Patenty so značkou «těsnicí»

Kruhová těsnicí manžeta

Načítavanie...

Číslo patentu: 260145

Dátum: 15.12.1998

Autori: Langr Něhoslav, Jiroušek Ladislav, Tomeš Oldřich, Ševčík Stanislav

MPK: F16J 15/50, F16K 41/04

Značky: těsnicí, kruhová, manžeta

Text:

...válcová plocha těsnící manžety je opatřena ze stranyoosedací plochy válcovým vybráním, přičemž je dosedací plochatvořeno protilehlými šikmými plochami, navzájem kolmými.Vyšší účinek řešení podle vynálezu spočívá v dosažení větší provozní spolehlivosti těsnící manžety, dané dosažením větší těsnosti mezi těsnící manžetou a vřetenemcarmatury, v do 260145sežení silově příznivých poměrů pro ovládání vřetene arnatury a v potřebě menší...

Podzemní těsnicí stěna

Načítavanie...

Číslo patentu: 273146

Dátum: 12.03.1991

Autor: Kuderavý Vladimír

MPK: E02D 5/20

Značky: stěna, podzemní, těsnicí

Těsnicí uzávěr posuvných konstrukcí, zejména vrat

Načítavanie...

Číslo patentu: 268923

Dátum: 11.04.1990

Autori: Sláma Jaroslav, Krinčev Vasil, Zapletal Josef

MPK: E06B 3/46

Značky: zejména, posuvných, uzáver, těsnicí, konstrukcí

Text:

...s požární odolností je tímto řešením navíc umožněno odstranit zvětšené přesahy křídel, což má za následek jejich plošné zmenâení na běžnou velikost při vyloučení tepelného namáhání jejich posuvné části. Další ddležitou vlastností vytvořeného labyrintu jeto, že zabraňuje deformaci křídla při požáru, takže těsnicí uzávěry posuvných konstrukcí, opatřené uvedeným labyrintem, jsou zabezpečený proti prošlehnutí plamene a deformacím při...

Těsnicí kompozice odolná vůči oxidantům

Načítavanie...

Číslo patentu: 268116

Dátum: 14.03.1990

Autori: Marek Vladislav, Landovský Karel, Svoboda Václav

MPK: C08L 27/018, C08L 27/012, C09K 3/10...

Značky: odolná, oxidantům, vůči, těsnicí, kompozice

Text:

...do 180 OC. Rovněž obsah volných vícesytných anorganíckých kyselín je vhodný jednak pro jejich pasivační účinky na povrchy železných součástí a jednak pro zvýraznění plastícity kompozice při utěsňování aparatur vyrobených z křehkehc materiálu, napr. skla.Těsníci kompozíce je trvale plastická a tím vhodná pro utčanovàní styčných ploch strojových skříní, přírubových spojů a vŕeten uzavíracích orgánů, používaných při výrobě a zpracování kyslíku...

Tixotropní těsnicí tmel

Načítavanie...

Číslo patentu: 266918

Dátum: 12.01.1990

Autori: Mlejnek Jiří, Český Vladimír, Štepita Matej

MPK: C09D 5/34, C09K 3/10

Značky: tixotropní, těsnicí

Text:

...ředidla s vyšší teplotou varu pro úpravu konzistence a zpomalení vysychání a případný koalescenční účinek. Pro vnitřní armování tmelů je možné s výhodou použít rozptýlené skleněné vlákno o délce 1,0 až 12,0 mm. Při přípravě tmelů na rychloběžných hnětácich se zabraňuje nežádoucimu vmíchávání vzduchu do tmele odpěňovačí. Tixotropní těsnicí tmel podle vynálezu má vysokou přilnavost a tažnost. dobrou penetraoi, nemigruje do podkladů. má...

