Patenty so značkou «těsnicích»

Způsob současného navařování více elektrodami, zejména těsnících ploch armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 260103

Dátum: 15.12.1998

Autori: Dytrt Jan, Rydval Karel

MPK: B23K 9/24

Značky: současného, těsnicích, navařování, zejména, elektródami, více, způsob, armatur, ploch

Text:

...zdroje łje opatřen záporným vývodem Q a kladným vý vodem 1. Kladný vývod 1 elektrického zdroje L je vodivě spojen s kontaktním vedením g hlavní trubičkové elektrody §.a záporný vývod Q se základním materiálem A 1.» Kontaktní vedení g hlavní trubičkové elektrody § je opatřeno podávecím zařízením~i. Bezkontaktní vedení 2 přídavné trubičkovéelektr 0 dy 2 je opatřeno. nezávislým podávaoím zařízením 5.Po zapálení oblouku lg mezi hlavní...

Způsob úpravy těsnicích ploch filtračních tkanin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268724

Dátum: 11.04.1990

Autori: Kohut Radislav, Stejskal Zdeněk

MPK: B01D 39/08

Značky: způsob, úpravy, těsnicích, tkanin, ploch, filtračních

Text:

...a podobné, přičemž jsou tkané různými způsoby. Uvedené škaniny v běžném provedení nazajišřují potřebnou těsnost v průběhu provéděné Iiltrace a propirání.Způsob úpravy těsnicích ploch riltračních tkanin podlą vynálezu zadišřuje maximální těsnost filtračních zařízení bez ohledu na materiál filtračních zařízení i filtrovanáPři způsobu podle vynélezu se postupuje tak, že se na těsnici plochy dvakrát po sobě nenese benzínový roztok kaučuku a...

Zařízení pro zatlačování prefabrikovaných pružných těsnicích vložek do spár

Načítavanie...

Číslo patentu: 264509

Dátum: 14.08.1989

Autori: Poul Jan, Nekvinda Vladimír, Jarolím Bohumil

MPK: E01C 11/10

Značky: těsnicích, zařízení, vložek, pružných, zatlačování, prefabrikovaných, spár

Text:

...kol a otočně uloženým zatlačovacím kolečkem, které je tvořeno vyměnitelným profilovaným kotoučem-sevřeným souose mezi díly dvoudílné rolny, přičemž každý díl je na obvodu opatřen pojezdovou přírubou a oba díly jsou vzájemné rozebíratelně spojený, například pomocí svorníkú.Výhodou vynálezu je, že zařízení je velmijednoduché, lehkć a snadno přenosné a umožňuje výměnu proíilovaného kotouče za jiný a tím je umožněno používat zařízení i pro...

Zařízení pro postřik těsnicích přírub mechanizovaného výfuku zakládacího zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 264436

Dátum: 14.08.1989

Autori: Krejčík Ladislav, Thiemel Dieter

MPK: B65G 53/56

Značky: výfuku, zakládacího, těsnicích, mechanizovaného, zařízení, přírub, postřik

Text:

...jsou dokonale utěsněny těsnicí příruby mechanizovaného výfuku.Na přiloženém výkrese je znázorněn příklad zařízení pro postřik těsnicích přírub mechanizovaného výfuku zakládacího zařízení podle vynálezu.Meohanizovaný výfuk lg zakládacího zařízení aestává z nehybné části łgł potrubí a z pohyblivé části jgg potrubí, která je ovládaná přímočarým hydromotorem l. Každá část 101,102 potrubí meohanizovaného výfuku lg je opatřena těsnieí...

Uložení těsnicích sedel v tělese armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 256759

Dátum: 15.04.1988

Autori: Werner Emil, Vilášek Horst, Kerlín Kurt, Štefek František

MPK: F16K 1/42

Značky: těsnicích, tělese, uložení, sedel, armatur

Text:

...snadné výrobě bez potřeby lapování těsnícíoh ploch v tělese armatury, v možnosti rychlé a snadnévýměny těsnících sedel v případě opotřebení jejich funkčníchploch přímo v provozních podmínkách, bez nutnosti vyjmutí armatury z potrubí, čímž se zkracuje doba výluky zeřízeníPříkled konkrétniho provedení uložení těsnicího sedla v tělese armatury podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkrese,představujícím částečný podélný řez tělesem...

Dvojice vodorovných přítlačných těsnicích lišt vnější izolační okenní rolety

Načítavanie...

