vonkajšou stranou uzavretého elastického pásu.Hlavné výhody zariadenia podľa tohto vynálezu spočívajú V tom, že je konštruované pre univerzálne použitie, t. j. dielce obecného tvaru, k čomu sa konštrukčne prispôsobujú iba rektifikovateľné vodítka. K ďalšiemu zlepšeniu dochádza tým, že špeciál 4ny elastický pás s dvoma pružnými obručaml umožňuje rýchle a účinné vytvorenie...

Zařízení pro zkoušení těsnosti pneumatických pružin

Načítavanie...

Číslo patentu: 236038

Dátum: 01.02.1987

Autor: Pavlů Miloš

MPK: G01M 3/02

Značky: těsnosti, zařízení, pružin, pneumatických, zkoušení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zkoušení těsnosti pneumatických pružin, sestávajícího ze vzduchotěsného tělesa (l) a přívodu (13) tlakového vzduchu. Uvnitř vzduchotěsného tělesa (l) je pevně uchyceno spodní uzavírací víko (4), mezi nímž a horním uzavíracím víkem (5) je umístěna zkoušená stlačená pneumatická pružina (2), přičemž vzduchotěsné těleso (l) je opatřeno přívodem (13) stlačeného vzduchu s regulačním ventilem (14) a je k němu připojen...

Zariadenie na meranie vzduchovej priepustnosti a tesnosti častí obvodových plášťov budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 231540

Dátum: 15.12.1986

Autor: Opršal Miroslav

MPK: G01N 15/08

Značky: plastov, budov, částí, těsnosti, zariadenie, meranie, obvodových, vzduchovej, priepustnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené na meranie vzduchovej priepustnosti a tesnosti obvodových plášťov budov. Podstata zariadenie spočíva v tom, že v dolnom ramene konzolovitého rámu je upevnená dolná a horná časť komory zvonového tvaru, zavesená v štyroch bodoch na lankách vedených cez tri páry kladiek, pričom na ich druhých koncoch je zavesené delené závažie o hmotnosti hornej časti komory. Kladky sú upevnené na hornom ramene konzolovitého rámu, pričom...

Zařízení na testování těsnosti spoje trubky s trubkovnicí

Načítavanie...

Číslo patentu: 223184

Dátum: 15.03.1986

Autori: Matal Oldřich, Martoch Josef

Značky: trubkovnicí, trubky, těsnosti, spoje, zařízení, testování

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno k testování těsnosti spoje trubky s trubkovnicí, zejména v provozu. U tohoto zařízení je v trubkovnici kolem teplosměnné trubky u svarového spoje vytvořen prstencový kanálek, jehož část povrchu tvoří sama trubka, a který je vyveden vně trubkovnice otvorem napojeným přes nátrubek na potrubí s armaturou. Na potrubí za armaturou může být napojen blok testovací tekutiny a alternativně signalizační zařízení průniku pracovní látky...

Zapojení pro kontrolu těsnosti soustavy mimotělního krevního oběhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223002

Dátum: 15.03.1986

Autori: Tryzna Bohuslav, Slovák Petr

Značky: soustavy, mimotělního, oběhu, těsnosti, krevního, kontrolu, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je zapojení pro kontrolu těsnosti soustavy mimotělního krevního oběhu. Podle vynálezu je soustava mimotělního krevního oběhu připojena na vstup nejméně jedné měrné trubice s přívodem tlaku. Tato trubice je ponořena do kapaliny v uzavřené komoře a je opatřena na ponořeném konci hydrodynamickým odporem. Na přívod tlaku je napojen regulátor, spojený se vstupním ventilem a zkratový ventil, připojený na vstup uzavřené komory, k...

Zařízení na kontrolu těsnosti upnutí filtračních vložek

Načítavanie...

Číslo patentu: 229106

Dátum: 01.02.1986

Autori: Ptáček Emil, Rychlík Zdeněk

MPK: G01M 3/02

Značky: upnutí, filtračních, vložek, kontrolu, těsnosti, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na kontrolu těsnosti sestává z kontrolní drážky provedené na dělicí stěně, na niž je upnuta filtrační vložka. Boční stěny kontrolní drážky jsou tvořeny rámečky, které jsou upevněny na nosné desce a její hrany přiléhají k vnějšímu a vnitřnímu obvodu těsnění filtrační vložky. Ve dnu kontrolní drážky, které je tvořeno vrstvou těsnicí hmoty, je přívodní otvor kontrolního vzduchu. Podle množství úniku vzduchu, jehož mezní hodnota je...