Způsob provádění bezzálivkového těsnění spár a těsnicí vložky k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266801

Dátum: 12.01.1990

Autori: Chupík Vladimír, Jarolím Bohumil, Poul Jan, Janega Pavel, Konvička Tomáš

MPK: E01C 11/10

Značky: způsobu, spár, těsnicí, tohoto, vložky, provádění, způsob, bezzálivkového, těsnění

Text:

...vnějšíoh negativních vlivů, vneseným předpětím do těsnicí vložky, vyloučením její rozdrcení a odstraněním její trvalé deformace. Výhodou způsobu bezzálivkového těsnění spár je, že využívá možností vytváření pouze úzkých spár, zejména u příčných kontrakčních spár a podélných kloubových spár. Tato výhoda přináší značný ekonomický efekt.Na připojených výkresech jsou žnázorněny příklady způsobu provádění bezzálivkového těsnění spár a těsnicí...

Plastový těsnící element v kovovém šroubení

Načítavanie...

Číslo patentu: 265921

Dátum: 14.11.1989

Autori: Lichtenberg Jaroslav, Solar Jiří

MPK: F16L 19/02

Značky: těsnicí, kovovém, šroubení, plastový, element

Text:

...styku s plochou vnitřního kuželeK současnému dosažení tečení těsnicího elementu v místě jeho styku s plochou vnitřníhokuželu šroubení je těsnicí element proveden tak, že součet dosedacích ploch břitů kuželepro utěsnění ve šroubení je menší než součet dosedacích ploch břitů kužele na straně plastovéhadičky. Drážky obou kuželů se zužují směrem k podélné ose těsnicího elementu a tím při relaxaci napětí, vyvozeného axiálním tlakem přesuvné...

Těsnicí ústrojí pro rotační píst, zejména spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 265116

Dátum: 13.10.1989

Autor: Chudoba Miroslav

MPK: F01C 19/00

Značky: těsnicí, píst, motorů, zejména, ústrojí, rotační, spalovacího

Text:

...rozdíl A l od teoretickéhn ostrého vrcholu l§ pístu 9 k obvodu kluzné plochy, na níž je válcová useč á v kluzném plošném styku. zvolením výšky válcové useče § na 1/4 průměru válcové lišty g je využite maxinálního zapuštění ,válcově lišty g do vodicí lišty g, při jednoduchém vzájemněm nasunutí na sebe, přičemž válcová lišta g vsazená do vodicí lišty g nemůže při montáži motoru vypadávat. Způsob těsnění proti pronikání tlaku plynu...

Těsnicí spoje teplosměnných desek deskového tepelného výměníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 264798

Dátum: 12.09.1989

Autor: Hubáček Karel

MPK: F28F 3/10

Značky: tepelného, spoje, teplosměnných, těsnicí, desek, deskového, výměníku

Text:

...desky přesahují úroveň převýšení. Průchozí otvory jsou s výhodou umístěny ve středech trychtýřových zahloubení profilu, zasahujících do prostoru drážky.Výhodou těsnícího spoje podle vynálezu je jeho poměrná jednoduchost ve srovnání s řešeními využívajících rybinových drážek nebo přídavných profilů vytvářených na úkor větší spotřeby materiálu. Vkládání těsnění do drážky a jeho upevnění je snadné, přičemž odpadá obtížné lepení nebo...

Nafukovací vak s těsnící a ochrannou vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 263969

Dátum: 12.05.1989

Autori: Kocourek Ladislav, Matal Oldřich, Klinga Josef, Holý František, Dohnal Milan

MPK: G21C 13/06

Značky: nafukovací, těsnicí, ochrannou, vrstvou

Text:

...vůči okolí, aby bylo možné v- druhém kolektoru provést zkoušku těsnosti jednotlivých trubek trubkového svazku.Vzhledem k vysokému počtu trubek trubkového svazku parního generátoru je postupné utěsñování ústí trubek do kolektoru utěsñov-acími zâtkami pracné, zdlouhavé .a neeťektivní. V kolektoru parního generátoru je rovněž omezená délka možného »pobytu obsluhujícíh-o personálu, vzhledem k působícímu ionizujícímu zaření.Podstata...