Číslo patentu: 254514

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bezděk Jaroslav, Svozil Pavel

MPK: E06B 9/20

Značky: těsnicích, dvojice, prítlačných, vodorovných, lišt, rolety, okenní, izolační, vnější

Text:

...lišt. Spodní těsnicí lišta je uchyeena na spodní části přiklápěcích lišt a je funkčně uzpůsobena pro ovládání,to je otevírání, uzavírání a jištění vodorovných těsnicích líšt. Tak se otočný pohyb přiklápěcích líšt mění na kolmý přítlačný pohyb vrchní těsnicí lišty, čímž se dosáhne rovnoměrného utěsnění okna při jeho libovolné šířce.Funkce zařízení je jednoduchá. Po odpojení spodní vodorovné těsnicí lišty, která funguje současně jako...

Zařízení pro měření mechanických vlastností spárových těsnicích tmelů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236181

Dátum: 01.12.1987

Autor: Hlaváček Jaroslav

MPK: G01B 5/30

Značky: tmelů, vlastností, mechanických, měření, zařízení, těsnicích, spárových

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro měření mechanických vlastností spárových těsnicích tmelů pro stavební konstrukce. Jedna část upínacího zařízení je suvně uložená na vertikálním vedení a je spojena s táhlem servopohonu. Druhá část je připojená k jednomu rameni dvouramenné páky na které doléhá siloměrný člen. Upínací zařízení je vytvořeno jako souměrné držáky opatřené radiální drážkou v které je suvně uložen vodicí segment pevně spojený s přilehlou...

Zařízení pro zvedání těsnicích žlabů u vozové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 253346

Dátum: 12.11.1987

Autor: Trávníček Ladislav

MPK: F27B 9/30, F27B 9/26

Značky: těsnicích, zařízení, žlabu, zvedání, vozové

Text:

...dorazyQVýhoda zařízení podle vynálezu spočíva v tom, že pracuje zcela automaticky a bez přívodu energie. Ke zvednutí těsnicích žlabů je využita polohová energie spouštěných dveří pece. Vzhledem k tomu, že zvedání těsnících žlabů je mechanicky odvozeno od zvedání dveří, zcela odpadá elektrické blckování pojezdu vozu od polohy žlabu. zařízení lze použít pro stávající typy vozů, pro těsnění pískem i vláknitými materiály a jeho použití není...

Způso výroby těsnicích součástí vysokotlakého nástroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253204

Dátum: 15.10.1987

Autori: Hetmánek Rostislav, Vaculík Zdeněk, Mužík Vítězslav, Nosek Jiří

MPK: E21B 25/00

Značky: součástí, těsnicích, výroby, nástroje, vysokotlakého, způso

Text:

...jádrováním polotovaru tvaru trubky již s jmenovitými průměry a čelním (jednostranným) zarovnáváním při jednom pracovním úkonu podstatné zjednodušuje výrobní cyklus výroby těchto těsnicích součástí vysokotlakého nástroje.Dokončení opracování tvarového povrchu součástí je již nenáročné a proveditelné při vnitřním upnutí na trnu na jeden pracovní úkon za rotace obrobku - např. na jednoduchém soustruhu. Lze s výhodou uplatnit i dokončení...

Způsob vytváření těsnicích ploch na těsnicích prostředcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 252783

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bureš Jiří, Kala Pavel

MPK: F16J 15/06

Značky: způsob, těsnicích, vytváření, ploch, prostředcích

Text:

...zpracování poměrně levných výlisků vyrobených ~áškovou metalurgií. Těchto účínků je dosaženo zvýšením soudržnosti spékaného materiálu těsnícím a popřípadě pomocným pojivem a zvýšenou těsnící schopností i na povrchu s přípustnou drsností. Potřebného zpevnění sedosahuje například u spékaného žeka pomocným výplňovýmprostředkem jako navzlínanou mědí a potřebné těsností Pak VYP 1 něnĺm všechpôrů prosčředkem, který při vytvrzování zvětšuje svůj...

Stavitelné přitlačovací zařízení těsnicích žlabů pro průmyslové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 252623

Dátum: 17.09.1987

Autori: Jirka Josef, Berka Miroslav

MPK: F27B 9/30, F27D 3/12

Značky: zařízení, průmyslové, stavitelné, přitlačovací, těsnicích, žlabu

Text:

...nebot všechny ustavující prvky jsou snadno přísłupné. Na nepřístupném místě jsou pouze tlačné části, jejichž polohu je však možno sledovat z vnější strany a je tudíž možné snadné ustavení celé těsnicí soupravy do nové polohy jednoduchým způsobem změnou délky koncového stavitelného táhle, spojujícího stavitelný paralelogram s tsžným zařízením.stavitelné přitlačovací zařízení těsnicich žlabů pro průmyslové pece je zobrazeno na obr. 1 až 5.Obr....