Způsob kontroly těsnosti chladicího systému motorového vozidla a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222489

Dátum: 01.10.1985

Autor: Kubín Petr

Značky: systému, tohoto, způsobu, chladicího, zařízení, vozidla, těsnosti, způsob, provádění, kontroly, motorového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob efektivní, rychlé a jednoduché kontroly těsnosti chladicího systému motorového vozidla natlakováním chladicího systému stlačeným vzduchem ze vzdušnice rezervního kola na provozní přetlak, čímž se projeví případné netěsnosti. Natlakování se provede zařízením podle vynálezu, které se skládá z uzávěru vyrovnávací nádržky chladicí kapaliny, opatřeného těsnicím pryžovým kuželem a kontrolním tlakoměrem. Tlakoměr a uzávěr jsou...

Zapojení komor pro kontinuální zkoušky těsnosti součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 219644

Dátum: 15.08.1985

Autori: Ungr František, Lisec Jindřich, Francová Marie, Šourek Milan

Značky: zkoušky, komor, těsnosti, zapojení, součástí, kontinuální

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení komor pro kontinuální zkoušky těsnosti součástí sestávající z nasycovací komory obsahující pracovní dutinu mezi nejméně dvěma páry dutin pomocných a z návazně ustavené detekční komory, obsahující pracovní dutinu mezi nejméně dvěma dutinami pomocnými, vyznačené tím, že pracovní dutina (2) nasycovací komory (1) je připojena ke zdroji (7) pracovního média nasycovací komory (1), jímž je zásobník (8) zkušebního plynu, přičemž první dvojice...

Komora pro kontinuální zkoušky těsnosti součástí

Načítavanie...

Číslo patentu: 219074

Dátum: 15.07.1985

Autori: Lisec Jindřich, Francová Marie, Šourek Milan, Ungr František

Značky: těsnosti, zkoušky, komora, součástí, kontinuální

Zhrnutie / Anotácia:

Technický problém, který vynález řeší: kontinuální zkoušení těsnosti, zejména tenkých a dlouhých trubek metodami, prokazujícími průniky zkušebního média případnými netěsnostmi. Stručný výklad podstaty vynálezu, jak je obsažen v popisu, definici, jakož i v materiálech, které vynález zobrazují: V tělese komory je upravena pracovní dutina mezi nejméně dvěma pomocnými dutinami spojenými navzájem, jakož i s vnějším prostorem souosým vodicím otvorem,...

Zapojení čidel pro kontrolu těsnosti dvojitých trubkovnic článkového parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225361

Dátum: 30.06.1985

Autori: Vytopil Oldřich, Bánovec Josef, Koňařík Milan

Značky: dvojitých, parního, generátoru, trubkovnic, kontrolu, zapojení, článkového, těsnosti, čidel

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení čidel pro kontrolu těsnosti dvojitých trubkovnic článkového parního generátoru s kapalným kovem, zejména sodíkem, vyznačující se tím, že všechna čidla pro kontrolu těsnosti dvojitých trubkovnic článkového parního generátoru jsou zapojena na příslušné společné řádkové a sloupcové vodiče.

Zařízení k hermetickému zaslepení součástí pro zkoušky těsnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 224115

Dátum: 01.11.1984

Autori: Ungr František, Lisec Jindřich

Značky: těsnosti, zařízení, součástí, hermetickému, zkoušky, zaslepení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k hermetickému zaslepení součástí pro zkoušky těsnosti, sestávající z tělesa opatřeného čelním těsněním a radiální ucpávkou v osazení tělesa do něhož zapadá axiálně posuvná příložka spojená a tělesem silovým prvkem, vyznačené tím, že mezi čelním těsněním (3) a radiální ucpávkou (4) je v tělese (2) vytvořena sběrná dutina (7) opatřená odsávacím hrdlem (8), přičemž je těleso (2) spojeno alespoň s jedním koncem připínacího zařízení (11).

Těsnění komory pro zkoušky těsnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 215939

Dátum: 01.10.1984

Autor: Ungr František

Značky: těsnosti, komory, těsnění, zkoušky

Zhrnutie / Anotácia:

Těsnění komory pro zkoušky těsnosti rovinných součástí deskového charakteru s nízkými výstupky bez ostrých hran, zejména křížových svarových spojů desek s nízkým převýšením, nebo součástí mírně odlišných od ideální roviny. Podstatou řešení je, že alespoň v jednom boku těsnicí drážky je ve styčné ploše boku drážky a boku těsnění upravena nejméně jedna odváděcí drážka spojená odváděcím kanálem s volnou atmosférou a dále, že odváděcí kanálek je...