Těsnicí zařízení pro styk kabelových kanálků sousedních segmentů předpjaté mostní konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 262862

Dátum: 11.04.1989

Autor: Hlasivec Hynek

MPK: E04C 5/20

Značky: těsnicí, konstrukce, mostní, sousedních, předpjaté, kabelových, kanálků, segmentů, zařízení

Text:

...základnou, při níž je na obvodu opatřeno dopružovacím vybráním. V podélné ose pružného tělíska je průchozí válcovitá dutina k protažení předpínacího kabelu, přičemž celková délka pružného tělíska je větší než součtová délka stýkajících se kuželovitých dutín navazujících kabelových kanálků, mezi něž je eevřeno.Výhodou těsnicího zařízení podle vynálezu je, že zajištuje doetatečnou těsnost stýkajících se kabelových kanálků při zachování...

Těsnicí olej pro suché plynojemy a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 262035

Dátum: 10.02.1989

Autori: Raška Jaromír, Botur František, Plachý Josef, Samec Oldřich, Kubenková Jarmila, Kubenka František, Horáček Josef, Kaňok Eduard

MPK: C10M 111/06

Značky: těsnicí, způsob, plynojemy, přípravy, suché

Text:

...až 300 °c a bodom tuh-n nuti pod -5 °C. Další složkou může být až 70 hmotnostnich dilů upraveného entracenového oleje I s hustotou nad 1 100 kg.m 3, s destilačnim rozmezím 240 až 360 QC 9 s bodem tuhnutí pod -15 °C,přičemž úprava tohoto oleje se provádí ve třech krocích dvoum stupñovou krystalizecí z organického rozpouštědla, fyzíkální rafinaci e řizeným výmražováním. Poslední složkou může být až36 hmotnostních dílů antracenového oleje II...

Těsnicí silikátová kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 259628

Dátum: 17.10.1988

Autori: Štepita Matej, Hudečka Jiří

MPK: C09D 5/34

Značky: kompozice, těsnicí, silikátová

Text:

...poměru Me 20. SiO 2. Bylo zjištěno, že úplnou hydratací koloidních roztoků vodního skla lze dosáhnout zvýšením molárniho poměru Mezi) S 102 nad 1 3,5, úpravou pH pod 13 a při maximální koncentraci menší nežo 35 °/o hmot. Takto upravené pojivo má eliminované micely koloidního S 102 a převládají ionty SiO 2. Změnu molárního poměru MezO S 102 lze dosáhnout přídavkem kyseliny meta-kremičité a/nebo hydrosolu oxidu křemičitého vodního koloidního...

Řeší se zařízení pro výrobu přesných pryžových výrobků pro těsnicí elementy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244382

Dátum: 01.06.1988

Autor: Vysloužil Jioí

MPK: B29C 45/26

Značky: pryžových, výrobu, elementy, přesných, těsnicí, zařízení, řeší, výrobků

Text:

...obr. 3 přináší další fázi cyklu s uzavřenými vnějšími částmi formy po přesunutí středního dílu formy, na obr. 4 je zařízení po otevření vnějších částí formy s hotovými výrobky. dZařízení pro výrobu přesných pryžových výrobků se skládá z vnějších rozevfratelných částí formy 1 uchycených k pracovním stolům lisu, přičemž v obou částech formy jsou vytvořeny dutiny představující vnější polovinu budoucího výlisku g. Dále ze středního...