Zařízení pro měření relaxačních vlastností těsnicích kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 251712

Dátum: 16.07.1987

Autori: Odstrčil Jaroslav, Březík Rudolf

MPK: G01N 33/44

Značky: vlastností, kroužků, zařízení, těsnicích, relaxačních, měření

Text:

...okruhu jsou vytvořeny jednou ze-svěrných desek s tělesem přípravku, mají tedy značnou plochu a proto je jejich funkce citlivá na nečistotyapůaobující přechodově odpory v signalizačním okruhu. Také rovnoběžnoat kontaktních ploch a vůle ve vedení pohyblivé desky zhorěuje citlivoet aignelizačního okruhu. Šistotu kontaktů lze těiko dosáhnout zvlúětě provádí-li se zkouška v kapalnćm prostředí.U doeavadních příetrojů pro měření relaxace napětí...

Šroubový spoj středových těsnících kruhů sklopné dvounístějové ocelářské pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 250626

Dátum: 15.04.1987

Autor: Sentelík Vladislav

MPK: F27B 3/12, F27B 3/06

Značky: středových, dvounístějové, kruhu, ocelářské, sklopné, těsnicích, šroubový

Text:

...v závěsech a v jednom děleném místě šroubem, jehož hlava je uložena v koncové patce jednoho kruhového segmentu a dřík šroubu prochází držákem v koncové části sousedního kruhového segmentu podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že hlava šroubu je tvořena válcovým pouzdrem,k němuž je dřík ěroubu přivařen a v němž je s točnou vůlí uložen čepfusazený v bočnicích koncové patky kruhového segmentu.Podle vynálezu dřík šroubu s válcovou h 1...

Vulkanizační forma na výrobu pryžokovových těsnicích kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 223612

Dátum: 15.03.1986

Autor: Hanka Jaromír

Značky: vulkanizační, těsnicích, kroužků, forma, výrobu, pryžokovových

Zhrnutie / Anotácia:

Forma podle vynálezu řeší bezpřetokové lisování pryžokovových těsnicích kroužků a zvýšení kapacity formy. Podstata spočívá v tom, že na trnu jsou navléknuty tvarové vložky, mezi kterými je vždy kovový díl a takto uspořádaný sloupec na čele s manžetou se vloží do rozměrově odpovídající dutiny formy. Vstřikovaný elastomer postupně zaplní část dutiny před manžetou, stlačí sloupec tak, že tvarové vložky dosednou na čela kovových dílů bez ohledu na...

Upínací zařízení pro obrábění hřídelových těsnicích kroužků

Načítavanie...

Číslo patentu: 223001

Dátum: 15.03.1986

Autor: Hanka Jaromír

Značky: zařízení, těsnicích, upínací, obrábění, hřídelových, kroužků

Zhrnutie / Anotácia:

Upínací zařízení sestává z kleštiny (l) opatřené vybráním (17) pro hřídelový těsnicí kroužek (14), s pružinou (3) mezi opěrou (4) a brzdicím kuželem (5), s níž je souose uložena pístnice (8), zakončená v horní části kuželovou dutinou (9), opatřená polohovacím kolíkem (18) uloženým v drážce (19) a v dolní části stabilizačním pístem (10) s pružinou (11) pro vytvoření mezery (12) mezi kuželem (5) a kuželovou dutinou (9). Účelem vynálezu je zvýšit...

Způsob výroby chemicky odolných, pružných těsnicích prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 214043

Dátum: 01.06.1984

Autori: Dupal Jiří, Sedláček Jiří

Značky: způsob, pružných, výroby, odolných, prvků, chemicky, těsnicích

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru ucpávek a týká se způsobu výroby chemicky odolných, pružných těsnicích prvků, kupříkladu těsnicích kroužků, tvořených pružným jádrem opatřeným jednou nebo více vrstvami chemicky odolného materiálu. Podstatou způsobu podle vynálezu je, že se na kovovém trnu tvaru jádra kroužku vytvoří fluidní technikou za tepla vrstva z chemicky odolného materiálu, která se bočním řezem rozdělí, sejme se z kovového trnu a přenese se na...