Těsnící lišta pecních dveří koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 244090

Dátum: 01.06.1988

Autori: Votava Vladimír, Hampl František

MPK: C10B 25/16

Značky: koksovací, lišta, těsnicí, komory, pecních, dveří

Text:

...dveří břit zařízne. I toto sekundární těsnění má však omezenou životnost a trpí hlavně zanášením koksárenskými zplodinami a je nutno je periodicky opravovat a vyměňovat.Uvedené nedostatky odstraňuje těsnící lište pecních dveří koksovací komory opatřená na svém hřbetu břitem, s otvory nebo výřezy pro šrouby připevnující lištu k rámu pecníoh dveří, podle vynálezu jehož podstata spočívá v tom, že těsníoí lišta sestává z ocelových pásů...

Dotěsňovací ústroj í těsnicí lišty pecních dveří koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 244088

Dátum: 01.06.1988

Autori: Kubelka Vladislav, Paleeek Jaroslav

MPK: C10B 25/16

Značky: dotěsňovací, dveří, těsnicí, ústroj, lišty, koksovací, komory, pecních

Text:

...v otvoru nebo výřezu těenící lišty.-2 7 244 nan Dotěsňovací ústrojí podle vynálezu dovoluje seřizovat předpětí pružín a tím 1 volbu přítlačná síly pružin. Dotlačování těsnící lišty k zárubni probíhá kontinuálně a systém lištových segmentu vybavených tímto ústrojím pružně a okamžitě reaguje na nově vzniklé úehytky od rovinnosti. WVynález je v příkladu provedení znázorněn na připojeném výkresu, kde obr. 1 představuje řez dotěsnovaoím...

Zařízení pro úpravu trhlin krytu vozovky k uložení těsnicí zálivky

Načítavanie...

Číslo patentu: 257633

Dátum: 16.05.1988

Autori: Tejral Miroslav, Dražný Josef, Doležal Josef

MPK: E01C 23/09

Značky: zálivky, úpravu, uložení, těsnicí, zařízení, krytu, vozovky, trhlin

Text:

...ve tvaru velkého tiskacího písmene U vepsaného do kruhu a čelo dláta je vybroušeno do břitu, jehož břitová rovina svírá s podélnou osou dláta úhel 45 až 90 °. Břit dláta může být zhotoven ze slinutého karbidu.Hlavní výhodou zařízení je, že umožňuje sledovat nepravidelnou aktivní trhlinu ve všech rozvětveních a nepravidelnostech i při jejím náhlém směrovém odbočení až o 90 ° i více. Oproti úpravě trhliny kotoučovou pílou nedochází ke zbytečnému...

Těsnicí uzel

Načítavanie...

Číslo patentu: 244283

Dátum: 01.05.1988

Autori: Kršková Natália, Žilineár Poprad, Kamas Rudolf, Valeneík Štefan, Fraoo Pavel, Fekete Michal

MPK: F16J 15/16

Značky: těsnicí

Text:

...tj. deformaci těsnícího pouzdra g vnějším tlakem, byla těsnící spára 5 mezi těsnícím pouzdrem g a plunžrem lg po celé délce těsnícího pouzdra g konstantní. Mezi těshicí pouzdro g a přítlačné pouzdro l je vložen pružný element 1, např. kroužková pružina, pro dotlačování těsnícího pouzdra g na vnitřní těsnění 5 při zpětném pohybu Plunžľu łg 0 Z montážních důvodů je pak těsnící pouzdro g a přítlačné pouzdro l vzájemné ustaveno pomocí...

Těsnicí prvky s rotačním pístem

Načítavanie...

Číslo patentu: 256355

Dátum: 15.04.1988

Autor: Fischer Arno

MPK: F16C 1/28

Značky: prvky, rotačním, pístem, těsnicí

Text:

...pružná křídla Ž, §na oběžnou dráhu lg statoru 3, takže dochází ke spolehlivému utěsnění.Na obr. 3 je ve zvětšeném měřítku znázorněna část rotoru l a statoru g 5 jednokřídlýmtěsnicím prvkem 1. Rotor lmá obloukovité vybraní lg ve tvaru kanálu, které má rozšířenýzadní konec gg. Vzniká tedy průběžný ohloukový kanál, který může být vyroben pomocí běžně dostupných fréz. Po vytvoření tohoto obloukového kanálu se může do jeho středu zalisovatpevná...

Vstřelovací těsnicí hřeb

Načítavanie...

Číslo patentu: 255462

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kryštov Michael, Fiala Jaroslav, Meissner Karel, Cinegr Miroslav, Karlík Božek, Votava Zdeněk

MPK: F16B 19/14

Značky: těsnicí, vstřelovací, hřeb

Text:

...obr. 6, obr. B půdorysný pohled na krycí kotouček podle obr. 6 a J, obr. 9 příčný osový řez těsnicím kotoučkem vstřelovacího těsnicího hřebu podle obr. 6v nárysu, obr. 10 půdorysný pohled na těsnioí kotouček podle obr. Sa, 9, obr. 11 nárysný pohled na vstřelovací těsnicí hřeb třetího provedení zobrazeného v jeho levé poloviněa čtvrtého provedení zobrazeného v jeho pravé polovině, obr. 12 příčný osový řez těsnicím kotoučkem vstřelovacího...

Těsnicí soustava vnitřního prostoru kruhového otočného stolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 254879

Dátum: 15.02.1988

Autori: Zdráhal Zdeněk, Marek Jiří

MPK: B23Q 1/16

Značky: těsnicí, kruhového, soustava, otočného, prostoru, vnitřního, stolu

Text:

...v klinové drážce, vytvořené ve spodní straně přesazenéčásti otočného stolu na druhé straně od kruhového vybraní.Příkladné provedení těsnicí soustavy vnitřního prostoru kruhového otočného stolu podle vynálezu je schematicky znázorněno na priložených výkresech, kde na obr. 1 je celkové uspořádání v nárysném řezu a obr. 2 představuje detail uspořádání těsnicí manžety.Otočný stůl sestává mimo jiné z pevné části 7 a otočné desky l, ktorá je na svém...

Těsnicí profil

Načítavanie...

Číslo patentu: 242108

Dátum: 01.02.1988

Autori: Klement Karel, Koenek František, Kunzl Milan

MPK: E04B 1/68, F16J 15/10

Značky: profil, těsnicí

Text:

...větší jak 28 MM se vkládají vedle sebe do střední zőny 3 profily průměru 30 mm. Ve svislé spáře do 28 mm se používají 2 profily průměru 30 mm. stávající způsoby jsou velmi pracné náročné na přesnost provedení, kladou velké nároky na množství použité pryže a kotevnich hřebíků.Tyto nevýhody odstranuje do značné míryÍtěsn 1 cí profily podle vynálezu, jehož podstata spočíva v ton, že má tvar Šipky vytvořené ze dvou kosodélníků se společnpu...

Dotěsňovací prvek těsnicí lišty pecních dveří koksovací komory

Načítavanie...

Číslo patentu: 242091

Dátum: 01.02.1988

Autori: Tkáe Josef, Duda Jaroslav, Galatík Antonín

MPK: C10B 25/16

Značky: pecních, koksovací, komory, těsnicí, lišty, dotěsňovací, dveří, prvek

Text:

...lišty opetřena žlábkem pro uložení hermetizační látky a podstata vynálezu epočívá v tom. že do ocelověho profilu tvaru U nebo L připev~ něného ke vnitřní stěně těaníoí lišty je zatlačen grafitem nasyoený asbeatový provazeo. Dále je podle vynálezu na dno ocelověho profilu pod eebeatovým provezoem vložená plochá přítlačná lišta,přičemž dno ocelového profilu je opatřeno otvory v nichž jsou uloženy závitová výběhy dotlačovaoích šroubů....

Těsnicí lišta dveří koksovacích komor

Načítavanie...

Číslo patentu: 239954

Dátum: 01.02.1988

Autori: Nimeeek Jan, Bureš Eduard, Hrabal Ivan

MPK: C10B 25/16

Značky: těsnicí, komor, koksovacích, lišta, dveří

Text:

...se shromažduje dehtový kondenzát a je přetlekem pecni atmosféry vtlačován do štěrbiny mezi břitem a rámem pecních dveří. U moderníchvelkoprostorovýoh koksárenských baterií s výškou komor okolosedmi metrů však vzniká problém s tepelnou deformaci peoních rámů. Znatelný tepelný rozdíl mezi prahem e stropem koksovací komory způsobuje, že pecní dveře maji snahu se ohnout. Ani početná soustava přitlačných kozliků nemůže zajistit, aby těsnicí...

Těsnicí uzávěra pecního vozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246722

Dátum: 15.12.1987

Autor: Kašpar Pavel

MPK: F27B 9/26, F27D 3/12

Značky: těsnicí, uzávěra, pecního

Text:

...může být s výhodou ocelové, je připev-něna ke svislé boční stěně bez výstupků. je zejména výhodné, je-li tato nosné konstrukce připevněna k rámu pecního vozu, například přivařením nebo přišroubováním. je také výhodné spodní izolační vrstvu ze spoda chránit mechanickýmVýhodou Lízávěry podle vynálezu je její vyšší životnost, zlepšení tepelné bilance pece a tím i snížení spotreby energie. Pritom pořizovací náklady na vytvoření uzávěry podle...

Těsnicí protipožární ucpávka

Načítavanie...

Číslo patentu: 243080

Dátum: 15.11.1987

Autori: Martineek 1ubomír, Žigová Evelína, Bárta Miroslav

MPK: A62C 3/16, C09K 21/00

Značky: těsnicí, protipožární, ucpávka

Text:

...směsi zrnitých minerälních plniv a aditivních retardérů s intumescentním účinkem se při působení zvýšené teploty vložkavypálí a sintruje a vytvoří poměrně pevnou nepropustnou stěnu, která odoláva dlouhodobě účinkům plamene. Mimo to zvětší vložky při tomto procesu mírně svůj objem, což má za následok, že po určité době zabráni vznikla přepážka i průchodtí t-oxických dýmů, vznikajících při tepelné degradaci kabelové izolace PVC. Zajímavá je...

Těsnící uzel

Načítavanie...

Číslo patentu: 246978

Dátum: 15.10.1987

Autori: Janda Miloš, Henzl Zdenik

MPK: F16J 15/40

Značky: těsnicí

Text:

...vnitřní stěně głg pouzdra zl je zhotoveno kuželovité vybrání głä, rozšiřující se na stranu přívodu § tlakového média, v tomto případě je to přívod dopravovaného média z tlakováho prostoru 1 čerpadla za částečně znázorněným oběžným kolem Q. Dutý prostor gg má pak tvar kuželovitý. otvor głł v pouzdru gł, který je vyústěn do dutého prostoru 31. je spojen s přívodem § tlakového média, v tomto případě je to přívod dopravovaného médiaškrtící...

Pryžový těsnicí kroužek válečků pásových dopravníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 252681

Dátum: 17.09.1987

Autori: Rosenberg Alfons, Dubský František, Dubská Eva

MPK: B65G 39/06

Značky: válečků, pásových, dopravníku, kroužek, těsnicí, pryžový

Text:

...pryžového těsnícího kroužku je, že v uspořádání ve válečku pásových dopravníků podle PV B 089-B 4 dojde k trvalému těsnicímu účinku, ochrany ložisek vále ku a tím prodloužení jejich životnosti. Podstatnou výhodou je, že tímto têsnícím kroužkem se abrání zadŕení ložiska a odstraní se možnost vzniku požáru pásu v hlubinných dolech a na povrchových pásových dopravnících se podstatné prodlouží životnost válečků atím se podstatne sníží...

Průchozí výkyvný těsnicí kloub

Načítavanie...

Číslo patentu: 252574

Dátum: 17.09.1987

Autor: Hranáč Karel

MPK: F16L 27/06

Značky: průchozí, těsnicí, výkyvný, kloub

Text:

...tvarem 3 ve směru osy objímky l, který tvoří lůžko pro suvné a tučné uložení tvarového výkyvného rámu 1 upraveného vůči objímce ł tak, že jeho vnější, s objímkou l souosý,souměrně válcový úhlový tvar 1 je opatřen souosými drážkami 1, V nichž jsou kluzně uloženy dělené těsnicí rámečky á přitlačované do oboustranného vnitřního válcového vybrání g objímky l plochými pružinami 3. Tvarový výkyvný rám 3 je ve své podélné ose opatřen úhlovou...

Těsnicí uzel

Načítavanie...

Číslo patentu: 252090

Dátum: 13.08.1987

Autori: Nepala Miloslav, Hrnčíř Pavel, Žatecký Jan, Brichta Jaromír, Zenzinger Kurt, Dvořák Vladimír

MPK: F16J 15/16

Značky: těsnicí

Text:

...ve tvaru mezikruží, souosého s osou plunžru A, zhotovenou v čelní ploše gg vodícího pouzdra gł a jednak dvěma vnějšími válcovými osazenými plochami gg, g souosými a osou plunžru 5. První osezenou plochou gg je na vodícím pouzdru gł vytvořen na straně primární části L těsą nícího uzlu vnější nákružek gg a druhá osazená plocha gä na opeěě něm konci vodícíhopouzdre g než je vnější nákružek gg, má menší průměr než první osazená plocha ga. První...

Těsnicí element k plynotěsnému uzavírání otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240191

Dátum: 01.06.1987

Autor: Pacacija Otarij Ambakovie

MPK: F16L 55/10

Značky: otvorů, plynotěsnému, těsnicí, element, uzavírání

Text:

...vadne trubky. Malý průměr kužele ž je roven průměru svorníku g a průměr svorníku 3 je menší než vnitřní průměrvtrubkového pouzdra 1. Velký průměr kužele § svorníku 3 je ro ven průměru otvoru odvrtané trubky v trubkovnici a je protiněmu vyroben s minusovou toleranci. Kuželovítost kužele š je dána matematickým vztahem délky a vnějšího průměru trubkověho pouzdra 1. závit 3 je ukončen čtyřhranem Š, který umožňuje snadné uchycení svorníku 3....

Těsnící potrubní šroubový spoj pro přípojky hydraulických systémů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242728

Dátum: 15.05.1987

Autor: Brostak Miroslav

MPK: F16L 19/00

Značky: těsnicí, potrubní, systému, prípojky, šroubový, hydraulických

Text:

...potruhní äroubový spoj pro přípojlw hydrsuliqHon systémů, kdo těsnícího účinku se dosahuje axiálním vložením těsnícího O - krouäku do otáčky vytvorená v některá z těenäných s spojovsných součástí s podstata vynálezu spočívá v tom, že dno otvoru hydraulickáho kanálu strojní součástí je uloženo váloovým osasením, na něž dossdd přodní čelo pretencovč pñíruby těsnícilho nátrubku a na zadní čelo prstoncová příruby dosedá rovinnó čelo...

Těsnící potrubní šroubový spoj pro spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 242727

Dátum: 15.05.1987

Autor: Pozdina Zdenik

MPK: F16L 19/00

Značky: spojky, šroubový, potrubní, těsnicí

Text:

...značnou čistotu pri menipulaci, protože i nepatrná nečistoty vzniklé mezi kulslové tšsnící plochy mají pri vysokých tlacích za následok vznik netěsností a únik kepalneho média, zavzdusňovlní hydraulická soustsvy a podobne.Opakovaným rozpojováním a epojováním těchto typů prípojok a spojek vznikají na tesnicích funkčních plochách záděry a ozlaky, která také sniäují těsnost spoje.Výše uvedené nedostatky odstraňuje těsnící potrubní šroubovy...